** กรณีไม่แน่ ชัดว่า บ้าน หรือ อาคาร ตั้งอยู่เขตใด สามารถ ระบุเขตใกล้เคียง โปรแกรมจะเชื่อมโยงประกาศของท่านเข้าสู่ระบบ เชื่อมโยงฐานข้อมูล ผู้ซื้อบ้าน ซึ่งมองหาบ้านใกล้เคียง จะมองเห็นประกาศของท่าน
1. เขตแบบคร่าว ๆ
2. เขตแบบละเอียด