หากปรากฏ เป็นภาพ " ย่อ " ลากเมาส์ ไปที่ " มุมด้านขวาล่าง " ของภาพ จะปรากฏ  กดที่ภาพ ๆ จะขยายใหญ่ขึ้น
ที่ดิน,ขายที่ดิน,ซื้อขายที่ดิน,ประมูลที่ดิน