ตำแหน่งแถมประกาศขายที่ดิน
 

ตำแหน่งแถม เมื่อลงประกาศหน้าแรก
ตำแหน่ง
อยู่ด้านล่าง ของหน้าที่ดีที่สุด

http://www.land.co.th/showpic.asp?id=2757