วิธีการใช้หน้าเพจนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน
ที่ดิน ซื้อขายที่ดิน ขั้นตอนการเพิ่มเติมข้อมูล
- การใส่ข้อมูล สามารถเพิ่มข้อมูลได้จากหน้า ประกาศขาย ซึ่งจะนำไปสู่หน้า เพจขายที่ดิน ซึ่งสามารถ แก้ไข
เปลี่ยนแปลง หรือ เพิ่มเติมข้อมูลได้ เมื่อได้หน้าเพจที่ดิน " ให้จดจำรหัสที่ดิน " เพื่อนำเพจ ไปประชาสัมพันธ์ต่อไป
 
การประชาสัมพันธุ์ สามารถทำได้หลายวิธี

1.) เมื่อ ท่านประกาศ โฆษณาขายอสังหา ฯ ของท่าน กับเวบไซต์ อื่นที่ให้บริการ โพสข้อความประกาศขาย ท่านสามารถอ้างอิง ถึงเวบเพจ ได้หลายวิธีเช่น

----1.1 " ดูรายละเอียดของที่ดิน ได้ที่เวบไซต์ http://www.land.co.th เลขรหัสที่ดิน 267 " ( จำเลขรหัสที่ดิน )
----1.2 " ดูรายละเอียดของที่ดิน ได้ที่เวบไซต์ ลิงค์ http://www.land.co.th/showpic.asp?id=267 ( copy ลิงค์ ที่ช่อง address)
  2.) สามารถ เพิ่มเติมภาพ ได้หลายประเภท เช่น ภาพธรรมดา ภาพ โฉนด ภาพระวางที่ดิน สามารถใช้ภาพจากมือถือ ได้ ดูรายละเอียดได้จากหน้า "การนำภาพเข้า"
  3.) แก้ไข เพิ่มเติมรายละเอียดได้ ตลอดเวลา จากหน้า "แก้ไขเพิ่มเติม"
 

4.) ผู้เข้าชมสามารถ ติดต่อกับท่านได้หลายทาง เช่น
-----------4.1 จากหมายเลขโทรศัพท์มือถือ
-----------4.2 จากอีเมล์ของท่าน
-----------4.2 จาก หน้าติดต่อผู้ประกาศซึ่งอยู่ด้านล่างเพจ คำถามจะโชว์ที่หน้าเพจ ให้ท่านเข้ามาตรวจสอบ และ
--------------- ติดต่อได้ทันที

  5.) ท่านสามารถ เลื่อน ประกาศของท่านไว้บนสุดของ หน้าเวบบอร์ด ได้โดย การ กดเลื่อนประกาศ ที่ปรากฏในหน้า
เวบเพจ หรือ ปรากฏอยู่ในหน้า ประกาศขาย โดยไม่ต้อง กรอกข้อความซ้ำอีก
 
Powered by © land.co.th