การประเมินราคาที่ดิน

  1. ค้นหาราคาประเมินที่ดินจากกรมธนารักษ์
  2. ตรวจสอบราคาที่ดินจากการซื้อขายที่ดินบริเวณใกล้เคียง
  3. ประเมินราคาที่ดิน โดยบริษัทรับประเมินราคาที่ดิน เอกชนซึ่งได้รับการรับรองจาก
    สำนักงานกำกับหลักทรัพย์ ( กลต )