LAND.CO.TH ได้รับเกียรติ เป็นอย่างสูง จาก วารสาร e-commerce ซึ่งเป็นวารสาร ในเครือ หนังสือ การเงินการธนาคาร ลงบทสัมภาษณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทบริหารจัดการที่ดินไทย เกี่ยวกับการภาวะ ตลาดการซื้อขายที่ดิน และ แนวโน้มของธุรกิจ และ ของ เวบไซต์ land.co.th โดย เห็นว่าเป็น เวบไซต์ เกี่ยวกับการขายที่ดิน ที่ได้รับความนิยมและ มี ความเชี่ยวชาญเฉพาะ ทางเกี่ยวกับ การซื้อขายที่ดิน โดยเฉพาะ จึงได้รับเกียรติ ดังกล่าว โดยในขณะ ที่มีการสัมภาษณ์ ขณะนั้นที่ดิน ที่บรรจุในฐานข้อมูล มีกว่า 18,000 รายการ ปัจจุบัน ได้เพิ่มขึ้น กว่า 50,000 รายการ มากว่า 150% ในช่วงระยะเวลา 2 ปี ยืนยันได้ถึงการได้รับความไว้วางใจ จากผู้ใช้บริการอย่างสูงยิ่งตลอดมา จึง ขอแสดงความขอบคุณ บรรณาธิการและ เจ้าหน้าที่ ทีมงานของ วารสาร e-commerce ที่ได้ให้โอกาส มา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ
  พันธุ์เพชร วิเชียรุบตร
กรรมการ ผู้จัดการ บริษัทบริหารจัดการที่ดินไทย จำกัด
02-597-3884-5
http://www.land.co.th
ที่ดิน , ขายที่ดิน , ซื้อขายที่ดิน , ที่ดินเปล่า,ที่ดินดีดี
 
หน้าแรก