Land.co.th ( land.co.th หน้าแรก )
เวบไซต์เฉพาะทางด้านที่ดิน อันดับหนึ่งของไทย ด้วยตัวเลขผู้เข้าค้นหาที่ดิน ( pageview ) กว่า 700,000 ครั้ง ต่อเดือน ที่ดินประกาศขายกว่า 50,000 รายการ โดย บริษัทบริหารจัดการที่ดินไทย จำกัด ( บบท ) ซึ่งเป็นบริษัทตัวแทนขายอสังหา ฯ ที่ดำเนินการขายอสังหา ฯ ที่เป็นของสถาบันการเงิน และ ของบุคคลทั่วไป เชี่ยวซาญด้านการขายเฉพาะที่ดินเท่านั้น แตกต่างจากตัวแทนขายอื่นๆ ซึ่งมักจะขายอสังหาฯประเภทสิ่งปลูกสร้างเป็นหลัก เราจึงมีฐานข้อมูลลูกค้ามาก เฉพาะด้านที่ดินมากพอที่จะช่วยให้ท่านขายที่ดินของท่านได้รวดเร็วขึ้น

เวบไซต์ land ลงนิตยาสารอีคอมเมิรช์ LAND.CO.TH ได้รับเกียรติ เป็นอย่างสูง จาก วารสาร e-commerce ซึ่งเป็นวารสาร ในเครือ หนังสือ การเงินการธนาคาร ลงบทสัมภาษณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทบริหารจัดการที่ดินไทย จัด อ่านรายละเอียด ได้ที่นี่
ฝาก หรือ ไม่ฝากขายก็ โทรมาคุย , มาปรึกษา กันได้ ครับ 02-571-1923-5,02-571-3111,02-571-2223 ฝากขาย - ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
 
ความแตกต่างของการขายทรัพย์เองและการฝากตัวแทนขาย
บริการของ บริษัทบริหารจัดการที่ดินไทย
กรณีขายที่ดิน ด้วยตนเอง
 • ที่ดินรับฝากขาย รับสิทธิพิเศษในการลงประกาศในพื้นที่ ๆ ดีที่สุดในหน้าเวบ
-- เพจหน้าแรก ของ land.co.th ซึ่งเป็นเวบที่ดิน อันดับ 1 มีผู้เข้าชม
-- มากกว่า 100,000 คนต่อเดือน หน้าเพจ ถูกเปิดกว่า 700,000
-- ครั้งต่อเดือน ฝากขาย ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
 • ที่ดินลงประกาศขายเอง ลงประกาศได้ในเพียงเวบบอร์ด จะเป็นเพียงหนึ่ง
-- ใน 50,000 รายการ ที่อยู่ในเวบไซต์ ยากแก่การที่ผู้ซื้อจะมาพบเห็น
 • ที่ดิน ลงประกาศขาย เพิ่ม ในหนังสือ วัฏฏะ อาคารที่ดิน  • ไม่มีป้าย - ไม่มี โฆษณาในสื่ออื่น - ไม่มีตัวแทนช่วยขาย -
 • ป้ายประกาศ ณ ที่ดิน และ รอบข้างที่ดิน รัศมีประมาณ 5 กม.  
 • ขายผ่านเครือข่ายตัวแทน ของ land.co.th และ เจ้าหน้าที่การตลาด และทรัพย์ ในรายการ ยังเป็นรายการที่อนุุญาตให้โบรกเกอร์ รายอื่น ในตลาดกว่า 100 รายสามารถขายได้ โดยผู้ฝากขายไม่ต้องชำระค่า คอมฯ เพิ่มเติม บบท จะนำ ค่าคอมมิชชั่นที่ได้มา 3% แบ่งกับผู้ที่ สามารถหาผู้ซื้อมาได้  
 • ทำหนังสือ เสนอขายตรง ต่อผู้สนใจ เช่น บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
--- ต่าง ๆ กรณีเป็นที่ดินแปลงใหญ่
*** ท่านอาจจะขายได้เอง แต่จะใช้เวลานานเท่าใด กรณีฝากตัวแทนขายตัวแทน มีวิธีการสื่อสารการขาย ได้หลากหลาย กว่าการที่ท่านขายเองจึงทำให้สามารถขายทรัพย์ได้ เร็ว และ ง่ายขึ้น จ่ายค่าธรรมเนียมเพียง 3% ทำให้ท่านได้รับเงินเร็วขึ้น สามารถนำเงินไปใช้ประโยชน์ ต่อไป ประโยชน์นั้นอาจจะ ได้รับกลับคืนมามากกว่า 3% ที่ต้องเสียไปเป็นค่าธรรมเนียม แต่ ท่านจะไม่เสี่ยโอกาส ***
 • ปรึกษา ฟรี และ ดำเนินการ แบ่งขาย หรือ จัดสรรที่ดินขาย สำหรับเจ้าของ
--- ที่ดิน ที่ต้องการ
 
 • จัดหาผู้ร่วมลงทุน กรณีมีความต้องการพัฒนาที่ดิน เพื่อการอยู่อาศัย  
 • จัดหาแหล่งเงินกู้สำหรับ ผู้ซื้อ เพื่อช่วยให้การซื้อ - ขาย คล่องตัว  
 • จัดหา ข้อมูลสำหรับผู้ซื้อ เพื่อการตัดสินใจซื้อ เช่น ข้อจำกัด ของที่ดิน
--- ตามผังเมือง สีผังเมือง ข้อจำกัดการก่อสร้าง งานโยธา
 
 • จัดเตรียมเอกสาร สำหรับการซื้อขาย วางมัดจำ  
 • เป็นตัวแทนเเจรจา กับธนาคาร หรือ สถาบันการเงิน กรณีที่ดินอยู่ระหว่าง
--- การ ประนอมหนี้ หรือขายทอดตลาด
 
 • ดำเนินการด้านเอกสาร ณ สำนักงานที่ดิน จนกว่าจะเสร็จสิ้นการโอน
---กรรมสิทธิ์ที่ดิน
 
   
ความแตกต่างของบริษัทบริหารจัดการที่ดินและ ตัวแทนขายอื่น เรื่องการจัดการ
บริษัทบริหารจัดการที่ดินไทย
โบรกเกอร์รายอื่น
 • ขายเฉพาะที่ดินเท่านั้น จึงมีความชำนาญเฉพาะทาง
--ทรัพย์ 100% มีเพียงที่ดิน ไม่ขายทรัพย์อย่างอื่น จึง เป็น โบรกเกอร์ เพียงรายเดียวเท่านั้น ที่ขายเฉพาะที่ดิน

 • ทรัพย์ที่มีในเมือง เพียง 10% เท่านั้นที่เป็นที่ดินส่วนใหญ่เป็นทรัพย์
   ที่มีสิ่งปลูกสร้าง ตัวแทนขายรายอื่น ไม่นิยม ขายที่ดิน
   เนื่องจาก เป็นทรัพย์ที่มีราคาสูง ต้องใช้เวลาใน
   การขายนานกว่าทรัพย์ที่ เป็นสิ่งปลูกสร้าง พนักงานขายที่ดิน
   ของบริษัทอื่นๆ จึงไม่นิยม ขายที่ดิน กรณี รับฝากขายไว้
   ก็จะไม่ได้ทุ่มเท การขายให้เต็มที่ เพราะต้องเน้นทรัพย์ที่ขาย
   ง่าย เนื่องจากตัวแทนมีรายได้หลักจาก ค่าคอมมิชชั่น ไม่ได้มีเงิน
   เดือนประจำ
 •การฝากขาย ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ 100%  • บางบริษัท ต้องมีค่าใช้จ่ายในการฝากขาย หรือ ค่าโฆษณา หรือ
   ค่าเสียเวลาอย่างใดอย่างหนึ่ง
 • มีบริการเสริมให้แก่ ผู้ซื้อ ขาย จำนวนมาก เช่น ถมดิน ,จำนอง, ขายฝาก ,จัดสรรที่ดิน แบ่งขาย, ให้คำปรึกษาเรื่องการก่อสร้าง จึงเป็นธุรกิจที่ครบวงจร เกี่ยวกับที่ดิน  
 • มีาฐานข้อมูล ผู้ซื้อแล้วจำนวน มาก จาก ลูกค้่าที่แจ้งความประสงค์ ต้องการซื้อที่ดินไว้กับเวบไซต์ สามารถเสนอขายทรัพย์ได้ทันที  
 • มีวิธีการขายที่ หลากหลายที่สุด ตาม วีธีการตลาดด้านบนที่กล่าวไว้แล้ว  
 • มีความสัมพันธ์ที่ดี กับ บริษัทฯ อสังหา ฯ ในตลาดหลักทรัพย์ ฯ เนื่องจาก ได้มีการเสนอขายที่ดินให้แก่ บริษัท ฯ ในตลาด แล้วหลายราย  
 • ประเมินราคา ให้แก่ ผู้ฝากชาย ฟรี ก่อนที่จะ ตั้งราคาขายเพื่อผู้ขายจะได้แน่ใจว่า จะไม่ได้ตั้งราคาต่ำ หรือ สูง จนเกินไป เพือจะทำให้ขายที่ดินได้ง่ายขึ้น  
 •  
ความแตกต่างของบริษัทบริหารจัดการที่ดินและ ตัวแทนขายอื่น เรื่องสัญญา
บริษัทบริหารจัดการที่ดินไทย
โบรกเกอร์รายอื่น
 • มีสัญญาให้ลูกค้า เลือกทั้งสามประเภท คือ  • เน้นสัญญาแบบปิด คือ โบรกเกอร์ ขายได้ฝ่ายเดียว เท่านั้น
 1 - สัญญาประเภทที่ 1 ตัวแทนขายได้ฝ่ายเดียว (สัญญาแบบปิด ) ระยะเวลาทำสัญญา 6 เดือน
 2 - สัญญาประเภทที่ 2 ตัวแทนขายได้ เจ้าของขายได้ ด้วย(ฝากตัวแทนอื่นขายไม่ได้ ) ระยะเวลาสัญญา 12 เดือน
 3 - สัญญาประเภทที่ 3 ตัวแทนขายได้ เจ้าของขายได้ ฝากตัวแทนอื่น ขายได้ ระยะเวลาสัญญา 18 เดือน

  สัญญา ทุกประเภท ตัวแทนขอ สงวนสิทธิ์ที่จะเป็นผู้ติดป้ายประกาศขาย ณ ที่ดินที่ประกาศขาย เพียงฝ่ายเดียว

 • ค่าตอบแทนการขาย 3 % เท่านั้น   • บางบริษัทคิดค่าตอบแทนการขาย ถึง 5% กรณีขายไม่ได้ ยังต้องเสียค่าใช้จ่าย เรื่องค่าโฆษณา
   
ตัวอย่างผลงานการขายทรัพย์ของ บริษัทบริหารจัดการที่ดินไทย
 •  •
   
รับฝากขายที่ดิน ฝากขายที่ดินฟรี รับจัดสรรที่ดิน,แบ่งขาย ที่ดิน บริหารงานขายที่ดินจัดสรร,ติดต่อสถาบันการเงินสำหรับผู้ซื้อที่ดิน
นายหน้าขายที่ดิน นายหน้าค้าที่ดิน นายหน้าที่ดิน นายหน้า ที่ดิน นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ บริษัทนายหน้าขายที่ดิน นายหน้าซื้อขายที่ดิน ติดต่อขายที่ดินฟรี นายหน้าอสังหา
ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02-571-1923-5 หรือ ติดต่อตามแบบฟอร์มด้านล่าง กรณีฝากขายที่ดิน กรุณาระบุ รายละเอียดที่ดินเบื้องต้น และ หมายเลขติดต่อกลับ ขอบคุณค่ะ หรือ email : landlord@land.co.th
*** แบบของข้อความ ::
*** หัวข้อ ::
*** รายละเอียดที่ดิน ::
ชื่อผู้ติดต่อ ::
เบอร์โทรศัพท์::
Email ::
© POWERED BY Land.co.th