LAND.CO.TH ที่ดินแยกตามเขตที่ตั้ง
 

ด่วน สำหรับผู้ที่มีประกาศเกินกว่า 5 รายการ กรุณาอ่าน >> ประกาศที่ ลงซ้ำ จะถูกลบทันที นะครับ
ต้องการ ลงภาพ ( ได้ 10 ภาพ ) และ เลื่อนอันดับประกาศ อัตโนมัติ เพียง 500 บาท ใช้ได้ 6 เดือน โทร 02-597-3884 รายละเอียดที่นี่
  ซื้อขาย ที่ดิน บางบัวทอง

»»   ที่ดินในพื้นที่ ::อำเภอบางบัวทอง : นนทบุรี   มีจำนวนทั้งสิ้น:: 354 ::รายการ »» ที่ดินพื้นที่อื่น แบ่งตามเขต และ จังหวัด
:ID: 179372 ขานที่ดิน 7 ไร่ ใกล้ถนนตัดใหม่ บางบัวทองสะพานพระราม4 ราคาถูกไร่ละ 5.5 ล้านด่วนๆๆ เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 7:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:5,500,000.00 :บาท:
ติดต่อ : กัลยา เนียมหมวด :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :27/6/2560 9:03:44
:ID: 169712 -ขายที่ดิน 1 ไร่ เศษ ติดถนนรัตนาธิเบศร์ ด่วน 100,000/ ตร.ว ราคานี้ไม่มีอีกแล้ว เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 2:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:100,000.00 :บาท:
ติดต่อ : กัลยา :โทรศัพท์: 0800657838 :วันที่ประกาศ :27/6/2560 15:54:50
:ID: 169711 ขายที่ดินด่วน 2 ไร่เศษ ติดดถ.รัตนาธิเบศร์ 100,000/ตร.ว เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 2:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:.00 :บาท:
ติดต่อ : กัลยา เนียมหมวด :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :27/6/2560 9:01:56
:ID: 166143 ขายที่ดิน ติดแนวรถไฟฟ้าหลายแปลงตั้งแต่ 5-20 ไร่ ราคาไร่ละ 150,000.- เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:.00 :บาท:
ติดต่อ : กัลยา :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :27/6/2560 7:55:57
:ID: 158860 ขายที่ดิน 650 ตร.ว ติดถนนรัตนาธิเบศรื หน้ากว้างหน้ากว้าง 57ลึก0 เมตร ติดซอยวัดไฝ่เหลือง เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:2:งาน :50:ตารางวา::ราคาที่ดิน:97,500,000.00 :บาท:
ติดต่อ : แว้ว :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :27/6/2560 7:55:32
:ID: 151311 ขายที่ดิน 306 ตร.ว ติดสถานีรถไฟฟ้า ใกล้วัดบางรักใหญ่ ติดสถานีเลย ถมแล้ว ราคา 200,000/ ตร.ว เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:3:งาน :6:ตารางวา::ราคาที่ดิน:200,000.00 :บาท:
ติดต่อ : กัลยา :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :28/6/2560 7:28:29
:ID: 150909 -ขายที่ดิน 13 ไร่ ติดสถานีรถไฟฟ้า ติดถนนรัตนาธิเบศร์ หน้ากว้าง 125 เมตร ถมแล้ว 100,000/ตรว เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 13:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:100,000.00 :บาท:
ติดต่อ : กัลยา :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :28/6/2560 1:25:07
:ID: 150908 ขายที่ดิน 18 ไร่ ติดสถานี รถไฟฟ้า ติดถนนรัตนาธิเบศร์ หน้ากว้าง 125 เมตร ถมแล้ว ราคา 86,200/ตร.ว เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 18:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:86,200.00 :บาท:
ติดต่อ : กัลยา :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :27/6/2560 7:54:16
:ID: 150907 -ขายที่ดิน 4-2-0 ไร่ ติดสถานีรถไฟฟ้า ติดถนนรัตนาธิเบศร์ หน้ากว้าง 95 เมตร ถมแล้ว 180,000/ตร.ว เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 4:ไร่:2:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:180,000.00 :บาท:
ติดต่อ : กัลยา :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :27/6/2560 7:54:02
:ID: 150909 -ขายที่ดิน 13 ไร่ ติดสถานีรถไฟฟ้า ติดถนนรัตนาธิเบศร์ หน้ากว้าง 125 เมตร ถมแล้ว 100,000/ตรว เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 13:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:100,000.00 :บาท:
ติดต่อ : กัลยา :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :28/6/2560 1:25:07
:ID: 179372 ขานที่ดิน 7 ไร่ ใกล้ถนนตัดใหม่ บางบัวทองสะพานพระราม4 ราคาถูกไร่ละ 5.5 ล้านด่วนๆๆ เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 7:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:5,500,000.00 :บาท:
ติดต่อ : กัลยา เนียมหมวด :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :27/6/2560 15:56:11
:ID: 169712 -ขายที่ดิน 1 ไร่ เศษ ติดถนนรัตนาธิเบศร์ ด่วน 100,000/ ตร.ว ราคานี้ไม่มีอีกแล้ว เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 2:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:100,000.00 :บาท:
ติดต่อ : กัลยา :โทรศัพท์: 0800657838 :วันที่ประกาศ :27/6/2560 19:36:43
:ID: 169711 ขายที่ดินด่วน 2 ไร่เศษ ติดดถ.รัตนาธิเบศร์ 100,000/ตร.ว เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 2:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:.00 :บาท:
ติดต่อ : กัลยา เนียมหมวด :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :27/6/2560 7:00:48
:ID: 166143 ขายที่ดิน ติดแนวรถไฟฟ้าหลายแปลงตั้งแต่ 5-20 ไร่ ราคาไร่ละ 150,000.- เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:.00 :บาท:
ติดต่อ : กัลยา :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :27/6/2560 3:26:14
:ID: 158860 ขายที่ดิน 650 ตร.ว ติดถนนรัตนาธิเบศรื หน้ากว้างหน้ากว้าง 57ลึก0 เมตร ติดซอยวัดไฝ่เหลือง เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:2:งาน :50:ตารางวา::ราคาที่ดิน:97,500,000.00 :บาท:
ติดต่อ : แว้ว :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :27/6/2560 13:41:02
:ID: 151311 ขายที่ดิน 306 ตร.ว ติดสถานีรถไฟฟ้า ใกล้วัดบางรักใหญ่ ติดสถานีเลย ถมแล้ว ราคา 200,000/ ตร.ว เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:3:งาน :6:ตารางวา::ราคาที่ดิน:200,000.00 :บาท:
ติดต่อ : กัลยา :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :27/6/2560 16:55:37
:ID: 150909 -ขายที่ดิน 13 ไร่ ติดสถานีรถไฟฟ้า ติดถนนรัตนาธิเบศร์ หน้ากว้าง 125 เมตร ถมแล้ว 100,000/ตรว เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 13:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:100,000.00 :บาท:
ติดต่อ : กัลยา :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :28/6/2560 0:17:44
:ID: 150908 ขายที่ดิน 18 ไร่ ติดสถานี รถไฟฟ้า ติดถนนรัตนาธิเบศร์ หน้ากว้าง 125 เมตร ถมแล้ว ราคา 86,200/ตร.ว เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 18:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:86,200.00 :บาท:
ติดต่อ : กัลยา :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :27/6/2560 11:40:00
:ID: 150907 -ขายที่ดิน 4-2-0 ไร่ ติดสถานีรถไฟฟ้า ติดถนนรัตนาธิเบศร์ หน้ากว้าง 95 เมตร ถมแล้ว 180,000/ตร.ว เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 4:ไร่:2:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:180,000.00 :บาท:
ติดต่อ : กัลยา :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :27/6/2560 17:25:54
:ID: 169711 ขายที่ดินด่วน 2 ไร่เศษ ติดดถ.รัตนาธิเบศร์ 100,000/ตร.ว เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 2:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:.00 :บาท:
ติดต่อ : กัลยา เนียมหมวด :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :27/6/2560 17:48:18
:ID: 226985 ขายที่ดินบางบัวทอง200ตารางวา-9ไร่ .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :200:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,740,000.00 :บาท:
ติดต่อ : ศักดา :โทรศัพท์: 0952479665 :วันที่ประกาศ :27/6/2560 18:42:24
:ID: 179372 ขานที่ดิน 7 ไร่ ใกล้ถนนตัดใหม่ บางบัวทองสะพานพระราม4 ราคาถูกไร่ละ 5.5 ล้านด่วนๆๆ เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 7:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:5,500,000.00 :บาท:
ติดต่อ : กัลยา เนียมหมวด :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :27/6/2560 2:15:10
:ID: 169711 ขายที่ดินด่วน 2 ไร่เศษ ติดดถ.รัตนาธิเบศร์ 100,000/ตร.ว เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 2:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:.00 :บาท:
ติดต่อ : กัลยา เนียมหมวด :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :27/6/2560 4:10:30
:ID: 169712 -ขายที่ดิน 1 ไร่ เศษ ติดถนนรัตนาธิเบศร์ ด่วน 100,000/ ตร.ว ราคานี้ไม่มีอีกแล้ว เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 2:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:100,000.00 :บาท:
ติดต่อ : กัลยา :โทรศัพท์: 0800657838 :วันที่ประกาศ :27/6/2560 15:54:50
:ID: 150909 -ขายที่ดิน 13 ไร่ ติดสถานีรถไฟฟ้า ติดถนนรัตนาธิเบศร์ หน้ากว้าง 125 เมตร ถมแล้ว 100,000/ตรว เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 13:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:100,000.00 :บาท:
ติดต่อ : กัลยา :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :28/6/2560 1:25:07
:ID: 151311 ขายที่ดิน 306 ตร.ว ติดสถานีรถไฟฟ้า ใกล้วัดบางรักใหญ่ ติดสถานีเลย ถมแล้ว ราคา 200,000/ ตร.ว เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:3:งาน :6:ตารางวา::ราคาที่ดิน:200,000.00 :บาท:
ติดต่อ : กัลยา :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :28/6/2560 7:28:29
:ID: 150908 ขายที่ดิน 18 ไร่ ติดสถานี รถไฟฟ้า ติดถนนรัตนาธิเบศร์ หน้ากว้าง 125 เมตร ถมแล้ว ราคา 86,200/ตร.ว เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 18:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:86,200.00 :บาท:
ติดต่อ : กัลยา :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :27/6/2560 0:34:25
:ID: 150907 -ขายที่ดิน 4-2-0 ไร่ ติดสถานีรถไฟฟ้า ติดถนนรัตนาธิเบศร์ หน้ากว้าง 95 เมตร ถมแล้ว 180,000/ตร.ว เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 4:ไร่:2:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:180,000.00 :บาท:
ติดต่อ : กัลยา :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :27/6/2560 0:33:53
:ID: 166143 ขายที่ดิน ติดแนวรถไฟฟ้าหลายแปลงตั้งแต่ 5-20 ไร่ ราคาไร่ละ 150,000.- เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:.00 :บาท:
ติดต่อ : กัลยา :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :27/6/2560 2:03:32
:ID: 158860 ขายที่ดิน 650 ตร.ว ติดถนนรัตนาธิเบศรื หน้ากว้างหน้ากว้าง 57ลึก0 เมตร ติดซอยวัดไฝ่เหลือง เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:2:งาน :50:ตารางวา::ราคาที่ดิน:97,500,000.00 :บาท:
ติดต่อ : แว้ว :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :27/6/2560 2:01:05
:ID: 150907 -ขายที่ดิน 4-2-0 ไร่ ติดสถานีรถไฟฟ้า ติดถนนรัตนาธิเบศร์ หน้ากว้าง 95 เมตร ถมแล้ว 180,000/ตร.ว เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 4:ไร่:2:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:180,000.00 :บาท:
ติดต่อ : กัลยา :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :27/6/2560 0:33:53
:ID: 150908 ขายที่ดิน 18 ไร่ ติดสถานี รถไฟฟ้า ติดถนนรัตนาธิเบศร์ หน้ากว้าง 125 เมตร ถมแล้ว ราคา 86,200/ตร.ว เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 18:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:86,200.00 :บาท:
ติดต่อ : กัลยา :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :27/6/2560 0:34:25
:ID: 150909 -ขายที่ดิน 13 ไร่ ติดสถานีรถไฟฟ้า ติดถนนรัตนาธิเบศร์ หน้ากว้าง 125 เมตร ถมแล้ว 100,000/ตรว เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 13:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:100,000.00 :บาท:
ติดต่อ : กัลยา :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :28/6/2560 1:25:07
:ID: 151311 ขายที่ดิน 306 ตร.ว ติดสถานีรถไฟฟ้า ใกล้วัดบางรักใหญ่ ติดสถานีเลย ถมแล้ว ราคา 200,000/ ตร.ว เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:3:งาน :6:ตารางวา::ราคาที่ดิน:200,000.00 :บาท:
ติดต่อ : กัลยา :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :28/6/2560 7:28:29
:ID: 158860 ขายที่ดิน 650 ตร.ว ติดถนนรัตนาธิเบศรื หน้ากว้างหน้ากว้าง 57ลึก0 เมตร ติดซอยวัดไฝ่เหลือง เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:2:งาน :50:ตารางวา::ราคาที่ดิน:97,500,000.00 :บาท:
ติดต่อ : แว้ว :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :27/6/2560 2:01:05
:ID: 166143 ขายที่ดิน ติดแนวรถไฟฟ้าหลายแปลงตั้งแต่ 5-20 ไร่ ราคาไร่ละ 150,000.- เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:.00 :บาท:
ติดต่อ : กัลยา :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :27/6/2560 2:03:32
:ID: 169711 ขายที่ดินด่วน 2 ไร่เศษ ติดดถ.รัตนาธิเบศร์ 100,000/ตร.ว เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 2:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:.00 :บาท:
ติดต่อ : กัลยา เนียมหมวด :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :27/6/2560 4:10:30
:ID: 169712 -ขายที่ดิน 1 ไร่ เศษ ติดถนนรัตนาธิเบศร์ ด่วน 100,000/ ตร.ว ราคานี้ไม่มีอีกแล้ว เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 2:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:100,000.00 :บาท:
ติดต่อ : กัลยา :โทรศัพท์: 0800657838 :วันที่ประกาศ :27/6/2560 15:54:50
:ID: 179372 ขานที่ดิน 7 ไร่ ใกล้ถนนตัดใหม่ บางบัวทองสะพานพระราม4 ราคาถูกไร่ละ 5.5 ล้านด่วนๆๆ เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 7:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:5,500,000.00 :บาท:
ติดต่อ : กัลยา เนียมหมวด :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :27/6/2560 2:15:10
:ID: 150908 ขายที่ดิน 18 ไร่ ติดสถานี รถไฟฟ้า ติดถนนรัตนาธิเบศร์ หน้ากว้าง 125 เมตร ถมแล้ว ราคา 86,200/ตร.ว เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 18:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:86,200.00 :บาท:
ติดต่อ : กัลยา :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :27/6/2560 8:53:46
:ID: 151311 ขายที่ดิน 306 ตร.ว ติดสถานีรถไฟฟ้า ใกล้วัดบางรักใหญ่ ติดสถานีเลย ถมแล้ว ราคา 200,000/ ตร.ว เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:3:งาน :6:ตารางวา::ราคาที่ดิน:200,000.00 :บาท:
ติดต่อ : กัลยา :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :27/6/2560 19:13:25
:ID: 150909 -ขายที่ดิน 13 ไร่ ติดสถานีรถไฟฟ้า ติดถนนรัตนาธิเบศร์ หน้ากว้าง 125 เมตร ถมแล้ว 100,000/ตรว เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 13:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:100,000.00 :บาท:
ติดต่อ : กัลยา :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :28/6/2560 0:00:48
:ID: 169712 -ขายที่ดิน 1 ไร่ เศษ ติดถนนรัตนาธิเบศร์ ด่วน 100,000/ ตร.ว ราคานี้ไม่มีอีกแล้ว เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 2:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:100,000.00 :บาท:
ติดต่อ : กัลยา :โทรศัพท์: 0800657838 :วันที่ประกาศ :27/6/2560 15:54:50
:ID: 151311 ขายที่ดิน 306 ตร.ว ติดสถานีรถไฟฟ้า ใกล้วัดบางรักใหญ่ ติดสถานีเลย ถมแล้ว ราคา 200,000/ ตร.ว เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:3:งาน :6:ตารางวา::ราคาที่ดิน:200,000.00 :บาท:
ติดต่อ : กัลยา :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :27/6/2560 7:59:27
:ID: 169712 -ขายที่ดิน 1 ไร่ เศษ ติดถนนรัตนาธิเบศร์ ด่วน 100,000/ ตร.ว ราคานี้ไม่มีอีกแล้ว เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 2:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:100,000.00 :บาท:
ติดต่อ : กัลยา :โทรศัพท์: 0800657838 :วันที่ประกาศ :27/6/2560 15:54:50
:ID: 179372 ขานที่ดิน 7 ไร่ ใกล้ถนนตัดใหม่ บางบัวทองสะพานพระราม4 ราคาถูกไร่ละ 5.5 ล้านด่วนๆๆ เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 7:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:5,500,000.00 :บาท:
ติดต่อ : กัลยา เนียมหมวด :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :27/6/2560 15:21:14
:ID: 158860 ขายที่ดิน 650 ตร.ว ติดถนนรัตนาธิเบศรื หน้ากว้างหน้ากว้าง 57ลึก0 เมตร ติดซอยวัดไฝ่เหลือง เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:2:งาน :50:ตารางวา::ราคาที่ดิน:97,500,000.00 :บาท:
ติดต่อ : แว้ว :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :27/6/2560 12:20:55
:ID: 150909 -ขายที่ดิน 13 ไร่ ติดสถานีรถไฟฟ้า ติดถนนรัตนาธิเบศร์ หน้ากว้าง 125 เมตร ถมแล้ว 100,000/ตรว เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 13:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:100,000.00 :บาท:
ติดต่อ : กัลยา :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :27/6/2560 19:01:33
:ID: 169711 ขายที่ดินด่วน 2 ไร่เศษ ติดดถ.รัตนาธิเบศร์ 100,000/ตร.ว เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 2:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:.00 :บาท:
ติดต่อ : กัลยา เนียมหมวด :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :28/6/2560 0:24:10
:ID: 169712 -ขายที่ดิน 1 ไร่ เศษ ติดถนนรัตนาธิเบศร์ ด่วน 100,000/ ตร.ว ราคานี้ไม่มีอีกแล้ว เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 2:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:100,000.00 :บาท:
ติดต่อ : กัลยา :โทรศัพท์: 0800657838 :วันที่ประกาศ :27/6/2560 15:54:50
«« หน้าก่อน | หน้าต่อไป »» หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 44 หน้า : จำนวนกระทู้ 354 หัวข้อ
 
หน้าแรก |แผนผังเวบไซต์|เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา |STAFF ONLY
   
copyright 2006 © land.co.th