LAND.CO.TH ที่ดินแยกตามเขตที่ตั้ง
 

ด่วน สำหรับผู้ที่มีประกาศเกินกว่า 5 รายการ กรุณาอ่าน >> ประกาศที่ ลงซ้ำ จะถูกลบทันที นะครับ
ต้องการ ลงภาพ ( ได้ 10 ภาพ ) และ เลื่อนอันดับประกาศ อัตโนมัติ เพียง 500 บาท ใช้ได้ 6 เดือน โทร 02-597-3884 รายละเอียดที่นี่
  ซื้อขาย ที่ดิน ภูเก็ต , ที่ดิน ป่าตอง , ที่ดิน กระทู้ , ที่ดิน หากกมลา

»»   ที่ดินในพื้นที่ จังหวัด :: ภูเก็ตที่ดินในพื้นที่ จังหวัด ::   มีจำนวนทั้งสิ้น:: 383 ::รายการ »» ที่ดินพื้นที่อื่น แบ่งตามเขต และ จังหวัด
:ID: 170437 --ขายโรงแรมติดทะเลหาดนายหานภูเก็ต เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 27:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,500,000,000.00 :บาท:
ติดต่อ : กัลยา :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :22/1/2561 11:32:59
:ID: 170437 --ขายโรงแรมติดทะเลหาดนายหานภูเก็ต เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 27:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,500,000,000.00 :บาท:
ติดต่อ : กัลยา :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :22/1/2561 11:32:59
:ID: 170437 --ขายโรงแรมติดทะเลหาดนายหานภูเก็ต เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 27:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,500,000,000.00 :บาท:
ติดต่อ : กัลยา :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :22/1/2561 11:32:59
:ID: 170437 --ขายโรงแรมติดทะเลหาดนายหานภูเก็ต เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 27:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,500,000,000.00 :บาท:
ติดต่อ : กัลยา :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :22/1/2561 11:32:59
:ID: 170437 --ขายโรงแรมติดทะเลหาดนายหานภูเก็ต เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 27:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,500,000,000.00 :บาท:
ติดต่อ : กัลยา :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :22/1/2561 11:32:59
:ID: 170437 --ขายโรงแรมติดทะเลหาดนายหานภูเก็ต เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 27:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,500,000,000.00 :บาท:
ติดต่อ : กัลยา :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :22/1/2561 11:32:59
:ID: 170437 --ขายโรงแรมติดทะเลหาดนายหานภูเก็ต เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 27:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,500,000,000.00 :บาท:
ติดต่อ : กัลยา :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :22/1/2561 11:32:59
:ID: 229145 ขายที่ดินภูเก็ตในเมือง 29 ไร่ ติดถนนเจ้าฟ้าตะวันตก เหมาะสำหรับทำหมู่บ้าน *ถมแล้ว*มีโฉนด* .  
พื้นที่ดิน : 29:ไร่:3:งาน :96:ตารางวา::ราคาที่ดิน:599,225,000.00 :บาท:
ติดต่อ : สุธางศ์รัตน์(ฝ้าย) :โทรศัพท์: 0966496356 :วันที่ประกาศ :22/1/2561 16:54:18
:ID: 228847 ขายที่ดิน เกาะมะพร้าว ภูเก็ต land for sale coconut island Phuket .  
พื้นที่ดิน : 19:ไร่:1:งาน :81:ตารางวา::ราคาที่ดิน:75,000,000.00 :บาท:
ติดต่อ : vichien :โทรศัพท์: 0806484449 :วันที่ประกาศ :23/1/2561 1:02:08
:ID: 228809 รับจำนองที่ดิน,ขายฝากอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด รับทุกพืนที่.. .  
พื้นที่ดิน : 10:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:900.00 :บาท:
ติดต่อ : haiagencybis :โทรศัพท์: 089000000 :วันที่ประกาศ :23/1/2561 1:01:21
:ID: 170437 --ขายโรงแรมติดทะเลหาดนายหานภูเก็ต เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 27:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,500,000,000.00 :บาท:
ติดต่อ : กัลยา :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :22/1/2561 11:32:59
:ID: 170437 --ขายโรงแรมติดทะเลหาดนายหานภูเก็ต เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 27:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,500,000,000.00 :บาท:
ติดต่อ : กัลยา :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :22/1/2561 11:32:59
:ID: 228189 ขายที่ดินบนเกาะโหลน ติดทะเล. ทั้งหมด13ไร่ .  
พื้นที่ดิน : 12:ไร่:2:งาน :38:ตารางวา::ราคาที่ดิน:75,000,000.00 :บาท:
ติดต่อ : ณัฏฐากาญจน์ :โทรศัพท์: 0892881553 :วันที่ประกาศ :22/1/2561 7:38:41
:ID: 228109 ขายที่ดิน (มีโฉนด) เนื้อที่ 4ไร่ ต.ป่าคลอก อ.ถลาง .  
พื้นที่ดิน : 4:ไร่:3:งาน :54:ตารางวา::ราคาที่ดิน:19,540,000.00 :บาท:
ติดต่อ : จุรีย์รัตน์ :โทรศัพท์: 0897273129 :วันที่ประกาศ :22/1/2561 8:59:46
:ID: 228107 ขายที่ดิน (มีโฉนด) เนื้อที่ 4ไร่ บ้านลิพอน อ.ถลาง .  
พื้นที่ดิน : 4:ไร่:1:งาน :58:ตารางวา::ราคาที่ดิน:13,185,000.00 :บาท:
ติดต่อ : จุรีย์รัตน์ :โทรศัพท์: 0897273129 :วันที่ประกาศ :22/1/2561 22:54:32
:ID: 228106 ขายที่ดิน (มีโฉนด) เนื้อที่ 62ไร่ ต.ป่าคลอก อ.ถลาง .  
พื้นที่ดิน : 62:ไร่:3:งาน :22:ตารางวา::ราคาที่ดิน:251,220,000.00 :บาท:
ติดต่อ : จุรีย์รัตน์ :โทรศัพท์: 0897273129 :วันที่ประกาศ :22/1/2561 6:48:08
:ID: 228033 ขายที่ดินใกล้หาดไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต และอยู่ห่างจากสนามบินภูเก็ต 4 กม.เท่านั้น .  
พื้นที่ดิน : 10:ไร่:2:งาน :56:ตารางวา::ราคาที่ดิน:65,000,000.00 :บาท:
ติดต่อ : K.Pat :โทรศัพท์: 0833094992 :วันที่ประกาศ :23/1/2561 0:54:16
:ID: 228000 PAUL Money capital รับจำนองและขายฝากอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด (กลุ่มนักลงทุน) .  
พื้นที่ดิน : 3:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:500,000.00 :บาท:
ติดต่อ : paulmoneycapita :โทรศัพท์: 0800000000 :วันที่ประกาศ :22/1/2561 4:38:53
:ID: 170437 --ขายโรงแรมติดทะเลหาดนายหานภูเก็ต เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 27:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,500,000,000.00 :บาท:
ติดต่อ : กัลยา :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :22/1/2561 11:32:59
:ID: 170437 --ขายโรงแรมติดทะเลหาดนายหานภูเก็ต เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 27:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,500,000,000.00 :บาท:
ติดต่อ : กัลยา :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :22/1/2561 11:32:59
:ID: 170437 --ขายโรงแรมติดทะเลหาดนายหานภูเก็ต เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 27:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,500,000,000.00 :บาท:
ติดต่อ : กัลยา :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :22/1/2561 11:32:59
:ID: 170437 --ขายโรงแรมติดทะเลหาดนายหานภูเก็ต เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 27:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,500,000,000.00 :บาท:
ติดต่อ : กัลยา :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :22/1/2561 11:32:59
:ID: 170437 --ขายโรงแรมติดทะเลหาดนายหานภูเก็ต เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 27:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,500,000,000.00 :บาท:
ติดต่อ : กัลยา :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :22/1/2561 11:32:59
:ID: 170437 --ขายโรงแรมติดทะเลหาดนายหานภูเก็ต เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 27:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,500,000,000.00 :บาท:
ติดต่อ : กัลยา :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :22/1/2561 11:32:59
:ID: 170437 --ขายโรงแรมติดทะเลหาดนายหานภูเก็ต เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 27:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,500,000,000.00 :บาท:
ติดต่อ : กัลยา :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :22/1/2561 11:32:59
:ID: 170437 --ขายโรงแรมติดทะเลหาดนายหานภูเก็ต เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 27:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,500,000,000.00 :บาท:
ติดต่อ : กัลยา :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :22/1/2561 11:32:59
:ID: 170437 --ขายโรงแรมติดทะเลหาดนายหานภูเก็ต เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 27:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,500,000,000.00 :บาท:
ติดต่อ : กัลยา :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :22/1/2561 11:32:59
:ID: 170437 --ขายโรงแรมติดทะเลหาดนายหานภูเก็ต เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 27:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,500,000,000.00 :บาท:
ติดต่อ : กัลยา :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :22/1/2561 11:32:59
:ID: 170437 --ขายโรงแรมติดทะเลหาดนายหานภูเก็ต เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 27:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,500,000,000.00 :บาท:
ติดต่อ : กัลยา :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :22/1/2561 11:32:59
:ID: 225467 ขายที่ดินใกล้ห้างโลตัส(สามกอง)ห่างถนนบายพาส200เมตรเนื้อที่330ตารางวาสนใจดู .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:3:งาน :30:ตารางวา::ราคาที่ดิน:18,150,000.00 :บาท:
ติดต่อ : kitti :โทรศัพท์: 0879953575 :วันที่ประกาศ :22/1/2561 14:56:40
:ID: 225466 ขายที่ดินเนื้อที่2ไร่มองเห็นวิวทะเลใกล้อ่าวพันวาสนใจดู .  
พื้นที่ดิน : 2:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:26,000,000.00 :บาท:
ติดต่อ : kitti :โทรศัพท์: 0879953575 :วันที่ประกาศ :22/1/2561 8:33:54
:ID: 170437 --ขายโรงแรมติดทะเลหาดนายหานภูเก็ต เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 27:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,500,000,000.00 :บาท:
ติดต่อ : กัลยา :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :22/1/2561 11:32:59
:ID: 170437 --ขายโรงแรมติดทะเลหาดนายหานภูเก็ต เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 27:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,500,000,000.00 :บาท:
ติดต่อ : กัลยา :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :22/1/2561 11:32:59
:ID: 170437 --ขายโรงแรมติดทะเลหาดนายหานภูเก็ต เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 27:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,500,000,000.00 :บาท:
ติดต่อ : กัลยา :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :22/1/2561 11:32:59
:ID: 224388 ที่ดินทำเลดีใกล้ทางไปสนามบินนานาชาติภูเก็ต .  
พื้นที่ดิน : 10:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:4,000,000.00 :บาท:
ติดต่อ : james :โทรศัพท์: 0874677589 :วันที่ประกาศ :22/1/2561 18:42:27
:ID: 224143 ขายทีดินบนเกาะภูเก็ต วิวทะเล วิวภูเขา เกาะสิเหร่ ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต ใกล้ท่าเรือภูเก็ต .  
พื้นที่ดิน : 11:ไร่:2:งาน :24:ตารางวา::ราคาที่ดิน:75,140,000.00 :บาท:
ติดต่อ : yut :โทรศัพท์: 0956724990 :วันที่ประกาศ :22/1/2561 18:57:13
:ID: 224080 ที่ดินเปล่า ถ.ป่าคลอก-อนุเสาวรีย์ 7024 ถลาง ภูเก็ต 15-1-65 ไร่ .  
พื้นที่ดิน : 15:ไร่:1:งาน :65:ตารางวา::ราคาที่ดิน:69,356,250.00 :บาท:
ติดต่อ : คุณพีโอ :โทรศัพท์: 0815662902 :วันที่ประกาศ :22/1/2561 5:28:45
:ID: 224079 ที่ดินติดทะเลเอกสารสิทธิ์โฉนดแปลงสุดท้ายในย่าน อ่าวปอ ภูเก็ต 11-0-95 ไร่ .  
พื้นที่ดิน : 11:ไร่:0:งาน :95:ตารางวา::ราคาที่ดิน:100.00 :บาท:
ติดต่อ : คุณพีโอ :โทรศัพท์: 0815662902 :วันที่ประกาศ :22/1/2561 1:25:52
:ID: 224078 ที่ดินเปล่าถมแล้ว ซ.บางแร่ ถ.เจ้าฟ้าตะวันตก ฉลอง ภูเก็ต 3-0-22 ไร่ .  
พื้นที่ดิน : 3:ไร่:0:งาน :22:ตารางวา::ราคาที่ดิน:24,440,000.00 :บาท:
ติดต่อ : คุณพีโอ :โทรศัพท์: 0815662902 :วันที่ประกาศ :22/1/2561 23:33:54
:ID: 223922 ขายที่ดินในโครงการชลันดาวิลล้า ถนน200ปี บ้านดอน เนื้อที่ 150 ตร.วา ติดกับหมุ่บ้านรัสเซีย .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:83110:งาน :150:ตารางวา::ราคาที่ดิน:4,500,000.00 :บาท:
ติดต่อ : เจี๊ยบ :โทรศัพท์: 0815376019 :วันที่ประกาศ :22/1/2561 6:08:07
:ID: 223908 ขาย ที่ดินเปล่าลักกงษี ในตัวเมืองภูเก็ต .  
พื้นที่ดิน : 4:ไร่:3:งาน :45:ตารางวา::ราคาที่ดิน:112.00 :บาท:
ติดต่อ : ก้อง :โทรศัพท์: 0952652951 :วันที่ประกาศ :22/1/2561 0:12:02
:ID: 223876 ขายด่วนที่ดินป่าสักซอย8 เหมาะแก่การสร้างบ้านอยู่ในโครงการบุรีธารา .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:83110:งาน :90:ตารางวา::ราคาที่ดิน:3,000,000.00 :บาท:
ติดต่อ : ศรณ์ศิรินทร์. :โทรศัพท์: 0815376019 :วันที่ประกาศ :22/1/2561 22:33:49
:ID: 223738 ขายที่วิวเห็นทะเล ฉลอง 2งาน 4ล้านราคาถูกสุดในภูเก็ต .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:2:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:4.00 :บาท:
ติดต่อ : ยุพิน :โทรศัพท์: 0612275614 :วันที่ประกาศ :22/1/2561 23:32:30
:ID: 223596 ขายที่ดิน โรงแรม เกสเฮาส์ อาพาร์ทเม้นท์ ตอนโด ป่าตอง ภูเก็ต และ เขาหลัก พังงา .  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:55,000,000.00 :บาท:
ติดต่อ : ทอม ภูเก็ต :โทรศัพท์: 0872793366 :วันที่ประกาศ :22/1/2561 23:44:22
:ID: 223576 ที่ดินเปล่า ถ.เยาวราช ซ.3/2 สามกอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต 0-1-72 ไร่ .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:1:งาน :72:ตารางวา::ราคาที่ดิน:16,000,000.00 :บาท:
ติดต่อ : โอ :โทรศัพท์: 0812090991 :วันที่ประกาศ :22/1/2561 0:56:27
:ID: 170437 --ขายโรงแรมติดทะเลหาดนายหานภูเก็ต เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 27:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,500,000,000.00 :บาท:
ติดต่อ : กัลยา :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :22/1/2561 11:32:59
:ID: 223111 ขายที่วิวเห็นทะเล ฉลอง 1ไร่ 8ล้านราคาถูกสุดในภูเก็ต .  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:8.00 :บาท:
ติดต่อ : ยุพิน :โทรศัพท์: 0612275614 :วันที่ประกาศ :22/1/2561 14:22:51
:ID: 223108 ขายที่วิวเห็นทะเล ฉลอง 1ไร่ 8ล้านราคาถูกสุดในภูเก็ต .  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:8.00 :บาท:
ติดต่อ : ยุพิน :โทรศัพท์: 0612275614 :วันที่ประกาศ :22/1/2561 22:07:22
:ID: 223081 ที่ดินติดถนนใกล้สนามบินนานาชาติภูเก็ต .  
พื้นที่ดิน : 10:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:35,000,000.00 :บาท:
ติดต่อ : James :โทรศัพท์: 0874677589 :วันที่ประกาศ :22/1/2561 14:30:05
:ID: 170437 --ขายโรงแรมติดทะเลหาดนายหานภูเก็ต เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 27:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,500,000,000.00 :บาท:
ติดต่อ : กัลยา :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :22/1/2561 11:32:59
«« หน้าก่อน | หน้าต่อไป »» หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 12 หน้า : จำนวนกระทู้ 383 หัวข้อ
 
หน้าแรก |แผนผังเวบไซต์|เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา |STAFF ONLY
   
copyright 2006 © land.co.th