บทความเกี่ยวกับที่ดินTopic : ที่ดินงอกริมตลิ่ง
  »»  มีเนื้อหาย่อย( link)
หัวข้อบทความ  www.land.co.th

ที่ดินงอกริมตลิ่ง

---------------------------กฏหมายไทยกำหนดไว้ว่า ที่ดินแปลงใด ก็ตามที่มีที่งอกริมตลิ่งที่งอกนั้นยอมเป็นทรัพย์สินของที่ดินแปลงนั้นไปโดยปริยาย ที่เป็นเช่นนี้ นั้นเพราะถือกันว่าที่ดินซึ่งติดต่อกับทางน้ำอาจเกิดความเสียหายจากการไหลของน้ำโดยอาจถูกน้ำเซาะจนสูญเสียที่ดินไปดังนั้น หากมีแต่ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายก็ควรที่จะมีทางออกให้สามารถมีสิทธิได้อะไรชดเชยบ้างกฏหมายจึงให้ที่งอกแก่เจ้าของที่ดินแปลงนั้น ทั้งนี้ที่งอกที่เจ้าของที่ดินได้กรรมสิทธิ์ตามกฏหมาย จะต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้คือ ต้องเป็นที่งอกริมตลิ่งตามธรรมชาติมิใช่ที่ซึ่งถมขึ้น และ จะต้องเป็นที่งอกซึ่งงอกออกไปจากชายตลิ่งไม่ใช่งอกจากที่อื่นเข้ามาหาชายตลิ่ง

ที่มา : Land.co.th
 
copyright 2006 © land.co.th