บทความเกี่ยวกับที่ดินTopic : รวมกฏหมายเกี่ยวข้อง กับที่ดิน
  »»  มีเนื้อหาย่อย( link)
หัวข้อบทความ  www.land.co.th
รวมกฏหมายเกี่ยวข้องกับที่ดิน  
1
ประมวลกฏหมายที่ดิน  »»   
2
พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว »»    
3
พ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฏหมายที่ดิน »» 
4
กรรมสิทธิ์ในที่ดิน »» 
5
ที่งอกริมตลิ่ง »» 
6
ครอบครองปรปักษ์ »» 
7
กรรมสิทธิ์รวมในที่ดิน »» 
8
ภาระจำยอม »» 
การจำนอง »» 
10
ขายฝาก
11
การเช่าอสังหาริมทรัพย์
12
การเช่าช่วง
13
การเซ้ง
14
เงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี มีอยู่หลายกรณีที่สำคัญๆ ได้แก่ การยกเว้นตามมาตรา 42 แห่งประมวลรัษฎากร การยกเว้นตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 การยกเว้นตามพระราชกฤษฎีกา ฉบับต่างๆ เป็นต้น  เงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี ที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์มีดังนี้ »»   
     
ที่มา : กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
 
copyright 2006 © land.co.th