บทความเกี่ยวกับที่ดินTopic : จังหวัดที่มีประชากรมากกว่า 1 ล้านคน
  »»  มีเนื้อหาย่อย( link) วิธีค้นหา : กด Ctrl+F และกรอกชื่อที่ต้องการค้นหา Download  »»  โ ปรแกรมอ่านไฟล์ PDF
หัวข้อบทความ  www.land.co.th


 
   จังหวัด
 
2541
 
2542
 
2543
 
2544
 
2545
 
2546
 
2547
1
กรุงเทพมหานคร 5,647,799 5,662,499 5,680,380 5,726,203 5,782,159 5,844,607 5,634,132
2
นครราชสีมา 2,534,287 2,540,662 2,546,311 2,565,685 2,581,244 2,591,050 2,539,344
3
อุบลราชธานี 1,754,910 1,759,548 1,767,346 1,779,752 1,792,774 1,805,322 1,763,061
4
ขอนแก่น 1,738,532 1,747,730 1,748,218 1,756,995 1,767,643 1,770,605 1,741,749
5
เชียงใหม่ 1,582,222 1,587,465 1,590,327 1,600,850 1,595,855 1,603,220 1,630,769
6
บุรีรัมย์ 1,513,889 1,520,419 1,528,207 1,533,874 1,545,779 1,554,009 1,524,261
7
อุดรธานี 1,507,882 1,520,651 1,519,857 1,526,600 1,535,471 1,542,071 1,518,502
8
นครศรีธรรมราช 1,521,057 1,525,557 1,524,558 1,527,273 1,533,894 1,531,072 1,500,343
9
ศรีสะเกษ 1,440,947 1,445,356 1,443,766 1,451,435 1,458,969 1,465,538 1,440,404
10
สุรินทร์ 1,382,274 1,381,213 1,383,156 1,392,229 1,399,377 1,406,612 1,371,429
11
ร้อยเอ็ด 1,321,035 1,320,824 1,317,787 1,319,589 1,322,864 1,322,389 1,310,250
12
สงขลา 1,210,921 1,223,833 1,232,600 1,249,402 1,271,067 1,294,442 1,281,509
13
เชียงราย 1,268,569 1,265,091 1,259,988 1,263,169 1,274,214 1,214,913 1,214,405
14
ชลบุรี 1,053,433 1,059,756 1,078,518 1,104,231 1,129,886 1,157,111 1,142,985
15
ชัยภูมิ 1,124,447 1,127,552 1,128,966 1,130,913 1,136,508 1,138,944 1,117,118
16
สกลนคร 1,090,190 1,094,615 1,097,625 1,101,608 1,107,752 1,113,720 1,101,619
17
นครสวรรค์ 1,137,945 1,126,311 1,125,283 1,128,855 1,130,841 1,126,739 1,077,458
18
สมุทรปราการ * * * 1,011,692 1,027,719 1,045,850 1,049,416
19
เพชรบูรณ์ 1,049,516 1,040,731 1,036,526 1,036,336 1,040,786 1,052,286 1,001,180

 

 

ที่มา :กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 
copyright 2006 © land.co.th