บทความเกี่ยวกับที่ดินTopic : ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน ที่ใช้ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม(5)
  »»  มีเนื้อหาย่อย( link) วิธีค้นหา : กด Ctrl+F และกรอกชื่อถนนที่ต้องการค้นหา
หัวข้อบทความ  www.land.co.th
สรุปบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินเพื่อใช้ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ปี 2547-2550
เขตบึงกุ่ม คันนายาว สะพานสูง

1 ถนนประดิษมนูธรรม 26,000 - 60,000
2 ถนนนวมินทร์(ถนนสุขาภิบาล1) 19,000 - 55,000
3 ถนนรามอินทรา 12,000 - 55,000
4 ถนนเสรีไทย(ถยยสุขาภิบาล2) 13,000 - 47,000
5 ถนนรามคำแหง(ถนนสุขาภิบาล3) 14,000 - 47,000
6 ถนนเกษตร-นวมินทร์ 10,000 - 30,000
7 ถนนมอเตอร์เวย์ สายกรุงเทพ-ชลบุรี 12,000 - 24,000
8 ถนนวงแหวนตะวันออก 8,500 - 15,000
9 ถนนกรุงเทพกรีฑา 8,500 - 30,000
10 ถนนสวนสยาม 13,000 - 30,000
11 ถนนนวลจันทร์ 11,000 - 25,000
12 ถนนราษฏร์พัฒนา 5,100 - 17,000
13 ถนนปัญญารามอินทรา 10,000 - 15,000
14 ซอยโพธ์ิแก้ว 17,000 - 35,000
15 ซอยรามอินทรา 71(ซอยคู้บอน) 16,000 - 30,000
16 ซอยโรงพยาบาลสินแพทย์ 17,000 - 25,000
17 ซอยศรีนครพัฒนา 17,000 - 21,000
18 ซอยสุวรรณประสิทธ์ิ 6,800 - 21,000
19 ซอยโรงเรียนคลองลำเจียก 6,800 - 20,000
20 ซอยปัญจมิตร 1 17,000 - 20,000
21 ซอยทับเจริญ 13,000 - 18,000
22 ซอยสมาคมแพทย์ 17,000
23 ซอยอมรวิวัฒน์ 11,000 - 17,000
24 ซอยสิงหเสนี 2 15,000 - 17,000
25 ซอยผู้ใหญ่สุนทร 9,000 - 15,000
26 ซอยทั่วไป 3,000 - 22,000
27 หมู่บ้าน เค ซี การ์เด้นเลควิว 15,000
28 หมู่บ้าน ซี พี พาร์คเลน 18,000
29 หมู่บ้านกรุงทอง 4 15,000
30 หมู่บ้านกรุงไทยพารัควิลล์ 19,000
31 หมู่บ้านกฤษณาศรีนครินทร์ 25,000
32 หมู่บ้านกัญจ์เพชร 15,000
33 หมู่บ้านกัญญาเฮ้าส์ 15,000
34 หมู่บ้านเกตุนุติการ์เด้นท์ 20,000
35 หมู่บ้านเกศรี 2 20,000 - 21,000
36 หมู่บ้านเกษราคลาสสิคโฮม 18,000
37 หมู่บ้านเก้าแสน 19,000
38 หมู่บ้านเกื้อกูลวิลล่า 20,000
39 หมู่บ้านคลองกุ่มวิลล่า 20,000
40 หมู่บ้านคลองจั่นนิเวศน์ 20,000
41 หมู่บ้านคลองจั่นวิลล่า 23,000
42 หมู่บ้านคลองจั่นวิลล่า 1 , 2 20,000
43 หมู่บ้านเคหะธานี 4 12,000 - 15,000
44 หมู่บ้านจิตรา 15,000
45 หมู่บ้านจิรทิพย์ 20,000
46 หมู่บ้านเจริญกาญจน์ 11,000
47 หมู่บ้านเจริญจิตรวิลเลจ 14,000
48 หมู่บ้านฉัตรเกล้าวิลล่า 20,000
49 หมู่บ้านฉัตรทิพย์ 18,000
50 หมู่บ้านชลลดา 25,000
51 หมู่บ้านชวนชื่น 20,000
52 หมู่บ้านชวนชื่น นีโอ 18,000
53 หมู่บ้านชัยพฤกษ์ 12,000 - 15,000
54 หมู่บ้านชื่นกมลนิเวศน์ 14,000 - 18,000
55 หมู่บ้านชื่นกมลนิเวศน์ 3 20,000
56 หมู่บ้านโชคชัยคลองจั่น 20,000
57 หมู่บ้านซันไรท์กรีน 18,000
58 หมู่บ้านซื่อตรง 17,000
59 หมู่บ้านซื่อตรง 39 18,000
60 หมู่บ้านเซ็นเตอร์เพลส 25,000
61 หมู่บ้านฐานทอง 19,000
62 หมู่บ้านฐิติพร 2 19,000
63 หมู่บ้านแดนตะวัน 17,000
64 หมู่บ้าu3609 .ถาวร 17,000 - 19,000
65 หมู่บ้านทรัพย์เจริญ 18,000 - 20,000
66 หมู่บ้านทวีทรัพย์ 20,000
67 หมู่บ้านทวีสุข 17,000 - 19,000
68 หมู่บ้านทานตะวัน 23,000
69 หมู่บ้านทิพย์นคร 15,000
70 หมู่บ้านไทยศิริ 17,000
71 หมู่บ้านธนสิน 1 19,000
72 หมู่บ้านธนสิน 5 , 6 20,000
73 หมู่บ้านธนสิน 7 21,000
74 หมู่บ้านธนสิน 9 10,000 - 17,000
75 หมู่บ้านธนะธานี 3 15,000
76 หมู่บ้านธนะสิน 9 13,000
77 หมู่บ้านธารารมณ์ 17,000 - 25,000
78 หมู่บ้านนพรัตน์วิลล์ 20,000
79 หมู่บ้านนภาวิลล์ 15,000
80 หมู่บ้านนวธานี 13,000 - 24,000
81 หมู่บ้านนวลจันทร์ 20,000
82 หมู่บ้านนวลจันทร์วิลล่า 15,000
83 หมู่บ้านนวลลดา 2 13,000
84 หมู่บ้านนวลลัดดา 1 14,000
85 หมู่บ้านนักกีฬา 12,000 - 20,000
86 หมู่บ้านบก.ทหารสูงสุด 11,000
87 หมู่บ้านบางกะปิทาวน์เฮ้าส์ 19,000
88 หมู่บ้านปริญลักษณ์ 18,000
89 หมู่บ้านปริญสิริ 20,000
90 หมู่บ้านปรีชา 21,000

91 หมู่บ้านปรีชา 2 26,000
92 หมู่บ้านปัฐวิกรณ์ 15,000
93 หมู่บ้านเปรมฤทัย 9 12,000
94 หมู่บ้านเป่ยี มสุข 20,000
95 หมู่บ้านพรทิพย์ 15,000
96 หมู่บ้านพรบดินทร์เฮ้าส์ 15,000
97 หมู่บ้านพรวิทย์วิลล์ 15,000
98 หมู่บ้านพฤกษชาติแสนสุข 20,000
99 หมู่บ้านพฤษชาติ 17,000 - 25,000
100 หมู่บ้านพิบูลย์ 17,000
101 หมู่บ้านพิษณุแมนชั่น 17,000
102 หมู่บ้านเพลินวิภา 20,000
103 หมู่บ้านเพิ่มพูนธานี 20,000
104 หมู่บ้านโพธ์ิแก้ว 25,000
105 หมู่บ้านฟายน์โฮม 3 15,000
106 หมู่บ้านมณีมาศ 16,000
107 หมู่บ้านมณียา 15,000
108 หมู่บ้านมัณฑนา 25,000
109 หมู่บ้านแมกไม้ 25,000
110 หมู่บ้านยลประภา 17,000
111 หมู่บ้านร่มโพธ์ิ 4 19,000
112 หมู่บ้านร่มสุขวิลล่า 19,000
113 หมู่บ้านรังสิยา 13,000 - 15,000
114 หมู่บ้านราชพฤกษ์ 15,000
115 หมู่บ้านราณี 3 16,000
116 หมู่บ้านราณี 7 15,000
117 หมู่บ้านรินรดา 15,000
118 หมู่บ้านริมสวนวิลล่า 19,000
119 หมู่บ้านรุ่งกิจ 1 19,000
120 หมู่บ้านรุ่งกิจวิลล่า 2 19,000 - 21,000
121 หมู่บ้านรุ่งศิริ 20,000
122 หมู่บ้านเรือนทองนิเวศน์ 19,000
123 หมู่บ้านเลิศอุบล 18,000
124 หมู่บ้านวรรณจิต 15,000
125 หมู่บ้านวังทองวิลล่า 19,000
126 หมู่บ้านวังทองวิลเลจ 19,000
127 หมู่บ้านวังทองเฮาส์ 25,000
128 หมู่บ้านวังรุ้ง 14,000
129 หมู่บ้านวาเลนไทน์วิลล์ 14,000
130 หมู่บ้านวิสุทธาวิลล์ 25,000
131 หมู่บ้านศรีนคร 13,000 - 17,000
132 หมู่บ้านศรีนครพัฒนา 2 18,000
133 หมู่บ้านศรีประจักษ์ 19,000
134 หมู่บ้านศิรินเทพ 9 15,000
135 หมู่บ้านศิรินเทพเฮาส์ 19,000
136 หมู่บ้านสถาปัตย์ 15,000
137 หมู่บ้านสราญรมณ์ 22,000
138 หมู่บ้านสวนทองวิลล่า 16,000
139 หมู่บ้านสวนทิพย์ 14,000
140 หมู่บ้านสวนนวกานต์ 13,000
141 หมู่บ้านสวนสยาม โครงการ 2 17,000
142 หมู่บ้านสหกรณ์ 15,000 - 26,000
143 หมู่บ้านสัมมากร 17,000 - 25,000
144 หมู่บ้านสามัคคี 15,000 - 19,000
145 หมู่บ้านสินธนา 19,000
146 หมู่บ้านสินธนา 3(โครงการ 2) 15,000
147 หมู่บ้านสินธนา 5 15,000
148 หมู่บ้านสินธนา 6 20,000
149 หมู่บ้านสินธานี 21,000 - 25,000
150 หมู่บ้านสินธานี 3 15,000
151 หมู่บ้านเสนา 88 15,000
152 หมู่บ้านเสริมสุข 15,000
153 หมู่บ้านแสงอรุณ 15,000 - 16,000
154 หมู่บ้านอมรพันธ์ 18,000 - 20,000
155 หมู่บ้านอมรินทร์นิเวศน์ 15,000
156 หมู่บ้านอยู่สบาย 25,000
157 หมู่บ้านอรุณนิเวศน์ 15,000
158 หมู่บ้านอัมรินทร์นิเวศน์ 2 20,000
159 หมู่บ้านอินทรารักษ์ 20,000 - 26,000
160 หมู่บ้านเอ็กเซ็กคลูทีฟ 25,000
161 หมู่บ้านเอกบุรี 20,000
162 หมู่บ้านเอื้องฟ้าธานี 18,000
163 หมู่บ้านเอื้องฟ้าวิลล่า 14,000
164 หมู่บ้านเอื้อประชา 14,000
165 หมู่บ้านโอฬาร 1 25,000
166 หมู่บ้านโฮมเพลส 20,000
167 ที่ดินไม่ติดถนน/ซอย 1,700 - 2,600

ที่มา : กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
 
copyright 2006 © land.co.th