บทความเกี่ยวกับที่ดินTopic : ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน ที่ใช้ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม(7)
  »»  มีเนื้อหาย่อย( link) วิธีค้นหา : กด Ctrl+F และกรอกชื่อถนนที่ต้องการค้นหา
หัวข้อบทความ  www.land.co.th
สรุปบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินเพื่อใช้ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ปี 2547-2550
เขตลาดกระบัง

1 ถนนอ่อนนุช - ลาดกระบัง 7,700 - 47,000
2 ถนนหลวงแพ่ง 4,700 - 26,000
3 ถนนร่มเกล้า 10,000 - 21,000
4 ถนนเจ้าคุณทหาร 10,000 - 21,000
5 ถนนฉลองกรุง 5,100 - 21,000
6 ถนนกิงแก้ว 10,000 - 17,000
7 ถนนราษฎร์พัฒนา 5,100 - 15,000
8 ถนนคุ้มเกล้า 3,800 - 11,000
9 ถนนประชาธร 5,100 - 11,000
10 ถนนเลียบคลองมอญ 3,800 - 10,000
11 ทางคู่ขนานถนนมอเตอร์เวย์ 2,100 - 8,500
12 ถนนประชาพัฒนา 1,000 - 6,800
13 ถนนพัฒนาชนบท 2,3,4 2,600 - 6,800
14 ถนนขุมทอง - ลำต้อยติง (ร่วมพัฒนา) 2,100 - 6,800
15 ถนนสังฆประชา 2,600 - 6,000
16 ถนนทับยาว 2,400 - 6,000
17 ถนนเข้าโรงเรียนขุมทอง(เพชรทองคำอุปถัมภ์) 1,700 - 2,600
18 ซอยภูวรินทร์ 17,000
19 ซอยร่มเกล้า 2 (วัดรืน) 11,000 - 13,000
20 ซอยเทพนิมิตร 12,000 - 13,000
21 ซอยรักษ์ศาสนา 10,000 - 10,000
22 ซอยเทเลคอม 8,500 - 10,000
23 ซอยร่มสุขคอนโดมิเนียม 8,500 - 10,000
24 ซอยประกอบศรี 8,500 - 10,000
25 ซอยท่าเรือ 10,000
26 ซอยเทิดเกียรติกษัตริย์ 10,000
27 ซอยรามา 9,800
28 ซอยวัดทิพพาวาส (ฉลองกรุง 5) 4,300 - 9,400
29 ซอยประสารมงคล 1,2 6,800
30 ซอยทัวไป 1,000 - 34,000
31 ถนน ซอย ทาง 500 - 11,000
32 ทีดินไม่ติดถนน ไม่ติดซอย 850 - 8,500
33 หมู่บ้านการ์เด้นท์โฮมวิลเลจ 24,000 - 28,000
34 หมู่บ้านสินธรอ่อนนุช 17,000 - 26,000
35 หมู่บ้านยุคลรัตน์ 12,000 - 26,000
36 หมู่บ้านเคหะนคร 2 11,000 - 26,000
37 หมู่บ้านสินเกล้า (ถนนลาดกระบัง) 17,000 - 26,000
38 หมู่บ้านสินเกล้า (ถนนร่มเกล้า) 10,000 - 21,000
39 หมู่บ้านรุ่งกิจการ์เด้นท์โฮม 15,000 - 21,000
40 หมู่บ้านสินอนันต์ 13,000 - 21,000
41 หมู่บ้านรุ่งกิจ 9 15,000 - 21,000
42 หมู่บ้านรุ่งกิจ 4 15,000 - 21,000
43 หมู่บ้านรุ่งกิจ 5 15,000 - 21,000
44 หมู่บ้านศิรินทราการ์เด้นท์ 17,000 - 21,000
45 หมู่บ้านแฮปปีเพลส 14,000 - 21,000
46 หมู่บ้านรุ่งกิจวิลล่า 6 10,000 - 21,000
47 หมู่บ้านร่มสุขวิลเลจ 4 15,000 - 21,000
48 หมู่บ้านเพอร์เฟคเฟส 3 8,500 - 20,000
49 หมู่บ้านโรยัลกอลฟ์ 13,000 - 20,000
50 หมู่บ้านพูนสินธานี 3 8,500 - 18,000

51 หมู่บ้านรุ่งอรุณ 2 13,000 - 17,000
52 หมู่บ้านฉลองชัย 13,000 - 17,000
53 หมู่บ้านพระยาเพชร 6,800 - 17,000
54 หมู่บ้านสุภาวัลย์ 17,000
55 หมู่บ้านร่มฤดี 17,000
56 หมู่บ้านนครินทร์ 13,000 - 17,000
57 หมู่บ้านพูนสินธานี 1 8,000 - 16,000
58 หมู่บ้านรุ่งอรุณ 1 13,000 - 15,000
59 หมู่บ้านบ้านสินทอง 15,000
60 หม่บ้านพูนสินธานี 2 7,500 - 15,000
61 หมู่บ้านพาราไดซ์เทอเรส 13,000 - 14,000
62 หมู่บ้านชัยพฤกษ์ 14,000
63 หมู่บ้านเจ้าคุณ 14,000
64 หมู่บ้านการเคหะร่มเกล้า 3,400 - 13,000
65 หมู่บ้านมนสินี 13,000 13,000
66 หมู่บ้านวนารมย์ 11,000 - 13,000
67 หมู่บ้านโกลเด้นท์เพลส 6,500 - 13,000
68 นิคมอุu3605 .สาหกรรมลาดกระบัง 13,000
69 หมู่บ้านลาดกระบังการ์เด้นท์ 13,000
70 หมู่บ้านศุภาลัยแกรนด์ 12,000
71 หมู่บ้านศุภาลัยเลค 2 12,000
72 หมู่บ้านบ้านบึงบัว 10,000 - 11,000
73 หมู่บ้านชืนเจริญพาร์ค 11,000
74 หมู่บ้านไต้อีเพลส 11,000
75 หมู่บ้านพาราไดซ์การ์เด้นท์ 10,000
76 หมู่บ้านแฮปปีเพลสพาร์ค 10,000
77 หมู่บ้านเลคการ์เดนท์ทาวน์นี่ 5,000 - 10,000
78 หมู่บ้านคาร์ริเบียนโฮม 4,300 - 8,500
79 หมู่บ้านทรัพย์เจริญ, หมู่บ้านลำปลาทิว 6,800 - 8,500
80 หมู่บ้านฟลอร่าวิลล์ 7,700 8,500
81 หมู่บ้านบุรีรมย์ 5,100 6,800

ที่มา : กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
 
copyright 2006 © land.co.th