บทความเกี่ยวกับที่ดินTopic : ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน ที่ใช้ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม(8)
  »»  มีเนื้อหาย่อย( link) วิธีค้นหา : กด Ctrl+F และกรอกชื่อถนนที่ต้องการค้นหา
หัวข้อบทความ  www.land.co.th
สรุปบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินเพื่อใช้ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ปี 2547-2550
เขตหนองแขม บางแค ภาษีเจริญ

1 ถนนเพชรเกษม 26,000 - 100,000
2 ถนนพุทธมณฑลสาย 2 17,000 - 55,000
3 ถนนกาญจนาภิเษก 10,000 - 50,000
4 ถนนพุทธมณฑลสาย 1 12,000 - 50,000
5 ถนนสุขาภิบาล 1 26,000 - 43,000
6 ถนนบางแวก 10,000 - 38,000
7 ถนนสายตากสิน - เพชรเกษม 8,000 - 30,000
8 ถนนติวานนท์-เพชรเกษม-รัตนาธิเบศร์ 10,000 - 30,000
9 ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา 8,000 - 30,000
10 ถนนหนองแขม - บางบอน (ถนนบางบอน 5) 7,700 - 30,000
11 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝ่งั เหนือ 8,000 - 26,000
12 ถนนบางบอน 3 7,700 - 21,000
13 ถนนพุทธมณฑลสาย 3 8,000 - 20,000
14 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝ่งั ใต้ 6,800 - 15,000
15 ถนนหนองแขม - วัดศรีนวล 6,000 - 12,000
16 ถนนบางบอน 4 6,800 - 11,000
17 ถนนนครลุง 14,000 - 16,000
18 ถนนเทอดไท 17,000 - 38,000
19 ถนนพัฒนาการ 15,000 - 38,000
20 ซอยเพชรเกษม 48 14,000 - 43,000
21 ซอยเพชรเกษม 58/1 43,000 - 43,000
22 ซอยเพชรเกษม 60/2 ,60 30,000 - 43,000
23 ซอยเพชรเกษม 28 21,000 - 43,000
24 ซอยเพชรเกษม 30 , 32 17,000 - 43,000
25 ซอยเพชรเกษม 50/4 , 33/6-8 34,000 - 38,000
26 ซอยเพชรเกษม 33 34,000 - 38,000
27 ซอยเพชรเกษม 62 30,000 - 38,000
28 ซอยเพชรเกษม 37 , 56 , 50/3 30,000 - 38,000
29 ซอยเพชรเกษม 58 30,000 - 38,000
30 ซอยเพชรเกษม 20 17,000 - 38,000
31 ซอยเพชรเกษม 25/2 , 29 , 31 26,000 - 34,000
32 ซอยเพชรเกษม 40 ,46,46/1 21,000 - 34,000
33 ซอยเพชรเกษม 38 21,000 - 34,000
34 ถนนสายศาลธนบุรี (ซอยกำนันแม้น) 13,000 - 30,000
35 ซอยเพชรเกษม 37 24,000 - 26,000
36 ซอยเพชรเกษม 35 , 35/1 17,000 - 26,000
37 ซอยเพชรเกษม 63/3 26,000 - 43,000
38 ซอยเพชรเกษม 63/4 26,000 - 43,000
39 ซอยเพชรเกษม 68 (ซอยแสงเพชร) 8,500 - 38,000
40 ซอยวัดนิมมานรดี 26,000 - 34,000
41 ซอยเพชรเกษม 70, 72 26,000 - 34,000
42 ซอยเพชรเกษม 64 , 60/3 21,000 - 34,000
43 ซอยสายทิพย์ 21,000 - 34,000
44 ซอยเพชรเกษม 96/1 , 98 , 98/1 , 98/2 21,000 - 34,000
45 ซอยเพชรเกษม 100 , 102 21,000 - 34,000
46 ซอยเข้าหมู่บ้านเศรษฐกิจ 21,000 - 34,000
47 ซอยเพชรเกษม 65 17,000 - 34,000
48 ซอยเพชรเกษม 66, 84, 78 21,000 - 30,000
49 ซอยชูสังข์ 88 15,000 - 30,000
50 ซอยเพชรเกษม 71 , 73 , 73/1 , 73/2 15,000 - 34,000
51 ซอยเพชรเกษม 76/1 25,000 - 30,000
52 ซอยเพชรเกษม 81/1,81/2,116/4,116/5 14,000 - 30,000
53 ซอยเพชรเกษม 112 ,110 10,000 - 30,000
54 ซอยเพชรเกษม 108/1 , 77 , 77/4 20,000 - 26,000
55 ซอยสวัสดิการ 1 10,000 - 26,000
56 ซอยเพชรเกษม 114 20,000 - 24,000
57 ซอยเพชรเกษม 108 , 77/2 , 77/3 11,000 - 24,000
58 ซอยเพชรเกษม 79 15,000 - 21,000
59 ซอยเพชรเกษม 79 แยก 1 - แยก 4 12,000 - 21,000
60 ซอยเพชรเกษม 77 - 4 , 77 - 4 - 4 15,000 - 19,000
61 ซอยนาถสถาพร 1 , 2 10,000 - 17,000
62 ซอยสวัสดิการ 2 9,000 - 17,000
63 ซอยศิริเกษม 15,000 - 16,000
64 ซอยเพชรเกษม 77/1 12,000 - 15,000
65 ซอยเพชรเกษม 77 - 4 - 5 ถึง 77 - 4 - 8 12,000 - 14,000
66 ซอยเพชรเกษม 69 14,000 - 30,000
67 ซอยราชมนตรี 26,000 - 26,000
68 ซอยมั่งมีศรีสุข 26,000 - 26,000
69 ซอยเพชรเกษม 55 24,000 - 26,000
70 ซอยเพชรเกษม 96 21,000 - 26,000
71 ซอยเพชรเกษม 67 , 67/1 21,000 - 26,000
72 ซอยเพชรเกษม 53 20,000 - 26,000
73 ซอยยิ้มประยูร 17,000 - 26,000
74 ซอยบุญมี 17,000 - 26,000
75 ซอยสองคุณจ่า 21,000 - 24,000
76 ซอย 5 , 6 , 7 , 9 ถนนพุทธมณฑลสาย 2 10,000 - 24,000
77 ซอยมาดี 2 , ซอยวรรณภา , ซอยบุญรัตน์ 15,000 - 21,000
78 ซอยอุดมปรีชา 15,000 - 21,000
79 ซอยดำรงค์ 1, 2, 3 15,000 - 21,000
80 ซอย 11 ถนนพุทธมณฑลสาย 2 11,000 - 21,000
81 ซอยทองพูน 1 , 2 , 3 14,000 - 20,000
82 ซอยเอกเจริญ 17,000 - 17,000
83 ซอยสุนทร 4 17,000 - 17,000
84 ซอยอินทปัจ 9,11 , 13 13,000 - 17,000
85 ซอยวุฒิพงษ์ 13,000 - 15,000
86 ซอย 60 พรรษา มหาราชินี 7,700 - 13,000
87 ซอยเทวินทร์ 6,800 - 13,000
88 ซอยผู้ใหญ่ทวี , ซอยรักษาวงศ์ 17,000 - 22,000
89 ซอยสระว่ายน้ำจรัญฯ 13 20,000 - 20,000
90 ซอยโฆษานิมิตร , ซอยร่วมพัฒนา 20,000 - 21,000
91 ซอยก้าวหน้า 1 , 2 19,000 - 21,000
92 ซอยสุทธิ , ซอยพยอมทอง , ซอยชัยพาณิชย์ 10,000 - 19,000
93 ซอยโรงไม้ 17,000 - 19,000
94 ซอยศุภนิมิตร 15,000 - 17,000
95 ซอยเมนะโพธ์ิ 1,2 10,000 - 13,000
96 ซอยอาบทิพย์ 8,000 - 13,000
97 ซอยวุฒิสุข 6,000 - 13,000
98 ซอยเพชรเกษม 77 - 3 - 4 ถึง 77 - 3 - 6 10,000 - 12,000
99 ซอยเทพประทาน 8,000 - 12,000
100 ซอยศิริมิตร 8,000 - 10,000
101 ซอยชูจิตต์ 9,000 - 10,000
102 ซอยกำนันสมพงษ์ 7,000 - 10,000
103 ซอยฉัตรชัย - เสริมโชด 7,000 - 10,000
104 ซอยชวนสนิท 1 6,000 - 10,000
105 ซอยสวัสดิการ 3 7,000 - 9,000
106 ซอยบุญฤทธ์ิ 6,000 - 9,000
107 หมู่บ้านพรทวีวัฒน์ 34,000 - 34,000
108 หมู่บ้านศรีเพชร 21,000 - 34,000
109 หมู่บ้านสันติสุข 17,000 - 30,000
110 หมู่บ้านหรรษามาเจริญ 13,000 - 30,000
111 หมู่บ้านเพชรเกษมวิลล่า 26,000 - 26,000
112 หมู่บ้านแสงทองวิลล่า 24,000 - 24,000
113 หมู่บ้านหรรษา 19,000 - 24,000
114 หมู่บ้านวรัญญู 1,2 21,000 - 21,000
115 หมู่บ้านเพชรเกษม 1 21,000 - 21,000
116 หมู่บ้านชมเดือน 19,000 - 19,000
117 หมู่บ้านพงศ์ศิริชัย 4 15,000 - 19,000
118 หมู่บ้านณัฐกานต์ 14,000 - 19,000
119 หมู่บ้านเพชรหรรษา , หมู่บ้านธาราพงศ์ 17,000 - 17,000
120 หมู่บ้านศุภวรรณ 4 17,000 - 17,000
121 หมู่บ้านศศิธร 17,000 - 17,000
122 หมู่บ้านพงศ์ศิริชัย 4 13,000 - 17,000
123 หมู่บ้านนิสา 13,000 - 17,000
124 หมู่บ้านสวัสดิการ 2 9,000 - 17,000
125 หมู่บ้านมงคลนิเวศน์ 15,000 - 15,000
126 หมู่บ้านพรหมรักษา 15,000 - 15,000
127 หมู่บ้านสุชา 1,2 15,000 - 15,000
128 หมู่บ้านพี.เอส.วิลล่า 13,000 - 15,000
129 หมู่บ้านพุฒตาล 12,000 - 15,000
130 หมู่บ้านกานดา 10,000 - 15,000
131 หมู่บ้านสวัสดิการ 1 10,000 - 15,000
132 หมู่บ้านเพชรสยาม 1 14,000 - 14,000
133 หมู่บ้านวรารมย์ 14,000 - 14,000
134 หมู่บ้านเพชรอัมพร 14,000 - 14,000
135 หมู่บ้านเปรมปรีด์คันทรีโฮม 14,000 - 14,000
136 หมู่บ้านพฤกษาการ์เด้นโฮม 14,000 - 14,000
137 หมู่บ้านร่มไทร (1) 14,000 - 14,000
138 หมู่บ้านไผ่ทอง 14,000 - 14,000
139 หมู่บ้านร่มไทร (2) 14,000 - 14,000
140 หมู่บ้านสุขสันต์ 1 14,000 - 14,000
141 หมู่บ้านเติมทรัพย์ 14,000 - 14,000
142 หมู่บ้านสวนชมวิว 14,000 - 14,000
143 หมู่บ้านพุทธชาด 14,000 - 14,000
144 หมู่บ้านสุขสันต์ 3,9 14,000 - 14,000
145 หมู่บ้านชมวิวเพลส 14,000 - 14,000
146 หมู่บ้านเพชรสยาม 3 12,000 - 14,000
147 หมู่บ้านพระป่นิ 3 14,000 - 14,000
148 หมู่บ้านศิริเกษม 12,000 - 14,000
149 หมู่บ้านจิตณรงค์ 21 11,000 - 14,000
150 หมู่บ้านธนาสุข 10,000 - 14,300

151 หมู่บ้านพร้อมชัย 13,000 - 13,000
152 หมู่บ้านเพชรมณฑลกรีนส์ 13,000 - 13,000
153 หมู่บ้านสรัลพร 13,000 - 13,000
154 หมู่บ้านพระป่นิ 4 10,000 - 13,000
155 หมู่บ้านวังทอง 10,000 - 13,000
156 หมู่บ้านสินสมบูณ์ 8,500 - 13,000
157 หมู่บ้านชุมชนหรรษา 1 10,000 - 13,000
158 หมู่บ้านร่มเย็นวิลล่า 10,000 - 13,000
159 หมู่บ้านหนองแขม 12,000 - 12,000
160 หมู่บ้านสายทิพย์วิลล่า 12,000 - 12,000
161 หมู่บ้านเบญจพร 12,000 - 12,000
162 หมู่บ้านกรุงทอง 11,000 - 11,000
163 หมู่บ้านพสุนันท์ 10,000 - 10,000
164 หมู่บ้านพรทิพา (1) , ( 2 ) 10,000 - 10,000
165 หมู่บ้านเพชรสยาม 2 10,000 - 10,000
166 หมู่บ้านตะวันฉาย 9,000 - 10,000
167 หมู่บ้านภูมิทวีแลนด์ 10,000 - 11,000
168 หมู่บ้านร่มประดู่ 6,400 - 8,500
169 หมู่บ้านสวัสดิการ 3 7,000 - 9,000
170 หมู่บ้านลดาวัลย์ ป่นิ เกล้า-เพชรเกษม 35,000 - 35,000
171 หมู่บ้านนาราสิริ 35,000 - 35,000
172 หมู่บ้านเอเวอร์กรีนซิตี้ 35,000 - 35,000
173 หมู่บ้านมวลชนธานี 20,000 - 34,000
174 หมู่บ้านพัชรวิลล์ 30,000 - 30,000
175 หมู่บ้านศศิมณฑล 30,000 - 30,000
176 หมู่บ้านพิมาน 30,000 - 30,000
177 หมู่บ้านท่าเกษตรธานี 30,000 - 30,000
178 หมู่บ้านอรุณทิพย์ 30,000 - 30,000
179 หมู่บ้านลัดดารมย์ 30,000 - 30,000
180 หมู่บ้านนันทวัน 26,000 - 30,000
181 หมู่บ้านสุขสันต์ 6 , 8 20,000 - 30,000
182 หมู่บ้านวิลล่ารอแยล 28,000 - 28,000
183 หมู่บ้านศุภาลัยออร์คิดปาร์ค 2 28,000 - 28,000
184 หมู่บ้านศุภาลัยออร์คิด ปาร์ค 1 17,000 - 28,000
185 หมู่บ้านธนธำรง 27,000 - 27,000
186 หมู่บ้านนันทวัน 26,000 - 27,000
187 หมู่บ้านร่ำรวยนิเวศน์ 2 26,000 - 26,000
188 หมู่บ้านเดอะเลกาซี่ป่นิ เกล้า 26,000 - 26,000
189 หมู่บ้านพรรณิการ์ 26,000 - 26,000
190 หมู่บ้านเพชรเกษม 2 (ฝ่งั เหนือ) 24,000 - 26,000
191 หมู่บ้านเจริญสุข 20,000 - 26,000
192 หมู่บ้านสุขสันต์ 7 17,000 - 26,000
193 หมู่บ้านสุขสันต์ 5 20,000 - 26,000
194 หมู่บ้านสินทรัพย์นคร 26,000 - 26,000
195 หมู่บ้านชลกานต์ป่นิ เกล้า 26,000 - 26,000
196 หมู่บ้านสินทรัพย์นครการ์เด้น 26,000 - 26,000
197 หมู่บ้านดวงดาว 24,000 - 24,000
198 หมู่บ้านพุทธรักษา 24,000 - 24,000
199 หมู่บ้านศรีตรัง 11,000 - 24,000
200 หมู่บ้านภัสรี 24,000 - 24,000
201 หมู่บ้านหลักสองนิเวศน์ 17,000 - 24,000
202 หมู่บ้านเรืองอนันต์ 21,000 - 24,000
203 หมู่บ้านชิดชล 19,000 - 24,000
204 หมู่บ้านการ์ดิเนียร์ 24,000 - 24,000
205 หมู่บ้านมณฑานี 25,000 - 25,000
206 หมู่บ้านมหามงคล 21,000 - 21,000
207 หมู่บ้านเพชรเกษม 3 21,000 - 21,000
208 หมู่บ้านมณเทียนทอง 21,000 - 21,000
209 หมู่บ้านเศรษฐี วิลล์ 21,000 - 21,000
210 หมู่บ้านขุมทอง เพชรเกษม 17,000 - 21,000
211 หมู่บ้านเพิ่มทรัพย์ 19,000 - 21,000
212 หมู่บ้านแคทลียา 21,000 - 21,000
213 หมู่บ้านกานดา 3 19,000 - 21,000
214 หมู่บ้านศุภวรรณ 21,000 - 21,000
215 หมู่บ้านเพิ่มทรัพย์ 19,000 - 21,000
216 หมู่บ้านเสริมกิจ 19,000 - 21,000
217 หมู่บ้านตวงทอง1 17,000 - 21,000
218 หมู่บ้านทองไพศาล 21,000 - 21,000
219 หมู่บ้านพัฒนธน 21,000 - 21,000
220 หมู่บ้านสุขสันต์2 20,000 - 20,000
221 หมู่บ้านวีรวัฒน์ 21,000 - 26,000
222 หมู่บ้านเพชรเกษม 2 (ฝ่งั ใต้) 21,000 - 26,000
223 หมู่บ้านมัลลิกา 20,000 - 20,000
224 หมู่บ้านชัยมงคล 20,000 - 20,000
225 หมู่บ้านธารทิพย์ 20,000 - 20,000
226 หมู่บ้านร่มเย็น 20,000 - 20,000
227 หมู่บ้านยอดมนัส 19,000 - 19,000
228 หมู่บ้านธีราคร 17,000 - 19,000
229 หมู่บ้านเพชรสยามวิลล่า 15,000 - 17,000
230 หมู่บ้านสิชล 17,000 - 21,000
231 หมู่บ้านป.เสถียรวิลล่า 17,000 - 17,000
232 หมู่บ้านรวมเก้า 17,000 - 17,000
233 หมู่บ้านสมใจ 17,000 - 17,000
234 หมู่บ้านสินทรัพย์นคร 2 17,000 - 17,000
235 หมู่บ้านเทพนคร 10,000 - 19,000
236 หมู่บ้านชมเดือน 17,000 - 17,000
237 หมู่บ้านเทพประทาน 17,000 - 17,000
238 หมู่บ้านจุฑาทองวิลล่า 17,000 - 17,000
239 หมู่บ้านเพชรเกษม (โครงการใหม่) 15,000 - 17,000
240 หมู่บ้านมั่งมีซิตี้ 17,000 - 17,000
241 หมู่บ้านสุขสันต์ 3 17,000 - 17,000
242 หมู่บ้านศรีมงคลทอง 17,000 - 17,000
243 หมู่บ้านศุภวงศ์ 17,000 - 17,000
244 หมู่บ้านเอี่ยมวิจิตร 17,000 - 17,000
245 หมู่บ้านสุขสันต์ 10 17,000 - 17,000
246 หมู่บ้านชมเพลิน 17,000 - 17,000
247 หมู่บ้านชัยพฤกษ์ 17,000 - 17,000
248 หมู่บ้านเก้าวัฒนา 15,000 - 17,000
249 หมู่บ้านคาซ่า 15,000 - 15,000
250 หมู่บ้านเกษมสุข 15,000 - 15,000
251 หมู่บ้านสุภา 15,000 - 15,000
252 หมู่บ้านบุปผาแก้ว 11,000 - 11,000
253 หมู่บ้านส่องแสง 14,000 - 15,000
254 หมู่บ้านศรีกมลวิลล่า 14,000 - 15,000
255 หมู่บ้านสุขสำราญวิลล่า 13,000 - 13,000
256 หมู่บ้านกาญจนิเวศน์ 13,000 - 13,000
257 หมู่บ้านวารินเพลส์ 15,000 - 15,000
258 หมู่บ้านกลางสวน 15,000 - 15,000
259 หมู่บ้านวรนุช 15,000 - 15,000
260 หมู่บ้านวิจิตรสุข 15,000 - 15,000
261 หมู่บ้านทับทอง 15,000 - 15,000
262 หมู่บ้านอุ่นเรือน 15,000 - 15,000
263 หมู่บ้านเอกวัฒนา 13,000 - 15,000
264 หมู่บ้านวัชรธานี 13,000 - 13,000
265 หมู่บ้านเพชรมณฑล 13,000 - 15,000
266 หมู่บ้านพัชราภรณ์ 15,000 - 15,000
267 หมู่บ้านบ้านสวนสาย 2 13,000 - 13,000
268 หมู่บ้านพัชราภรณ์ 15,000 - 15,000
269 หมู่บ้านสุชา 1,2 15,000 - 15,000
270 หมู่บ้านเพu3594 .รเกษม 4 13,000 - 15,000
271 หมู่บ้านสินวงศ์การ์เด้นท์ 15,000 - 15,000
272 หมู่บ้านศิริเกษม 14,000 - 16,000
273 หมู่บ้านชัชฎาวิลล่า 14,000 - 14,000
274 หมู่บ้านนิศาชล 19,000 - 38,000
275 หมู่บ้านจันทร์เจริญ 26,000 - 26,000
276 หมู่บ้านทองภูมิวิลล่า 17,000 - 26,000
277 หมู่บ้านเจริญนคร 21,000 - 21,000
278 หมู่บ้านสวนอ้อย 21,000 - 21,000
279 หมู่บ้านจรัญวิลล่า 4 21,000 - 21,000
280 หมู่บ้านธารทอง,ริมน้ำ,ฝ่งั ชล 20,000 - 21,000
281 หมู่บ้านกิจเจริญ 20,000 - 21,000
282 หมู่บ้านแดนทอง 20,000 - 21,000
283 หมู่บ้านวี.อาร์ วิลเลจ 19,000 - 21,000
284 หมู่บ้านตวงทอง 2 19,000 - 21,000
285 หมู่บ้านเพิ่มทรัพย์ 17,000 - 21,000
286 หมู่บ้านสราญรมย์วิลล่า 17,000 - 21,000
287 หมู่บ้านอินทราวิลล่า 17,000 - 21,000
288 หมู่บ้านเจริญสุข 20,000 - 20,000
289 หมู่บ้านรางบัววิลล่า 17,000 - 19,000
290 หมู่บ้านสิชล 17,000 - 17,000
291 หมู่บ้านจรัญวิลล่า 3 17,000 - 17,000
292 หมู่บ้านบ้านแก้ววิลล่า 15,000 - 15,000
293 หมู่บ้านโครงการบางแวกการ์เด้นโฮม 13,000 - 15,000
294 หมู่บ้านเดือนทิพย์ 13,000 - 13,000
295 ติดซอย , ทางทั่วไป 5,100 - 26,000
296 ติดคลองภาษีเจริญ 4,300 - 17,000
297 ติดทางเดิน คสล, หินคลุก 3,400 - 10,000
298 ที่ดินไม่ติดถนน ไม่ติดซอย 3,400 - 13,000

ที่มา : กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
 
copyright 2006 © land.co.th