บทความเกี่ยวกับที่ดินTopic : ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน ที่ใช้ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม(9)
  »»  มีเนื้อหาย่อย( link) วิธีค้นหา : กด Ctrl+F และกรอกชื่อถนนที่ต้องการค้นหา
หัวข้อบทความ  www.land.co.th
สรุปบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินเพื่อใช้ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ปี 2547-2550
เขตห้วยขวาง พญาไท ดินแดง ราชเทวี

1 ถนนเพชรบุรี จากแยกยมราชถึงแยกราชเทวี 76,000 - 170,000
2 ถนนเพชรบุรี จากแยกราชเทวีถึงถนนราชปรารถ 140,000 - 250,000
3 ถนนเพชรบุรี จากถนนราชปรารภถึงแยกอโศก - ดินแดง 100,000 - 240,000
4 ถนนรัชดาภิเษก จากแยกพระราม 9ถึงแยกห้วยขวาง 100,000 - 250,000
5 ถนนรัชดาภิเษก จากแยกห้วยขวางถึงสุดเขต 120,000 - 250,000
6 ถนนราชวิถี 85,000 - 250,000
7 ถนนพหลโยธิน จากอนุสาวรีย์ชัยถึงแยกสะพานควาย 50,000 - 250,000
8 ถนนพหลโยธิน จากสะพานควายถึงสุดเขต 65,000 - 250,000
9 ถนนราชปรารภ 190,000 - 240,000
10 ถนนรางน้ำ 100,000 - 220,000
11 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 100,000 - 220,000
12 ถนนพระราม 9 จากแยกพระราม 9 ถึงถนนเชื่อมพระราม 9 -เทียมร่วมมิตร 150,000 - 220,000
13 ถนนพระราม 9 จากถนนเชื่อมพระราม 9 - เทียมร่วมมิตรถึงสุดเขต 25,000 - 200,000
14 ถนนดินแดง 50,000 - 200,000
15 ถนนชิดลม 170,000 - 190,000
16 ถนนศรีอยุธยา 100,000 - 190,000
17 ถนนพญาไท 85,000 - 190,000
18 ถนนประดิพัทธ์ 80,000 - 180,000
19 ถนนวิภาวดี จากแยกดินแดงถึงแยกสุทธิสาร 50,000 - 180,000
20 ถนนวิภาวดี จากแยกสุทธิสารถึงสุดเขต 76,000 - 160,000
21 ถนนสาลีรัชวิภาค 160,000 - 160,000
22 ถนนบรรทัดทอง 150,000 - 150,000
23 ถนนอโศก - ดินแดง 100,000 - 150,000
24 ถนนพระราม 6 75,000 - 150,000
25 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย จากแยกสะพานควาย ถึงแยกสุทธิสาร 72,000 - 150,000
26 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย จากแยกสุทธิสาร ถึงแยกรัชดา 70,000 - 130,000
27 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย จากแยกรัชดาถึงสุดเขต 50,000 - 100,000
28 ถนนลาดพร้าว 85,000 - 120,000
29 ถนนเพชรบุรี - พระราม 9 60,000 - 120,000
30 ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ 85,000 - 100,000
31 ถนนประชาสงเคราะห์ 50,000 - 100,000
32 ถนนเชื่อมพระราม 9 -เอกมัย 34,000 - 100,000
33 ถนนพญานาค 68,000 - 85,000
34 ย่านพหลโยธิน(ถ.กำแพงเพชร -ถ.เลียบคลองประปา) 45,000 - 85,000
35 ถนนเทียมร่วมมิตร 35,000 - 70,000
36 ถนนเลียบคลองประปา 45,000 - 68,000
37 ถนนประชาอุทิศ 35,000 - 68,000
38 ถนนเศรษฐศิริ 50,000 - 65,000
39 ถนน LOCAL Road 8,500 - 65,000
40 ถนนมิตรไมตรี 50,000 - 50,000
41 ถนนเชื่อมพระราม 9 -เทียมร่วมมิตร 25,000 - 50,000
42 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม 40,000 - 45,000
43 ซอยแยกถนนราชปรารภ 60,000 - 200,000
44 ซอยแยกถนนเพชรบุรี 60,000 - 200,000
45 ซอยแยกถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 120,000 - 160,000
46 ซอยแยกถนนพหลโยธิน 51,000 - 102,000
47 ซอยแยกถนนรัชดาภิเษก 42,000 - 100,000
48 ซอยอารีย์สัมพันธ์ 68,000 - 68,000
49 ซอยพหลโยธิน 5 55,000 - 68,000
50 ซอยทวีมิตร 51,000 - 68,000

51 ซอยแยกถนนประชาราu3625 .ฎร์บำเพ็ญ 25,000 - 68,000
52 ซอยแยกซอยอารีย์สัมพันธ์ 42,000 65,000
53 ซอยพระรามหก ซอย 37 42,000 - 65,000
54 ซอยสีขาว 55,000 - 59,000
55 ซอยศูนย์วิจัย 4 55,000 - 55,000
56 ซอยพระรามหก ซอย 6 46,000 - 55,000
57 พระราม 9 ซอย 17 51,000 - 51,000
58 ซอยพระรามหก ซอย 35 51,000 - 51,000
59 ซอยศูนย์วิจัย 42,000 - 51,000
60 ซอยพระรามหก ซอย 39 42,000 - 51,000
61 พระราม 9 ซอย 13 38,000 - 51,000
62 ซอยพระรามหก ซอย 41 34,000 - 51,000
63 ซอย ส.ธรณินทร์ 1 - 10 35,000 - 50,000
64 พระราม 9 ซอย 19 42,000 - 42,000
65 พระราม 9 ซอย 15 35,000 - 42,000
66 ซอยพระรามหก ซอย 43 25,000 - 34,000
67 ซอยทั่วไป 21,000 - 130,000
68 ที่ดินไม่ติดถนน , ไม่ติดซอย 3,000 - 35,000
69 หมู่บ้านวิภาวดีวิลล่า 51,000 - 55,000
70 หมู่บ้านพิบูลย์วัฒนา 51,000 - 51,000
71 หมู่บ้านเรือนทอง 51,000 - 51,000
72 หมู่บ้านรัชดานิเวศน์ 38,000 - 51,000
73 หมู่บ้านพหลโยธินพาร์ค 46,000 - 46,000
74 หมู่บ้านเปรมฤทัย 46,000 - 46,000
75 หมู่บ้านสุจริต 42,000 - 46,000
76 หมู่บ้านเกศินิวิลล์ 40,000 - 46,000
77 หมู่บ้านสายลม โฮมออฟฟิศ 44,000 - 44,000
78 หมู่บ้านวรินทร 42,000 - 42,000
79 หมู่บ้านอยู่เจริญ 42,000 - 42,000
80 หมู่บ้านพระราม 9 วิว 42,000 - 42,000
81 หมู่บ้านร่มเย็น 42,000 - 42,000
82 หมู่บ้านพรไพลิน 2 42,000 - 42,000
83 หมู่บ้านวรรณวดี วิลล่า 42,000 - 42,000
84 หมู่บ้านดรุณ 42,000 - 42,000
85 หมู่บ้านวิสุทธินิเวศน์ 38,000 - 42,000
86 หมู่บ้านตะวันนา 38,000 - 38,000
87 หมู่บ้านสุขสบาย 38,000 - 38,000
88 หมู่บ้านฉัตรแก้วสวนฉัตร 38,000 - 38,000
89 หมู่บ้านอยู่เจริญ 779 3 8,000 - 38,000
90 หมู่บ้านอยู่เจริญ (อินทรามระ) 38,000 - 38,000
91 หมู่บ้านยูลิ 38,000 - 38,000
92 หมู่บ้านสสิตา 38,000 - 38,000
93 หมู่บ้านรุ่งเจริญ 38,000 - 38,000
94 หมู่บ้านส.เกียรติชัย 1 3 8,000 - 38,000
95 หมู่บ้านอยู่เจริญ 542 3 4,000 - 38,000
96 หมู่บ้านภานุ 34,000 - 38,000
97 หมู่บ้านพิบูลย์สุข 34,000 - 34,000
98 หมู่บ้านวัฒนานิเวศน์ 29,000 - 29,000

ที่มา : กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
 
copyright 2006 © land.co.th