บทความเกี่ยวกับที่ดินTopic : ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน ที่ใช้ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม(10)
  »»  มีเนื้อหาย่อย( link) วิธีค้นหา : กด Ctrl+F และกรอกชื่อถนนที่ต้องการค้นหา
หัวข้อบทความ  www.land.co.th
สรุปบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินเพื่อใช้ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ปี 2547-2550
เขตธนบุรี บางกอกใหญ่ คลองสาน ราษฏบูรณะ ทุ่งครุ

1 ถนนลาดหญ้า 68,000 - 150,000
2 ถนนเจริญนคร 50,000 - 130,000
3 ถนนประชาธิปก 34,000 - 130,000
4 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน 50,000 - 130,000
5 ถนนอินทรพิทักษ์ 43,000 - 130,000
6 ถนนเจริญรัถ 55,000 - 110,000
7 ถนนรัชดาภิเษก 34,000 - 110,000
8 ถนนกรุงธนบุรี 38,000 - 100,000
9 ถนนจรัญสนิทวงศ์ 51,000 - 100,000
10 ถนนท่าดินแดง 60,000 - 100,000
11 ถนนมไหสวรรค์ 85,000 - 100,000
12 ถนนสุขสวัสดิ์ 34,000 - 100,000
13 ถนนอิสรภาพ 26,000 - 100,000
14 ถนนเพชรเกษม 30,000 - 85,000
15 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา 60,000 - 85,000
16 ถนนเทอดไท 34,000 - 81,000
17 ถนนประชาอุทิศ 8,500 - 77,000
18 ถนนพญาไม้ 50,000 - 77,000
19 ถนนพระรามที่ 2 51,000 - 68,000
20 ถนนราษฎร์บูรณะ 25,000 - 68,000
21 ถนนเชียงใหม่ 30,000 - 51,000
22 ถนนวุฒากาศ 34,000 - 51,000
23 ถนนอรุณอัมรินทร์ 38,000 - 51,000
24 ถนนตากสิน-เพชรเกษม 20,000 - 77,000
25 ถนนเทศบาลสาย 1 , 2 , 3 26,000 - 43,000
26 ถนนพุทธบูชา 13,000 - 43,000
27 ถนนวังเดิม 21,000 - 43,000
28 ถนนครุใน 14,000 - 30,000
29 ซอยหลังโรงภาพยนต์เฉลิมเกียรติ 85,000 - 100,000
30 ซอยประชาอุทิศ 29 26,000 - 77,000
31 ซอยลาดหญ้า 1 47,000 - 77,000
32 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 13 (พานิชย์ธนบุรี) 30,000 - 68,000
33 ซอยเจริญนคร 14 50,000 - 68,000
34 ซอยเจริญนคร 2 , 4 , 8 , 10 60,000 - 68,000
35 ซอยเจริญรัถ 4 30,000 - 68,000
36 ซอยธนบุรี 8 60,000 - 68,000
37 ซอยลาดหญ้า 6 55,000 - 68,000
38 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 29 30,000 - 68,000
39 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 34 (โกบ้อ) 30,000 - 68,000
40 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 37 30,000 - 68,000
41 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 42/1 30,000 - 68,000
42 ซอยอินทรพิทักษ์ 1 , 2 , 3 34,000 - 68,000
43 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 17 32,000 - 60,000
44 ซอยเจริญนคร 18 38,000 - 60,000
45 ซอยเจริญนคร 37 50,000 - 60,000
46 ซอยเจริญนคร 40 34,000 - 60,000
47 ซอยเจริญนคร 46 13,000 - 60,000
48 ซอยท่าดินแดง 11 51,000 - 60,000
49 ซอยท่าดินแดง 13 38,000 - 60,000
50 ซอยวัดหิรัญรูจี 26,000 - 60,000
51 ซอยสุขสวัสดิ์ 27 (ราษฎร์พัฒนา 1) 43,000 - 60,000
52 ซอยอุทัย 43,000 - 60,000
53 ซอยเจริญนคร 24 38,000 - 55,000
54 ซอยเจริญนคร 28 26,000 - 55,000
55 ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 7 , 9 , 11 47,000 - 55,000
56 ซอยรัชดาภิเษก 7/1 30,000 - 51,000
57 ซอยวัดใหญ่ศรีสุพรรณ 26,000 - 51,000
58 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 19 (วัดสุทธาราม) 26,000 - 51,000
59 ซอยสุขสวัสดิ์ 15/1 27,000 - 51,000
60 ซอยสุทธิศึกษา 43,000 - 51,000
61 ซอยอิสรภาพ 5 30,000 - 51,000
62 ซอยท่าดินแดง 1,3,5,7 34,000 - 47,000
63 ซอยท่าดินแดง 6,8,10 43,000 - 47,000
64 ซอยประชาอุทิศ 31 20,000 - 47,000
65 ซอยข้างโรงจำนำ 26,000 - 43,000
66 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 12 (วัดดีดวด) 17,000 - 43,000
67 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 3 26,000 - 43,000
68 ซอยเทอดไท 1 , 2 , 3 , 5 , 7 21,000 - 43,000
69 ซอยเทอดไท 33 (วัดบางสะแก) 30,000 - 43,000
70 ซอยเพชรเกษม 4 34,000 - 43,000

71 ซอยรัชดาภิเษก 13 34,000 - 43,000
72 ซอยวัดโพธิ์สามต้น 30,000 - 43,000
73 ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 10,12 ,14 30,000 - 43,000
74 ซอยอิสรภาพ 15 (สรภ.สมเด็จเจ้าพระยา) 26,000 - 43,000
75 ซอยอิสรภาพ 21(ซ.วัดสังขจาย) 17,000 - 43,000
76 ซอยราษฎร์บูรณะ 5 , 7 , 9,18 21,000 - 42,000
77 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 4 (วัดท่าพระ) 9,000 - 38,000
78 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 8 13,000 - 38,000
79 ซอยวัดกัลยา 26,000 - 38,000
80 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 44 34,000 - 38,000
81 ซอยสุขสวัสดิ์ 13 25,000 - 38,000
82 ซอยสุขสวัสดิ์ 33 26,000 - 38,000
83 ซอยสุขสวัสดิ์ 35 (วัดสน) 21,000 - 38,000
84 ซอยสุขสวัสดิ์ 7 , 9 32,000 - 38,000
85 ซอยประชาอุทิศ 17 17,000 - 34,000
86 ซอยประชาอุทิศ 2 30,000 - 34,000
87 ซอยประชาอุทิศ 21 15,000 - 34,000
88 ซอยประชาอุทิศ 33 (วิเชียร) 17,000 - 34,000
89 ซอยประชาอุทิศ 45 17,000 - 34,000
90 ซอยประชาอุทิศ 5 30,000 - 34,000
91 ซอยวัดบุปผาราม 26,000 - 34,000
92 ซอยสุขสวัสดิ์ 1 21,000 - 34,000
93 ซอยสุขสวัสดิ์ 25 26,000 - 34,000
94 ซอยสุขสวัสดิ์ 26 21,000 - 34,000
95 ซอยจัดสรร (ถนนราษฎร์บูรณะ) 26,000 - 30,000
96 ซอยประชาอุทิศ 39 20,000 - 30,000
97 ซอยประชาอุทิศ 54 17,000 - 26,000
98 ซอยประชาอุทิศ 59 , 61 17,000 - 26,000
99 ซอยประชาอุทิศ 69 15,000 - 26,000
100 ซอยวัดใหม่พิเรนทร์ 21,000 - 26,000
101 ซอยสุขสวัสดิ์ 62 18,000 - 26,000
102 ซอยประชาอุทิศ 75 17,000 - 21,000
103 ซอยประชาอุทิศ 79 17,000 - 21,000
104 ซอยประชาอุทิศ 76 10,000 - 17,000
105 ซอยสุขสวัสดิ์ 64 (ขวัญใจ) 11,000 - 17,000
106 ซอยประชาอุทิศ 93 (สถานีตำรวจทุ่งครุ) 17,000
107 ซอยสะพานเหลือง 47,000 - 60,000
108 หมู่บ้านสุขเกษมวิลล่า (ซอยเจริญนคร 40) 43,000 - 60,000
109 หมู่บ้านรวมพล (ถนนรัชดาภิเษก) 34,000 - 51,000
110 หมู่บ้านภัทราวิลล่า (ถนนรัชดาภิเษก) 34,000 - 43,000
111 หมู่บ้านศิวาลัย 34,000 - 43,000
112 หมู่บ้านดีพร้อม 30,000 - 38,000
113 หมู่บ้านประชาสุข 26,000 - 34,000
114 หมู่บ้านเบสส์แลนด์วิลล่า 21,000 - 30,000
115 หมู่บ้านสุขสวัสดิ์สวนธน 17,000 - 26,000
116 หมู่บ้านสินทวีสวนธน 15,000 - 26,000
117 หมู่บ้านชมทรัพย์ 17,000 - 19,000
118 หมู่บ้านทัศนีย์นิเวศน์ 13,000 - 17,000
119 หมู่บ้านทรัพย์สมบูรณ์วิลล่า 9,000 - 17,000
120 หมู่บ้านรัชดาวัลย์พริวิเลท (ซอยประชาอุทิศ 115) 11,000 - 15,000
121 หมู่บ้านพรชัยวิลล่า (ซอยธนบุรี 6) 51000
122 หมู่บ้านเชาวลิตร (ซอยเจริญนคร 40) 43000
123 หมู่บ้านศิขรินทร์ 34000  
124 หมู่บ้านประชาสุขซิตี้ 26000
125 หมู่บ้านรัชดาสวนธน 26000
126 หมู่บ้านสวนธนวิลเลจ 26000
127 หมู่บ้านแกรนด์โฮมวิลเลจล์ 21000
128 หมู่บ้านบุรีรมย์ 21000
129 หมู่บ้านนริศรา (ถนนประชาอุทิศ) 17000
130 หมู่บ้านศิริจันทร์ 1 17000
131 หมู่บ้านสินบดีพาร์ค 17000
132 หมู่บ้านนิวเซ็นจูรี่ (ซอยสุขสวัสดิ์ 64 - 66) 15000
133 หมู่บ้านลัลลี่วิล 15000
134 หมู่บ้านศิริจันทร์ 2 15000
135 ซอยทางทั่วไป 9,000 - 100,000
136 ที่ดินไม่ติดถนนไม่ติดซอย 2,000 - 20,000

ที่มา : กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
 
copyright 2006 © land.co.th