บทความเกี่ยวกับที่ดินTopic : ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน ที่ใช้ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม(11)
  »»  มีเนื้อหาย่อย( link) วิธีค้นหา : กด Ctrl+F และกรอกชื่อถนนที่ต้องการค้นหา
หัวข้อบทความ  www.land.co.th
สรุปบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินเพื่อใช้ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ปี 2547-2550
เขตบางกะปิ วังทองหลาง

1 ถนนรามคำแหง 51,000 - 140,000
2 ถนนลาดพร้าว 38,000 - 100,000
3 ถนนศรีนครินทร์ 36,000 - 85,000
4 ถนนนวมินทร์(ถนนสุขาภิบาล 1) 34,000 - 85,000
5 ถนนเสรีไทย(ถนนสุขาภิบาล 2) 34,000 - 68,000
6 ถนนรามคำแหง(ถนนสุขาภิบาล 3) 26,000 - 85,000
7 ถนนพระราม 9 75,000 - 95,000
8 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม 37,000 - 80,000
9 ถนนมอเตอร์เวย์สายกรุงเทพ-ชลบุรี 20,000 - 30,000
10 ถนนโยธินพัฒนา 12,000 - 25,000
11 ถนนแฮปป้แี ลนด์ สาย 1 30,000 - 50,000
12 ถนนแฮปป้แี ลนด์ สาย 2 34,000 - 40,000
13 ถนนกรุงเทพกรีฑา 10,000 - 47,000
14 ถนนศรีวรา 34,000 - 43,000
15 ถนนสังคมสงเคราะห์เหนือ 21,000 - 34,000
16 ถนนประชาอุทิศ 18,000 - 43,000
17 ซอยสมาคมแพทย์ 9,000 - 20,000
18 ซอยลาดพร้าว 87 (ซ.จันทราสุข) 25,000 - 34,000
19 ซอยโพธิแก้ว(ต่อจากซอยลาดพร้าว101) 8,500 - 26,000
20 ซอยสหการประมูล 13,000 - 27,000
21 ซอยรามคำแหง 39 (ซ.วัดเทพลีลา) 34,000 - 60,000
22 ซอยรามคำแหง 43/1(ซ.โรงเรียนบดินดร์เดชา) 66,000
23 ซอยลาดพร้าว 122(ซ.มหาดไทย) 50,000
24 ซอยลาดพร้าว 128/3(ซ.ไดร์อินทร์) 50,000
25 ซอยลาดพร้าว 128/4(ซ.ไดร์อินทร์) 50,000
26 ซอยลาดพร้าว 112 30,000 - 34,000
27 ซอยรามคำแหง 40,42,46,48,50,52 30,000 - 34,000
28 ซอยรามคำแหง 8 34,000 - 51,000
29 ซอยลาดพร้าว 101(ซ.วัดบึงทองหลาง) 6,800 - 40,000
30 ซอยลาดพร้าว 80(จันทิมา) 13,000 - 40,000
31 ซอยรามคำแหง 12 34,000 - 51,000
32 ซอยรามคำแหง 43 66,000
33 ซอยลาดพร้าว 132 15,000 - 34,000
34 ซอยลำสาลี 1 , 2 19,000 - 26,000
35 ซอยรามคำแหง 24 34,000 - 60,000
36 ซอยลาดพร้าว 107 , 109 13,000 - 26,000
37 ซอยลาดพร้าว 119,121,123,125,127 26,000 - 68,000
38 ซอยรามคำแหง 65 55,000 - 60,000
39 ซอยรามคำแหง 53 43,000 - 51,000
40 ซอยลาดพร้าว 117 26,000 - 51,000
41 ซอยรามคำแหง 54 34,000
42 ซอยลาดพร้าว 124,126,128 13,000 - 30,000
43 ซอยทั่วไป 9,000 - 34,000
44 หมู่บ้านบ้านสวนริมคลอง 25,000
45 หมู่บ้านคลอเลจทาวน์ 37,000
46 หมู่บ้านธารารมณ์ หัวหมาก(ซ.ราม43/1) 46,000
47 หมู่บ้านศิรินทร์เทพทาวเฮ้าส์ 28,000
48 หมู่บ้านปรีชาล้ำเพชร 25,000
49 หมู่บ้านกิตตินิเวศน์ 17,000
50 หมู่บ้านการ์เด้นวิว 22,000
51 หมู่บ้านประชากรไทย 22,000
52 หมู่บ้านสุขสันต์นิเวศน์ 22,000
53 หมู่บ้านออคิตวิลล่า 27,000
54 หมู่บ้านเกษา 2 24,000
55 หมู่บ้านเจริญนคร 24,000
56 หมู่บ้านสุขสบายวิลล่า 24,000
57 หมู่บ้านปรีชา(ซอยรามคำแหง24)) 30,000
58 หมู่บ้านสวนซื่อตรง 26,000
59 หมู่บ้านอยู่เจริญ 22,000
60 หมู่บ้านสุขสบาย 12,000
61 หมู่บ้านห้ากะรัต 18,000
62 หมู่บ้านเกตุนุติการ์เด้นท์(ลาดพร้าว94) 25,000
63 หมู่บ้านบดินทร์รักษา 25,000
64 หมู่บ้านบ้านเราแฮปป้แี ลนด์ 25,000
65 หมู่บ้านปาล์มสวีท 25,000
66 หมู่บ้านพรทวีวิลล่า 25,000
67 หมู่บ้านรุ่งเรือง 25,000
68 หมู่บ้านแหลมทอง 25,000
69 หมู่บ้านธารารมย์(ซ.รามคำแหง 9) 22,000 - 40,000
70 หมู่บ้านสินธร 20,000 - 24,000

71 หมู่บ้านสุขสวัสด์ิ 2 20,000
72 หมู่บ้านเสนาวิลล่า 20,000 - 22,000
73 หมู่บ้านสวนสน 27,000 - 34,000
74 หมู่บ้านธารทิพย์ 27,000
75 หมู่บ้านรามทาวน์เฮ้าส์ 35,000
76 หมู่บ้านเสรี(รามคำแหง24) 35,000
77 หมู่บ้านเสรี(รามคำแหง101) 22,000
78 หมู่บ้านเย็นสุข 22,000
79 หมู่บ้านโสภณพัฒนา 22,000
80 หมู่บ้านซิตี้ทาวน์โฮม 30,000
81 หมู่บ้านรัชดา 1,2 (ซ.ลาดพร้าว80) 35,000
82 หมู่บ้านเปี่ยมสุข 30,000
83 หมู่บ้านเจริญชัย 24,000
84 หมู่บ้านสินธานี 30,000
85 หมู่บ้านการเคหะคลองจั่น 24,000 - 34,000
86 หมู่บ้านแฮปปี้แลนด์ 24,000
87 หมู่บ้านทิวสนโครงการ 5 19,000
88 หมู่บ้านกรองทอง 17,000
89 หมู่บ้านรวมน้ำใจ 19,000
90 หมู่บ้านปิ่นเจริญ 22,000
91 หมู่บ้านแกรนด์วิลเลจ(พักอาศัย) 30,000
92 หมู่บ้านฉัตรแก้ว 22,000
93 หมู่บ้านชวนชม 22,000
94 หมู่บ้านโชคชัยแสนสุข 22,000
95 หมู่บ้านต้นสน 22,000
96 หมู่บ้านบงกชพัฒนา 22,000
97 หมู่บ้านพิณทอง 22,000
98 หมู่บ้านพิมพ์ทอง 22,000
99 หมู่บ้านลาดพร้าว 87 22,000
100 หมู่บ้านเข็มเพชร 35,000
101 หมู่บ้านมีนสาคร 15,000 - 17,000
102 หมู่บ้านวิกรณ์ 60,000
103 หมู่บ้านเดชา 38,000 - 51,000
104 หมู่บ้านปรีชา(ถนนรามคำแหง) 43,000
105 หมู่บ้านรามวิลล่า 38,000
106 หมู่บ้านเกศรี 38,000
107 หมู่บ้านแกรนด์วิลเลจ(อาคารพาณิชย์) 34,000 - 38,000
108 หมู่บ้านราชาวิลล่า 34,000
109 หมู่บ้านศรีสุข 34,000
110 หมู่บ้านวิสุทธาวิว 30,000
111 หมู่บ้านศรีวราทาวน์อินทาวน์ 30,000
112 หมู่บ้านศิขรินทร์ 30,000
113 หมู่บ้าน 84 แมนชั่น 24,000
114 หมู่บ้านทิพย์นคร 21,000
115 หมู่บ้านนครไทย 26,000
116 หมู่บ้านเฟื่องฟ้า 21,000
117 หมู่บ้านดีสมโชค 13,000 - 14,000
118 หมู่บ้านโชคชัยปัญจทรัพย์ 13,000 - 14,000
119 หมู่บ้านผู้ดี 14,000
120 หมู่บ้านรัชธานี 14,000
121 หมู่บ้านราชพงษ์ 26,000
122 หมู่บ้านโชคชัย 17,000
123 หมู่บ้านกลางเมือง(ซ.สหการประมูล) 30,000
124 หมู่บ้านฟ้ากรีนพาร์ค ลาดพร้าว 30,000
125 หมู่บ้านลาดพร้าเอ็กซ์คูซีพ(ถ.โยธินพัฒนา) 30,000
126 หมู่บ้านวนาวิลล์ 30,000
127 หมู่บ้านลาดพร้าววิลล่า 28,000
128 หมู่บ้านสรานนท์ 25,000
129 หมู่บ้านลาดพร้าวโกเด้นแลนด์(ซ.ลาดพร้าว101) 28,000
130 หมู่บ้านเกตุนุติเชอร์มิเน่(ลาดพร้าว87) 27,000
131 หมู่บ้านศิรินเทพ 25,000
132 หมู่บ้านสินสุขโพธ์ิแก้ว 23,000
133 ที่ดินไม่ติดถนน/ซอย 3,000 - 13,000

ที่มา : กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
 
copyright 2006 © land.co.th