บทความเกี่ยวกับที่ดินTopic : ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน ที่ใช้ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม(12)
  »»  มีเนื้อหาย่อย( link) วิธีค้นหา : กด Ctrl+F และกรอกชื่อถนนที่ต้องการค้นหา
หัวข้อบทความ  www.land.co.th
สรุปบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินเพื่อใช้ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ปี 2547-2550
เขตบางเขน สายไหม

1 ถนนพหลโยธินจากคลองบางเขนถึงสี่แยกอนุสาวรีย์ปราบกบฎ 30,000 - 85,000
2 ถนนพหลโยธิน จากสี่แยกอนุสาวรีย์ปราบกบฎถึงคลองถนน 43,000 - 110,000
3 ถนนพหลโยธินจากคลองถนนสุดเขตบางเขน 17,000 - 60,000
4 ถนนแจ้งวัฒนะ 38,000 - 80,000
5 ถนนรามอินทราจากสี่แยกอนุสาวรีย์กูบแดงถึงแยกถนนลาดปลาเค้า 34,000 - 80,000
6 ถนนรามอินทราจากจากแยกถนนลาดปลาเค้าถึงคลองผักกะเฉด 30,000 - 70,000
7 ถนนรามอินทราจากคลองผักกะเฉดถึงลำรางหนองผักกะเฉด (สุดเขตบางเขน) 26,000 - 60,000
8 ถนนลาดปลาเค้า 17,000 - 43,000
9 ถนนรัตนโกสินทร์สมโภชน์ 6,800 - 24,000
10 ถนน กม.11 6,800 - 24,000
11 ถนนสุขาภิบาล 5 (สายไหม) 5,000 - 20,000
12 ถนนเพิ่มสิน 5,000 - 17,000
13 ถนนวัดเกาะ 5,000 - 17,000
14 ทางคู่ขนานถนนวงแหวนรอบนอก 3,000 - 8,500
15 ซอยรามอินทรา 1 55,000 - 55,000
16 ซอยแยกจากถนนพหลโยธิน 17,000 - 51,000
17 ซอยแยกจาถนนรามอินทรา 13,000 - 43,000
18 ซอยแยกจากถนนแจ้งวัฒนะ 17,000 - 38,000
19 ซอยวัชรพล 17,000 - 26,000
20 ซอยวัดไตร 15,000 - 26,000
21 ซอยแอนเน็กซ์ 14,000 - 21,000
22 ซอยจามจุรี 13,000 - 17,000
23 ซอยสยามธรณี 6,800 - 17,000
24 ซอยทั่วไป 2,600 - 30,000
25 ที่ดินไม่ติดถนน ไม่ติดซอย 2,100 - 26,000
26 ม.แมกไม้ (ออเงิน) 20,000 - 20,000
27 ม.ปรางทอง 14,000 - 14,000
28 ม.นันทวัน (กม.11) 30,000 - 30,000
29 ม.ลลิลกรีนวิลล์ 20,000 - 20,000
30 ม.วรินทร 21,000 - 21,000
31 ม.สราญวงศ์ 16,000 - 16,000
32 ม.ชัยพัฒน์ 13,000 - 15,000
33 ม.นาราสิริ 25,000 - 25,000
34 ม.ร็อคการ์เด้นท์โฮม 2 12,000 - 12,000
35 ม.ลลิลเฮ้าส์ 18,000 - 20,000
36 ม.แมกไม้ (กม.11) 18,000 - 20,000
37 ม.ชนชอบธันธวัช 13,000 - 13,000
38 ม. ทัพฟ้า 1 12,000 - 12,000
39 ม.พันธชัย 12,000 - 12,000
40 ม.เก้าแสน 5 12,000 - 12,000

41 ม.มณชญา 1 12,000 - 12,000
42 ม.ซิลค์วิลเลจ 12,000 - 12,000
43 ม.มัณฑวรรณ 10,000 - 10,000
44 ม.แสงธรรม 10,000 - 10,000
45 ม.ซื่อตรง 30,000 - 30,000
46 ม.เสนาวิลล่า 12,000 - 12,000
47 โครงการหลักสี่สแควร์ 50,000 - 80,000
48 ตลาดยิ่งเจริญ (สะพานใหม่) 68,000 - 68,000
49 ตลาดไทยณรงค์ 60,000 - 60,000
50 ม.ถาวรวิลล่า 43,000 - 43,000
51 ม.ราชตฤณมัย 38,000 - 43,000
52 ม.อัมรนิทร์นิเวศน์ 38,000 - 38,000
53 ม.ฝนทอง 38,000 - 38,000
54 ม.เฉลิมสุข 12 21,000 - 21,000
55 ม.สินทรัพย์นคร 21,000 - 21,000
56 ม.มณีนิล 21,000 - 21,000
57 ม.ชัยพฤกษ์ 21,000 - 21,000
58 ม.รุ่งเรือง 20,000 - 21,000
59 ม.ฮาร์โมนี 17,000 - 17,000
60 ม.ร็อคการ์เด้นท์เพลส 17,000 - 17,000
61 ม.ทองสถิตย์ 17,000 - 17,000
62 ม.ธันยกานต์ 17,000 - 17,000
63 ม.ชลลดา (บางเขน) 17,000 - 17,000
64 ม.เลิศอุบล 17,000 - 17,000
65 ม.ณัฐกานต์ 15,000 - 15,000
66 ม.มัณฑนา 15,000 - 15,000
67 ม.เพิ่มสิน 3 15,000 - 15,000
68 ม.บุณฑริก 15,000 - 15,000
69 ม.บดินทร์รักษา 14,000 - 14,000
70 ม.บุศรินทร์ 13,000 - 13,000
71 ม.ชวนชม 10,000 - 10,000
72 ม.ตะวันนา 8,500 - 8,500
73 ม.อยู่เจริญ 30,000 - 30,000
74 ม.ศิริธราวรรณ 10,000 - 10,000

ที่มา : กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
 
copyright 2006 © land.co.th