บทความเกี่ยวกับที่ดินTopic : ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน ที่ใช้ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม(15)
  »»  มีเนื้อหาย่อย( link) วิธีค้นหา : กด Ctrl+F และกรอกชื่อถนนที่ต้องการค้นหา
หัวข้อบทความ  www.land.co.th
สรุปบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินเพื่อใช้ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ปี 2547-2550
เขตมีนบุรี คลองสามวา

1 ถนนสีหบุรานุกิจ
- ตังแต่แยกมีนบุรี ถึง แยกถนนร่มเกล้า 8,500 - 100,000
- ตังแต่แยกถนนร่มเกล้า ถึง แยกถนนสุวินทวงศ์ 6,800 - 21,000
2 ถนนรามอินทรา 8,000 - 55,000
3 ถนนสุวินทวงศ์
- ตังแต่แยกมีนบุรี ถึง คลองสามวา 17,000 - 55,000
- ตังแต่คลองสามวา ถึง แยกถนนรามคำแหง 13,000 - 43,000
- ตังแต่แยกถนนรามคำแหง ถึง สุดเขต 3,000 - 26,000
4 ถนนเสรีไทย (สุขาภิบาล 2) 7,500 - 47,000
5 ถนนรามคำแหง (สุขาภิบาล 3)
- ตังแต่คลองบางชัน ถึง แยกถนนร่มเกล้า 6,400 - 43,000
- ตังแต่แยกถนนร่มเกล้า ถึง แยกถนนสุวินทวงศ์ 3,400 - 34,000
6 ถนนร่มเกล้า 4,300 - 30,000
7 ถนนนิมิตรใหม่
- ตังแต่แยกถนนสุวินทวงศ์ ถึง คลองหนึง 3,400 - 30,000
- ตังแต่คลองหนึงถึงสุดเขต 2,100 - 13,000
8 ถนนพระยาสุเรนทร์
- ตังแต่ถนนรามอินทรา ถึง คลองกีบหมู 15,000 - 30,000
- ตังแต่คลองกีบหมู ถึง ลำผักกะเฉด 5,000 - 30,000
- ตังแต่ลำผักกะเฉด ถึง ถนนกลางคลองสอง 4,300 - 21,000
- ตังแต่ถนนกลางคลองสองถึงสุดเขตฯ 2,100 - 13,000
9 ถนนหทัยราษฎร์
- ตังแต่แยกถนนสุวินทวงศ์ ถึง ถนนกลางคลองสอง 3,400 - 26,000
- ตังแต่ถนนกลางคลองสอง ถึง สุดเขตฯ 1,700 - 15,000
10 ถนนสามวา 3,400 - 26,000
11 ถนนเจริญพัฒนา
ตังแต่ถนนรามอินทราถึงตลาดพิมานมีน 5,000 - 21,000
ตังแต่ตลาดพิมานมีนถึงคลองหนึง (สุดเขต) 2,600 - 13,000
12 ถนนราษฎร์อุทิศ 1,900 - 17,000
13 ถนนประชาร่วมใจ 2,100 - 14,000
14 ถนนกลางคลองสอง 1,300 - 14,000
15 ถนนสุเหร่าคลองหนึง 2,600 - 14,000
16 ถนนคุ้มเกล้า(ทางเข้าวัดทองสัมฤทธ์ิ) 2,600 - 10,000
17 ถนนวัดแป้นทอง 1,500 - 8,500
18 ถนนคลองสี - วังเล็ก 2,600 - 10,000
19 ถนนไมตรีจิต 1,100 - 8,500
20 ถนนหนองระแหง 3,000 - 8,500
21 ถนนแบนชะโด 550 - 8,500
22 ถนนไทยรามัญ 1,500 - 7,700
23 ทางคู่ขนานถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร สาย 3 1,300 - 8,500
24 ถนนราษฎร์นิมิตร 1,300 - 6,000
25 ถนนเข้าสุเหร่าเกาะขุนเณร 1,300 - 6,000
26 ซอยตลาดมีนบุรี 34,000 - 77,000
27 ซอยนิคมอุตสาหกรรมบางชัน 13,000 - 47,000
28 ซอยจตุพร 17,000 - 38,000
29 ซอยสหกรณ์ 34,000
30 ซอยทัวไป 850 - 26,000
31 ซอยผุสดี 8,500 - 17,000
32 ซอยแสงสี 3,400 - 15,000
33 ซอยวัดสุขใจ 1,300 - 8,500
34 ทีดินไม่ติดถนนไม่ติดซอย 430 - 3,400
35 หมู่บ้านชัยพฤกษ์ 7,000 - 14,000
36 หมู่บ้านลิฟวิ่งลากูน 6,500 - 13,000
37 หมู่บ้านบุรีรมย์ 6,500 - 13,000
38 หมู่บ้านเสนาวิลล่า 8 5,000 - 13,000
39 หมู่บ้านเคซีการ์เด้น (หทัยราษฎร์) 5,000 - 10,000
40 หมู่บ้าu3609 .เคหะมีนบุรี 2,100 - 4,300
41 หมู่บ้านมัณฑนา (พระยาสุเรนทร์) 12,500 - 30,000
42 หมู่บ้านศุภาลัยแกรนด์เลค (คุ้มเกล้า) 6,000 - 12,000
43 หมู่บ้านพีพีเฮ้าส์(คุ้มเกล้า) 6,000 - 12,000
44 หมู่บ้านสัมมากร (นิมิตรใหม่) 6,500 - 13,000
45 หมู่บ้านเนเบอร์โฮม 7,000 - 18,000
46 หมู่บ้านปรีชา (สุวินทวงศ์) 6,000 - 12,000
47 หมู่บ้านวรารักษ์ 6,000 - 12,000
48 หมู่บ้านเคหะสุวินทวงศ์ 6,000 - 12,000
49 หมู่บ้านเสนาไพรเวทโฮม 7 5,000 - 10,000
50 หมู่บ้านวรารมย์ 7,000 - 14,000
51 หมู่บ้านวนาทิพย์ (สีหบุรานุกิจ) 17,000 - 68,000
52 หมู่บ้านซือตรงคอนโดทาวน์ (รามอินทรา) 12,000 - 55,000
53 หมู่บ้านปรีชา 11 (รามอินทรา) 8,500 - 55,000
54 หมู่บ้านสินอนันต์ (สุขาภิบาล 2) 15,000 - 45,000
55 อาคารพานิชข้างห้างฯ โลตัส (สุวินทวงศ์) 14,000 - 43,000
56 หมู่บ้านปรีชา 10 (รามคำแหง) 7,500 - 43,000
57 หมู่บ้านปรีชาร่มเกล้า 9,500 - 30,000
58 หมู่บ้านเฟืองฟ้าวิลเลจ (พระยาสุเรนทร์) 8,500 - 26,000
59 หมู่บ้านร่มเย็น 5 (พระยาสุเรนทร์) 7,000 - 26,000
60 หมู่บ้านพนาสนธ์วิลล่า 6, 7 6,800 - 26,000
61 หมู่บ้านรุ่งนภา, วาสนา, อัญชลี (หทัยราษฎร์) 6,500 - 26,000
62 หมู่บ้านธีรวรรณ (พระยาสุเรนทร์) 6,500 - 26,000
63 หมู่บ้านกาญจนทิพย์ (พระยาสุเรนทร์) 6,500 - 26,000
64 หมู่บ้านร่วมสุข 3, เธอร์วิลล์, ร่วมสุข 2(สามวา) 6,400 - 26,000
65 หมู่บ้านพนาสนธ์วิลล่า 2, 3, หมู่บ้านลีลา 6,400 - 26,000
66 หมู่บ้านแสนนคร (พระยาสุเรนทร์) 6,000 - 26,000
67 หมู่บ้านมหาโชค (พระยาสุเรนทร์) 2,600 - 26,000
68 หมู่บ้านพนาสนธ์ิแกรนด์วิลล์ (สุขาฯ 2) 15,000 - 30,000
69 หมู่บ้านสินธานี 12,000 - 24,000
70 หมู่บ้านเคซี ร่มเกล้า, หมู่บ้านรุ่งนภาเพลส (ร่มเกล้า) 13,000 - 21,000
71 หมู่บ้านเบญจรงค์ (รามคำแหง) 11,000 - 21,000
72 หมู่บ้านฟอเรสพาร์ค (รามคำแหง) 11,000 - 21,000
73 หมู่บ้านปัญญาเนเชอรัล 10,500 - 21,000
74 หมู่บ้านเพอร์เฟคเฟส1 (รามคำแหง) 10,500 - 21,000
75 หมู่บ้านราชาวดี 1 8,500 - 21,000
76 หมู่บ้านกรีนวิลล์ 8,500 - 21,000
77 หมู่บ้านรินทร์ทอง (รามคำแหง) 8,500 - 21,000
78 หมู่บ้านมหาลาภ (พระยาสุเรนทร์) 7,500 - 21,000
79 หมู่บ้านเพรสซิเด้นโฮม 6,500 - 21,000
80 หมู่บ้านสิรินกร 6,400 - 21,000
81 หมู่บ้านเพอร์เฟค เดอะเลคไซด์โฮม 850 - 21,000
82 หมู่บ้านเพอร์เฟค (เฟส 2) 10,000 - 20,000
83 หมู่บ้านโชคชัยปัญจทรัพย์ 6,000 - 19,000
84 หมู่บ้านสัมมากร (ถนนสามวา) 4,300 - 19,000
85 หมู่บ้านประภาวรรณ (สุวินทวงศ์) 9,400 - 17,000

86 หมู่บ้านพระยาสุเรนทร์ 8,500 - 17,000
87 หมู่บ้านรืนฤดี (รามคำแหง) 8,500 - 17,000
88 หมู่บ้านเสริมศิริ (ซอยแสงสี) 8,500 - 17,000
89 หมู่บ้านรุ่งนภา (รามคำแหง) 8,500 - 17,000
90 หมู่บ้านเกษกมล (พระยาสุเรนทร์) 8,500 - 17,000
91 หมู่บ้านศุภาวรรณ(หทัยราษฎร์) 7,500 - 17,000
92 หมู่บ้านปรีชา 9 (รามคำแหง) 7,500 - 17,000
93 หมู่บ้านพนาสนธ์ิ 4 7,000 - 17,000
94 หมู่บ้านชื่นกมลนิเวศน์ 7 6,500 - 17,000
95 หมู่บ้านบัวขาว 6,500 - 17,000
96 หมู่บ้านสุขหทัย 6,400 - 17,000
97 หมู่บ้านรังสิกร (พระยาสุเรนทร์) 8,000 - 16,000
98 หมู่บ้านพูนสิน (ซอยผุสดี) 7,700 - 15,000
99 หมู่บ้านหทัยราษฎร์ 7,500 - 15,000
100 หมู่บ้านอินทราวิล (พระยาสุเรนทร์) 7,000 - 15,000
101 หมู่บ้านเจริญชัย (ถนนบัวขาว) 6,800 - 15,000
102 หมู่บ้านพนาสนธ์การ์เด้นโฮม 6,500 - 15,000
103 หมู่บ้านเพชรไพลิน 6,000 - 15,000
104 หมู่บ้านพริตตีทาวน์โฮม 6,000 - 15,000
105 หมู่บ้านพิเชษฐ์ (ร่มเกล้า) 15,000
106 หมู่บ้านคาซาลีน่า 1 (นิมิตรใหม่) 7,000 - 14,000
107 หมู่บ้านทหารกองหนุน (พระยาสุเรนทร์) 7,000 - 14,000
108 หมู่บ้านคาซาลีน่า 2 (นิมิตรใหม่) 4,300 - 14,000
109 หมู่บ้านรามอินทราวิลเลจ(เจริญพัฒนา) 10,000 - 13,000
110 หมู่บ้านกฤษดานคร 25 (ประชาร่วมใจ) 7,700 - 13,000
111 หมู่บ้านฟอเรสพาร์ค 6,500- 13,000
112 หมู่บ้านเมืองประชา 6,500 - 13,000
113 หมู่บ้านพลอยชมพู (ราษฎร์อุทิศ) 6,500 - 13,000
114 หมู่บ้านร่มเย็น (พระยาสุเรนทร์) 6,500 - 13,000
115 หมู่บ้านกฤษณา, รุ่งนภา (ร่มเกล้า) 6,000 - 13,000
116 หมู่บ้านมโนรมย์เพลส 4 5,500 - 13,000
117 หมู่บ้านมโนรมย์เพลส 1 5,500 - 13,000
118 หมู่บ้านวรางกูร,พนาสนธ์วิลล์ 5,500 - 13,000
119 หมู่บ้านสุพิศ, พิบูลย์ทรัพย์ 5,500 - 13,000
120 หมู่บ้านเสนาวิลล่า 5 (หทัยราษฎร์) 5,000 - 13,000
121 หมู่บ้านเคซี ปาร์ควิว 1 และ 2 (เลียบคลองสอง) 5,000 - 13,000
122 หมู่บ้านคณาทรัพย์ เจริญพัฒนา) 5,000 - 13,000
123 หมู่บ้านแคทลียา 4,300 - 13,000
124 หมู่บ้านฉัตรหลวง (ราษฎร์อุทิศ) 4,300 - 13,000
125 หมู่บ้านเดอะฟาวน์เทนเพลส (ประชาร่วมใจ) 4,300 - 13,000
126 หมู่บ้านเค.ซี.การ์เด็นท์ นิมิตรใหม่ 3,800 - 13,000
127 หมู่บ้านวราธร (เจริญพัฒนา) 3,400 - 13,000
128 หมู่บ้านกิตติชัย (ประชาร่วมใจ) 2,200 - 13,000
129 หมู่บ้านปัญญาเลคโฮม (นิมิตรใหม่) 2,100 - 17,000
130 หมู่บ้านศรีมีนวิลเลจ, หมู่บ้านกรีนเพลส 13,000
131 หมู่บ้านศุภาลัยเลค 4 (คุ้มเกล้า) 6,000 - 12,000
132 หมู่บ้านเลิศอุบล, หมู่บ้านดุลิยาอินทรา 5,000 - 12,000
133 หมู่บ้านร่มทิพย์ (หทัยราษฎร์) 5,000 - 12,000
134 หมู่บ้านประภาวรรณ (ราษฎร์อุทิศ) 4,300 - 12,000
135 หมู่บ้านศุภาลัยเลค 2, 3 (คุ้มเกล้า) 12,000
136 หมู่บ้านมโนรมย์เพลส 2 5,500 - 11,000
137 หมู่u3610 .้านวนาทิพย์, นพบุรินทร์ (ประชาร่วมใจ) 5,500 - 11,000
138 หมู่บ้านบุศรินทร์,เสนาวิลล่า 4 ,เคซี 1(วัดแป้นทอง) 5,000 - 11,000
139 หมู่บ้านเค.ซี 5 5,000 - 11,000
140 หมู่บ้านซีพีโฮมปาร์ค (ประชาร่วมใจ) 4,300 - 11,000
141 หมู่บ้านมีนทองวิลล่า (นิมิตรใหม่) 5,000 - 10,000
142 หมู่บ้านเจียรไน, เคซี เลคแลนด์(นิมิตรใหม่) 5,000 - 10,000
143 หมู่บ้านเคซี 1 5,000 - 10,000
144 หมู่บ้านวงศกร 4 (หทัยราษฎร์) 5,000 - 10,000
145 หมู่บ้านมีนบุรีการ์เด้นโฮม (ราษฎร์อุทิศ) 4,300 - 10,000
146 หมู่บ้านเจริญทรัพย์ (ถนนเจริญพัฒนา) 4,300 - 10,000
147 จัดสรรบ้านนายพล (โครงการบ้านนายพล) 4,300 - 8,500
148 หมู่บ้านมโนรมย์เพลส 5 4,300 - 8,500
149 หมู่บ้านปัญญา 8 4,300 - 8,500
150 โครงการบึงนายพล (ประชาร่วมใจ) 4,300 - 8,500
151 หมู่บ้านไพศาลปาร์ควิลล์ (ซอยวัดสุขใจ) 4,300 - 8,500
152 หมู่บ้านเดอะอิมเพลสโฮม (ประชาร่วมใจ) 4,300 - 8,500
153 หมู่บ้านพนาสนธ์การ์เด้นโฮม 3 (ร่มเกล้า) 4,300 - 8,500
154 หมู่บ้านรัตนวลัย (นิมิตรใหม่), ร่มเกล้าการ์เด้นวิลล์ 4,300 - 8,500
155 หมู่บ้านเคซี 2, 3, 4, 8 4,300 - 8,500
156 หมู่บ้านวงศกร 3(น้อยอรุณ) 3,400 - 8,500
157 หมู่บ้านวงศกร 5 (หนองระแหง) 3,200 - 6,400
158 หมู่บ้านโฟพัฒนา 3,400 - 5,100
159 หมู่บ้านพนาสนธ์การ์เด้นวิลล์(ไมตรีจิต) 2,600 - 5,100
160 หมู่บ้านโกลเด้นเฮาส์ (คุ้มเกล้า) 5,000 - 10,000
161 หมู่บ้านศุภาลัยเลค 1 (คุ้มเกล้า) 5,000 - 10,000

ที่มา : กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
 
copyright 2006 © land.co.th