บทความเกี่ยวกับที่ดินTopic : ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน ที่ใช้ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม(16)
  »»  มีเนื้อหาย่อย( link) วิธีค้นหา : กด Ctrl+F และกรอกชื่อถนนที่ต้องการค้นหา
หัวข้อบทความ  www.land.co.th
สรุปบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินเพื่อใช้ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ปี 2547-2550
เขตลาดพร้าว

1 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม 39,000 - 55,000
2 ถนนเกษตร-นวมินทร์ 10,000 - 30,000
3 ถนนโชคชัย 4 24,000 - 51,000
4 ถนนเสนานิคม 30,000 - 50,000
5 ถนนสุขาภิบาล 1(วังหิน) 24,000 - 47,000
6 ถนนลาดปลาเค้า 10,000 - 43,000
7 ถนนสังคมสงเคราะห์เหนือ 10,000 - 34,000
8 ถนนนาคนิวาส 16,000 - 30,000
9 ถนนสุคนธสวัสดิ์ 10,000 - 25,000
10 ซอยสตรีวิทยา 2 22,000
11 ซอยมัยลาภ(ซอยรามอินทรา14) 12,000 - 20,000
12 ซอยสนธิ 1,2 19,000
13 ซอยปลายนา 10,000 - 19,000
14 ซอยพัฒนาที่ดิน 15,000
15 ซอยทั่วไป 8,000 - 25,000
16 หมู่บ้าน ก.นิเวศน์ 20,000
17 หมู่บ้าน ต.รวมโชค 17,000 - 25,000
18 หมู่บ้านกฤติกร 20,000
19 หมู่บ้านกลางเมือง 20,000
20 หมู่บ้านเกตุนุติ 22,000
21 หมู่บ้านเกื้อประชา 18,000
22 หมู่บ้านแก้ววิลล่า 22,000
23 หมู่บ้านคริสตัน 20,000
24 หมู่บ้านจิรติกร 20,000
25 หมู่บ้านเจริญสุข 4 20,000
26 หมู่บ้านเจริญสุขนิเวศน์ 20,000
27 หมู่บ้านเฉลิมสุข 9 20,000
28 หมู่บ้านชวนชื่น 20,000
29 หมู่บ้านชัยภัทร 22,000
30 หมู่บ้านเชอรี่วิลล่า 20,000
31 หมู่บ้านโชคชัยวิลล่า 2 20,000
32 หมู่บ้านทองสถิตย์ 17,000
33 หมู่บ้านไทยธานี 17,000
34 หมู่บ้านธนธานี 20,000
35 หมู่บ้านธันยกานต์ 15,000 - 17,000
36 หมู่บ้านนครหลวง 20,000 - 22,000
37 หมู่บ้านนีโอเพลส 21,000
38 หมู่บ้านเนพปาร์ควิลล่า 22,000
39 หมู่บ้านเนียมกล่ำ 8,500 - 10,000
40 หมู่บ้านประยูรนิเวศน์ 2 20,000
41 หมู่บ้านประยูรนิเวศน์ 3 20,000
42 หมู่บ้านปรีชา 21,000
43 หมู่บ้านพนมนครวิลล่า 20,000
44 หมู่บ้านพวงชมพู 22,000
45 หมู่บ้านพาราไดซ์วิลเลจ 13,000

46 หมู่บ้านพูนศิริ 19,000
47 หมู่บ้านพูนสุข 20,000
48 หมู่บ้านเพชรหทัย 8,500
49 หมู่บ้านเพิ่มพูน 2 20,000
50 หมู่บ้านเพิ่มพูล 17,000
51 หมู่บ้านเฟรนชิพ 17,000
52 หมู่บ้านมหาลาภ 20,000
53 หมู่บ้านมณเฑียรทิพย์ 18,000
54 หมู่บ้านเมืองประเสริฐ 18,000
55 หมู่บ้านร่มรื่น 20,000
56 หมู่บ้านระเบียงทอง 22,000
57 หมู่บ้านระเบียงทอง 4 22,000
58 หมู่บ้านราณี 20,000
59 หมู่บ้านราณี 2 20,000
60 หมู่บ้านรุ่งเจริญ 3 20,000 - 24,000
61 หมู่บ้านเรือนแก้ว 20,000
62 หมู่บ้านลาดพร้าว 71 17,000
63 หมู่บ้านลาดพร้าววิลล่า 22,000
64 หมู่บ้านเลิศอุบล 2 20,000
65 หมู่บ้านเลิศอุบล 3 20,000
66 หมู่บ้านเลิศอุบล 4 17,000
67 หมู่บ้านวาเลนไทน์ 15,000
68 หมู่บ้านวินโด้ 21,000
69 หมู่บ้านสมพลนิเวศน์ 20,000
70 หมู่บ้านสมิติโชติ 22,000
71 หมู่บ้านสวนผึ้ง 15,000
72 หมู่บ้านu3626 .หมิตร 20,000
73 หมู่บ้านสังสิทธิ 5 20,000
74 หมู่บ้านสุขนิเวศน์ 20,000
75 หมู่บ้านสุธาทิพย์ 12,000
76 หมู่บ้านเสนานิเวศน์ 23,000 - 25,000
77 หมู่บ้านเสนานิเวศน์(ถนนเกษตร-นวมินทร์) 17,000 - 20,000
78 หมู่บ้านแสงเพชร 20,000
79 หมู่บ้านแหลมทอง 22,000
80 หมู่บ้านอมรพันธ์ 9 23,000 - 30,000
81 หมู่บ้านอยู่เจริญ 17,000
82 หมู่บ้านอยู่เจริญ 11 25,000
83 หมู่บ้านอยู่เจริญ 3 18,000
84 หมู่บ้านอารียา 25,000
85 หมู่บ้านเอกสิน 25,000
86 หมู่บ้านโอษฐิศ 25,000
87 หมู่บ้านโอษฐิศ 3 18,000
88 ที่ดินไม่ติดถนน/ซอย 1,700 - 7,700

ที่มา : กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
 
copyright 2006 © land.co.th