บทความเกี่ยวกับที่ดินTopic : ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน ที่ใช้ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม(17)
  »»  มีเนื้อหาย่อย( link) วิธีค้นหา : กด Ctrl+F และกรอกชื่อถนนที่ต้องการค้นหา
หัวข้อบทความ  www.land.co.th
สรุปบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินเพื่อใช้ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ปี 2547-2550
เขตหนองจอก

1 ถนนบุรีภิรมย์ 6,500 - 21,000
2 ถนนฉลองกรุง 3,000 - 17,000
3 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ 2,600 - 17,000
4 ถนนสุวินทวงศ์
- ตั้งแต่แยกเชื่อมสัมพันธ์ถึงแยกถนนอยู่วิทยา 3,400 - 15,000
- ตั้งแต่คลองลำต้นไทรถึงแยกเชื่อมสัมพันธ์ 3,000 - 15,000
- ตั้งแต่แยกอยู่วิทยาถึงสุดเขตฯ 1,700 - 14,000
5 ถนนเลียบวารี 2,100 - 15,000
6 ถนนสุขาภิบาล 10 4,300 - 13,000
7 ถนนสังฆประชา 1,700 - 10,000
8 ถนนมิตรไมตรี 850 - 10,000
9 ถนนทหารอากาศอุทิศ 6,000 - 8,500
10 ถนนสกุลดี 2,100 - 8,500
11 ถนนสังฆสันติสุข 850 - 8,500
12 ถนนผดุงพันธ์ 850 - 8,500
13 ถนนประชาสำราญ 1,300 - 7,700
14 ถนนธรรมรัฐ 3,400 - 6,800
15 ถนนประชาอุทิศ 2,600 - 6,800
16 ถนนแสนเกษม 1,100 - 6,400
17 ถนนอยู่วิทยา 1,300 - 6,400
18 ถนนธำรงวินิจฉัย - ปุษยไพบูลย์ 2,100 - 5,500
19 ถนนคู้คลองสิบ 850 - 5,500
20 ถนนลำอีริ้ว 1,700 - 5,100
21 ถนนร่วมพัฒนา 1,500 - 5,100
22 ถนนลำไทร 1,700 - 4,700
23 ถนนเลียบคลองสิบสาม 850 - 4,300
24 ถนนคลองสิบ - คลองสิบสี่ 850 - 4,300
25 ถนนคลองเก้า 850 - 3,800
26 ถนนวิบูลสาธุกิจ 850 - 3,400
27 ถนนนิลเหมนิยม 850 - 3,400
28 ถนนวัดใหม่เจริญราษฎร์ 1,700 - 2,100
29 ถนนเลียบคลองลำนกแขวก 1,700 - 2,100
30 ซอยเจริญทรัพย์ 2,600 - 8,500
31 ซอยพึ่งพระธรรม 2,600 - 7,700
32 ซอยเจริญดำริห์ 3,000 - 6,800
33 ซอยไมตรีจิต 1,700 - 6,800
34 ซอยพึ่งตนเอง 6,400
35 ซอยชัยมงคล (เชื่อมสัมพันธ์ 3) 2,600 - 6,000
36 ซอยร่มเย็น 1,500 - 6,000
37 ซอยหวังภัคดี 4,300 - 5,100
38 ซอยลำต้นกล้วย 5,100
39 ซอยประชาสำราญ 1 1,300 - 4,300
40 ซอยประเสริฐสุข 1,500 - 3,400
41 ซอยมิตรไมตรี 8 1,300 - 3,400
42 ซอยประชาสำราญ 2 1,700 - 3,000
43 ซอยธรรมโชติ 1,700 - 2,100
44 ซอยทั่วไป 500 - 17,000
45 ที่ดินไม่ติดถนนไม่ติดซอย 260 - 3,400
46 หมู่บ้านธนากรวิลล์ 5,000 - 17,000
47 หมู่บ้านพนาสนธ์วิลล์ 5 5,000 - 17,000
48 หมู่บ้านชัยธนาวิลล่า 5,000 - 17,000
49 หมู่บ้านสุขใจวิลเลจ 2 5,000 - 15,000
50 หมู่บ้านนันทวี 6,500 - 13,000
51 หมู่บ้านโรยัลปาร์ควิลล์ 5,000- 13,000
52 หมู่บ้านฟลอร่าวิลล์ 4,300- 13,000
53 หมู่บ้านวัฒนา 4,300- 13,000
54 หมู่บ้านเหมชาติ 4,300- 13,000
55 หมู่บ้านพิบูลย์ทรัพย์ 1 4,300 - 13,000
56 หมู่บ้านนันทวัน 1 4,300 - 13,000
57 หมู่บ้านนันทวันโครงการ 1 4,300 - 13,000
58 หมู่บ้านสินอนันต์ 3,000 - 13,000
59 หมู่บ้านเค.ซี 5,000- 10,000
60 เขตอุตสาหกรรมบึงโคล่ 8,500- 10,000

61 หมู่บ้านปัญญาปาร์ค 5,100- 10,000
62 หมู่บ้านซื่อตรง 5,000 - 10,000
63 หมู่บ้านพิบูลย์ทรัพย์ 17 5,000 - 10,000
64 หมู่บ้านวัฒนา 4,200 - 10,000
65 หมู่บ้านเลิศอุบล 4,300 - 10,000
66 หมู่บ้านอมรทรัพย์ 1 3,200 - 10,000
67 หมู่บ้านกิติชัย วิลล่า 2 3,000 - 10,000
68 หมู่บ้านทรัพย์ไพศาล 2,600 - 10,000
69 หมู่บ้านเพรสซิเดนท์ปาร์ค 2,100 - 10,000
70 หมู่บ้านพนาสนธ์การ์เด้นท์โฮม 2 4,700 - 9,400
71 หมู่บ้านฉลองกรุงริเวอร์วิลรีสอร์ท 4,300 - 8,500
72 หมู่บ้านเปรียบทอง 1,2 4,300 - 8,500
73 หมู่บ้านทรัพย์เจริญ 4,300 - 8,500
74 หมู่บ้านมหาลาภ 2 2,500 - 8,500
75 หมู่บ้านคอฟฟี่วิลเลจ 8,000
76 หมู่บ้านเค.ซี กรีนวิลล์ 2,500 - 7,700
77 หมู่บ้านธันยพฤกษ์ 3,400 - 6,800
78 หมู่บ้านเธียรทอง 2,3 3,000 - 6,800
79 หมู่บ้านพิบูลย์ทรัพย์ 2,600 - 6,800
80 หมู่บ้านกู๊ดวิลล์วิลล่า 2,600 - 6,800
81 หมู่บ้านทาวน์แอนด์คันทรี 2,100 - 6,800
82 หมู่บ้านณัฐวรรณ 2,100 - 6,800
83 หมู่บ้านวัฒนาร่มไทร 2,100 - 6,800
84 หมู่บ้านเธียรทอง 2,100 - 6,800
85 หมู่บ้านจามจุรี 2,100 - 6,800
86 หมู่บ้านนันทวันเซ็นต์ 2,100 - 6,800
87 หมู่บ้านพรประชา 3,000- 6,400
88 หมู่บ้านวัฒนาธานี 3,000- 6,000
89 หมู่บ้านบ้านเธียรทอง 3,000- 6,000
90 หมู่บ้านกิติชัยวิลล่า 2,100 - 6,000
91 หมู่บ้านราชาวดี 3 4,300 - 5,100
92 โครงการสวนเกษตรรมณีย์ 2,600- 5,100
93 หมู่บ้านดาริกา 2,600 - 5,100
94 หมู่บ้านโสพิน 2,100- 5,100
95 หมู่บ้านเคหะฉลองกรุง 2,500 - 5,000
96 หมู่บ้านเคหะหนองจอก 2,500 - 5,000
97 โครงการสำเภาทอง 4,700
98 โครงการฉลองกรุงการ์เด้นท์ 4,700
99 หมู่บ้านกรุงสยาม 2,100 - 4,300
100 โครงการบ้านสวนชานเมือง 1,900 - 4,300
101 โครงการสุวินทวงศ์โฮม 1,900- 3,800
102 โครงการจัดสรรฮอลิเดย์ 1,300 - 3,800
103 สวนเกษตรไอซ์แลนด์ 1,700- 3,400
104 หมู่บ้านพิบูลย์ทรัพย์ 1,700- 3,400
105 หมู่บ้านลัดดาวัลย์ 1,300 - 2,600
106 โครงการอำนวยศรีแลนด์ , โครงการโกลเด้นท์แลนด์ 1,300 - 2,600
107 สวนเกษตรอำพัน 1,300- 2,600
108 สวนเกษตรรมณีย์ 1,100- 2,100

109 โครงการสวัสดิการแลนด์ 1,000 - 2,100
ที่มา : กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
 
copyright 2006 © land.co.th