บทความเกี่ยวกับที่ดินTopic : บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
  »»  มีเนื้อหาย่อย( link) วิธีค้นหา : กด Ctrl+F และกรอกชื่อที่ต้องการค้นหา
หัวข้อบทความ  www.land.co.th
 

บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง
ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
ซึ่งคณะอนุกรรมการประจำจังหวัด ................... กรุงเทพมหานคร ....................... ได้กำหนดไว้
และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์แล้ว
เมื่อวันที่ ..... 14 .... เดือน ................. ธันวาคม ................. พ.ศ. .....2542 ..........
จังหวัด....กรุงเทพมหานคร....

ลำดับที่

ประเภทโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง

ราคาต่อตารางเมตร

1

ประเภทบ้านเดี่ยว

 

1.01

บ้านพักอาศัยไม้ชั้นเดียว

4,400

1.02

บ้านพักอาศัยไม้ชั้นเดียวใต้ถุนสูง

4,450

1.03

บ้านพักอาศัยตึกชั้นเดียว

4,350

1.04

บ้านพักอาศัยไม้สองชั้น

4,700

1.05

บ้านพักอาศัยตึกสองชั้น

4,500

1.06

บ้านพักอาศัยครึ่งตึกครึ่งไม้สองชั้น

4,550

1.07

บ้านพักอาศัยตึกสามชั้น

5,850

1.08

บ้านพักอาศัยแฝดตึกสามชั้น

5,750

2

ประเภททาวน์เฮาส์

 

2.01

ทาวน์เฮาส์ชั้นเดียว

4,200

2.02

ทาวน์เฮาส์สองชั้น

4,300

2.03

ทาวน์เฮาส์สามชั้น

4,400

2.04

ทาวน์เฮาส์สี่ชั้น

4,500

3

ประเภทห้องแถว

 

3.01

ห้องแถวไม้ชั้นเดียว

4,250

3.02

ห้องแถวไม้สองชั้น

4,500

3.03

ห้องแถวครึ่งตึกครึ่งไม้สองชั้น

4,400

4

ประเภทตึกแถว

 

4.01

ตึกแถวชั้นเดียว

4,100

4.02

ตึกแถวสองชั้น

4,200

4.03

ตึกแถวสองชั้นครึ่ง

4,250

4.04

ตึกแถวสามชั้น

4,400

4.05

ตึกแถวสามชั้นครึ่ง

4,450

4.06

ตึกแถวสี่ชั้น

4,500

4.07

ตึกแถวสี่ชั้นครึ่ง

4,550

4.08

ตึกแถวห้าชั้น

4,600

4.09

ตึกแถวหกชั้น

4,700

5

ประเภทโรงเรือนอื่น

 

5.01

โกดังเก็บของ

3,800

5.02

อู่ซ่อมรถ

3,900

5.03

เรือนคนใช้/ครัว

3,600

5.04

โรงจอดรถ

2,000

5.05

โรงเรียนเอกชน

4,700

5.06

โรงแรม- อพาร์ทเม้นต์

6,600

5.07

โรงภาพยนตร์

4,600

5.08

โรงพยาบาลเอกชน

5,700

5.09

สำนักงาน

4,950

5.1

ภัตตาคาร

3,800

5.11

ห้างสรรพสินค้า

5,900

5.12

ปั๊มน้ำมัน (อาคารและพื้นที่ ค.ส.ล.)

1,150

5.13

โรงงานอุตสาหกรรม

4,400

5.14

ตลาดสด

3,600

5.15

อาคารจอดรถ, ที่จอดรถในอาคาร

5,750

5.16

โฮมออฟฟิศ

5,850

5.17

โรงเลี้ยงสัตว์

1,300

6

ประเภทสิ่งปลูกสร้างอื่น

 

6.01

รั้วคอนกรีต

1,000

6.02

รั้วลวดหนาม

230

6.03

รั้วสังกะสี

600

6.04

รั้วลวดถัก

520

6.05

รั้วไม้

750

6.06

รั้วเหล็กดัด

1,180

6.07

รั้วอัลลอย

4,300

6.08

สระว่ายน้ำ

5,250

6.09

สนามเทนนิส/บาสเก็ตบอล/แบดมินตัน

600

6.10

ถนน, ลาดคอนกรีต, ลาดยาง

510


            ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ .....................  เดือน..............................พ.ศ. .............................เป็นต้นไป
            ประกาศ ณ วันที่...................... เดือน..............................พ.ศ. .............................


             ประธานคณะอนุกรรมการประจำจังหวัด....กรุงเทพมหานคร.....

ที่มา : กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
 
copyright 2006 © land.co.th