บทความเกี่ยวกับที่ดินTopic :ตารางกำหนดอัตราร้อยละของค่าเสื่อมโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
  »»  มีเนื้อหาย่อย( link) วิธีค้นหา : กด Ctrl+F และกรอกชื่อที่ต้องการค้นหา
หัวข้อบทความ  www.land.co.th
ตารางกำหนดอัตราร้อยละของค่าเสื่อมโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง
ตามระเบียบของคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์
เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
 พ.ศ. 2535
อายุของโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง / ปี อาคารประเภทตึก / หักร้อยละ อาคารตึกครึ่งไม้ / หักร้อยละ อาคารไม้ / หักร้อยละ
1 1 2 3
2 2 4 6
3 3 6 9
4 4 8 12
5 5 10 15
6 6 14 20
7 7 18 25
8 8 22 30
9 9 26 35
10 10 30 40
11 12 34 45
12 14 38 50
13 16 42 55
14 18 46 60
15 20 50 65
16 22 55 72
17 24 60 79
18 26 65 86
19 28 70 ที่เหลือ 93% ตลอดอายุใช้งาน
20 30 75
21 32 80
22 34 ที่เหลือ 85% ตลอดอายุใช้งาน
23 36
24 38
25 40
26 42
27 44
28 46
29 48
30 50
31 52
32 54
33 56
34 58
35 60
36 62
37 64
38 68
39 70
40 72
41 74
42 ที่เหลือ 76% ตลอดอายุใช้งาน
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
ที่มา : กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
 
copyright 2006 © land.co.th