บทความเกี่ยวกับที่ดินTopic : ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน ที่ใช้ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม(2)
  »»  มีเนื้อหาย่อย( link) วิธีค้นหา : กด Ctrl+F และกรอกชื่อถนนที่ต้องการค้นหา
หัวข้อบทความ  www.land.co.th
สรุปบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินเพื่อใช้ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ปี 2547-2550
เขตดอนเมือง หลักสี่

1 ถนนงามวงศ์วาน 38,000 - 100,000
2 ถนนแจ้งวัฒนะ 34,000 - 100,000
3 ถนนวิภาวดีรังสิต 30,000 - 85,000
4 ถนนพหลโยธิน 21,000 - 60,000
5 ถนนสรงประภา 26,000 - 51,000
6 ถนนโลคัลโรด 17,000 - 43,000
7 ถนนสรณคม 19,000 - 26,000
8 ถนนประชาอุทิศ 19,000 - 26,000
9 ถนนช่างอากาศอุทิศ 17,000 - 26,000
10 ถนนโกสุมร่วมใจ 17,000 - 26,000
11 ถนนวัดเวฬุวนาราม (วัดไผ่เขียว) 5,100 - 21,000
12 ถนนนาวงประชาพัฒนา 5,100 - 21,000
13 ถนนเดชะตุงคะห์ 13,000
14 ถนนเลียบคลองประปา 8,500 - 13,000
15 ถนนเลียบคลองนายกิม 4,300 - 10,000
16 ซอยโรงภาพยนตร์งามวงศ์วาน 38,000 - 43,000
17 ซอยชินเขต1 30,000 - 43,000
18 ซอยวิภาวดี 60 26,000 - 43,000
19 ซอยวิภาวดีรังสิต 64 26,000 - 43,000
20 ซอยแจ้งวัฒนะ 12 , 14 2 2,000 - 40,000
21 ซอยบุญเนียม 38,000
22 ซอยยิ้มจันทร์ 38,000
23 ซอยแจ้งวัฒนะ 8 38,000
24 ซอยราชา 3 38,000
25 ซอยชัยเกียรติ 38,000
26 ซอยชินเขต 2 34,000 - 38,000
27 ซอยนุกูรธร 34,000 - 38,000
28 ซอยแจ้งวัฒนะ 3 34,000 - 38,000
29 ซอยพงษ์เพชรพัฒนา 34,000 - 38,000
30 ซอยพงษ์เพชรพัฒนา 2 30,000 - 38,000
31 ซอยชินเขต 3 30,000 - 38,000
32 ซอยพงษ์ดำริ 1 - 3 26,000 - 38,000
33 ซอยชินเขต 1/15 - 1/29 26,000 - 38,000
34 ซอยวิภาวดี 62 30,000 - 43,000
35 ซอยแจ้งวัฒนะ 10 26,000 - 34,000
36 ซอยชินเขต 2/1 - 2/46 26,000 - 34,000
37 ซอยแจ้งวัฒนะ 11 , 13 , 15 26,000 - 34,000
38 ซอยเปรมประชา 15,000 - 34,000
39 ซอยรักวานิช 30,000
40 ซอยอมรพันธ์ 2 26,000 - 30,000
41 ซอยสยามสามัคคี 24,000 - 30,000
42 ซอยวิภาวดี 56 , 58 24,000 - 34,000
43 ซอยเทพไพเราะนิมิตร 21,000 - 30,000
44 ซอยพัชราภา 19,000 - 30,000
45 ซอยแจ้งวัฒนะ1 21,000 - 26,000
46 ซอยจามร 21,000
47 ซอยแอนแน็กซ์ 17,000 - 21,000
48 ซอยโกสุมร่วมใจ 15,000 - 19,000
49 ซอยเก่งกล้า 17,000
50 ซอยบุญช่วย 15,000 - 17,000
51 ซอยต่อศักดิ์ 15,000 - 17,000
52 ซอยภิญโญ , อารีนิจ , ปั้นสนิท , อภิชาต , อัครพล 15,000 - 17,000
53 ซอยพิพรพงษ์ 1 13,000 - 17,000
54 ซอยทั่วไป 3,500 - 20,000
55 ที่ดินไม่ติดถนน ไม่ติดซอย 3,400 - 17,000
56 บริเวณเชียงกง 51,000 - 100,000
57 โครงการนอร์ธปาร์ค 51,000
58 เคหะชุมชนหลักสี่ 43,000
59 หมู่บ้านทรอปิคาน่า 34,000 - 43,000
60 หมู่บ้านการ์เด้นท์ซิตี้ลากูน 40,000
61 หมู่บ้านลดาวัลย์ 40,000
62 หมู่บ้านพงษ์เพชร 38,000
63 หมู่บ้านคลาสสิควิลล่า 38,000
64 หมู่บ้านรังสิยา 38,000
65 หมู่บ้านพันธ์ทิพย์ 2 34,000
66 หมู่บ้านพงษ์เพชรพัฒนา 34,000
67 หมู่บ้านการไฟฟ้า 30,000 - 34,000
68 หมู่บ้านอยู่เจริญ 25,000 - 34,000
69 หมู่บ้านยิ่งโอฬารวิลล่า 25,000 - 34,000
70 หมู่บ้านธนินทร 25,000 - 34,000

71 หมู่บ้านภาสยา 30,000
72 หมู่บ้านชื่นกมลนิเวศน์ 2 30,000
73 หมู่บ้านราชพฤกษ์ 30,000
74 หมู่บ้านพาร์คแกลลอรี่ 30,000
75 หมู่บ้านการเคหะท่าทราย 30,000
76 หมู่บ้านชื่นกมลนิเวศน์ 1 30,000
77 หมู่บ้านเคหะชุมชนท่าทราย 28,000 - 30,000
78 หมู่บ้านเรือนจินตหรา 26,000
79 หมู่บ้านโสสุนคร 26,000
80 หมู่บ้านดวงดี 26,000
81 การเคหะแห่งชาติบางบัว 24,000 - 26,000
82 หมู่บ้านดอนเมืองวิลล่า 17,000 - 26,000
83 หมู่บ้านป่นิ เจริญโครงการ 3 17,000 - 26,000
84 หมู่บ้านบุญอนันต์ 11,000 - 26,000
85 หมู่บ้านชัยพิทักษ์ 25,000
86 หมู่บ้านพิพรพงษ์ 2 25,000
87 หมู่บ้านบัณฑิตโฮม 25,000
88 หมู่บ้านเจริญทรัพย์ 25,000
89 หมู่บ้านราณี 4 24,000
90 หมู่บ้านชวนชื่น 24,000
91 หมู่บ้านประวัติอนันต์ ,บัวบาน 24,000
92 หมู่บ้านไพลิน , รุ่งอรุณนคร , ทัดชาวิลล่า 21,000
93 หมู่บ้านเมืองทอง 20,000 - 21,000
94 หมู่บ้านสวนทองวิลล่าโครงการ 6 17,000 - 21,000
95 หมู่บ้านเคหะทุ่งสองห้อง 15,000 - 21,000
96 หมู่บ้านพงษ์เพชรการเคหะ 20,000
97 หมู่บ้านพงษ์เพชร 21,000
98 หมู่บ้านปิ่นเจริญ 13,000 - 19,000
99 หมู่บ้านเศรณีปาร์ค 20,000
100 หมู่บ้านรัตนาวลัย 17,000
101 หมู่บ้านเอกบดี 17,000
102 หมู่บ้านกรวิกา 17,000
103 หมู่บ้านกฤติกา 17,000
104 หมู่บ้านณัฐนันท์ 2, หมู่บ้านเศรณี 17,000
105 หมู่บ้านสหกรณ์ครูไทย,สินวงศ์ 17,000
106 หมู่บ้านศศิกานต์ , ม.ศศิญา ,ศศิวัลย์ 17,000
107 หมู่บ้านกัญจน์เพชรวิลล่า 17,000
108 หมู่บ้านแอร์พอร์ตเรสซิเด้นท์ 15,000 - 17,000
109 หมู่บ้านสายทิพย์ 15,000 - 17,000
110 หมู่บ้านศิริสุข 13,000 - 17,000
111 หมู่บ้านสิรินทร์เฮ้าส์ 8,500 - 17,000
112 หมู่บ้านสวนทองวิลล่า5,ไผ่เขียววิลล่า 15,000
113 หมู่บ้านโกสุมรวมใจ,ร่มเย็นการเคหะ 15,000
114 หมู่บ้านบูรพาวิลล่า 7, 16 ,18 ,19 ,25 15,000
115 หมู่บ้านจุฑาภา 15,000
116 หมู่บ้านโกสุมสามัคคี 2 15,000
117 โครงการโนเบิลนีโอซิตี้ 15,000
118 หมู่บ้านวิภาลัย 14,000 - 15,000
119 หมู่บ้านโกสุมนิเวศน์ 8,500 - 15,000
120 หมู่บ้านบูรพา 12 15,000 - 15,000
121 หมู่บ้านหลักสี่แลนด์ 7,700 - 15,000
122 หมู่บ้านปิ่นเจริญ 4 13,000
123 หมู่บ้านอมรพันธ์ทาวน์โฮม 10,000
124 หมู่บ้านธนิกา 8,500 - 10,000
125 ที่ดินจัดสรร กรป.กลาง บก.สูงสุด 7,500 - 8,500

ที่มา : กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
 
copyright 2006 © land.co.th