บทความเกี่ยวกับที่ดินTopic : ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน ที่ใช้ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม(3)
  »»  มีเนื้อหาย่อย( link) วิธีค้นหา : กด Ctrl+F และกรอกชื่อถนนที่ต้องการค้นหา
หัวข้อบทความ  www.land.co.th
สรุปบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินเพื่อใช้ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ปี 2547-2550
เขตบางกอกน้อย บางพลัด ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา

1 ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า 50,000 - 170,000
2 ถนนบรมราชชนนี
3 ถนนสิรินธร 68,000 - 150,000
4 ถนนจรัญสนิทวงศ์ 34,000 - 100,000
5 ถนนราชวิถี 75,000 - 100,000
6 ถนนพรานนก 40,000 - 100,000
7 ถนนอิสรภาพ 60,000 - 85,000
8 ถนนกาญจนาภิเษก 15,000 - 50,000
9 ถนนพุทธมณฑลสาย 2 8,000 - 30,000
10 ถนนพุทธมณฑลสาย 3 6,000 - 30,000
11 ถนนติวานนท์ - เพชรเกษม -รัตนาธิเบศร์ 10,000 - 20,000
12 ถนนเจ้าพระยาสยาม 43,000 - 100,000
13 ถนนอรุณอัมรินทร์ 43,000 - 100,000
14 ถนนบางกอกน้อย - ตลิ่งชัน 43,000 - 85,000
15 ถนนรุ่งประชา 38,000 - 85,000
16 ถนนเลียบทางรถไฟ( เข้าวัดสุทธาวาส ) 23,000 - 40,000
17 ถนนฉิมพลี 12,000 - 35,000
18 ถนนทุ่งมังกร 14,000 - 30,000
19 ถนนชัยพฤกษ์ 13,000 - 30,000
20 ถนนวัดแก้ว - ซอยจรัญสนิทวงศ์ 35 10,000 - 30,000
21 ถนนสวนผัก 8,000 - 30,000
22 ถนนอุทยาน 5,000 - 26,000
23 ถนนชักพระ 10,000 - 25,000
24 ถนนพุทธมณฑลสาย 1 12,000 - 20,000
25 ถนนฉิมพลี - วัดรัชฎาธิษฐาน 10,000 - 20,000
26 ถนนสุขาภิบาล - บางระมาด 8,000 - 20,000
27 ถนนสุขาภิบาล 2 8,000 - 20,000
28 ถนนลัดวงแหวน-พุทธมณฑลสาย2 8,000- 20,000
29 ถนนพุทธมณฑลสาย 1 - วัดแก้ว 6,000 - 20,000
30 ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา 5,000 - 20,000
31 ถนนวัดอินทราวาส 7,000 - 15,000
32 ถนนสุขาภิบาล - บางเชือกหนัง 7,000
33 ถนนทวีวัฒนา 5,000 - 15,000
34 ถนนศาลาธรรมสพน์ 4,000 - 15,000
35 ถนนเลียบคลองปทุม 4,000 - 10,000
36 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 51 50,000 - 70,000
37 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 40,53 30,000 - 70,000
38 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 31/1 - 39 21,000 - 70,000
39 ซอยอุดมทรัพย์ 68,000 - 68,000
40 ซอยพาร์คเลนเทอเรซ 68,000 - 68,000
41 ซอยพิทักษ์ธรรม 34,000 - 68,000
42 ซอยพระปิ่น 34,000 - 68,000
43 ซอยอินจันทร์ 34,000 - 60,000
44 ซอยป่นิ ทิพย์พิมานเมฆ 30,000 - 60,000
45 ซอยเทพนครินทร์ 30,000 - 60,000
46 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 36 - 47 30,000 - 60,000
47 ซอยบางกอกริเวอร์มารีน่า 26,000 - 60,000
48 ซอยอัศวิน 1,2,3 24,000 - 60,000
49 ซอยภาวนา 26,000 - 51,000
50 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 18 - 31 20,000 - 51,000
51 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 87 - 97 17,000 - 51,000
52 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 65 26,000 - 50,000
53 ซอยวัดศรีสุดาราม 25,000 - 50,000
54 ซอยอิสรภาพ 37 - 49 25,000 - 50,000
55 ซอยเกิดทรัพย์ 20,000 - 50,000
56 ซอยสุวิชาญดำริ 30,000 - 40,000
57 ซอยวัดวิเศษการ 25,000 - 40,000
58 ซอยบ้านช่างหล่อ 25,000 - 40,000
59 ซอยมิตรรุ่งเรืองวิลล่า 35,000 - 35,000
60 ซอยป่นิ นคร 4 35,000 - 35,000
61 ซอยเติมบุญ 34,000 - 34,000
62 ซอยสินสมุทร,สุดสาคร 25,000 - 34,000
63 ซอยวัดดาวดึงษาu3619 .าม 20,000 - 34,000
64 ซอยวัฒนสุขนิเวศน์ 17,000 - 34,000
65 ซอยปัทมอร 21,000 - 30,000
66 ซอยอำนวยผล 21,000 - 26,000
67 ซอยเจริญสุข 24,000 - 24,000
68 ซอยชื่นวัฒนา 1 15,000 - 15,000
69 ซอยชื่นวัฒนา 2 15,000 - 15,000
70 ซอยเงินเงิน 15,000 - 15,000
71 หมู่บ้านภาณุวิลล่า 51,000 - 68,000
72 หมู่บ้านธาริณีแมนชั่น 60,000 - 60,000
73 หมู่บ้านนครหลวง 26,000 - 51,000
74 หมู่บ้านโนเบิลวาน่า(จันทน์ผา) 45,000 - 45,000
75 หมู่บ้านนันทวัน 40,000 - 40,000
76 หมู่บ้านลดาวัลย์-พุทธมณฑลสาย 2 40,000 - 40,000
77 หมู่บ้านนารายา(หมู่บ้านพิมาน) 38,000 - 38,000
78 หมู่บ้านปิ่นเกล้าวิลล่า 34,000 - 34,000
79 หมู่บ้านชัยมงคล 34,000 - 34,000
80 หมู่บ้านพันธุ์ศักด์ิวิลล่า 34,000 - 34,000
81 หมู่บ้านเอส.พี.การ์เด้น 26,000 - 34,000
82 หมู่บ้านกฤษดานคร 14 30,000 - 30,000
83 หมู่บ้านแก้ววิลล่า(ซ.จรัญฯ27) 30,000 - 30,000
84 หมู่บ้านอรุณอัมรินทร์ 30,000 - 30,000
85 หมู่บ้านปรีชาปิ่นเกล้า 1 30,000 - 30,000
86 หมู่บ้านนันทวัน - ป่นิ เกล้า 30,000 -30,000
87 หมู่บ้านฮันนี่วิลล์ 30,000 - 30,000
88 หมู่บ้านชัยพฤกษ์ 30,000 - 30,000
89 หมู่บ้านศรีวดีปิ่นเกล้า 30,000 - 30,000
90 หมู่บ้านชวนชื่นพาร์ควิลล์ 25,000 - 30,000
91 หมู่บ้านฮันนี่วิลล่า 25,000 - 30,000
92 หมู่บ้านลดาวัลย์ 25,000- 30,000
93 หมู่บ้านปัญจทรัพย์พาร์ค รุ่น 50 29,000 - 29,000
94 หมู่บ้านยูนิคโฮมวิลล่า 1988 28,000 - 28,000
95 หมู่บ้านแสนสิริ 28,000 - 28,000
96 หมู่บ้านธนภัทรปิ่นเกล้า 28,000 - 28,000
97 หมู่บ้านมัณฑนา 25,000 - 28,000
98 หมู่บ้านป่นิ นคร 26,000 - 26,000
99 หมู่บ้านสินชัย 2,3 26,000 - 26,000
100 หมู่บ้านมิตรรุ่งเรือง 26,000 - 26,000
101 หมู่บ้านจรัลวิลล่า 1,จรัลวิลล่า 3 26,000 - 26,000
102 หมู่บ้านบุษราคัม 26,000 - 26,000
103 หมู่บ้านโนเบิลช้อยด์ 26,000 - 26,000
104 หมู่บ้านบุปผาสวรรค์ 21,000 - 26,000
105 หมู่บ้านร่ำรวยนิเวศน์ 25,000 - 25,000
106 หมู่บ้านกรีนวิลล์ 25,000 - 25,000
107 หมู่บ้านนันทนาดูเพลกซ์ 2 25,000 - 25,000
108 หมู่บ้านกฤษดาวิลเลจ 9 25,000 - 25,000
109 หมู่บ้านกรุงเทพธานี 25,000 - 25,000
110 หมู่บ้านริมธาร 25,000 - 25,000
111 หมู่บ้านเขมรัฐ 25,000 - 25,000
112 หมู่บ้านโชคชัยปัญจทรัพย์ ไพรเวทโฮม 25,000 - 25,000
113 หมู่บ้านโชคชัยปัญจทรัพย์ 25,000- 25,000
114 หมู่บ้านร่มรื่น 22,000 - 25,000
115 หมู่บ้านภาณุ 20,000 - 25,000
116 หมู่บ้านกฤษดานคร 20 20,000 - 25,000
117 หมู่บ้านกฤษดานคร 18 20,000 - 25,000
118 หมู่บ้านโฮมมาสเตอร์ 18,000 - 25,000
119 หมู่บ้านปฐมพรการ์เด้นท์ 24,000 - 24,000
120 หมู่บ้านสกุลทิพย์ 16,000 - 24,000
121 หมู่บ้านสวนดอกไม้ 23,000 - 23,000
122 หมู่บ้านไวท์วิลล่า 2 10,000 - 23,000
123 หมู่บ้านป่นิ เกล้านครการ์เด้นซิตี้ 22,000 - 22,000
124 หมู่บ้านสวนลากูน 20,000 - 22,000
125 หมู่บ้านสราญทิพย์ 17,000 - 22,000
126 หมู่บ้านจรัญวิลล่า 2 21,000 - 21,000
127 หมู่บ้านเดือนทิพย์ 2 21,000 - 21,000
128 หมู่บ้านขุนนนท์นิเวศน์ 21,000 - 21,000
129 หมู่บ้านปลื้มโบราณ 17,000 - 21,000
130 หมู่บ้านภาณุการ์เด้น 20,000 - 20,000

131 หมู่บ้านมณฑกานต์ 20,000 - 20,000
132 หมู่บ้านป่นิ เกล้า 20,000 - 20,000
133 หมู่บ้านอภิญญาวิลล่า 20,000 - 20,000
134 หมู่บ้านนนทารมย์ 20,000 - 20,000
135 หมู่บ้านทรัพย์เจริญวิลล่า 20,000 - 20,000
136 หมู่บ้านกฤษดานคร 16,17 20,000 - 20,000
137 หมู่บ้านกรีนนิชชาเลย์ 20,000 - 20,000
138 หมู่บ้าน ป.ผาสุข 20,000 - 20,000
139 หมู่บ้านโกลเด้นแลนด์ 20,000 - 20,000
140 หมู่บ้านสาธิตาเคหาสน์ 20,000 - 20,000
141 หมู่บ้านโชคชัยปัญจทรัพย์ รุ่น 44 20,000 - 20,000
142 หมู่บ้านเบลเลอวิว 20,000 - 20,000
143 หมู่บ้านงามทวี 17,000 - 20,000
144 หมู่บ้านพงษ์ศิริชัย 17,000 - 20,000
145 หมู่บ้านอมรชัย 3 17,000 - 20,000
146 หมู่บ้านกฤษดานคร (ปิ่นเกล้า) 16,000 - 20,000
147 หมู่บ้านจินดาธานี 15,000 - 20,000
148 หมู่บ้านพระปิ่น 2 15,000 - 20,000
149 หมู่บ้านสุขทวีวิลเลจ 1,2 8,000 - 20,000
150 หมู่บ้านพรทวี 14,000 - 19,000
151 หมู่บ้านทิพย์ศิรินทร์ 18,000 - 18,000
152 หมู่บ้าน 2521 18,000 - 18,000
153 หมู่บ้านสวนริมธาร 3,4 18,000 - 18,000
154 หมู่บ้านกฤษดานคร 12 18,000 - 18,000
155 หมู่บ้านพลับพลาวิลล่า 18,000 - 18,000
156 หมู่บ้านสวนริมธาร 1,2 18,000 - 18,000
157 หมู่บ้านเพชรมณี 18,000 - 18,000
158 หมู่บ้านพรรณพฤกษา 15,000 - 18,000
159 หมู่บ้านมณธานี 15,000 - 18,000
160 หมู่บ้านทิพย์มณฑล 12,000 - 18,000
161 หมู่บ้านเมืองเพชรวิลล่า 12,000 - 18,000
162 หมู่บ้านทิมเรืองเวช 12,000 - 18,000
163 หมู่บ้านดิเอมเมอรัลด์การ์เด้น 17,000 - 17,000
164 หมู่บ้านเจ้าพระยาวิลล่า 12,000 - 17,000
165 หมู่บ้านถนอมสุข 16,000 - 16,000
166 หมู่บ้านสวยริมคลอง 16,000 - 16,000
167 หมู่บ้านสินบดี 16,000 - 16,000
168 หมู่บ้านพรมพฤกษา 16,000 - 16,000
169 หมู่บ้านทองสุข 16,000 - 16,000
170 หมู่บ้านอยู่เจริญ 12,000 - 16,000
171 หมู่บ้านธารแก้ว 12,000 - 16,000
172 หมู่บ้านมหาดไทย 1 , มหาดไทย 2 15,000 - 15,000
173 หมู่บ้านสวนบัว 15,000 - 15,000
174 หมู่บ้านเบลวีเดียร์ 15,000 - 15,000
175 หมู่บ้านคุณาลัย 15,000 - 15,000
176 หมู่บ้านอิ่มอัมพร 15,000 - 15,000
177 หมู่บ้านชลิตา 15,000 - 15,000
178 หมู่บ้านดุลิยา 15,000 - 15,000
179 หมู่บ้านปิ่นเกล้านำโชค 15,000 - 15,000
180 หมู่บ้านกอบแก้ว 1,2 12,000 - 15,000
181 หมู่บ้านนทีทอง 15,000 - 15,000
182 หมู่บ้านเมืองดี 15,000 - 15,000
183 หมู่บ้านสวนเทพมณฑล 15,000 - 15,000
184 หมู่บ้านพรหมนคร 14,000 - 14,000
185 หมู่บ้านเมืองเพชรวิลล่า 2,3 14,000 - 14,000
186 หมู่บ้านรื่นรมย์วิลล่า 14,000 - 14,000
187 หมู่บ้านในสวน 252 14,000 - 14,000
188 หมู่บ้านธนทรัพย์ 14,000 - 14,000
189 หมู่บ้านมณฑลวิลล์ 14,000 - 14,000
190 หมู่บ้านบุษบา 14,000 - 14,000
191 หมู่บ้านร่วมเกื้อนิเวศน์ 8,000 - 14,000
192 หมู่บ้านเฟื่องฟ้า 2 12,000 - 12,000
193 หมู่บ้านพิบูลย์จรัญ 35 12,000 - 12,000
194 หมู่บ้านบ้านและสวน 2 ,4 12,000 - 12,000
195 หมู่บ้านรุ่งโรจน์ 12,000 - 12,000
196 หมู่บ้านอิ่มอัมพร 12 12,000 - 12,000
197 หมู่บ้านอรุณรัตน์ 12,000 - 12,000
198 หมู่บ้านงามอภิชน(ม.ชนชื่น) 12,000 - 12,000
199 หมู่บ้านธารถวิล 12,000 - 12,000
200 หมู่บ้านชลกานต์ 12,000 - 12,000
201 หมู่บ้านสมวงศ์ 12,000 - 12,000
202 หมู่บ้านอักษรา 12,000 - 12,000
203 หมู่บ้านพาราไดร์ 12,000 - 12,000
204 หมู่บ้านกาญจนา 12,000 - 12,000
205 หมู่บ้านจามจุรี 12,000 - 12,000
206 หมู่บ้านเพชรวิลล่า 12,000 - 12,000
207 หมู่บ้านสาวิตรี 10,000 - 12,000
208 หมู่บ้านเปรมวดี 1 10,000 - 12,000
209 หมู่บ้านสินพัฒนาธานี 8,000 - 12,000
210 หมู่บ้านมิตรรุ่งเรืองวิลเลจ 8,000 - 12,000
211 หมู่บ้านกลีบบัวนคร 10,000 - 10,000
212 หมู่บ้านสุทัศนาถ 10,000 - 10,000
213 หมู่บ้านมณฑานี 2 10,000 - 10,000
214 หมู่บ้านคราประยูร 10,000 - 10,000
215 หมู่บ้านรินสวัสดิ์ 10,000 - 10,000
216 หมู่บ้านคุณเอนก 10,000 - 10,000
217 หมู่บ้านเปรมวดี 2 10,000 - 10,000
218 หมู่บ้านแสนรัก 10,000 - 10,000
219 หมู่บ้านธนะพันธ์ 6,000 - 8,000
220 ที่ดินติดแม่น้ำเจ้าพระยา 17,000 - 100,000
221 ติดซอย,ทาง 3,000 - 90,000
222 ที่ดินติดทางเดิน 3,000 - 30,000
223 ที่ดินติดคลอง 3,000 - 26,000
224 ที่ดินไม่ติดถนนไม่ติดซอย 2,000 - 20,000

ที่มา : กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
 
copyright 2006 © land.co.th