บทความเกี่ยวกับที่ดินTopic : ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน ที่ใช้ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม(4)
  »»  มีเนื้อหาย่อย( link) วิธีค้นหา : กด Ctrl+F และกรอกชื่อถนนที่ต้องการค้นหา
หัวข้อบทความ  www.land.co.th
สรุปบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินเพื่อใช้ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ปี 2547-2550
เขตบางขุนเทียน บางบอน จอมทอง

1 ถนนพระราม 2 12,000 - 68,000
2 ถนนดาวคะนอง-จอมทอง 30,000 - 65,000
3 ถนนเอกชัย 12,000 - 60,000
4 ถนนวุฒากาศ 25,000 - 50,000
5 ถนนบางขุนเทียน 25,000 - 42,000
6 ถนนบางขุนเทียน - ชายทะล 1,500 - 34,000
7 ถนนบางบอน 1 (สุขาภิบาล 1) 20,000 - 34,000
8 ถนนบางบอน 2 15,000 - 20,000
9 ถนนบางบอน 3 4,000 - 17,000
10 ถนนบางบอน 4 5,000 - 17,000
11 ถนนบางบอน 5 6,000 - 20,000
12 ถนนพุทธบูชา 10,000 - 35,000
13 ถนนเทียนทอง 17,000 - 34,000
14 ถนนกาญจนาภิเษก 8,500 - 34,000
15 ถนนยายร่ม 6,000 - 30,000
16 ถนนงามเจริญ 10,000 - 28,000
17 ถนนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตต์ 6,000 - 25,000
18 ถนนท่าข้าม 10,000 - 35,000
19 ถนนบางกระดี่ 8,000 - 20,000
20 ถนนรัตนโกสินทร์ 10,000 - 18,000
21 ถนนสะแกงาม 9,500 - 21,000
22 ถนนแสมดำ 6,000 - 15,000
23 ถนนหรรษาพัฒนา 6,000 - 15,000
24 ถนนเข้า รร.วัดนวลนรดิศ 4,000 - 8,000
25 ถนนสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 4,500 - 8,000
26 ถนนสหกรณ์ 1,000 - 2,500
27 ซอยวัดสีสุก (วัจนะ) 15,000 - 38,000
28 ซอยสุขสวัสดิ์ 14 20,000 - 40,000
29 ซอยกำนันแม้น 22,000 - 30,000
30 ซอยจันทร์พริ้ง 15,000 - 30,000
31 ซอยเลิศพัฒนาใต้ 25,000 - 30,000
)
32 ซอยเลิศพัฒนาเหนือ 20,000 - 38,000
33 ซอยวัดยายร่ม 8,000- 30,000
34 ซอยวัดเลา 15,000 - 30,000
35 ซอยเอกชัย 1 8,000 - 30,000
36 ซอยเอกชัย 6 20,000
37 ซอยเอกชัย 31 15,000 - 20,000
38 ซอยเอกชัยวิทยา (69) 24,000 - 30,000
39 ซอยเทพนิมิตรเหนือ 15,000 - 28,000
40 ซอยพริ้วพยอม 20,000 - 25,000
41 ซอยรัตนสุวรรณ 20,000 - 25,000
42 ซอยวัดกก 18,000 - 25,000
43 ซอยกำนันแม้น 3 6,000 - 20,000
44 ซอยม่วงสกุล 12,000 - 20,000
45 ซอยวัดนินสุขาราม 12,000 - 20,000
46 ซอยพุทธบูชา 4 20,000
47 ซอยพุทธบูชา 11 13,000 - 18,000
48 ซอยพุทธบูชา 18 12,000 - 16,000
49 ซอยวุฒากาศ 42 (วัดหนัง) 15,000 - 18,000
50 ซอยวุฒากาศ 47 22,000
51 ซอยสุขวดี 14,000 - 18,000
52 ซอยทองปานนิเวศน์ 1 12,000 - 18,000
53 ซอยวัดบางบอน 6,500 - 15,000
54 ซอยศักดิ์มงคลชัย 5,000 - 15,000
55 ซอยไชยยันต์บูรณ์ 5,000 - 12,000
56 ซอยนำเจริญ 12,000
57 ซอยเพชรทองคำ 12,000
58 ซอยจุลพงษ์ 4,000 - 10,000
59 ซอยพระราม 2 (7) 42,000
60 ซอยพระราม 2 (30) 12,000 - 18,000
61 ซอยพระราม 2 (39) 25,000
62 ซอยพระราม 2 (54) 17,000 - 30,000
63 ซอยพระราม 2 (98) 8,000 - 10,000
64 ซอยพระราม 2 (100) 8,000 - 12,000
65 ซอยโรงเรียนบ้านนายเหรียญ 4,000 - 10,000
66 ซอยสมาคม 3,500 - 8,000
67 ซอยดอกรัก 7,000
68 ซอยเก็บผดุงทรัพย์(จอมทอง 4) 20,000
69 ซอยแยกจากซอยเลิศพัฒนาใต้ 20,000
70 หมู่บ้านชัยกูลทาวน์เวอร์ 17,500 - 42,000
71 หมู่บ้านครองสุขวิลล่า 40,000
72 หมู่บ้านชิชา 20,000 - 30,000
73 หมู่บ้านดาวคะนองเพลส 35,000
74 หมู่บ้านโครงการรัชดาอคาเดียน 25,000 - 34,000
75 หมู่บ้านชัยกูล 25,000 - 30,000
76 หมู่บ้านปิ่นทอง 25,000 - 30,000
77 หมู่บ้านพรพลาซ่า 25,000 - 30,000
78 หมู่บ้านร่วมสุข 25,000 - 30,000
79 หมู่บ้านวรการวิลเลจ 20,000 - 30,000
80 หมู่บ้านวิชิตนคร 15,000 - 30,000
81 หมู่บ้านศิลปอุดม 25,000 - 30,000
82 หมู่บ้านสังข์สิทธินิเวศน์ 17,000 - 30,000
83 หมู่บ้านสินทวี 15,000 - 18,000
84 หมู่บ้านอมรชัย 25,000 - 30,000
85 หมู่บ้านอมรชัย 1 , 2 25,000 - 30,000
86 หมู่บ้านอัญชลี 17,000 - 30,000
87 หมู่บ้าน ดี.เค (DK.) 18,000 - 25,000
88 หมู่บ้าน89บางบอนวิลล์ 15,000 - 25,000
89 หมู่บ้านเปี่ยมสุข 25,000
90 หมู่บ้านพรหมพิทักษ์ 3 25,000

91 หมู่บ้านพรหมพิทักษ์ 5 25,000
92 หมู่บ้านพรหมวัฒน์ 25,000
93 หมู่บ้านศรีทวีวิลล์ 1 , 2 25,000
94 หมู่บ้านสวนริมคลองบางมด 25,000
95 หมู่บ้านสินทวีวิลล่า 15,000 - 25,000
96 หมู่บ้านเอส เค 15,000 - 25,000
97 หมู่บ้านปิตินิเวศน์ 24,000
98 หมู่บ้านภาสกร 20,000 - 24,000
99 หมู่บ้านวิเศษสุขโครงการ1 20,000 - 24,000
100 หมู่บ้านธนบดี 20,000
101 หมู่บ้านบ้านธนทรัพย์ 20,000
102 หมู่บ้านพีเพิ้ล 20,000
103 หมู่บ้านแม้นทองนิเวศน์ 3 17,000 - 20,000
104 หมู่บ้านริมชล 18,000 - 20,000
105 หมู่บ้านละเอียด 15,000 - 20,000
106 หมู่บ้านลัดดาวัลย์ 10,000 - 20,000
107 หมู่บ้านสีสหสัน 20,000
108 หมู่บ้านสุดจิตต์นิเวศน์ 22,000
109 หมู่บ้านอินทราการ์เด้นท์ 12,000 - 20,000
110 หมู้บ้าน เอ.เอ. 18,000
111 หมู่บ้านชัยพฤกษ์เพชรเกษม 9,000 - 18,000
112 หมู่บ้านธีระ 18,000
113 หมู่บ้านเพชรวงเแหวน 9,000 - 18,000
114 หมู่บ้านอิสริยา 18,000
115 หัวกระบือแฟตเตอรี่เฮ้าส์ 15,000 - 18,000
116 หมู่บ้านกรีนปาร์ควิลล์ 18,000
117 หมู่บ้านตวงทอง 8,500 - 17,000
118 หมู่บ้านทองภูมิวิลล่า 10,000 - 17,000
119 หมู่บ้านบางบอนวิลล่า 15,000 - 17,000
120 หมู่บ้านพฤกษ์ภิรมย์ 25,000
121 หมู่บ้านพฤกษ์ภิรมย์รีเจ้นท์พระราม 2 25,000
122 หมู่บ้านพิศาลท่าข้าม 9,500 - 19,000
123 หมู่บ้านเอกชัยธานี 8,500 - 17,000
124 หมู่บ้านดาวน์ทาวน์ 8,000 - 16,000
125 หมู่บ้านการเคหะธนบุรี 12,000 - 16,000
126 หมู่บ้านท่าข้ามวิลล่า 5,500 - 15,000
127 หมู่บ้านนันทวัน 25,000
128 หมู่บ้านพระราม 2 8,000 - 16,000
129 หมู่บ้านเพชรเอกชัย 12,000 - 15,000
130 หมู่บ้านร่มไทร 15,000
131 หมู่บ้านร่วมสุขวิลล่า 17,000
132 หมู่บ้านลลิล 15,000
133 หมู่บ้านวรารมย์ 18,000
134 หมู่บ้านศรีทวีวิลล์ 12,000
135 หมู่บ้านเสตะนิเวศน์ 12,000 - 15,000
136 หมู่บ้านอมรชัย 4 13,000 - 16,000
137 หมู่บ้านกานดา 12,000
138 หมู่บ้านกานดาคลาสสิควิลล์ 8,000 - 12,000
139 หมู่บ้านกานดาเอกชัย 1 10,000 - 12,000
140 หมู่บ้านกานดาเอกชัย 2 10,000 - 12,000
141 หมู่บ้านเกศรินทร์วิลล่า 12,000
142 หมู่บ้านคุณาลัยรีสอร์ท 5,000 - 10,000
143 หมู่บ้านคุณาลัย 8,000 - 15,000
144 หมู่บ้านจุลพงษ์วิลล่า 12,000
145 หมู่บ้านชัยพฤกษ์ 6,000 - 12,000
146 หมู่บ้านธาราสหกิจ 8,000 - 12,000
147 หมู่บ้านบ้านพิศาล เฟส 2 12,000
148 หมู่บ้านบ้านพิศาล เฟส 4 12,000
149 หมู่บ้านพระปิ่น 5 (เอกชัย 109) 5,000 - 12,000
150 หมู่บ้านมวลชนแลนด์ 12,000
151 หมู่บ้านสวยสีส้ม 12,000
152 หมู่บ้านสินทวีเกรนด์วิลเลจ 15,000
153 หมู่บ้านแสนสุข 12,000
154 หมู่บ้านบางบอน 5 12,000
155 หมู่บ้านไพรลดา 12,000
156 หมู่บ้านไพรลดา 1 8,000 - 10,000
157 หมู่บ้านไพรลดา 2 8,000
158 หมู่บ้านไพรลดา 3 5,000 - 8,000
159 หมู่บ้านไพรลดา 4 6,000 - 10,000
160 หมู่บ้านภราดร 10,000
161 หมู่บ้านวิเศษนคร 5,000 - 10,000
162 หมู่บ้านวี.เค.โฮม 10,000
163 หมู่บ้านสินทวีการ์เด้นท์ 15,000
164 หมู่บ้านสินทวีงามเจริญ 15,000
165 หมู่บ้านสิรินดา 12,000
166 หมู่บ้านบางบอนการ์เด้นท์ 12,000
167 หมู่บ้านทวีวัฒน์ ซ.เอกชัย 30 25,000
168 หมู่บ้านลลิลกรีนวิลพระราม2-เอกชัย 15,000
169 หมู่บ้านสุขสวัสด์ิ 25,000
170 ซอยทางทั่วไป 2,000 - 35,000
171 ที่ดินไม่ติดถนนไม่ติดซอย 500 - 20,000

ที่มา : กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
 
copyright 2006 © land.co.th