บทความเกี่ยวกับที่ดินTopic : รวมรายชื่อหน่วยงานเอกชน ที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย
  »»  มีเนื้อหาย่อย( link)
หัวข้อบทความ  www.land.co.th
รวมรายชื่อหน่วยงานเอกชน ที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย

บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท รับเหมาก่อสร้าง

บริษัทประเมินราคา

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้เพอร์เฟ็ค จำกัด
บริษัท กฤษฎานคร จำกัด
บริษัท เหมราษฎร์พัฒนาที่ดิน จำกัด
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด
บริษัท บางกอกการ์เดนท์ จำกัด
บริษัท โนเบิลดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
บริษัท นวนคร จำกัด
บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด
บริษัท แสนสิริ จำกัด
บริษัท นิชาดาธานี จำกัด
บริษัท จุลดิศดีวีลอปเมนท์ จำกัด
หมู่บ้านปรีชา
บริษัท เพรสซิเดนท์พาร์ค กรุ๊ป
บริษัท ณนครเอสเตท
บริษัท รังสิยา อินเตอร์เนชั่นนล กรุ๊ป
บริษัท ศุภาลัย
บริษัท วังทองกรุ๊ป
บัวทองพร็อพเพอร์ตี้
บริษัท แลนดี้โฮม จำกัด
บริษัท โฮมเพลสกรุ๊ป จำกัด(มหาชน)
บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด(มหาชน)
บริษัท เลค การ์เด้น กรุ๊ป
บริษัท สินทรัพย์ธัญญา จำกัด
บริษัท ยูนิตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
บริษัท แอล. พี. เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(มหาชน)

หจก.บางแสนมหานคร  
บจก.กำแพงเพชรวิวัฒน์ก่อสร้าง  
บจก.สี่แสงการโยธา (1979)  
บจก.กรุงธนเอนยิเนียร์  
บจก.มงคลวิทย์  
บจก.ทิพากร  
บจก.แอล.ซี.ซี.ลิ้มเจริญ  
หจก.เอี่ยมพงศ์สยาม  
บจก.เอส.อินเตอร์แอนด์แอสโซซิเอทส์  
หจก.เอส.ที. การช่าง  
บจก.เอ็ม.ซี.คอนสตรัคชั่น (1979)  
บจม.เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์  
บจก.เอ.เอส. แอสโซซิเอท เอนยิเนียริ่ง (1964)
หจก.อึ้งแซเฮง  
บจม.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์  
หจก.อ่างทองพัฒนา  
หจก.อาคเนย์รุ่งเรือง  
หจก.แหลมทองก่อสร้าง  
บจก.เหมืองแร่สายทอง  
หจก.เหนือเกล้า  
หจก.หาดใหญ่สรรพกิจก่อสร้าง  
บจก.แสงอุทัยพัฒนาการ  
บจก.เสริมสงวนก่อสร้าง  
หจก.เสนีย์สรรพกิจ  
บจก.สุวลี  
บจก.สุเมธาพาณิชยการ (1982)  
หจก.สุทัศน์วิศวการ  
บจก.สีลมเซี่ยงไฮ้เฟอร์นิเจอร์และก่อสร้าง  
บจก.สี่พระยาก่อสร้าง  
บจก.สิริพงษ์ก่อสร้าง (1994)  
บจก.สินอุดมเอ็นจิเนียริ่ง  
หจก.สันติมิตรก่อสร้าง  
บจก.สหวิศวก่อสร้าง  
บจก.สหวิบูลย์ธนกิจ  
บจก.สหวานิชก่อสร้าง  
บจก.เจริญธนพัฒนา  
หจก.สหกิจเจริญก่อสร้าง  
บจก.สห ซี.เอ็ม.เอ็นเตอร์ไพร์ส  
บจก.สวัสดิการโยธา  
หจก.สยามวงศ์  
บจก.สยามภัทร์  
บจม.ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น  
หจก.สมิงบ้านไร่  
บจก.สมบูรณ์สุข
บจก.สง่าฤาชาพาณิช  
หจก.สง่าเครื่องมือกล  
บจก.สกรรจ์ชัย  
บจก.ส.ไพบูลย์เสถียร  
หจก.ศิวกร  
บจก.ศิวกรการช่าง  
บจก.เวสท์คอน  
หจก.วิวัฒน์ก่อสร้าง  
หจก.วิเชียรแทรคเตอร์ร้อยเอ็ด  
บจก.วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง  
หจก.วันชัยก่อสร้าง  
บจก.วัฒนาเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น
บจก.วัฒนไพศาล เอ็นยิเนียริ่ง  
บจก.วนิชชัยก่อสร้าง (1979)  
หจก.เลิศพัฒนาศรีสะเกษ  
บจก.โรจน์สินก่อสร้าง  
บจก.เรย์โคล แอสฟัลท์  
บจก.รุ่งพรชัย  
หจก.ราชสีมาคอนส์
บจก.รัตนวันก่อสร้าง  
บจก.รัตนเคหะ  
บจก.รวมนครก่อสร้าง (ประเทศไทย)  
บจก.ยุทธกิจการช่าง  
หจก.มหานครการช่าง  
บจก.ภิญโญสิน  
บจก.เพชรสยามดีเวลลอปเม้นต์  
หจก.พุทธิพล  
บจม.พี เอ อี (ประเทศไทย)  
บจก.พิฆเนศก่อสร้าง  
บจก.พรหมวิวัฒน์  
หจก.พรหมประทานก่อสร้าง  
หจก.พรวรรณกิจ เอ็นจิเนียริ่ง  
หจก.พรเกษม  
หจก.ปัญจมิตรวิศวการ  
บจก.ประวิทย์วิศวกรรม  
บจก.ประกอบสหการก่อสร้าง (1971)  
บจก.เบญจพรก่อสร้าง  
บจก.บุ้นหงัน
หจก.บุญรัตน์พัฒนา
หจก.บุญทิพย์  
บจก.บุญชัยบางนาก่อสร้างและเคหะภัณฑ์  
บจก.บี.บอย.เบลล์.คอนสตรัคชั่น  
บจก.บี.เค.เค.อินฟราสตรั๊คเจอร์  
บจม.บี.เค.เค. (1985)  
บจก.นามประเสริฐก่อสร้าง  
บจก.ธีระนวกิจ
บจก.ธำรงค์พัฒนาการ  
บจก.ธนะสินพัฒนา (1999)  
หจก.ธงไทยหันคา  
บจก.ธงชัยซัพพลาย (1978)  
บจก.ไทยสกลคอนสตรัคชั่น  
บจก.ไทยวัฒน์วิศวการทาง  
บจก.ไทยพฤกษ์  
บจก.ไทยเอ็กซีไอ  
บจก.เทพอินทนนท์  
หจก.ทัดทอง  
บจก.ทองนิมิต
บจก.ทวีชัยพาณิชย์  
บจก.ถนัดพาณิชย์ก่อสร้าง  
บจก.ดำรงค์ก่อสร้างวิศว  
หจก.เซปคอน  
บจก.ซี.อี.เอส.  
บจม.ซิโน-ไทยเอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น  
บจก.ชาญอุตสาหกรรมโลหะกิจและก่อสร้าง
หจก.ชัยสมบัติ  
หจก.ชัยศิริก่อสร้าง  
หจก.ชัยฟ้าเฟอร์นิเจอร์  
บจก.ชลนิธิ  
หจก.ช.ศิวนนท์  
บจก.ช.มิตรยนต์ 1993  
บจก.ช.ทวีก่อสร้าง  
บจก.ช.กิจร่วมมิตร  
บจก.ช.การช่าง-โตกิว คอนสตรัคชั่น  
บจม.ช.การช่าง  
หจก.จารุภัณฑ์ก่อสร้าง  
บจก.ขอนแก่นกิจทวีก่อสร้าง  
บจก.โกศลก่อสร้าง  
หจก.กิจวลีพร
บจก.กำธรพานิช
บจก.กำจรกิจก่อสร้าง  
บจก.กรุงเทพคอนกรีต (1989)  
หจก.ก.นำเบญจพลพาณิชย์  
บจก.เบ็ญจมาศ 1.

บจก. กรุงเทพประเมินราคา
1414/1-2 ซอยหลังอาคารตึกไทย
ถนนพระราม 4 เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2240-1250-1, 0-2240-0861-2
โทรสาร 0-2249-7856

2.

บจก.กรุงสยามประเมินค่าทรัพย์สิน
89/21 อาคารอมรพันธ์ 205 ตึก 1 ชั้น 15
ถนนรัชดาภิเษก ซอย 7
แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพฯ 10320
โทร. 0-2248-7723-6, 0-2247-4715-6
โทรสาร 0-2247-6325

3.

บจก. แคนเดอร์ คอนซัลแตนท์
191/15  ซี ที ไอ ทาวเวอร์ ชั้น 28
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2260-7955-6
โทรสาร 0-2260-7957

4.

บจก. จี.พี.วี. โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ แวลเอชั่น
1445  ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร)
ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0-2559-0690-1
โทรสาร. 0-2530-8155

 5. 

บจก. โจนส์ แลง ลาซาลล์ (ประเทศไทย) 
175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์
ชั้น 19 ถนนสาทรใต้
เขตยานนาวา
กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2679-6500
โทรสาร. 0-2679-6519 

6.

บจก. ชาเตอร์ เซอร์เวเยอร์ส (ประเทศไทย) 
278 ถนนวิภาวดีรังสิต 
ซอย 3 แยก 10 แขวงลาดยาว 
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2617-6693-5
โทรสาร 0-2617-7231

7.

บจก. ซาลแมนน์ (ฟาร์อีสท์) 
177/1 อาคารบางกอกสหประกันภัย 
ชั้น 20 ยูนิต 2 ถนนสุรวงศ์
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2634-8500
โทรสาร 0-2634-8511

8.

บจก. ไซมอน ลิม และหุ้นส่วน
1350/54-64 อาคารไทยรงค์ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนพัฒนาการ เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0-2719-3515-6, 0-2719-4694-5
โทรสาร 0-2719-3886

9.

บจก. ซิมส์ พร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแทนท์
100/95 อาคารว่องวานิช คอมเพล็กซ์ บี ชั้น 28 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทร. 0-2645-0800-5 
โทรสาร 0-2645-0800 ต่อ 111

10.

บจก. ซีบี ริชาร์ด เอลลิส (ประเทศไทย) 
ชั้น 46, ซีอาร์ซี ทาวเวอร์, ออลซีซั่นส์เพลส
87/2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2654-1111
โทรสาร 0-2685-3300-1

11.

บจก. เดอะแวลูเอชั่น แอนด์
คอนซัลแทนส์ท
719 อาคาร เค พี เอ็น ทาวเวอร์ ชั้น 12
ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทร. 0-2717-0801-8
โทรสาร 0-2717-0800

12.

บจก. ดีทีแซด เดเบนทัม ไต เหลียง (ประเทศไทย)
900 อาคารต้นสนทาวเวอร์ 
ชั้น 8 ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2257-0499
โทรสาร 0-2257-0501

13.

บจก. ท็อปไทย แอพไพรซอล
50/8 ซอยนนทบุรี 26
ถ.สนามบินน้ำ ต.ท่าทราย
อำเภอเมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 0-2967-1955-57
โทรสาร 0-2967-1958

14.

บจก. ไทยประเมินราคา ลินน์ ฟิลลิปส์ 
(เปลี่ยนชื่อเมื่อ 7 ม.ค. 47 เดิมชื่อ บจก.ไทยประเมินราคา ไวเกอร์ส (ไทยแลนด์))
121/47-48 อาคารอาร์เอสทาวเวอร์ ชั้น 11 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง
กรุงเทพฯ 10320
โทร. 0-2641-2128-32
โทรสาร 0-2641-2134

15.
 

บจก. ไทยเซอร์เวเยอร์ แอนด์ แอ็ดไวท์เซอร์รี่
382 ชั้น 8 อาคารไนท์ 2 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
กรุเงเทพฯ 10310
โทร. 0-2693-3053
โทรสาร. 0-2693-3054

16.

บจก. ที.เอ.มาเนจเม้นท์ คอร์โปเรชั่น (1999)
100/91 ชั้น 27 อาคารว่องวานิช คอมเพล็กซ์ บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทร. 0-2645-0655-7
โทรสาร 0-2645-0658-9

17.

บจก. ทีเอพี แวลูเอชั่น
121/62 ชั้น 18 อาคารอารืเอสทาวน์เวอร์
ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง 
กรุงเทพฯ 10310 
โทร. 0-2642-2711-15

18.

บจก. ที่ปรึกษา เฟิร์สสตาร์
70/7 อาคาร เอไอนนท์ ชั้น 8 ห้อง 802 ถนนติวานนท์
ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2951-1132
โทรสาร 0-2951-0607

19.

บจก. โนเบิ้ล พร็อพเพอร์ตี้ แวลูเอชั่น 
286 ถนนสิรินธร แขวงบางพลัด
เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
โทร. 0-2881-2756-60
โทรสาร 0-2881-2761

20.*

บจก. เน็กซัส พรอพเพอตี้ คอนซัลแทนท์
ชั้น 28 อาคารกรุงเทพ
ประกันภัย / ไว.ดับเบิ้ลยู.ซี.เอ. 
เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2286-8899
โทรสาร 0-2286-2863

21.

บจก. ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์
(ประเทศไทย)
65/192 ชั้น 23 อาคารชำนาญ เพ็ญชาติ บิสเนส เซ็นเตอร์
ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10320
โทร. 0-2643-8223
โทรสาร 0-2643-8224

22.

บจก. เบล เซอร์เวย์
87/78-81 ชั้น 5 อาคารโมเดอร์นทาวน์
ถนนเอกมัย แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร.  0-2381-7291

23.

บจก. บรูค เรียลเอสเตท 
(เปลี่ยนชื่อเมื่อ 8 ต.ค. 46 เดิมชื่อ บจก. อินซิคเนีย บรูค (ประเทศไทย)
11 ชั้น 19 อาคารคิวเฮ้าส์ สาทร
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2652-6300
โทรสาร 0-2652-6399

24.

บจก. โปรสเปค แอพเพรซัล
573/144-145 ศรีวราทาวน์อินทาวน์ ถนนประชาอุทิศ เขตวังทองหลาง 
กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0-2559-0678
โทรสาร 0-2559-0679

25.

บจก. โปร แอพไพรซัล 
19 อาคารพงษ์สุภี ชั้นที่ 8-9 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว 
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2617-6600-5
โทรสาร 0-2617-6574

26.

บจก. พสุพัฒน์ แอพเพรซัล
(เป็นการโอนอายุความเห็นชอบส่วนที่เหลือ
ของ บจก. พสุพัฒน์ เรียลตี้ )
152 อาคารชาร์เตอร์ สแควร์ ชั้น 12 ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก 
กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2637-8989
โทรสาร. 0-2637-8990  

27.

บจก. พรสยาม ประเมินราคา
36/55 อาคารริเวอร์วิวเพลส 
อาคาร บี ชั้น 4
ถนนพระราม 3
แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2683-2934-6
โทรสาร 0-2683-2938

28.
 

บจก. พรีเฟอ แอพไพรซัล
อาคารรีเจ้นท์ ศรีนครินทร์ ทาวเวอร์ ชั้น 7 
เลขที่ 700/132 ถนนศรีนครินทร์
เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0-2720-4101-3
โทรสาร 0-2720-4104

29.

บมจ. ฟาสท์ แอนด์ แฟร์ แวลูเอชั่น
169/98 อาคารเสริมทรัพย์ 
ชั้นที่ 4 ห้อง C 
ถนนรัชดาภิเษก
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2276-2061,62,65
โทรสาร. 0-2276-2066

30.

บจก. โพรเกรส แอพไพรซัล
400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 3 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2273-3654-6
โทรสาร 0-2270-1051  

31.

บจก. ยูเค แวลูเอชั่น แอนด์ เอเจนซี่
216/72 แอล.พี.เอ็น.ทาวเวอร์ชั้น 17
ถนนนางลิ้นจี่
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2285-4494
โทรสาร. 0-2285-2408

32.

บจก. เยียร์ แอพไพรซัล 
45 ถนนพระราม 9
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทร. 0-2247-9820-2, 0-2247-9126
โทรสาร. 0-2247-9308

33.

บจก. เยนเนอรัล แวลูเอชั่น แอนด์ คอนซัลแตนท์
573/91 ซอยรามคำแหง 39
ถ.รามคำแหง แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0-2530-7963-5, 0-2559-3564-5
โทรสาร 0-2530-7966

34.

บจก. สยามแอพเพรซัล แอนด์ เซอร์วิส 
65/159, 65/162 อาคารชำนาญ เพ็ญชาติ บิสเนส เซ็นเตอร์ ชั้น 19 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทร. 0-2643-9889
โทรสาร 0-2643-1996-7

35.

บจก. ศศิรัชดา 
208 ถ.รัชดาเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทร. 0-2692-6781-4
โทรสาร 0-2692-6785

36.*

บจก. อเมริกัน แอ๊พเพรซัล
(ประเทศไทย)
889 อาคารไทย ซีซี ชั้น 31
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2675-8403-15
โทรสาร 0-2675-8427

37.

บจก. อินเตอร์ แฟร์ แอนด์
คอนซัลแท้นท์
1340 ซอยอินทามระ 26/2
ถนนสุทธิสารวินิจฉัย
แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2693-9431
โทรสาร. 0-2263-7858 ต่อ 17

38.

บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
55/40-42 ถนนนนทรี
แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2295-3905
โทรสาร 0-2295-1154

39.

บจก. เอ็น แอนด์ เอ แอพไพรซัล
66 อาคารคิวเฮ้าส์ อโศก
ห้อง 1208 ชั้น 12
ถนนสุขุมวิท 21 
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2664-3125-9
โทรสาร 0-2664-3134

40.

บจก. เอส ดับบลิว แอ็พไพรซัล
169/152 ถนนนิมิตใหม่
แขวงทรายกองดิน
เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
โทร. 0-2543-7223-7, 
โทรสาร 0-2543-7228

41.

บจก. เอส แอนด์ พี แอพเพรซัล
4/112 ซอยวิภาวดี 32
ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
โทร. 0-2939-7158-9
โทรสาร 0-2939-7158

42.

บจก. แอคทีพ แวลู
2/4  อาคารนายเลิศทาวเว่อร์
ชั้น 8 ถนนวิทยุ  เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2252-0640
โทรสาร. 0-2-252-0950

43.

บจก. แอดวานซ์ แอพไพรซัล
41/285 ถนนนวลจันทร์ 
แขวงบึงกุ่ม  เขตบึงกุ่ม
กรุงเทพฯ 10230
โทร. 0-2363-7680
โทรสาร 0-2363-4329

44.

บจก. 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ
121 อาคารอาร์เอส ทาวเว่อร์ 
ชั้น 9 ห้อง 40 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02-641-2700-1
โทรสาร 02-641-2702  

45.

บจก. 1989 คอนซัลแทนส์
599/1-2 หมู่ที่ 8
ถนนรามอินทรา กม. 5
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
กรุงเทพฯ 10230
โทร. 0-2510-4501, 0-2510-8382, 0-2943-7782, 0-2943-8304-5
โทรสาร 0-2510-4237 

ที่มา : ที่มา :สมาคมอุตสากรรมก่อสร้างไทย ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
ที่มา : ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 
copyright 2006 © land.co.th