ที่ดินแบ่งตามขนาดพื้นที่ดิน
ที่ดินและผังเมือง
ผังเมืองใหม่ ตรวจสอบ ข้อ จำกัดของ การใช้พื้นที่ ก่อน ตัดสินใจซื้อ หรือ ลงทุน
ราคาที่ดินกับแนวรถไฟฟ้า
แนวรถไฟฟ้า บนดิน ใต้ดิน
แนวถนนใหม่ แนวเวนคืน
มีผลต่อราคาที่ดิน อย่างไร
มองที่ดิน มุมสูง มิติใหม่ จาก
google earth ง่ายต่อการค้น
หา หรือสำรวจ พื้นที่
»»  ที่ดิน ขนาด 1 - 5 ไร่ ที่ดินขนาดอื่น ๆ < 100 ตรว | 100 - 400 ตรว | 1 - 5 ไร | 5 - 10ไร่ | >10ไร่
:ID:232677 ??????????????????2 ????? 2??? 3??? 50???????  
พื้นที่ดิน : 2:ไร่:3:งาน :350:ตารางวา::ราคาที่ดิน:28,000,000.00:บาท:
ติดต่อ : ??? :โทรศัพท์: 0816221632 :วันที่ประกาศ :23/11/2563 18:31:14
:ID:232676 ??????????????????????? ?.??????? ?.???????? ?.??????  
พื้นที่ดิน : 3:ไร่:3:งาน :62:ตารางวา::ราคาที่ดิน:4,883,750.00:บาท:
ติดต่อ :????? ,?????:โทรศัพท์:0813380263:วันที่ประกาศ :27/11/2563 0:21:08
:ID:232673 ????????????????????? ?????????(??????????)  
พื้นที่ดิน : 2:ไร่:2:งาน :86:ตารางวา::ราคาที่ดิน:3,990,000.00:บาท:
ติดต่อ :????:โทรศัพท์:0862537345:วันที่ประกาศ :23/11/2563 18:31:42
:ID:232669 ????????????????????????????? ???????? 3 ???????  
พื้นที่ดิน : 3:ไร่:2:งาน :13:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,800,000.00:บาท:
ติดต่อ :???????:โทรศัพท์:0942365446:วันที่ประกาศ :25/11/2563 21:19:31
:ID:232659 ????????? (???????)  
พื้นที่ดิน : 2:ไร่:3:งาน :36:ตารางวา::ราคาที่ดิน:5,500,000.00:บาท:
ติดต่อ :?? , ???????:โทรศัพท์:0871929477:วันที่ประกาศ :25/11/2563 12:41:07
:ID:232658 ????????? ?. ????????????? ?? ?.???????? ?????????????? ???????? 1-1-96 ??? ???? 596 ??????? ???????  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:1:งาน :96:ตารางวา::ราคาที่ดิน:3,200,000.00:บาท:
ติดต่อ :???????:โทรศัพท์:0864619769:วันที่ประกาศ :26/11/2563 0:51:53
:ID:232657 ??????????????????????? ?????????????????? ???????? ????????????? ?????????????????? 082-082-8756  
พื้นที่ดิน : 2:ไร่:2:งาน :15:ตารางวา::ราคาที่ดิน:17,500.00:บาท:
ติดต่อ :??:โทรศัพท์:0846992305:วันที่ประกาศ :25/11/2563 21:27:23
:ID:232656 ???????????????? ???? 2 ??? 1 ??? 20 ?????? ????????????4,500 ???  
พื้นที่ดิน : 2:ไร่:1:งาน :20:ตารางวา::ราคาที่ดิน:4,140,000.00:บาท:
ติดต่อ :???????? naowares:โทรศัพท์:0817353094:วันที่ประกาศ :24/11/2563 10:14:41
:ID:232655 ??????? ?????????????  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,700,000.00:บาท:
ติดต่อ :?????:โทรศัพท์:0989088986:วันที่ประกาศ :25/11/2563 19:16:06
:ID:232652 ????????????? ????? 5 ??? ??????????????? (?????????????)  
พื้นที่ดิน : 5:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:2,250,000.00:บาท:
ติดต่อ :?????:โทรศัพท์:0972076375:วันที่ประกาศ :25/11/2563 19:15:56
:ID:232648 ?????????????  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:1:งาน :1:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1.00:บาท:
ติดต่อ :??????? ??????????:โทรศัพท์:074334771:วันที่ประกาศ :25/11/2563 19:15:48
:ID:232644 ???????????????????????????????/??????????  
พื้นที่ดิน : 3:ไร่:3:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:4,600,000.00:บาท:
ติดต่อ :????????:โทรศัพท์:0813831646:วันที่ประกาศ :25/11/2563 19:15:39
:ID:232635 ?????????  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:3:งาน :63:ตารางวา::ราคาที่ดิน:3.00:บาท:
ติดต่อ :vira chongcharoen:โทรศัพท์:0816202020:วันที่ประกาศ :25/11/2563 19:15:24
:ID:232632 ????????? ??????????????? 1???1??? 60 ??  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:1:งาน :60:ตารางวา::ราคาที่ดิน:8,500,000.00:บาท:
ติดต่อ :???????:โทรศัพท์:0818844126:วันที่ประกาศ :25/11/2563 19:15:17
:ID:232629 ???????????????????? 2 ??? ?.?????? 64/1  
พื้นที่ดิน : 2:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:15,000,000.00:บาท:
ติดต่อ :???? ?????????:โทรศัพท์:0958088508:วันที่ประกาศ :25/11/2563 19:15:12
:ID:232625 ?????????????? 2 ??? ????????????????? ??????-??????? ??.48 ???? ???.????????  
พื้นที่ดิน : 2:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,800,000.00:บาท:
ติดต่อ :????:โทรศัพท์:0858022555:วันที่ประกาศ :26/11/2563 13:15:07
:ID:232622 ?????????850???????  
พื้นที่ดิน : 2:ไร่:0:งาน :50:ตารางวา::ราคาที่ดิน:10,000,000.00:บาท:
ติดต่อ :??????????? ????????:โทรศัพท์:064-9139952:วันที่ประกาศ :25/11/2563 19:14:54
:ID:232619 ??????????????????????????????????????????????????????  
พื้นที่ดิน : 3:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:10,050,000.00:บาท:
ติดต่อ :??????:โทรศัพท์:0616159535:วันที่ประกาศ :25/11/2563 6:33:50
:ID:232612 ?????????????????  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:1:งาน :89:ตารางวา::ราคาที่ดิน:12,000.00:บาท:
ติดต่อ :????:โทรศัพท์:0819038710:วันที่ประกาศ :24/11/2563 20:22:57
:ID:232611 ?????????????? ??????332 ??????? ?????? ??????  
พื้นที่ดิน : 4:ไร่:1:งาน :60:ตารางวา::ราคาที่ดิน:9,500.00:บาท:
ติดต่อ :????:โทรศัพท์:0819038710:วันที่ประกาศ :26/11/2563 0:16:08
:ID:232597 ????????????????????????????? 2 ???? ??????????????? ?.??????? ?.??????????  
พื้นที่ดิน : 4:ไร่:2:งาน :94:ตารางวา::ราคาที่ดิน:23,000,000.00:บาท:
ติดต่อ :????:โทรศัพท์:0851661662:วันที่ประกาศ :26/11/2563 0:21:16
:ID:232596 ?????????????? ?????? ?????????????????? ??????-?????  
พื้นที่ดิน : 2:ไร่:3:งาน :83:ตารางวา::ราคาที่ดิน:14,500,000.00:บาท:
ติดต่อ :????? ???????:โทรศัพท์:0959615297:วันที่ประกาศ :26/11/2563 0:21:12
:ID:232586 ??????????? !! ?????? 3 ??? 1 ??? 54 ??? ???????????  
พื้นที่ดิน : 3:ไร่:1:งาน :54:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,000,000.00:บาท:
ติดต่อ :????? , ?????:โทรศัพท์:0956832498:วันที่ประกาศ :26/11/2563 0:21:02
:ID:232579 ????????? 3 ??? ???????????? ???????????????? ?????????????????? ??????????????????????????????????????  
พื้นที่ดิน : 3:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:3,900,000.00:บาท:
ติดต่อ :?????:โทรศัพท์:0946685651:วันที่ประกาศ :23/11/2563 18:37:09
:ID:232577 ?????????????? ??????? 1 ??? ?????????? 550,000????????????????? ?.??????? ?.???????  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:550,000.00:บาท:
ติดต่อ :?????? ????????? ???????:โทรศัพท์:0985136286:วันที่ประกาศ :25/11/2563 21:57:57
:ID:232570 ???????????????????????? ???????? ??????  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:1:งาน :26:ตารางวา::ราคาที่ดิน:900,000.00:บาท:
ติดต่อ :????? ?????????:โทรศัพท์:0620077323:วันที่ประกาศ :26/11/2563 0:20:45
:ID:232568 ???????????? ????????????????????????????????? ?????? 3 ??? 3??? 38??????? ?.??????????????  
พื้นที่ดิน : 3:ไร่:3:งาน :38:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,500,000.00:บาท:
ติดต่อ :??????:โทรศัพท์:0830234063:วันที่ประกาศ :24/11/2563 14:54:10
:ID:232567 ???????????? ????????????????????????????????? ?????? 3 ??? 3??? 38??????? ?.??????????????  
พื้นที่ดิน : 3:ไร่:3:งาน :38:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,500,000.00:บาท:
ติดต่อ :??????:โทรศัพท์:0830234063:วันที่ประกาศ :26/11/2563 7:29:48
:ID:232566 ?????????????? ??????332 ??????? ?????? ??????  
พื้นที่ดิน : 3:ไร่:1:งาน :60:ตารางวา::ราคาที่ดิน:9,500.00:บาท:
ติดต่อ :????,????:โทรศัพท์:0819038710:วันที่ประกาศ :23/11/2563 18:35:28
:ID:232565 ?????????????? ??????332 ??????? ?????? ??????  
พื้นที่ดิน : 4:ไร่:1:งาน :60:ตารางวา::ราคาที่ดิน:9,500.00:บาท:
ติดต่อ :????,????:โทรศัพท์:0819038710:วันที่ประกาศ :24/11/2563 15:54:46
:ID:232564 ????????? ??????  
พื้นที่ดิน : 3:ไร่:0:งาน :86:ตารางวา::ราคาที่ดิน:2,000.00:บาท:
ติดต่อ :???:โทรศัพท์:0813663632:วันที่ประกาศ :26/11/2563 9:48:34
:ID:232559 ????????? 685 ???. ??????????  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:2:งาน :85:ตารางวา::ราคาที่ดิน:37,000.00:บาท:
ติดต่อ :????? ??????????:โทรศัพท์:0615936190:วันที่ประกาศ :24/11/2563 0:56:45
:ID:232557 ?????????  
พื้นที่ดิน : 4:ไร่:3:งาน :89:ตารางวา::ราคาที่ดิน:15,000,000.00:บาท:
ติดต่อ :?????:โทรศัพท์:0642304235:วันที่ประกาศ :23/11/2563 18:39:23
:ID:232556 ?????????????????? ?????? ???????????  
พื้นที่ดิน : 4:ไร่:3:งาน :89:ตารางวา::ราคาที่ดิน:15,000,000.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0642304235 :วันที่ประกาศ :23/11/2563 18:39:14
:ID:232536 ??????????????? 2 ???????? ?.???????? ?.????? ?.?????????  
พื้นที่ดิน : 2:ไร่:2:งาน :8:ตารางวา::ราคาที่ดิน:6,500.00:บาท:
ติดต่อ :????????? ???????????????:โทรศัพท์:0839260008:วันที่ประกาศ :26/11/2563 20:05:13
:ID:232529 ??????????????????????  
พื้นที่ดิน : 3:ไร่:2:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:3,500,000.00:บาท:
ติดต่อ :??:โทรศัพท์:0810772464:วันที่ประกาศ :23/11/2563 18:39:55
:ID:232527 ??????????????????????????? 100 ???? 1 ??? 1 ??? 620000  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:1:งาน :5:ตารางวา::ราคาที่ดิน:620,000.00:บาท:
ติดต่อ :???:โทรศัพท์:0858478392:วันที่ประกาศ :23/11/2563 23:03:19
:ID:232526 ????????????????????????????????????????????? 1 ??? ???????????????  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:10,000.00:บาท:
ติดต่อ :????????:โทรศัพท์:0800580196:วันที่ประกาศ :26/11/2563 5:29:25
:ID:232520 ????????????????????????????????????????  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:3:งาน :45:ตารางวา::ราคาที่ดิน:95,000.00:บาท:
ติดต่อ :?????????:โทรศัพท์:0819911091:วันที่ประกาศ :23/11/2563 18:40:37
:ID:232506 ????????????? ??????????????  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:1:งาน :68:ตารางวา::ราคาที่ดิน:3,500,000.00:บาท:
ติดต่อ :???:โทรศัพท์:0882449987:วันที่ประกาศ :23/11/2563 18:42:39
:ID:232502 ??????????????????????  
พื้นที่ดิน : 4:ไร่:1:งาน :20:ตารางวา::ราคาที่ดิน:9,000,000.00:บาท:
ติดต่อ :????? ??????:โทรศัพท์:0906581249:วันที่ประกาศ :23/11/2563 18:42:53
:ID:232488 ?????????????????????????? ???????????????  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:2:งาน :40:ตารางวา::ราคาที่ดิน:40,000.00:บาท:
ติดต่อ :???????:โทรศัพท์:0827241774:วันที่ประกาศ :25/11/2563 12:13:20
:ID:232486 ????????? 3-1-56 ??? ?????????????????????????? ????????????????????-??????? 2 ???????????????????  
พื้นที่ดิน : 3:ไร่:1:งาน :56:ตารางวา::ราคาที่ดิน:25,000.00:บาท:
ติดต่อ :???? ??????????:โทรศัพท์:0817420893:วันที่ประกาศ :25/11/2563 23:13:25
:ID:232485 ????????? ????????? ? ?????????????????? ???????  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:3:งาน :71:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,500,000.00:บาท:
ติดต่อ :????????:โทรศัพท์:0996269842:วันที่ประกาศ :24/11/2563 2:09:20
:ID:232484 ????????? ???? ?.?????????? ???????? ????????????? 960 ???. ??????????? ????????? 16 ?.??? 240 ?.  
พื้นที่ดิน : 2:ไร่:1:งาน :60:ตารางวา::ราคาที่ดิน:35,000,000.00:บาท:
ติดต่อ :????:โทรศัพท์:0907898742:วันที่ประกาศ :24/11/2563 2:09:19
:ID:232483 ????????? 1-3-10 ??? 710 ???. ?????? 3481 ?????????????-?????????????????????????????? ?????????  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:3:งาน :10:ตารางวา::ราคาที่ดิน:3,950,000.00:บาท:
ติดต่อ :???????:โทรศัพท์:0891265768:วันที่ประกาศ :25/11/2563 12:12:50
:ID:232482 ????????? 1-3-10 ??? 710 ???. ?????? 3481 ?????????????-?????????????????????????????? ?????????  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:3:งาน :10:ตารางวา::ราคาที่ดิน:3,950,000.00:บาท:
ติดต่อ :???????:โทรศัพท์:0891265768:วันที่ประกาศ :26/11/2563 8:43:27
:ID:232480 ???????????????? ????????? ?????? 2275  
พื้นที่ดิน : 3:ไร่:3:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,900,000.00:บาท:
ติดต่อ :????????:โทรศัพท์:0861768631:วันที่ประกาศ :25/11/2563 22:17:11
:ID:232479 ????????????????????? ???????????????  
พื้นที่ดิน : 3:ไร่:2:งาน :56:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,456,000.00:บาท:
ติดต่อ :???????:โทรศัพท์:0891999392:วันที่ประกาศ :25/11/2563 11:24:17
:ID:232478 ????????????????????????????????????? ???10 ????????? 3.7 ??????? 1 ??? 1 ??? 25 ???  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:1:งาน :25:ตารางวา::ราคาที่ดิน:3,700,000.00:บาท:
ติดต่อ :????:โทรศัพท์:0830614544:วันที่ประกาศ :23/11/2563 18:45:36
«« หน้าก่อน | หน้าต่อไป »» หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 171 หน้า :จำนวนกระทู้ 8546 หัวข้อ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
copyright 2006 © land.co.th