ประเมินราคาที่ดิน จากเลขที่โฉนด โดย LAND.CO.TH
ราคาประเมินที่ดิน
 
จังหวัด
 
 
เลขที่โฉนด
 
 
** ข้อมูลโดย กรมธนารักษ์