พบที่ดิน ผู้ประกาศนี้ :: จำนวน :: 51 :: รายการ :: หน้าที่ 1

:ID:147847 -?????????10 ????????????????????????????????????????????(?????????????) .  
พื้นที่ดิน : 10:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,200,000.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :1/23/2019 10:30:11 AM

:ID:148667 -????????? 1 ??? ??? ??????????? ????????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:50,000,000.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :1/23/2019 12:20:38 PM

:ID:147321 ????????-??????????????????????100????????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:0.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :1/23/2019 2:02:47 AM

:ID:147884 ?????????? 20? ?? ?.?????? ???????????????? ?.??????? .  
พื้นที่ดิน : 20:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:30,000,000.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :1/22/2019 9:06:35 PM

:ID:147887 ????????? 910 ??.? ??????????? 1 .  
พื้นที่ดิน : 2:ไร่:100:งาน :10:ตารางวา::ราคาที่ดิน:54,600,000.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :1/22/2019 9:26:26 AM

:ID:157729 ??????????? ?????? ?????? ????? 150-250 ???? ?????????? 500 ???? ??????????????********** .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:500,000,000.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :1/22/2019 7:18:55 PM

:ID:147906 -????????? 10 ??? ???????????? ????????????????? 200 ?. .  
พื้นที่ดิน : 10:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:65,000.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :1/21/2019 11:46:07 PM

:ID:147773 -?????????10 ????????????????????????????????????????????(?????????????) .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:0.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :1/22/2019 9:25:54 AM

:ID:147326 -?????????7????????????????????????????????????????????????????????????????????? 20 ?? .  
พื้นที่ดิน : 7:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,500,000.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :1/22/2019 5:04:55 PM

:ID:150259 -????????? 10 ??? ???????????????????????????? ???? 120,000/??.? .  
พื้นที่ดิน : 10:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:120,000.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :1/22/2019 9:28:42 AM

:ID:150249 -????????? 350 ??.? ?????? ??? ???????? 39/5 ??????????? 400 ???? ??? 15 ???? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:3:งาน :50:ตารางวา::ราคาที่ดิน:15,000,000.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :1/23/2019 12:12:46 AM

:ID:148004 -????????? 2-2-0??? ?????????????? ???? ?????????????? ????????? .  
พื้นที่ดิน : 2:ไร่:2:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:160,000.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :1/21/2019 11:46:29 PM

:ID:166143 ????????? ???????????????????????????? 5-20 ??? ????????? 150,000.- .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:0.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :1/23/2019 10:32:08 AM

:ID:162011 -????????? 17 ??? ????????? 60 ???? ????.?????????-?????????? ??.50 ???? ??? 25 ???? .  
พื้นที่ดิน : 17:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:25,000,000.00:บาท:
ติดต่อ : :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :1/22/2019 4:48:32 PM

:ID:169663 ????????? 600 ??.????? ??????????????? ???????????????????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :600:ตารางวา::ราคาที่ดิน:22,000.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :1/22/2019 3:25:37 AM

:ID:153070 ????????? 9 ??? ???????????????? ????????????? ????????????????????????????????????? ????????? 8 ???? .  
พื้นที่ดิน : 9:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:8,000,000.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :1/22/2019 4:13:27 PM

:ID:171914 ????????? 8-2-70 ??????????????????????-????????? .  
พื้นที่ดิน : 8:ไร่:2:งาน :70:ตารางวา::ราคาที่ดิน:3,500,000.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :1/22/2019 9:13:13 AM

:ID:157713 -????????? 5-2-71 ??? ???????????????????????????????? ???? 85000/??.? .  
พื้นที่ดิน : 5:ไร่:2:งาน :71:ตารางวา::ราคาที่ดิน:85,000.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :1/21/2019 11:55:49 PM

:ID:166577 --????????? 1000 ??? ????????????? .  
พื้นที่ดิน : 1000:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:0.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :1/22/2019 11:02:24 AM

:ID:168374 ????????? 111 ??.? ??????? ????????????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:1:งาน :11:ตารางวา::ราคาที่ดิน:50,000.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :1/22/2019 12:20:08 AM

:ID:150255 -????????? 6 ??? ???????????? ?????????????????????????????????? ????????????????? ?.???????? ?.?????????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 6:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:0.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :1/22/2019 5:22:27 PM

:ID:150908 ????????? 18 ??? ???????? ??????? ?????????????????? ????????? 125 ???? ?????? ???? 86,200/??.? .  
พื้นที่ดิน : 18:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:86,200.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :1/23/2019 2:19:08 AM

:ID:150907 -????????? 4-2-0 ??? ??????????????? ?????????????????? ????????? 95 ???? ?????? 180,000/??.? .  
พื้นที่ดิน : 4:ไร่:2:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:180,000.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :1/21/2019 7:23:00 PM

:ID:171575 ???????????????????????? 1-3-80 ??? ????????????? ???????? ??? 13 ???????? .  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:3:งาน :80:ตารางวา::ราคาที่ดิน:13,000,000.00:บาท:
ติดต่อ : ????? ????????? :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :1/22/2019 9:31:42 AM

:ID:166581 ???????????????????? ?????? ????????? 3 50 ??? ?????????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 50:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:0.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :1/22/2019 6:06:38 PM

:ID:158860 ????????? 650 ??.? ?????????????????? ?????????????????? 57???0 ???? ?????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:2:งาน :50:ตารางวา::ราคาที่ดิน:97,500,000.00:บาท:
ติดต่อ : ???? :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :1/23/2019 5:47:53 AM

:ID:170437 --??????????????????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 27:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,500,000,000.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :1/22/2019 12:25:59 AM

:ID:151311 ????????? 306 ??.? ??????????????? ????????????????? ??????????? ?????? ???? 200,000/ ??.? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:3:งาน :6:ตารางวา::ราคาที่ดิน:200,000.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :1/23/2019 4:17:33 AM

:ID:166576 ????????? 850 ??? ???? ??????????????? ???????? .  
พื้นที่ดิน : 850:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:0.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :1/22/2019 12:13:14 AM

:ID:150909 -????????? 13 ??? ??????????????? ?????????????????? ????????? 125 ???? ?????? 100,000/??? .  
พื้นที่ดิน : 13:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:100,000.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :1/22/2019 2:37:24 PM

:ID:179371 ????????? 98 ??? ?????????????-????????????????????????????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 98:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:22,000,000.00:บาท:
ติดต่อ : ????? ????????? :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :1/21/2019 10:21:07 PM

:ID:166575 -????????????????? ?????????????? 5 ????????? ?????? 50 ??? ?????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 50:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:0.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :1/23/2019 10:55:08 AM

:ID:148733 -????????? 45 ??? ??????????????????????????? 260 ???? ???????????????????????? ??????????????? .  
พื้นที่ดิน : 45:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:85,000.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0800657838 :วันที่ประกาศ :1/21/2019 2:03:21 AM

:ID:170436 -????????? 789 ??? ???????? ?.???????? ?????????????? ???? 160,000/??? .  
พื้นที่ดิน : 789:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:160,000.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :1/22/2019 2:51:28 PM

:ID:166579 ????????????????????????????? ??????? ??. 10 ?????????????????????? 50??????? .  
พื้นที่ดิน : 50:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:0.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :1/22/2019 6:47:24 AM

:ID:169711 ????????????? 2 ?????? ?????.???????????? 100,000/??.? .  
พื้นที่ดิน : 2:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:0.00:บาท:
ติดต่อ : ????? ????????? :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :1/22/2019 12:24:22 AM

:ID:169715 ????????-?????? ????????? ??????????? ???????? ????????????? 200 ???? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:0.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :1/23/2019 11:02:45 AM

:ID:168776 ????????? 1144 ??? ??????????????? ??.79-80 ??????????????? ??????????????? ??????????????? .  
พื้นที่ดิน : 1144:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:700,000.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :1/17/2019 8:29:40 PM

:ID:150253 ????????? 6-1-80 ??? ????????? ???????????????? 200 ???? ???????????????? ????????? 70 ???? ???? 85,000/??.? .  
พื้นที่ดิน : 6:ไร่:1:งาน :80:ตารางวา::ราคาที่ดิน:0.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :1/23/2019 7:49:36 AM

:ID:189962 ????????? 152 ??? ?.??????? ????????? 700,000.-?????? 086-3944789 .  
พื้นที่ดิน : 152:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:750,000.00:บาท:
ติดต่อ : ????? ????????? :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :1/22/2019 5:01:41 AM

:ID:191525 ????????? 4 ??? ????.?????????????????????? ????????? 74 ?.???? 165,000.- .  
พื้นที่ดิน : 4:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:165,000.00:บาท:
ติดต่อ : ????? ????????? :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :1/21/2019 10:25:19 PM

:ID:179372 ????????? 7 ??? ?????????????? ????????????????????4 ???????????? 5.5 ?????????? .  
พื้นที่ดิน : 7:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:5,500,000.00:บาท:
ติดต่อ : ????? ????????? :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :1/23/2019 4:40:34 AM

:ID:191531 ???????????????????? 14 ??? ?????????????????????.?????????? .  
พื้นที่ดิน : 14:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:0.00:บาท:
ติดต่อ : ????? ????????? :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :1/21/2019 10:25:24 PM

:ID:191529 ???????????????????? 5 ??? ?.???????(??????????)?????????????????? ?????? ????? 0863944789 .  
พื้นที่ดิน : 5:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:0.00:บาท:
ติดต่อ : :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :1/22/2019 3:00:38 PM

:ID:195245 ???????????? 226 ??? ???? ?.???????????????????????-??????? ????????????? 150 ??? ??????? ?????????????????70 ?????????????? 45 ???? ????????????? 22 ???? ?????????????????? ?????? ????? 0863944789 .  
พื้นที่ดิน : 226:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:22.00:บาท:
ติดต่อ : ????? ????????? :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :1/23/2019 1:22:42 AM

:ID:195243 ????????? 97 ?????? ??? ??? ????????-?????????? ????????????????????? ????????? 10 ???? ??????? ????????? ????????????????? ??? ??? ????? 086-3944789 .  
พื้นที่ดิน : 97:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:10,000,000.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :1/20/2019 11:16:38 PM

:ID:194755 ?????????.40 ???????.????????? ??????? ?????????????????????????????????????????? 3.5 ???? ?????? ????? 0863944789 .  
พื้นที่ดิน : 40:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:3,500,000.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :1/17/2019 7:46:25 PM

:ID:195247 ????????? 7-2-98 ??? ???? ???.3 ????????? 44???? ???? 67,000.-/??.?(??????????????????????????????????????????)??????????????????????? 1 ?????? ????? 0863944789 .  
พื้นที่ดิน : 7:ไร่:2:งาน :98:ตารางวา::ราคาที่ดิน:67,000.00:บาท:
ติดต่อ : ????? ????????? :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :1/20/2019 8:13:57 PM

:ID:195512 ?????????70????.???????? 81 ?????????200?.?.??????????? ????????? 12 ?????????? ????? 0863944789 .  
พื้นที่ดิน : 70:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,200,000.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :1/20/2019 10:11:24 AM

:ID:195244 ????????? 4 -0-29??? ????????????????? ???? the city ????????? 12.5 ???? ??????????? 38 ???????? 156,000.-/??.? ?????? ????? 086-3944789(???????????????) .  
พื้นที่ดิน : 4:ไร่:0:งาน :29:ตารางวา::ราคาที่ดิน:156,000.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ :1/21/2019 8:27:07 PM

«« หน้าก่อน | หน้าต่อไป »» หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2 หน้า : จำนวนกระทู้ 51 หัวข้อ
 
ค้นหาที่ดิน ตามที่ตั้ง จาก เขต หรือ จังหวัด |ค้นหาที่ดิน ตามโซน
   
copyright 2006 © land.co.th