พบที่ดิน ผู้ประกาศนี้ :: จำนวน :: 11 :: รายการ :: หน้าที่ 1

:ID:190152 ???????????????? 18 ??? ??? ?.????????? .  
พื้นที่ดิน : 18:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:576,000,000.00:บาท:
ติดต่อ : ???? ???????? :โทรศัพท์: 0958088508 :วันที่ประกาศ :29/5/2563 0:10:27

:ID:232560?????????!!!?????????????????????????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 6:ไร่:2:งาน :34:ตารางวา::ราคาที่ดิน:18,000,000.00:บาท:
ติดต่อ :???? ?????????:โทรศัพท์:0958088508:วันที่ประกาศ :28/5/2563 9:34:42

:ID:232607????????????????? 8 ??? ?????-???? ??.24 ?????????????????? ?????? ????????????????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 8:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:70,000,000.00:บาท:
ติดต่อ :???? ?????????:โทรศัพท์:0958088508:วันที่ประกาศ :29/5/2563 0:31:43

:ID:232629???????????????????? 2 ??? ?.?????? 64/1 .  
พื้นที่ดิน : 2:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:15,000,000.00:บาท:
ติดต่อ :???? ?????????:โทรศัพท์:0958088508:วันที่ประกาศ :29/5/2563 0:30:37

:ID:232681?????????????????????? 1 ??? ??????????????? ?????????? 346 .  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,500,000.00:บาท:
ติดต่อ :???? ?????????:โทรศัพท์:0958088508:วันที่ประกาศ :28/5/2563 13:18:31

:ID:232671????????? 7 ???????? ?????????????????? ????????????????? ??????????????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 7:ไร่:2:งาน :87:ตารางวา::ราคาที่ดิน:600,000,000.00:บาท:
ติดต่อ :???? ?????????:โทรศัพท์:0958088508:วันที่ประกาศ :28/5/2563 9:13:12

:ID:232679???????????? 3 ??????? ?????????????????????????? 120 ?. .  
พื้นที่ดิน : 3:ไร่:0:งาน :72:ตารางวา::ราคาที่ดิน:38,163,000.00:บาท:
ติดต่อ :???? ?????????:โทรศัพท์:0958088508:วันที่ประกาศ :28/5/2563 9:14:18

:ID:232682????????? 35 ??? ????????? ?????????????????????????????????????????-?????? .  
พื้นที่ดิน : 35:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:612,500,000.00:บาท:
ติดต่อ :???? ?????????:โทรศัพท์:0958088508:วันที่ประกาศ :29/5/2563 1:52:51

:ID:232740??????????????? 16 ??? ?????????????????? ?????????????? ??.80 .  
พื้นที่ดิน : 16:ไร่:1:งาน :59:ตารางวา::ราคาที่ดิน:19,200,000.00:บาท:
ติดต่อ :???? ?????????:โทรศัพท์:0958088508:วันที่ประกาศ :28/5/2563 9:22:59

:ID:232733???????????? 39 ??? ???????????????????????????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 39:ไร่:0:งาน :88:ตารางวา::ราคาที่ดิน:21,450,000.00:บาท:
ติดต่อ :???? ?????????:โทรศัพท์:0958088508:วันที่ประกาศ :28/5/2563 9:21:53

:ID:232756???????????????????? 18 ??? ????????????????????? ??????????? ????????????????????? 3 ??. .  
พื้นที่ดิน : 18:ไร่:0:งาน :88:ตารางวา::ราคาที่ดิน:12,000,000.00:บาท:
ติดต่อ :???? ?????????:โทรศัพท์:0958088508:วันที่ประกาศ :28/5/2563 9:25:03

«« หน้าก่อน | หน้าต่อไป »» หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า : จำนวนกระทู้ 11 หัวข้อ
 
ค้นหาที่ดิน ตามที่ตั้ง จาก เขต หรือ จังหวัด |ค้นหาที่ดิน ตามโซน
   
copyright 2006 © land.co.th