100 อันดับที่ดิน มีภาำพ ไม่มีภาพ

No :1:Land ID:143387 ??????????????????????? ????? 6,000 ? 20,000 ??? .  
พื้นที่ดิน : 3000:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:6,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :1879:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 16/7/2554 23:29:24

No :2:Land ID:150322 ???????????????????? ??????????????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 6:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:2,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :1438:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 21/10/2555 0:38:22

No :3:Land ID:137105 ????????? 100 ???. ??????? ??????? ????3,350??? ?????????????? ????????????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:1:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:3,350.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :1396:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 29/5/2554 0:07:26

No :4:Land ID:147351 ?????????????????????????.5?????125??????5000???????????????????????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 125:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:625,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :1296:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 1/9/2555 10:13:02

No :5:Land ID:155323 ??????????? ?????? ????????? ??? ??????????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :1282:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 17/12/2555 16:29:49

No :6:Land ID:145603 ????????? ?.????? 204 ??? ????????? 100,000 ??? .  
พื้นที่ดิน : 204:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:20,400,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :1280:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 27/7/2555 6:25:50

No :7:Land ID:136227 ???????.?????? ??????? 60 ??.?.?????? ?????????????? ????????????? ????????? 100 - 200 ??? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :1270:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 20/5/2554 12:04:12

No :8:Land ID:144076 ?????????????????/??????/??????????????? .  
พื้นที่ดิน : 1000:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:130,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :1229:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 24/7/2554 13:41:53

No :9:Land ID:161986 ????????????????? 101, ???????? 44 ??.?. ??????????????????????????????? ??-??????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :44:ตารางวา::ราคาที่ดิน:25,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :1191:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 7/3/2556 3:55:15

No :10:Land ID:195539 ????????????? 84 ??? ?.????????? ?????????? ???? 1000 ?????????????? .  
พื้นที่ดิน : 84:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :1169:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 27/1/2558 21:51:12

No :11:Land ID:138398 ????????????????? 100 ??????? 650,000??????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :100:ตารางวา::ราคาที่ดิน:650,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :1096:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 8/6/2554 10:22:44

No :12:Land ID:197779 ???????? (???????!!!) ???????????? 50,000 ??? ???????? ?????????????? .  
พื้นที่ดิน : 247:ไร่:3:งาน :34:ตารางวา::ราคาที่ดิน:50,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :1077:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 20/3/2558 12:03:29

No :13:Land ID:141166 ?????????????? 35 ??? ????? 30,000 ??? ???????????? ????????? 1 ??.????? ?????.??????-?????? ??? ?. .  
พื้นที่ดิน : 35:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,050,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :1069:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 1/7/2554 14:30:19

No :14:Land ID:137325 ????????? 100 ??? ??? 1,000,000 ??????????? ??? ?.?.?.5 ?.?????? ?.??????????? (???? 08-96409988) .  
พื้นที่ดิน : 100:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :1065:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 30/5/2554 14:04:12

No :15:Land ID:136411 ????????????????? 1-2 ??? ?????? ??????? ?????????? ???????????? .  
พื้นที่ดิน : 2:ไร่:2:งาน :70:ตารางวา::ราคาที่ดิน:14,900,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :1064:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 20/5/2554 17:11:13

No :16:Land ID:189032 ???????????????? ??????? ???????????1 ???? 26000 ??? ???. ????????????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :300:ตารางวา::ราคาที่ดิน:26,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :1056:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 16/9/2557 9:25:06

No :17:Land ID:166839 ????????????? 50??? ?????? 6000 ?. ????????? .  
พื้นที่ดิน : 23:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:300,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :1053:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 20/5/2556 12:55:13

No :18:Land ID:143484 ?????????????????/??????/??????????????? .  
พื้นที่ดิน : 1000:ไร่:2:งาน :100:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :1035:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 18/7/2554 13:47:02

No :19:Land ID:148987 ??? ??? ??? ?????? ???? ???? ????... ??????????????????!!! ????????????????? ?????? ???????? ????????? ????? ????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :1016:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 3/10/2555 10:31:56

No :20:Land ID:198141 ?????????? 3??? ??????? ??????????????? ?????? ???????? ??????????? ??????? ????????????? 950 ???? .  
พื้นที่ดิน : 3:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:10,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :1005:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 27/3/2558 8:35:07

No :21:Land ID:232614???????????????? 147 ???.(??????)??????????????? ????38,000/?? ????????????????????????????(???????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:1:งาน :47:ตารางวา::ราคาที่ดิน:5,586,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :1003:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/09/23 08:02:26

No :22:Land ID:140128 ????????? 3 ??? 120,000 ??? ???????? ?????????????? ??????????? ???????????????? ?.???????? .  
พื้นที่ดิน : 3:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:120,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :1002:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 23/6/2554 10:08:56

No :23:Land ID:153025 ????.!!?????????????????? ???????????????????? ???????-????????? ?????? 50 ??????? ????... .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :995:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 16/11/2555 12:52:12

No :24:Land ID:140162 ?????????????? 102 ??????? ??????????????? ??????????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :102:ตารางวา::ราคาที่ดิน:47,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :994:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 23/6/2554 14:43:27

No :25:Land ID:149870 ??????????????????????????? ????????? 3,000 ??? ????????????????? 120 ???????-1 ??? .  
พื้นที่ดิน : 2:ไร่:3:งาน :80:ตารางวา::ราคาที่ดิน:3.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :992:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 15/10/2555 12:04:51

No :26:Land ID:152108 ????????? 1 ??? ????????????? ????????? P4 ??????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:6,500,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :989:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 5/11/2555 17:06:12

No :27:Land ID:147847 -?????????10 ????????????????????????????????????????????(?????????????) .  
พื้นที่ดิน : 10:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,200,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :988:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 13/9/2555 7:41:15

No :28:Land ID:172789 ????????? 250 ??????? ?????????????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :250:ตารางวา::ราคาที่ดิน:6,250,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :968:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 9/9/2556 22:07:31

No :29:Land ID:146381 ???????!!!! ??????????? 1 ??? ???? 3 ?????? .  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:0:งาน :23:ตารางวา::ราคาที่ดิน:300.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :964:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 12/8/2555 15:56:08

No :30:Land ID:135771 ????????? 100 ??????? ???? 500,000 ??? ?.??????? ?????????????????????????? ??????-?????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:1:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:500,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :963:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 16/5/2554 21:26:15

No :31:Land ID:199638 ????????????? 100 ???.?.???????????? 3,550 ??? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :100:ตารางวา::ราคาที่ดิน:3,550.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :963:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 13/5/2558 6:07:31

No :32:Land ID:138592 ????????? ???????????????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :959:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 9/6/2554 11:36:41

No :33:Land ID:188060 ?????????????????????? ?? ??????????? .  
พื้นที่ดิน : 2:ไร่:3:งาน :50:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,500,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :958:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 30/8/2557 9:51:23

No :34:Land ID:228791 ????????????? 11 ??? ????????? ??????? 32,000 ???/?? ?????????????? 2 ???? ?????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 11:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:32,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :955:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 30/8/2560 19:28:58

No :35:Land ID:144538 ????????????? ????...????????? 50,000 ??? ????? 500 ??? .  
พื้นที่ดิน : 500:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:50,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :953:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 29/7/2554 14:26:26

No :36:Land ID:138192 ??????????????????????????? 1 ??? ????????? ?????????? ??????? .  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:450,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :947:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 7/6/2554 1:28:43

No :37:Land ID:137816 ????????? ???? 13 ???????????? ??????????????? ???????????????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :945:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 3/6/2554 11:38:42

No :38:Land ID:210109 ????????????? ??????? ?????????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :50:ตารางวา::ราคาที่ดิน:427,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :944:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 5/12/2558 18:03:26

No :39:Land ID:148995 ??????????? ???????? 121-3-7 ??? .  
พื้นที่ดิน : 121:ไร่:3:งาน :7:ตารางวา::ราคาที่ดิน:.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :943:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 3/10/2555 12:47:38

No :40:Land ID:135157 ????????????????????????????? ????????????????? 15,000 ??? ????!!!!!! .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :942:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 10/5/2554 11:39:32

No :41:Land ID:139548 ?????????100??????10,000??????????? ?.?????????(????089-6409988) .  
พื้นที่ดิน : 100:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :938:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 17/6/2554 14:13:54

No :42:Land ID:141133 ?????????????????????????????????(?????????????)?????3??? ???????????????-???? ??.19(??????)????? 27 ??? .  
พื้นที่ดิน : 27:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:3,800,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :937:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 1/7/2554 9:28:45

No :43:Land ID:147524 ??????????? ?????? ??????????? ?????? ???????????? ????????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :931:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 5/9/2555 9:36:38

No :44:Land ID:135172 ?????? 150 ??????? ???? 1.2 ???? ?.??????? ??????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:1:งาน :50:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,200,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :927:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 10/5/2554 13:45:52

No :45:Land ID:146522 ?????????????????????? ??????????????? .  
พื้นที่ดิน : 2:ไร่:1:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:790,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :917:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 15/8/2555 2:27:12

No :46:Land ID:152577 ???????????? ??????????????? ?.???? ??? ?.????? ??????????? ?????????? ????????? 60000 ?1XXXXX .  
พื้นที่ดิน : 30:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :916:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 12/11/2555 10:10:51

No :47:Land ID:145657 ????????? ????????????2??????1.5??? ???????????????????????? 1??.?????300,000???????????????????????????????????? (??????????) ?????????? .  
พื้นที่ดิน : 2:ไร่:3:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :916:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 27/7/2555 20:45:21

No :48:Land ID:146383 ??????????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :909:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 12/8/2555 18:14:18

No :49:Land ID:149892 ????????????????????????????????????????? ?????????? .  
พื้นที่ดิน : 2:ไร่:3:งาน :70:ตารางวา::ราคาที่ดิน:16,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :906:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 15/10/2555 16:38:15

No :50:Land ID:139431 ??????? !!!! ?????????????????????? 49 ??????? ??????????????? (???????? 113) .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :49:ตารางวา::ราคาที่ดิน:835,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :904:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 16/6/2554 8:39:43

No :51:Land ID:191872 ????????? ?????????????? 206.7 ??????? ?????????? ??????? ?.11 ??? ?.13 ????????? 55,000 ??? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:2:งาน :7:ตารางวา::ราคาที่ดิน:11,368,500.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :899:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 7/11/2557 14:31:51

No :52:Land ID:143601 ??????????????? ??????? 202??.?. 3.8???? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:2:งาน :2:ตารางวา::ราคาที่ดิน:3,800,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :897:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 19/7/2554 13:17:05

No :53:Land ID:145237 ????????????????????????? 4 ???????? 280 ???.??? ???. 15000 ???????????? ???????????????????? ???????????? ?????? ?????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :280:ตารางวา::ราคาที่ดิน:.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :896:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 9/8/2554 17:02:56

No :54:Land ID:142466 ?????????????????????????????? ?????-?????????(?????????) .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:1:งาน :36:ตารางวา::ราคาที่ดิน:4,371,200.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :895:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 11/7/2554 17:14:52

No :55:Land ID:158345 ????????? 53 ?? (??????)???????. ??????????? 35 ??????????????????? ?????????????????.????????????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :53:ตารางวา::ราคาที่ดิน:3,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :893:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 26/1/2556 20:33:48

No :56:Land ID:152831 ?????????? 200??????????????????????????????????????????????????? ????????????????-????? ??????????????????????150,000??? .  
พื้นที่ดิน : 200:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:30,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :891:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 15/11/2555 11:06:52

No :57:Land ID:137892 ?????????????????????? ?????????? ??????????? ????????????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:2:งาน :73:ตารางวา::ราคาที่ดิน:.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :890:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 4/6/2554 8:14:33

No :58:Land ID:148744 ????????????? ???? ???.????? 2 .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :200:ตารางวา::ราคาที่ดิน:800,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :889:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 28/9/2555 12:57:24

No :59:Land ID:136210 ????????? ?????????????? ?????????????????????????? ????????? .  
พื้นที่ดิน : 29:ไร่:0:งาน :72:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,500,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :889:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 20/5/2554 10:41:46

No :60:Land ID:145347 // ???????????????? 80 ??? ?.???????? ?.?????? ?????????????? 2200 ??? ???? 2 ?????????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 80:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :889:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 11/8/2554 14:48:24

No :61:Land ID:138602 ??????????? 65 ???. ??????????(??????? ??.???????)??????????? ????????????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :65:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,300,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :887:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 9/6/2554 13:03:31

No :62:Land ID:153549 ?????????-??????? ????????????????? 5 ???????????-????????? .  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:18,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :884:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 25/11/2555 21:33:05

No :63:Land ID:194404 ??????????????????????3???????7?????????????? .  
พื้นที่ดิน : 7:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:14,500.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :882:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 27/12/2557 14:08:13

No :64:Land ID:154762 ?????????????????????? 8 ???? ?????????? 50 ????? ?.???????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :75:ตารางวา::ราคาที่ดิน:.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :880:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 9/12/2555 12:02:47

No :65:Land ID:164905 ?????????????? ????????????????????????? 112 ??? 19 .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :62:ตารางวา::ราคาที่ดิน:3,900,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :879:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 19/4/2556 14:57:55

No :66:Land ID:142266 ????????????? ?.????? ?????? ?????? ?????? ????? 2 ???? ? ?? 1 ??? ???? ?.????? ?????? .  
พื้นที่ดิน : 2:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :878:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 10/7/2554 12:26:12

No :67:Land ID:198505 ????????? ???.1,500 ?. ?.??????? ????14 .  
พื้นที่ดิน : 40:ไร่:0:งาน :2:ตารางวา::ราคาที่ดิน:24,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :877:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 6/4/2558 19:19:12

No :68:Land ID:144522 ??????????? 100 ???. ?.???????? ??? 6 ??????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :100:ตารางวา::ราคาที่ดิน:2,200,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :875:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 29/7/2554 11:04:26

No :69:Land ID:141370 ????????? ?????????????????????????+???????+??????+????????+????????+???+????????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :874:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 2/7/2554 22:04:10

No :70:Land ID:202723 ????????? 2 ????.?????? ?.????? ?.?????? .  
พื้นที่ดิน : 2:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:4,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :872:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 15/7/2558 10:11:18

No :71:Land ID:139896 1.?????????????? 200 ???. ??????????? ?????????????? 2.??????????? 36 ???.??????????? ?????????????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :871:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 21/6/2554 16:08:26

No :72:Land ID:160883 SOLD OUT .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,500,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :870:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 17/2/2556 22:25:35

No :73:Land ID:143923 ????????? ?. ??????? .  
พื้นที่ดิน : 50:ไร่:50:งาน :50:ตารางวา::ราคาที่ดิน:400,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :870:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 22/7/2554 11:45:17

No :74:Land ID:200492 ????! ??????????????????????? ????? 6 ??? ??????????? 1,550,0000.- ??? .  
พื้นที่ดิน : 5:ไร่:1:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,550,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :864:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 5/6/2558 9:10:03

No :75:Land ID:165424 ???????????????? (?????????) 10 ??? ?.?????? ????????????????? ???????**432**????????????????????? ???????-???????????????????? 8???? .  
พื้นที่ดิน : 10:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:3,500,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :863:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 24/4/2556 15:18:53

No :76:Land ID:139012 ????????????? ????? 200 ?????? 32,000 ??? .  
พื้นที่ดิน : 200:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:6,400,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :863:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 12/6/2554 23:09:29

No :77:Land ID:145222 CP Land ????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 2:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :863:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 9/8/2554 13:39:23

No :78:Land ID:149288 ?????????? 53 ??.?. ?. ?????????????? 8 ??????????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :53:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,590,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :862:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 8/10/2555 14:11:37

No :79:Land ID:151487 ?????????????????????? ?????? ?????????????????????????,?????,?????? ??????????????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :192:ตารางวา::ราคาที่ดิน:100,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :861:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 1/11/2555 15:08:25

No :80:Land ID:177161 ????????????????????????? ???????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :200:ตารางวา::ราคาที่ดิน:2,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :860:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 26/11/2556 12:15:40

No :81:Land ID:140976 ????????????????????? ?????????????? ????? ?????? ?????? ??????? .  
พื้นที่ดิน : 4:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:4,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :859:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 30/6/2554 10:44:22

No :82:Land ID:144924 ??????????????????? ?.?????? .  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:2,500,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :857:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 4/8/2554 16:18:11

No :83:Land ID:186046 ???????????????????? 100 ??.?. ????????????????? 21 ???????????? ?????? MEGA BANGNA .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:1:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:3,500,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :857:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 16/7/2557 15:35:02

No :84:Land ID:146238 1000 ??? ?????????????? ?????????? .  
พื้นที่ดิน : 6354:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:35,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :856:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 9/8/2555 11:25:21

No :85:Land ID:150150 ????????? ???????!! ???????? ???????? ??????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :146:ตารางวา::ราคาที่ดิน:2,200,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :856:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 19/10/2555 17:41:25

No :86:Land ID:144059 ??????? ???????????? 200 ???. ????? 27 x ??? 30 ???? ?.?????????????? ?????.??????????? ???????????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :200:ตารางวา::ราคาที่ดิน:5,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :856:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 24/7/2554 8:30:09

No :87:Land ID:200646 ??????1 ??? ??????????2 ?.?????6/1 ?????????????????8 .  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:3,700,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :856:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 11/6/2558 23:20:23

No :88:Land ID:215717 ????????????????????????? 2??? ?????? .  
พื้นที่ดิน : 2:ไร่:1:งาน :6:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,500,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :856:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 14/4/2559 22:36:38

No :89:Land ID:143616 ??????????????????? ??? 24 .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :855:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 19/7/2554 14:24:14

No :90:Land ID:188051 ???????????????????5 ???????????? 1??? ??????????????????????**** .  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :853:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 29/8/2557 22:37:42

No :91:Land ID:198166 ?????????????? ??????????? ???????? 107??? ????????????????? ?.?.3 , Private Island Trat province 107 rai .  
พื้นที่ดิน : 107:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:85,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :853:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 27/3/2558 22:43:06

No :92:Land ID:156050 ??????? ?????????????????????????????????????????.????????? ??????????????????? ?.??????? ?????? .  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:1:งาน :50:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,900,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :849:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 25/12/2555 17:34:51

No :93:Land ID:149279 ???????? ?????? ?.??????? 2 ??? 2??? ??????????? 750,000 ?. .  
พื้นที่ดิน : 2:ไร่:2:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,875,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :849:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 8/10/2555 12:38:26

No :94:Land ID:143817 ?????????????? 22 ??? ?.??????? ?.????????????? .  
พื้นที่ดิน : 22:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:2,200,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :849:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 21/7/2554 14:24:55

No :95:Land ID:177300 ????????? 200 ??????? ????????? ??? 5 ??? 17 ????????????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :200:ตารางวา::ราคาที่ดิน:.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :848:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 2/12/2556 15:43:55

No :96:Land ID:209547 ??????????.???? ??????+???????? 1 ??? 1 ??? 15 ???. ?.????? ?.????? ??? 4.9 ??? .  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:1:งาน :15:ตารางวา::ราคาที่ดิน:490,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :848:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 27/11/2558 13:21:57

No :97:Land ID:139055 ??????????????? ???? 1 (????????) 153 ?? ???? 22,000 ??? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:1:งาน :53:ตารางวา::ราคาที่ดิน:22,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :847:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 13/6/2554 13:34:13

No :98:Land ID:152173 ????????? ????????? 14/1 .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :100:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,650,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :846:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 5/11/2555 22:02:06

No :99:Land ID:176255 ??????????????? ????????? ?????? ????????????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :170:ตารางวา::ราคาที่ดิน:765,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :846:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 8/11/2556 13:54:22

No :100:Land ID:137092 ????!! ????????? 12 ??? ?.???????? ?.?????? (????????????? ?????????????) .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,500,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :844:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 28/5/2554 20:36:35

100 อันดับ ที่ดิน : วัดจากจำนวน ผู้เข้าชม
 
ค้นหาที่ดิน ตามที่ตั้ง จาก เขต หรือ จังหวัด |ค้นหาที่ดิน ตามโซน
   
copyright 2006 © land.co.th