100 อันดับที่ดิน( ที่ดิน กรุเทพมหานคร ใหม่ ) มีภาำพ ไม่มีภาพ

No :1:Land ID:232853???????? ?????? ??????? ?????????????? .  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:1:งาน :1:ตารางวา::ราคาที่ดิน:.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :797:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/07/23 02:09:07

No :2:Land ID:232828???????? ?????? ??????? ?????????????? .  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:1:งาน :1:ตารางวา::ราคาที่ดิน:9,999.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :799:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/07/13 06:33:27

No :3:Land ID:232814???????? ?????? ??????? ?????????????? .  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:1:งาน :1:ตารางวา::ราคาที่ดิน:9,999.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :787:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/07/08 09:11:48

No :4:Land ID:232778?????????????????????????? ???????? ?.??????????33???29 ?.??????? ?.???????????(?????) ?.???. .  
พื้นที่ดิน : 2:ไร่:0:งาน :51:ตารางวา::ราคาที่ดิน:24,679,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :785:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/06/22 04:37:39

No :5:Land ID:232777 ???????????????????? ?.??????????33???29 ?.??????? ?.???????????(?????) ?.???. .  
พื้นที่ดิน : 2:ไร่:0:งาน :51:ตารางวา::ราคาที่ดิน:24,679,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :780:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/06/22 04:03:55

No :6:Land ID:232713???????????????????? 16 ??? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:16:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:26,400,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :787:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/02/06 18:06:42

No :7:Land ID:232712???????????????????? 184 ??????? ?? 5?????????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:100:งาน :84:ตารางวา::ราคาที่ดิน:5,520,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :774:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/02/06 18:01:47

No :8:Land ID:232711?????????-???????????? 4 ??????? 4 ??????? 5 ???? ??????? 25 ??.?? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :24:ตารางวา::ราคาที่ดิน:10,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :775:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/02/06 13:38:40

No :9:Land ID:232708?????????????1.5%??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :20:ตารางวา::ราคาที่ดิน:55,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :768:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/02/02 09:25:14

No :10:Land ID:232707??????????1.5%????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 2:ไร่:3:งาน :13:ตารางวา::ราคาที่ดิน:32,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :774:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/01/31 11:50:39

No :11:Land ID:232693 .  
พื้นที่ดิน : 3:ไร่:2:งาน :86:ตารางวา::ราคาที่ดิน:92,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :785:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/01/06 15:06:18

No :12:Land ID:232692 .  
พื้นที่ดิน : 17:ไร่:1:งาน :11:ตารางวา::ราคาที่ดิน:13,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :782:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/01/06 06:34:31

No :13:Land ID:232668????????????????16??? .  
พื้นที่ดิน : 16:ไร่:2:งาน :63:ตารางวา::ราคาที่ดิน:130,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :801:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/12/14 08:53:06

No :14:Land ID:232660?????????????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 402:ไร่:1:งาน :402:ตารางวา::ราคาที่ดิน:55,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :792:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/11/28 09:24:27

No :15:Land ID:232657??????????????????????? ?????????????????? ???????? ????????????? ?????????????????? 082-082-8756 .  
พื้นที่ดิน : 2:ไร่:2:งาน :15:ตารางวา::ราคาที่ดิน:17,500.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :786:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/11/22 05:11:06

No :16:Land ID:232656???????????????? ???? 2 ??? 1 ??? 20 ?????? ????????????4,500 ??? .  
พื้นที่ดิน : 2:ไร่:1:งาน :20:ตารางวา::ราคาที่ดิน:4,140,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :796:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/11/21 22:22:00

No :17:Land ID:232562????????????????????? 40 ??? 11 50 ???. 4500000 ??? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :50:ตารางวา::ราคาที่ดิน:4,500,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :778:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/07/22 06:40:26

No :18:Land ID:232559????????? 685 ???. ?????????? .  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:2:งาน :85:ตารางวา::ราคาที่ดิน:37,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :749:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/07/19 04:38:44

No :19:Land ID:232538??????????????????????????5900???????????????????????????????????????????????????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :18:ตารางวา::ราคาที่ดิน:390,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :781:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/06/14 10:07:39

No :20:Land ID:232471?????????????????????????????????????????????1000????????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :50:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :769:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2018/12/29 10:49:57

No :21:Land ID:232456????????????????? ??????????????? ????????????????????????????????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 31:ไร่:3:งาน :17:ตารางวา::ราคาที่ดิน:3,500,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :797:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2018/10/22 07:46:54

No :22:Land ID:232446???????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 93:ไร่:1:งาน :20:ตารางวา::ราคาที่ดิน:242,580,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :790:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2018/09/06 09:24:50

No :23:Land ID:232445???????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 93:ไร่:1:งาน :20:ตารางวา::ราคาที่ดิน:242,580,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :796:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2018/09/06 08:47:48

No :24:Land ID:229877 ????????????? ????????6 ??????? ???? ?????? ?????????? ??????? ?????? ????????????? .  
พื้นที่ดิน : 6:ไร่:2:งาน :13:ตารางวา::ราคาที่ดิน:45,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :776:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 8/11/2560 17:14:54

No :25:Land ID:229861 ?????????????? 2 ???? 17 ???.??????2 ???47 ???15 .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :17:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,500,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :791:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 6/11/2560 18:58:00

No :26:Land ID:229843 ????????? ?????????? 43??? ?????????? ?????????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :775:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 4/11/2560 23:43:01

No :27:Land ID:229800 ????????????????? ?????? Clocks ????????????????????? ????????????? !! .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :791:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 27/10/2560 11:35:22

No :28:Land ID:229620 ???????????????????????????? ??? ??????????? ????????????????????!! .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:69.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :794:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 25/10/2560 11:08:33

No :29:Land ID:229583 ????????????????? ????????????? Tools ??????????????????????????????? ????????????? !! .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:69.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :776:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 24/10/2560 14:43:12

No :30:Land ID:229500 ????????? ???????? 2,359 ??????? .  
พื้นที่ดิน : 4:ไร่:6:งาน :159:ตารางวา::ราคาที่ดิน:12,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :794:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 18/10/2560 12:16:22

No :31:Land ID:229499 ?????? ?????????????????????????? 2 (6 ???) .  
พื้นที่ดิน : 4:ไร่:2:งาน :87:ตารางวา::ราคาที่ดิน:79,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :787:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 18/10/2560 11:29:14

No :32:Land ID:229474 ?????????????????64????84 ??????? ?????????????????????????????700???? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :84:ตารางวา::ราคาที่ดิน:120.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :793:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 17/10/2560 17:46:22

No :33:Land ID:229445 ??????? ?????? 4 ??? ??????????? ???????? ?????? ?????? ??????? .  
พื้นที่ดิน : 4:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :782:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 15/10/2560 21:06:44

No :34:Land ID:229419 ???????????? ?????????????????? 50??.?? ???????? 16 ???? ?????????? 26 ??????2 ??????????? ??????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :50:ตารางวา::ราคาที่ดิน:2.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :772:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 11/10/2560 17:51:24

No :35:Land ID:229265 ????????? ??????????? ???????????????? ?????? ????????????? ????????????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:1:งาน :79:ตารางวา::ราคาที่ดิน:38.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :788:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 11/10/2560 14:23:00

No :36:Land ID:229263 ????????????????????????????????????????????????? 204 ???. ????? ???????? 68 .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :204:ตารางวา::ราคาที่ดิน:31,500.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :785:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 11/10/2560 14:08:22

No :37:Land ID:229207 ??????????????? 168???. ??????????53 ??? 3 ??????????? ??????? ???.?? 95,000 ??? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :168:ตารางวา::ราคาที่ดิน:95,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :787:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 8/10/2560 18:43:54

No :38:Land ID:229038 ????????????????? 151/1 ??????????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:0:งาน :44:ตารางวา::ราคาที่ดิน:44,400,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :780:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 30/9/2560 23:23:11

No :39:Land ID:228998 ?????????????????????????? ????????? ?????????????????????????? ?????????????!! .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :780:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 29/9/2560 15:25:28

No :40:Land ID:228972 ????????? ??????? ????? ??????? ?????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :217:ตารางวา::ราคาที่ดิน:12,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :790:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 18/9/2560 17:45:09

No :41:Land ID:228944 ????????????? ???????? 69 .  
พื้นที่ดิน : 10:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :788:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 15/9/2560 17:06:33

No :42:Land ID:228918 ????????? 70??.?? ???? MRT ??????????????? ?.??????? ?.??????? ?????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :70:ตารางวา::ราคาที่ดิน:3,500,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :798:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 13/9/2560 18:52:50

No :43:Land ID:228917 ????????? ?????? 230??.?? ???? ???????? ???????? ?????????????? ?????????????????? ??????? ??????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :230:ตารางวา::ราคาที่ดิน:15,500,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :773:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 13/9/2560 18:45:25

No :44:Land ID:228890 ????????????????????????????24??? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :25:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,100,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :765:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 11/9/2560 1:31:42

No :45:Land ID:228851 ???????????????????? ???????????????? 100??? ?.?????????? ?. 7 ??????? 100?.??????? 8500??? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:1:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:8,500.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :754:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 9/9/2560 16:48:21

No :46:Land ID:228791 ????????????? 11 ??? ????????? ??????? 32,000 ???/?? ?????????????? 2 ???? ?????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 11:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:32,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :955:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 30/8/2560 19:28:58

No :47:Land ID:228758 ??????????????????????????? ???????????-??????? 8??? .  
พื้นที่ดิน : 8:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:17,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :796:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 29/8/2560 11:10:01

No :48:Land ID:228755 ?????????????? 95 ??????? ?????? 5 .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :95:ตารางวา::ราคาที่ดิน:25.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :771:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 28/8/2560 18:15:31

No :49:Land ID:228705 ???????!!!! ????????????????? ????????????????????????????????????????? 375 ???.???????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :375:ตารางวา::ราคาที่ดิน:.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :767:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 26/8/2560 10:45:40

No :50:Land ID:228702 ????????? ???????? 35 99 ??? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :99:ตารางวา::ราคาที่ดิน:6,700,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :801:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 25/8/2560 15:08:52

No :51:Land ID:228691 ???????????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 34:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:765,710,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :782:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 18/8/2560 20:38:40

No :52:Land ID:228623 ?????????360???.?????? ??????????????? ?????????????????????????????????? ????????????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :360:ตารางวา::ราคาที่ดิน:100,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :774:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 17/8/2560 8:09:06

No :53:Land ID:228199 ????????? 5 ??? 1 ??? 7 ??????? .  
พื้นที่ดิน : 5:ไร่:1:งาน :7:ตารางวา::ราคาที่ดิน:3,500,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :788:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 6/8/2560 19:45:42

No :54:Land ID:228114 ???????????? 5???? ?????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :121:ตารางวา::ราคาที่ดิน:19,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :794:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 1/8/2560 16:24:28

No :55:Land ID:228098 ????????????? .. ???? 154 ???. .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:1:งาน :54:ตารางวา::ราคาที่ดิน:6.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :780:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 30/7/2560 16:30:59

No :56:Land ID:228062 ?????????????????? ??????????????????? ??????????????? ????????????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:900.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :795:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 28/7/2560 13:43:59

No :57:Land ID:228018 ?????????????? 10??? ?????????????25 (???????????????) .  
พื้นที่ดิน : 10:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:100,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :786:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 16/7/2560 16:48:01

No :58:Land ID:228014 ??????? ??????????????????????????????????? ???? 48 ???. .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :48:ตารางวา::ราคาที่ดิน:14,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :785:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 15/7/2560 18:29:59

No :59:Land ID:227985 ????????? ?????????14 (??????) ??????????????29 ??????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :47:ตารางวา::ราคาที่ดิน:2,350,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :799:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 14/7/2560 15:15:29

No :60:Land ID:227834 ????????????? ???????????????? ????????????????? 90 ???. ??????????????????????2???? ???? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :90:ตารางวา::ราคาที่ดิน:22,500,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :750:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 10/7/2560 14:56:07

No :61:Land ID:227763 ????????? 5 ??? ??????? .  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:1:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :784:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 6/7/2560 18:44:33

No :62:Land ID:227760 ?????????????? 32 ??? 17 ??????? ????????? 800,000 ??? .  
พื้นที่ดิน : 32:ไร่:0:งาน :17:ตารางวา::ราคาที่ดิน:25,634,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :786:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 6/7/2560 12:04:47

No :63:Land ID:227555 ?????????????????? (???????????????) 50??????? 320,000 ??? (?????????) ???????200??????????????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :50:ตารางวา::ราคาที่ดิน:320,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :818:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 4/7/2560 10:14:26

No :64:Land ID:227511 ??????????????? 475 ??????? ????????? 2 ???? ???????????????? 66 ??????? .  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:0:งาน :75:ตารางวา::ราคาที่ดิน:90,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :813:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 2/7/2560 15:19:41

No :65:Land ID:227500 ???????????????????? 716 ??.?. ??????????? 66 .  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:3:งาน :31:ตารางวา::ราคาที่ดิน:36,550,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :771:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 2/7/2560 0:35:27

No :66:Land ID:226996 ????????????150???.????????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :150:ตารางวา::ราคาที่ดิน:69,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :780:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 24/6/2560 16:27:29

No :67:Land ID:226986 ??????????????? 3.5 ???? 4???? ?.??????? ??????? 28/1 .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :20:ตารางวา::ราคาที่ดิน:14,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :790:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 24/6/2560 11:24:13

No :68:Land ID:226794 ??????????? ???????????? ?????????????????????????????? Luxe Loans ?????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 10:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:300,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :781:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 23/6/2560 15:28:59

No :69:Land ID:226694 ???????????????? 2 ???? ????????????????? ???????????110 (BTS ???????????????) .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :16:ตารางวา::ราคาที่ดิน:22,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :784:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 22/6/2560 16:51:19

No :70:Land ID:226673 ??? ?????? ???? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :154:ตารางวา::ราคาที่ดิน:6.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :783:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 22/6/2560 2:53:00

No :71:Land ID:226652 ??????????????? ?.??????? 11 .  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:3:งาน :41:ตารางวา::ราคาที่ดิน:23,712,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :777:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 21/6/2560 11:42:50

No :72:Land ID:226627 ??????4????????? ????????? ?????????14 ??????? ???? 5.9 ??????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:5,900,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :769:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 19/6/2560 16:17:07

No :73:Land ID:226599 PT034 : ?????????????????????? ????? 800 ??????? 80,000 ???/????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :800:ตารางวา::ราคาที่ดิน:80,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :791:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 18/6/2560 1:07:18

No :74:Land ID:226598 PT033 : ???? ????? 1,300 ????????? ???????????? 120,000 ??? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :325:ตารางวา::ราคาที่ดิน:120,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :793:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 18/6/2560 0:55:27

No :75:Land ID:226449 ?????????????? 60 ??? ??????????????????? 300 ???? .  
พื้นที่ดิน : 60:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:25,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :784:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 13/6/2560 12:43:35

No :76:Land ID:226406 ??????????????? 168 ??? 5 ??? 3 ??? 2 ?????? ???????? ????????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :168:ตารางวา::ราคาที่ดิน:15,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :789:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 12/6/2560 21:05:07

No :77:Land ID:226259 ?????????????????3?????? ??????3 ??????????? (??????.???????????????????) .  
พื้นที่ดิน : 3:ไร่:0:งาน :40:ตารางวา::ราคาที่ดิน:37.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :793:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 7/6/2560 16:52:25

No :78:Land ID:226180 ????????? 193 ???. ?????????????????? ??????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:1:งาน :93:ตารางวา::ราคาที่ดิน:19,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :783:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 5/6/2560 13:54:19

No :79:Land ID:226160 ???????????????????????? 13 ????? 102 ??? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:1:งาน :2:ตารางวา::ราคาที่ดิน:70,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :778:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 3/6/2560 19:30:06

No :80:Land ID:226127 ????????? 193 ???. ?????????????????? ??????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:1:งาน :93:ตารางวา::ราคาที่ดิน:19,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :790:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 2/6/2560 17:17:13

No :81:Land ID:226115 ????????? 75 ???.?????? ???????????? ?????????77 .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :75:ตารางวา::ราคาที่ดิน:4,500,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :803:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 2/6/2560 9:55:38

No :82:Land ID:226089 ????????? 193 ???. ?????????????????? ??????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:1:งาน :93:ตารางวา::ราคาที่ดิน:19,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :780:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 1/6/2560 16:16:23

No :83:Land ID:225900 ????????? .  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:3:งาน :46:ตารางวา::ราคาที่ดิน:50,728,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :765:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 29/5/2560 18:23:04

No :84:Land ID:225733 ????????? 193 ???. ?????????????????? ??????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:1:งาน :93:ตารางวา::ราคาที่ดิน:19,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :779:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 23/5/2560 16:39:48

No :85:Land ID:225726 THE TREE INTERCHANGE ????? ????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :782:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 23/5/2560 10:15:22

No :86:Land ID:225716 ????????????? ?????????? ?????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :233:ตารางวา::ราคาที่ดิน:950,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :811:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 21/5/2560 20:58:10

No :87:Land ID:225621 ????????? ?????????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :51:ตารางวา::ราคาที่ดิน:2,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :771:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 17/5/2560 19:46:44

No :88:Land ID:225620 ???????????????????? ????????? 65 ?????? .  
พื้นที่ดิน : 99:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:40,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :779:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 17/5/2560 18:43:45

No :89:Land ID:225603 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :30:ตารางวา::ราคาที่ดิน:190,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :775:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 16/5/2560 16:14:29

No :90:Land ID:225598 ???????????????????????? ?????????????????????????? ?????????????? ???????? ?????????? .  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:2:งาน :19:ตารางวา::ราคาที่ดิน:50,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :776:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 16/5/2560 9:16:51

No :91:Land ID:225597 ???????????? ?????? 2 ?????????? 331 ??????????????????????-????? ?????????????????????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 18:ไร่:2:งาน :93:ตารางวา::ราคาที่ดิน:2,490,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :770:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 16/5/2560 9:10:55

No :92:Land ID:225595 ?????????????? ??????-???? ???????? ???????????????? .  
พื้นที่ดิน : 11:ไร่:0:งาน :12:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,490,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :797:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 16/5/2560 9:05:37

No :93:Land ID:225594 ????????????????????????? ?.???????? ???????????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 14:ไร่:2:งาน :19:ตารางวา::ราคาที่ดิน:3,500,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :794:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 16/5/2560 9:01:02

No :94:Land ID:225593 ???????????? ???????????????????? ??? ???????????????? ???????????????????? ?????????? ??????????? .  
พื้นที่ดิน : 31:ไร่:3:งาน :17:ตารางวา::ราคาที่ดิน:2,500,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :780:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 16/5/2560 8:50:46

No :95:Land ID:225572 ????????? ??????? 26 ???????? 96 ??????? ??????????????? 16 ???? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :96:ตารางวา::ราคาที่ดิน:10,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :795:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 15/5/2560 16:53:09

No :96:Land ID:225529 ?????????????? .  
พื้นที่ดิน : 4:ไร่:3:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,200,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :799:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 14/5/2560 3:25:31

No :97:Land ID:225481 ???????????? ?????? ??????? 121 ?????? ?.??????? ???? 9 ?.???????? ?????????? ?????????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 121:ไร่:2:งาน :30:ตารางวา::ราคาที่ดิน:157,300,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :749:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 12/5/2560 17:53:12

No :98:Land ID:225468 ?????????????????34 ????????2 1??????? ???????????? ??????????????? .  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:3:งาน :53:ตารางวา::ราคาที่ดิน:112,950,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :788:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 12/5/2560 13:52:05

No :99:Land ID:225328 ????????? 150 ??? ?????? 12 .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :150:ตารางวา::ราคาที่ดิน:.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :785:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 8/5/2560 13:16:18

No :100:Land ID:225297 ???????????????? ?????????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :233:ตารางวา::ราคาที่ดิน:950,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :797:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 5/5/2560 22:30:45

100 อันดับ ที่ดิน : กรุงเทพมหานคร ลงประกาศใหม่
 
ค้นหาที่ดิน ตามที่ตั้ง จาก เขต หรือ จังหวัด |ค้นหาที่ดิน ตามโซน
   
copyright 2006 © land.co.th