100 อันดับที่ดิน( ที่ดินใหม่ ) มีภาำพ ไม่มีภาพ

No :1:Land ID:232663????????? .  
พื้นที่ดิน : 8:ไร่:2:งาน :83:ตารางวา::ราคาที่ดิน:3,900,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :1:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/12/05 10:46:52

No :2:Land ID:232662?????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????? 50-200 ??????????????? .  
พื้นที่ดิน : 200:ไร่:4:งาน :160:ตารางวา::ราคาที่ดิน:30,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :2:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/12/04 09:25:51

No :3:Land ID:232661????????? 27 ??? ?????????????????? ?????????????? ????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 27:ไร่:1:งาน :28:ตารางวา::ราคาที่ดิน:5,464,150.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :4:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/12/02 10:14:56

No :4:Land ID:232660?????????????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 402:ไร่:1:งาน :402:ตารางวา::ราคาที่ดิน:55,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :11:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/11/28 09:24:27

No :5:Land ID:232659????????? (???????) .  
พื้นที่ดิน : 2:ไร่:3:งาน :36:ตารางวา::ราคาที่ดิน:5,500,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :10:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/11/28 04:57:17

No :6:Land ID:232658????????? ?. ????????????? ?? ?.???????? ?????????????? ???????? 1-1-96 ??? ???? 596 ??????? ??????? .  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:1:งาน :96:ตารางวา::ราคาที่ดิน:3,200,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :11:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/11/27 04:04:48

No :7:Land ID:232657??????????????????????? ?????????????????? ???????? ????????????? ?????????????????? 082-082-8756 .  
พื้นที่ดิน : 2:ไร่:2:งาน :15:ตารางวา::ราคาที่ดิน:17,500.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :22:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/11/22 05:11:06

No :8:Land ID:232656???????????????? ???? 2 ??? 1 ??? 20 ?????? ????????????4,500 ??? .  
พื้นที่ดิน : 2:ไร่:1:งาน :20:ตารางวา::ราคาที่ดิน:4,140,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :34:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/11/21 22:22:00

No :9:Land ID:232655??????? ????????????? .  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,700,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :27:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/11/21 08:59:42

No :10:Land ID:232654?????????????? ?????????? 3/4 .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:2:งาน :4:ตารางวา::ราคาที่ดิน:8,568,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :32:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/11/20 05:33:36

No :11:Land ID:232653????????? ?????? ?????????? ?????? ????Big C tesco ?????? ???????? 11 ??? 15????/??? .  
พื้นที่ดิน : 11:ไร่:2:งาน :50:ตารางวา::ราคาที่ดิน:15,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :32:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/11/19 07:46:15

No :12:Land ID:232652????????????? ????? 5 ??? ??????????????? (?????????????) .  
พื้นที่ดิน : 5:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:2,250,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :27:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/11/19 04:02:39

No :13:Land ID:232651 ????????? ???????? ?????????????????????????,????????? ?????????????? 34 ??? ? 2.9???? .  
พื้นที่ดิน : 34:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:2,900,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :25:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/11/18 05:48:26

No :14:Land ID:232650?????????????????????? ?.??????????? ?.??????????? .  
พื้นที่ดิน : 5:ไร่:1:งาน :95:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,600,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :22:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/11/17 11:41:00

No :15:Land ID:232649????????? ??????? ????????? ?????????? 31 ???? 2.6???? ,Sell Land at KOARAI district Chachoengsao .  
พื้นที่ดิน : 27:ไร่:1:งาน :17:ตารางวา::ราคาที่ดิน:2,600,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :28:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/11/16 07:24:36

No :16:Land ID:232648????????????? .  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:1:งาน :1:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :43:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/11/12 04:38:36

No :17:Land ID:232646???????????????? .  
พื้นที่ดิน : 12:ไร่:1:งาน :80:ตารางวา::ราคาที่ดิน:380,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :33:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/11/11 04:33:05

No :18:Land ID:232645??????????????????? ????????? ???? 850,000 ??? .  
พื้นที่ดิน : 5:ไร่:3:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:850,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :43:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/11/09 14:13:30

No :19:Land ID:232644???????????????????????????????/?????????? .  
พื้นที่ดิน : 3:ไร่:3:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:4,600,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :39:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/11/06 04:06:46

No :20:Land ID:232643 ??????? ??????????? ?????? ??????????? ????????????? ???????????? ??????????? .  
พื้นที่ดิน : 21:ไร่:1:งาน :67:ตารางวา::ราคาที่ดิน:56,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :32:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/11/05 10:03:36

No :21:Land ID:232642??????????????????? ??????????????????????? ?????????? ????? ?????? SME ???????????????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :100:ตารางวา::ราคาที่ดิน:990,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :45:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/11/04 07:47:56

No :22:Land ID:232641?????????????????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 11:ไร่:4:งาน :187:ตารางวา::ราคาที่ดิน:70,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :41:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/11/02 05:33:24

No :23:Land ID:232639????????? ?.????????????? ?.???????? ?.?????? .  
พื้นที่ดิน : 15:ไร่:2:งาน :62:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :58:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/10/29 15:25:27

No :24:Land ID:232638??????????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :60:ตารางวา::ราคาที่ดิน:75,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :66:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/10/28 08:49:15

No :25:Land ID:232637?????????????? ????????????????-????????? (??.319) .  
พื้นที่ดิน : 18:ไร่:3:งาน :84:ตารางวา::ราคาที่ดิน:56,880,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :55:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/10/27 04:32:19

No :26:Land ID:232636???????????????????????????????? ???? 8 ??? 1 ??? 23 ???. ?????? 2 ???? ?????????? .  
พื้นที่ดิน : 8:ไร่:1:งาน :23:ตารางวา::ราคาที่ดิน:66,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :55:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/10/26 07:25:21

No :27:Land ID:232635????????? .  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:3:งาน :63:ตารางวา::ราคาที่ดิน:3.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :58:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/10/26 02:20:22

No :28:Land ID:232634??? ?????? ????????????? ???????? ?????? 85 ??? ?????? ???????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 85:ไร่:1:งาน :14:ตารางวา::ราคาที่ดิน:800,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :54:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/10/25 08:07:41

No :29:Land ID:232633????????????????? ??? ?.???????? ?.??????? ?.????? .  
พื้นที่ดิน : 5:ไร่:2:งาน :22:ตารางวา::ราคาที่ดิน:2,500,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :57:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/10/23 08:18:47

No :30:Land ID:232632????????? ??????????????? 1???1??? 60 ?? .  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:1:งาน :60:ตารางวา::ราคาที่ดิน:8,500,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :54:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/10/23 07:53:09

No :31:Land ID:232631?????? 49-3-62 ??? ???????????? ???????????2?? .  
พื้นที่ดิน : 49:ไร่:3:งาน :62:ตารางวา::ราคาที่ดิน:12,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :67:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/10/20 06:16:10

No :32:Land ID:232630 ??? ?????? ??????????????? ???? ??????? ????? ??????????? ???????????? 77000 51 ??? 2 ???? ????? 5 .  
พื้นที่ดิน : 51:ไร่:1:งาน :86:ตารางวา::ราคาที่ดิน:28,050,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :72:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/10/19 17:26:16

No :33:Land ID:232629???????????????????? 2 ??? ?.?????? 64/1 .  
พื้นที่ดิน : 2:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:15,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :80:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/10/14 14:41:43

No :34:Land ID:232628??????????????? 229 ??????? ????????? ?.????????? ?.?????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:2:งาน :29:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,650,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :48:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/10/13 15:02:32

No :35:Land ID:232627??????? ??????????? ?????? ?????????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :30:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :74:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/10/13 09:45:01

No :36:Land ID:232626???????????????????????? ????????????? .  
พื้นที่ดิน : 29:ไร่:0:งาน :7:ตารางวา::ราคาที่ดิน:180,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :63:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/10/13 04:16:31

No :37:Land ID:232625?????????????? 2 ??? ????????????????? ??????-??????? ??.48 ???? ???.???????? .  
พื้นที่ดิน : 2:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,800,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :55:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/10/12 03:08:42

No :38:Land ID:232624??????? ????????????? ?.??????????? ?.????????? ?.??????? 60 ??? .  
พื้นที่ดิน : 60:ไร่:2:งาน :24:ตารางวา::ราคาที่ดิน:5,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :65:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/10/11 09:14:19

No :39:Land ID:232622?????????850??????? .  
พื้นที่ดิน : 2:ไร่:0:งาน :50:ตารางวา::ราคาที่ดิน:10,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :99:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/10/03 08:37:44

No :40:Land ID:232621????????? ???? ???? 20-3-90 ??? (????????) .  
พื้นที่ดิน : 20:ไร่:3:งาน :90:ตารางวา::ราคาที่ดิน:7,430,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :76:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/10/03 03:46:22

No :41:Land ID:232620???????????????????54??????????????????????????????????????0% .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :147:ตารางวา::ราคาที่ดิน:6,615,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :98:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/10/01 15:21:19

No :42:Land ID:232619?????????????????????????????????????????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 3:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:10,050,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :90:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/10/01 06:41:38

No :43:Land ID:232614???????????????? 147 ???.(??????)??????????????? ????38,000/?? ????????????????????????????(???????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:1:งาน :47:ตารางวา::ราคาที่ดิน:5,586,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :117:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/09/23 08:02:26

No :44:Land ID:232613??????????? .  
พื้นที่ดิน : 13:ไร่:0:งาน :44:ตารางวา::ราคาที่ดิน:81,500,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :106:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/09/19 13:09:10

No :45:Land ID:232612????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:1:งาน :89:ตารางวา::ราคาที่ดิน:12,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :117:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/09/18 10:11:28

No :46:Land ID:232611?????????????? ??????332 ??????? ?????? ?????? .  
พื้นที่ดิน : 4:ไร่:1:งาน :60:ตารางวา::ราคาที่ดิน:9,500.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :100:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/09/18 09:54:44

No :47:Land ID:232610????????? 17-2-2.8 ??? ?.???????? ?.???????? ?.?????? ?????????98 ???? ?????? 347 ?????????? ??????? .  
พื้นที่ดิน : 17:ไร่:2:งาน :3:ตารางวา::ราคาที่ดิน:37,400,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :95:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/09/17 07:31:13

No :48:Land ID:232609????????? 333 ???. ???????????????5 ???????????????????? ??????????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:3:งาน :33:ตารางวา::ราคาที่ดิน:26,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :108:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/09/16 07:43:21

No :49:Land ID:232608?????????????! ????????????????????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :25:ตารางวา::ราคาที่ดิน:480,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :94:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/09/16 00:59:22

No :50:Land ID:232607????????????????? 8 ??? ?????-???? ??.24 ?????????????????? ?????? ????????????????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 8:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:70,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :123:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/09/14 10:59:33

No :51:Land ID:232606??? ??????????? 7-1-24 ??? - ??? ???????????? 7 ??????? (???????????) ???????? .  
พื้นที่ดิน : 7:ไร่:1:งาน :24:ตารางวา::ราคาที่ดิน:62,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :116:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/09/13 10:07:35

No :52:Land ID:232601????????????????? ??? 4 ??????????????????? ?????????????1 ????? 2 ???? ??? 120 ??.?. ?????????? 240 .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:1:งาน :20:ตารางวา::ราคาที่ดิน:3,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :92:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/09/09 05:04:48

No :53:Land ID:232600????????????????? ??? 4 ??????????????????? ??????????1 ???? ??? 120 ??.?.????? 2,100,000 ??? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:1:งาน :20:ตารางวา::ราคาที่ดิน:2,100,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :96:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/09/09 04:58:43

No :54:Land ID:232597????????????????????????????? 2 ???? ??????????????? ?.??????? ?.?????????? .  
พื้นที่ดิน : 4:ไร่:2:งาน :94:ตารางวา::ราคาที่ดิน:23,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :88:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/09/08 14:49:59

No :55:Land ID:232596?????????????? ?????? ?????????????????? ??????-????? .  
พื้นที่ดิน : 2:ไร่:3:งาน :83:ตารางวา::ราคาที่ดิน:14,500,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :93:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/09/07 10:23:20

No :56:Land ID:232591???????????? 82 ???. ???????? 100 ???????? ??????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :82:ตารางวา::ราคาที่ดิน:350,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :86:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/09/06 13:40:24

No :57:Land ID:232589??????????? 3 ??? 256.2 ???. ??????? ?.???? ?.????????? ?.??????? (???????????) .  
พื้นที่ดิน : 3:ไร่:256:งาน :2:ตารางวา::ราคาที่ดิน:35,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :85:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/09/06 09:12:39

No :58:Land ID:232586??????????? !! ?????? 3 ??? 1 ??? 54 ??? ??????????? .  
พื้นที่ดิน : 3:ไร่:1:งาน :54:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :90:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/09/06 03:31:16

No :59:Land ID:232584???????.??????????? ?.??????????? .  
พื้นที่ดิน : 21:ไร่:3:งาน :54:ตารางวา::ราคาที่ดิน:3,200,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :101:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/09/05 14:21:29

No :60:Land ID:232583?????????????????????? ?????? ??.42 ?????????????????????????? ??????????? ???????? 19-0-35 ??? .  
พื้นที่ดิน : 19:ไร่:0:งาน :35:ตารางวา::ราคาที่ดิน:95,437,500.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :82:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/09/05 08:07:21

No :61:Land ID:232582?????????????????????? ?????? ??.42 ?????????????????????????? ??????????? ???????? 19-0-35 ??? .  
พื้นที่ดิน : 19:ไร่:0:งาน :35:ตารางวา::ราคาที่ดิน:95,437,500.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :85:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/09/05 08:03:16

No :62:Land ID:232579????????? 3 ??? ???????????? ???????????????? ?????????????????? ?????????????????????????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 3:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:3,900,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :129:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/09/02 11:13:26

No :63:Land ID:232577?????????????? ??????? 1 ??? ?????????? 550,000????????????????? ?.??????? ?.??????? .  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:550,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :121:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/08/31 09:05:32

No :64:Land ID:232574??????????? ?????? ??????? ?.?????? ?????????????? .  
พื้นที่ดิน : 6:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:60,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :130:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/08/21 07:03:18

No :65:Land ID:232573??????????? ?????? ??????? ?.?????? ?????????????? .  
พื้นที่ดิน : 6:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:60,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :112:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/08/21 07:02:48

No :66:Land ID:232572??????????? ?????? ??????? ?.?????? ?????????????? .  
พื้นที่ดิน : 6:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:60,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :124:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/08/21 07:00:44

No :67:Land ID:232571????????? 25 ??? 3 ??? 64.5 ??.?? .  
พื้นที่ดิน : 25:ไร่:3:งาน :65:ตารางวา::ราคาที่ดิน:4,500,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :136:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/08/21 03:38:32

No :68:Land ID:232570???????????????????????? ???????? ?????? .  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:1:งาน :26:ตารางวา::ราคาที่ดิน:900,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :149:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/08/20 11:40:57

No :69:Land ID:232569????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 27:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:32,400,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :257:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/08/04 13:28:00

No :70:Land ID:232568???????????? ????????????????????????????????? ?????? 3 ??? 3??? 38??????? ?.?????????????? .  
พื้นที่ดิน : 3:ไร่:3:งาน :38:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,500,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :139:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/08/02 18:50:18

No :71:Land ID:232567???????????? ????????????????????????????????? ?????? 3 ??? 3??? 38??????? ?.?????????????? .  
พื้นที่ดิน : 3:ไร่:3:งาน :38:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,500,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :130:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/08/02 18:46:36

No :72:Land ID:232566?????????????? ??????332 ??????? ?????? ?????? .  
พื้นที่ดิน : 3:ไร่:1:งาน :60:ตารางวา::ราคาที่ดิน:9,500.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :145:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/08/01 10:11:31

No :73:Land ID:232565?????????????? ??????332 ??????? ?????? ?????? .  
พื้นที่ดิน : 4:ไร่:1:งาน :60:ตารางวา::ราคาที่ดิน:9,500.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :127:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/08/01 09:24:23

No :74:Land ID:232564????????? ?????? .  
พื้นที่ดิน : 3:ไร่:0:งาน :86:ตารางวา::ราคาที่ดิน:2,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :127:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/07/29 15:52:17

No :75:Land ID:232562????????????????????? 40 ??? 11 50 ???. 4500000 ??? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :50:ตารางวา::ราคาที่ดิน:4,500,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :138:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/07/22 06:40:26

No :76:Land ID:232560?????????!!!?????????????????????????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 6:ไร่:2:งาน :34:ตารางวา::ราคาที่ดิน:18,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :356:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/07/19 14:55:00

No :77:Land ID:232559????????? 685 ???. ?????????? .  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:2:งาน :85:ตารางวา::ราคาที่ดิน:37,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :159:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/07/19 04:38:44

No :78:Land ID:232558??????????????????????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 50:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:3,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :358:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/07/18 09:36:28

No :79:Land ID:232557????????? .  
พื้นที่ดิน : 4:ไร่:3:งาน :89:ตารางวา::ราคาที่ดิน:15,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :374:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/07/10 10:35:29

No :80:Land ID:232556 ?????????????????? ?????? ??????????? .  
พื้นที่ดิน : 4:ไร่:3:งาน :89:ตารางวา::ราคาที่ดิน:15,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :100:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/07/10 10:16:55

No :81:Land ID:232555???????????????? ??????? ?????????????? .  
พื้นที่ดิน : 13:ไร่:2:งาน :41:ตารางวา::ราคาที่ดิน:33,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :140:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/07/09 05:05:31

No :82:Land ID:232554 ???????????????? ??????? ?????????????? .  
พื้นที่ดิน : 13:ไร่:2:งาน :41:ตารางวา::ราคาที่ดิน:33,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :106:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/07/09 05:01:46

No :83:Land ID:232553????????????? 85 ???. .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :85:ตารางวา::ราคาที่ดิน:220,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :172:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/07/07 07:36:11

No :84:Land ID:232552????????? 2 ???? ??????????????? ????????? ????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:1:งาน :14:ตารางวา::ราคาที่ดิน:650,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :160:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/06/30 16:08:00

No :85:Land ID:232551????????? ?????????? ??????? ????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :15:ตารางวา::ราคาที่ดิน:400,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :137:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/06/30 15:08:31

No :86:Land ID:232550????????? ?????????? ??????? ????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :15:ตารางวา::ราคาที่ดิน:400,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :169:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/06/30 15:07:40

No :87:Land ID:232549????????? ?????????? ??????? ????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :15:ตารางวา::ราคาที่ดิน:400,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :123:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/06/30 15:06:57

No :88:Land ID:232548????????? ?????????? ??????? ????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :15:ตารางวา::ราคาที่ดิน:400,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :136:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/06/30 15:02:56

No :89:Land ID:232547????????? ?????????? ??????? ????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :15:ตารางวา::ราคาที่ดิน:400,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :139:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/06/30 15:02:22

No :90:Land ID:232546????????? ?????????? ??????? ????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :15:ตารางวา::ราคาที่ดิน:400,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :137:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/06/30 14:59:03

No :91:Land ID:232545????????? ?????????? ??????? ????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :15:ตารางวา::ราคาที่ดิน:400,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :125:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/06/30 14:51:34

No :92:Land ID:232544?????????... 1???26???.? ???????????? ????????????????????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:1:งาน :26:ตารางวา::ราคาที่ดิน:47,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :124:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/06/30 14:41:11

No :93:Land ID:232543????????? ?.??????? ????? ??????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :16:ตารางวา::ราคาที่ดิน:400,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :137:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/06/30 13:09:42

No :94:Land ID:232542????????? ????? 59 ??.?? ?????????????????????????? 170 ???? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :59:ตารางวา::ราคาที่ดิน:7,500,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :178:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/06/25 21:28:05

No :95:Land ID:232540???????????????????????????? ???????? ????? ??????????????? .  
พื้นที่ดิน : 13:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:3,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :189:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/06/17 04:28:32

No :96:Land ID:232539 ???????????????????????????? ???????????? ?????????? ?????????????????????? ?????9??? .  
พื้นที่ดิน : 9:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:2,550,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :179:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/06/17 04:23:59

No :97:Land ID:232538??????????????????????????5900???????????????????????????????????????????????????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :18:ตารางวา::ราคาที่ดิน:390,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :482:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/06/14 10:07:39

No :98:Land ID:232537????????????? ?????? .  
พื้นที่ดิน : 11:ไร่:0:งาน :32:ตารางวา::ราคาที่ดิน:5,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :203:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/06/13 08:15:44

No :99:Land ID:232536??????????????? 2 ???????? ?.???????? ?.????? ?.????????? .  
พื้นที่ดิน : 2:ไร่:2:งาน :8:ตารางวา::ราคาที่ดิน:6,500.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :205:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/06/11 13:15:55

No :100:Land ID:232535?????????????? ???????????????????? ?????????????? ?????????? .  
พื้นที่ดิน : 11:ไร่:0:งาน :12:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,490,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :229:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/06/11 02:36:53

100 อันดับ ที่ดิน : วัดจากอันดับที่ดิน ลงประกาศใหม่
 
ค้นหาที่ดิน ตามที่ตั้ง จาก เขต หรือ จังหวัด |ค้นหาที่ดิน ตามโซน
   
copyright 2006 © land.co.th