100 อันดับที่ดิน( ที่ดินใหม่ ) มีภาำพ ไม่มีภาพ

No :1:Land ID:233021?????????????????????????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 400:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:123,456.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :3:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/10/30 04:30:46

No :2:Land ID:233020??????????????? ????? 1 ???? ???????? 6-1-59 ??? ??????????? ???????????? .  
พื้นที่ดิน : 6:ไร่:1:งาน :59:ตารางวา::ราคาที่ดิน:16,633,500.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :2:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/10/30 04:00:38

No :3:Land ID:233019?????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:55:งาน :55:ตารางวา::ราคาที่ดิน:123,456.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :1:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/10/28 04:50:53

No :4:Land ID:233013??????????? 11 ???? ??????????????? ??.14.5 .  
พื้นที่ดิน : 26:ไร่:2:งาน :94:ตารางวา::ราคาที่ดิน:360,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :4:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/10/23 08:58:37

No :5:Land ID:232996????????? ??????????????? - ???????????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:1:งาน :94:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,500,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :13:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/10/14 03:17:23

No :6:Land ID:232988????????? ?.????????????? ?.????????? ?.?????? .  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:0:งาน :26:ตารางวา::ราคาที่ดิน:2,500,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :40:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/10/07 15:21:20

No :7:Land ID:232975?????????186???2???92???. ????????????? ?????????282?. ???333????????-?????? ??.41 ?.?????? .  
พื้นที่ดิน : 186:ไร่:2:งาน :92:ตารางวา::ราคาที่ดิน:93,365,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :60:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/09/30 14:47:12

No :8:Land ID:232972???????????? ????????? ?????? 4 ??? ???????????????? .  
พื้นที่ดิน : 55:ไร่:3:งาน :80:ตารางวา::ราคาที่ดิน:49,800,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :37:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/09/29 07:59:14

No :9:Land ID:232965?????? 5 ??? ?????200000 .  
พื้นที่ดิน : 5:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :42:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/09/25 03:54:55

No :10:Land ID:232964????????? ??????????? ?.???????????(?.????????) ?.???????????????? ?.??????????? .  
พื้นที่ดิน : 8:ไร่:1:งาน :92:ตารางวา::ราคาที่ดิน:25,440,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :31:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/09/25 03:54:08

No :11:Land ID:232961??????????????????? ???????????????? ????????? ????????????????????? ????????????????? ????????????? .  
พื้นที่ดิน : 2:ไร่:2:งาน :57:ตารางวา::ราคาที่ดิน:40,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :34:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/09/24 04:04:56

No :12:Land ID:232958???????????? ?.?????? ?.????????????? 2 ???? 11 ??? 3 ??? 50.70 ??.?? .  
พื้นที่ดิน : 11:ไร่:3:งาน :50:ตารางวา::ราคาที่ดิน:38,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :46:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/09/22 06:00:09

No :13:Land ID:232947????????????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :778:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/09/11 08:32:16

No :14:Land ID:232946????????? .  
พื้นที่ดิน : 52:ไร่:0:งาน :98:ตารางวา::ราคาที่ดิน:300,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :776:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/09/11 07:10:29

No :15:Land ID:232941?????????????????????????????? 10 ????????? ???????? ?.???????? .  
พื้นที่ดิน : 10:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:12,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :776:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/09/08 20:23:12

No :16:Land ID:232940????????????????????? 6 ??? 2 ?? 68 ???. ?????? ???????? 500 ???? ?????? 2 ???? .  
พื้นที่ดิน : 6:ไร่:2:งาน :68:ตารางวา::ราคาที่ดิน:4,500,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :767:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/09/08 16:20:01

No :17:Land ID:232935?????????11-1 ?????? ??????????? 9 .  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:1:งาน :81:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :781:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/09/05 08:02:02

No :18:Land ID:232934?????????19???2???73???. ????????????????? ??????5??? ?????????97?. ???346????????-??????????? .  
พื้นที่ดิน : 19:ไร่:2:งาน :73:ตารางวา::ราคาที่ดิน:127,936,250.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :778:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/09/02 15:45:39

No :19:Land ID:232933????????????? 1???1 ???????????????????????????????????1???????1??????? ????800000??? .  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:1:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:800,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :793:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/08/30 07:26:37

No :20:Land ID:232932??????????????? ??????? ??????? ??????????????? ????? .  
พื้นที่ดิน : 7:ไร่:2:งาน :93:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,690,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :786:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/08/30 05:45:32

No :21:Land ID:232931??????????????? ??????? ??????? ??????????????? ????? .  
พื้นที่ดิน : 7:ไร่:2:งาน :93:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,690,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :786:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/08/30 05:45:21

No :22:Land ID:232919????????? ?????????????? ??????????????? (????????????????????????) 18??? 3??? .  
พื้นที่ดิน : 18:ไร่:3:งาน :1:ตารางวา::ราคาที่ดิน:45,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :773:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/08/21 08:42:12

No :23:Land ID:232914?????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :62:ตารางวา::ราคาที่ดิน:3,720,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :786:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/08/16 13:55:55

No :24:Land ID:232908????????????? .  
พื้นที่ดิน : 2:ไร่:1:งาน :42:ตารางวา::ราคาที่ดิน:3.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :792:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/08/13 15:27:39

No :25:Land ID:232907????????? 70 ??? ??????????? ????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :70:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,300,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :798:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/08/12 20:15:02

No :26:Land ID:232906????????? 3 ???? ??????????? ????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :60:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :803:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/08/12 20:06:52

No :27:Land ID:232905????????? 3 ???? ??????????? ????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :60:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :790:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/08/12 20:05:14

No :28:Land ID:232904????????? 3 ???? ??????????? ????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :60:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :787:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/08/12 20:04:06

No :29:Land ID:232899????????? ????????? 14??? .  
พื้นที่ดิน : 13:ไร่:3:งาน :54:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,700,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :781:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/08/10 01:02:53

No :30:Land ID:232897??????????????? 1???2???54??????? ??????????? .  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:2:งาน :54:ตารางวา::ราคาที่ดิน:2,200,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :803:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/08/09 06:26:23

No :31:Land ID:232887????9000???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :20:ตารางวา::ราคาที่ดิน:390,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :791:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/08/05 11:05:59

No :32:Land ID:232884 .  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:150,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :773:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/08/04 06:29:55

No :33:Land ID:232870??????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 5:ไร่:3:งาน :11:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,550,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :780:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/07/29 04:20:54

No :34:Land ID:232867????????????????????????????? 208 ?? ?????????????????78 ???24 (??????????????) .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:2:งาน :8:ตารางวา::ราคาที่ดิน:4,800,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :776:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/07/28 08:36:22

No :35:Land ID:232866 ?????????????? .  
พื้นที่ดิน : 6:ไร่:3:งาน :86:ตารางวา::ราคาที่ดิน:16,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :779:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/07/27 18:17:38

No :36:Land ID:232862?????????????????????? 50 ???. ?.?????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :50:ตารางวา::ราคาที่ดิน:250,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :777:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/07/27 02:46:11

No :37:Land ID:232861?????????????? ?.?????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :50:ตารางวา::ราคาที่ดิน:250,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :775:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/07/27 02:44:39

No :38:Land ID:232854????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :1:ตารางวา::ราคาที่ดิน:4,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :774:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/07/23 03:20:41

No :39:Land ID:232853???????? ?????? ??????? ?????????????? .  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:1:งาน :1:ตารางวา::ราคาที่ดิน:.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :774:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/07/23 02:09:07

No :40:Land ID:232843????????? ?????? ??????? ????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :71:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,300,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :773:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/07/19 11:25:08

No :41:Land ID:2328416 ??? ???????? ???? 6 ???? .  
พื้นที่ดิน : 6:ไร่:0:งาน :58:ตารางวา::ราคาที่ดิน:600,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :776:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/07/18 05:52:21

No :42:Land ID:232836???????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 34:ไร่:1:งาน :59:ตารางวา::ราคาที่ดิน:12,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :762:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/07/15 16:37:27

No :43:Land ID:232835???????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 34:ไร่:1:งาน :59:ตารางวา::ราคาที่ดิน:12,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :768:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/07/15 16:34:17

No :44:Land ID:232834????????????????????????????? 208 ?? ?????????????????78 ???24 (??????????????) .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:2:งาน :8:ตารางวา::ราคาที่ดิน:4,600,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :767:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/07/15 04:38:21

No :45:Land ID:232831???????? ?????? ??????? ?????????????? .  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:1:งาน :1:ตารางวา::ราคาที่ดิน:9,999.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :765:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/07/14 09:19:36

No :46:Land ID:232828???????? ?????? ??????? ?????????????? .  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:1:งาน :1:ตารางวา::ราคาที่ดิน:9,999.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :774:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/07/13 06:33:27

No :47:Land ID:232821??????????????????????????????????(?????????????)-???????? 70 ??? .  
พื้นที่ดิน : 70:ไร่:1:งาน :1:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,260,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :771:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/07/11 04:50:22

No :48:Land ID:232817?????? ???????? ??????? ?.????? ??????? .  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:35,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :769:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/07/10 03:27:35

No :49:Land ID:232816????????? .  
พื้นที่ดิน : 11:ไร่:0:งาน :74:ตารางวา::ราคาที่ดิน:2,970,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :775:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/07/09 03:51:35

No :50:Land ID:232815??????????????????????????????????(?????????????)-???????? 70 ??? .  
พื้นที่ดิน : 70:ไร่:1:งาน :1:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,260,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :769:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/07/08 14:34:09

No :51:Land ID:232814???????? ?????? ??????? ?????????????? .  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:1:งาน :1:ตารางวา::ราคาที่ดิน:9,999.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :767:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/07/08 09:11:48

No :52:Land ID:232805?????????? ???? 2 ??? ???? 5 ???? ????????????? 9 ??? 29 ??????? (????? 1.5 ????) .  
พื้นที่ดิน : 19:ไร่:0:งาน :91:ตารางวา::ราคาที่ดิน:30,500,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :765:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/07/05 16:47:49

No :53:Land ID:232804?????????? ???? 2 ??? ???? 5 ???? ????????????? 9 ??? 29 ??????? (????? 1.5 ????) .  
พื้นที่ดิน : 19:ไร่:0:งาน :91:ตารางวา::ราคาที่ดิน:30,500,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :761:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/07/05 16:46:57

No :54:Land ID:232794???????????????????? ???????? ??????? 5??? ??????2??????????????? 40 ??????? 200 ??????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 4:ไร่:3:งาน :16:ตารางวา::ราคาที่ดิน:100,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :769:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/07/02 09:14:28

No :55:Land ID:232793??????3???????? ?????????????????????? ?????????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 3:ไร่:3:งาน :16:ตารางวา::ราคาที่ดิน:42,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :764:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/07/01 23:57:09

No :56:Land ID:232780????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 8:ไร่:1:งาน :56:ตารางวา::ราคาที่ดิน:4,200,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :764:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/06/24 02:38:33

No :57:Land ID:232778?????????????????????????? ???????? ?.??????????33???29 ?.??????? ?.???????????(?????) ?.???. .  
พื้นที่ดิน : 2:ไร่:0:งาน :51:ตารางวา::ราคาที่ดิน:24,679,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :769:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/06/22 04:37:39

No :58:Land ID:232777 ???????????????????? ?.??????????33???29 ?.??????? ?.???????????(?????) ?.???. .  
พื้นที่ดิน : 2:ไร่:0:งาน :51:ตารางวา::ราคาที่ดิน:24,679,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :764:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/06/22 04:03:55

No :59:Land ID:232774???????????????? ?.??????? ?.?????????? ?.?????????????? .  
พื้นที่ดิน : 4:ไร่:2:งาน :84:ตารางวา::ราคาที่ดิน:798,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :771:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/06/20 13:15:18

No :60:Land ID:232772?????????3.135??? ?.??????? ?.??????? ?????????????????? 9 ?.?. .  
พื้นที่ดิน : 3:ไร่:1:งาน :35:ตารางวา::ราคาที่ดิน:13,500,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :766:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/06/20 05:30:12

No :61:Land ID:232770?? ?? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ?? ??????????????????????? ???????? 2 ???????9 ??????? .  
พื้นที่ดิน : 2:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:15,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :768:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/06/19 09:32:51

No :62:Land ID:232769?? ?? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ?? ??????????????????????? ???????? 2 ???????9 ??????? .  
พื้นที่ดิน : 2:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:15,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :766:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/06/19 09:32:37

No :63:Land ID:232767?????????????? 404 ???.????????????? 54 .  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:0:งาน :4:ตารางวา::ราคาที่ดิน:3,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :771:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/06/14 10:06:52

No :64:Land ID:232766????????????? .  
พื้นที่ดิน : 196:ไร่:3:งาน :7:ตารางวา::ราคาที่ดิน:98,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :780:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/05/27 11:11:59

No :65:Land ID:232765????????? ??????? ??????????????? ?????? 26 ??? 1 ??? 46.0 ??????? ??????????????????? 15 ???? .  
พื้นที่ดิน : 26:ไร่:1:งาน :46:ตารางวา::ราคาที่ดิน:6,591,250.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :777:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/05/23 05:04:33

No :66:Land ID:232764?????????????? ????????????? ???????????? 5 ??????? ???????? 2 ??? .  
พื้นที่ดิน : 2:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:9,800,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :769:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/05/16 06:46:10

No :67:Land ID:232763????????????? ????????????? ???????????? 5 ??????? .  
พื้นที่ดิน : 2:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:9,800,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :765:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/05/16 06:45:26

No :68:Land ID:232762?????????????????????? 2???-6??? ???????/??????? ?.???? ?.??????? ?.??????? .  
พื้นที่ดิน : 3:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:2,550,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :757:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/05/15 05:16:43

No :69:Land ID:232761????????? 11 ??? 12 ??????? ??????????? ??????????????? ????????? ???????????????????? ??????-???? ? .  
พื้นที่ดิน : 11:ไร่:0:งาน :12:ตารางวา::ราคาที่ดิน:15,331,700.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :771:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/05/11 06:21:14

No :70:Land ID:232760???????????????????????????????????-???????? Tel. 0935846262 .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :20:ตารางวา::ราคาที่ดิน:299,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :768:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/05/11 04:55:23

No :71:Land ID:232759????????? 1 ??? .  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,300,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :806:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/05/07 09:37:42

No :72:Land ID:232758?????????????????????????????? ???????? 53 ???. .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :53:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,590,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :772:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/05/07 05:51:10

No :73:Land ID:232757????????? ?.???????? 1 ??? 16 ???. ??? 50-52 ??????????????????????? 100 ???. ???? 8.6 ??????? .  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:0:งาน :16:ตารางวา::ราคาที่ดิน:8,600,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :812:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/04/19 09:14:54

No :74:Land ID:232756???????????????????? 18 ??? ????????????????????? ??????????? ????????????????????? 3 ??. .  
พื้นที่ดิน : 18:ไร่:0:งาน :88:ตารางวา::ราคาที่ดิน:12,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :779:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/04/19 05:37:58

No :75:Land ID:232755??????????????? ????????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 16:ไร่:3:งาน :63:ตารางวา::ราคาที่ดิน:595,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :789:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/04/15 06:53:31

No :76:Land ID:232754????????? ??????? ?????????????? ????????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 16:ไร่:2:งาน :19:ตารางวา::ราคาที่ดิน:389,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :767:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/04/13 08:23:55

No :77:Land ID:232753????????? ??????? ?????????????? ????????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 16:ไร่:2:งาน :19:ตารางวา::ราคาที่ดิน:389,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :788:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/04/13 08:12:11

No :78:Land ID:232752????????? ??????? ?????????????? ????????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 16:ไร่:2:งาน :19:ตารางวา::ราคาที่ดิน:59,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :769:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/04/13 08:10:25

No :79:Land ID:232750??????????????????? ???????? ??????????? ?????-???? ??.14 ?.?????? ?.??????????? ???????? 355 ???. .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:3:งาน :55:ตารางวา::ราคาที่ดิน:9,226,450.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :779:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/04/07 06:22:11

No :80:Land ID:232749??????? ??????????? ?????????? ???????? ???5 .  
พื้นที่ดิน : 4:ไร่:2:งาน :80:ตารางวา::ราคาที่ดิน:84,600,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :772:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/04/06 08:32:47

No :81:Land ID:232748?????? 35 ??? ?.???? ?.??????? ?????? ??????????? ????????????? (?????6???) .  
พื้นที่ดิน : 35:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:21,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :772:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/04/05 16:12:48

No :82:Land ID:232746?????? 5 ??? .  
พื้นที่ดิน : 5:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:150,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :803:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/03/29 11:00:59

No :83:Land ID:232745?????? (??????????????) ??????? ???7-8 ?????????????? (???3466) ????????????? ?????? .  
พื้นที่ดิน : 2:ไร่:4:งาน :33:ตารางวา::ราคาที่ดิน:40,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :758:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/03/27 14:10:04

No :84:Land ID:232744???????????????????? ?????????? ??????????????? .  
พื้นที่ดิน : 2:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:4,500.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :769:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/03/23 08:51:58

No :85:Land ID:232743????????? ??????????????? ????? ??????????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :87:ตารางวา::ราคาที่ดิน:3,250,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :766:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/03/21 10:27:18

No :86:Land ID:232742???????????????????????????????????? 36 ????????????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :93:ตารางวา::ราคาที่ดิน:160,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :763:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/03/19 09:17:45

No :87:Land ID:232741????????? 80 ???. ?????? ?????? ??4?. ?.??????? ?.????????? ?.?????????? ??????????????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :80:ตารางวา::ราคาที่ดิน:600,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :784:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/03/16 10:26:25

No :88:Land ID:232740??????????????? 16 ??? ?????????????????? ?????????????? ??.80 .  
พื้นที่ดิน : 16:ไร่:1:งาน :59:ตารางวา::ราคาที่ดิน:19,200,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :759:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/03/11 20:53:09

No :89:Land ID:232739??????????????????????-?????????? 1-1-25??? .  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:1:งาน :25:ตารางวา::ราคาที่ดิน:2,500,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :794:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/03/10 13:15:15

No :90:Land ID:232738 ???????????????????????????????????? 36 ????????????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :93:ตารางวา::ราคาที่ดิน:160,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :766:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/03/10 08:46:06

No :91:Land ID:232737??????????????????? ??????????????????? ?????????????????????????????????????? 15???3???82??????? .  
พื้นที่ดิน : 15:ไร่:3:งาน :82:ตารางวา::ราคาที่ดิน:40,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :771:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/03/10 03:56:25

No :92:Land ID:232736????????? 4 ??? ???? ??????/??? (?????????????) ?.?.4 ??????? 8???/???? .  
พื้นที่ดิน : 4:ไร่:3:งาน :39:ตารางวา::ราคาที่ดิน:800,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :766:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/03/09 05:41:23

No :93:Land ID:232735??????????????? ???????? 1 ??? 1 ??? 65 ???. ????????????? ???????????? ??????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:1:งาน :65:ตารางวา::ราคาที่ดิน:60,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :778:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/03/08 09:05:28

No :94:Land ID:232734??????????????????? ??????????????????? ?????????????????????????????????????? 15???3???82??????? .  
พื้นที่ดิน : 15:ไร่:3:งาน :82:ตารางวา::ราคาที่ดิน:40,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :781:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/03/05 04:52:19

No :95:Land ID:232733???????????? 39 ??? ???????????????????????????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 39:ไร่:0:งาน :88:ตารางวา::ราคาที่ดิน:21,450,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :769:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/03/04 19:29:06

No :96:Land ID:232732??????????????????? ??????????????????? ?????????????????????????????????????? 15???3???82??????? .  
พื้นที่ดิน : 15:ไร่:3:งาน :82:ตารางวา::ราคาที่ดิน:40,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :784:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/03/03 07:08:59

No :97:Land ID:232730?????????????????????? ?????-???? ?.?.36 .  
พื้นที่ดิน : 38:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:6,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :760:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/03/02 05:42:22

No :98:Land ID:232729????????? ?.????? ?.?????? ???????????? ???? ?????500,000 ?????5 ??? .  
พื้นที่ดิน : 5:ไร่:1:งาน :20:ตารางวา::ราคาที่ดิน:2,500,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :794:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/02/27 14:49:48

No :99:Land ID:232728??????????????? : ?????????????(??????????????) .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :200:ตารางวา::ราคาที่ดิน:700,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :776:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/02/26 06:34:11

No :100:Land ID:232727??????????????? : ?????????????(??????????????) .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :200:ตารางวา::ราคาที่ดิน:700,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :773:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/02/26 06:24:18

100 อันดับ ที่ดิน : วัดจากอันดับที่ดิน ลงประกาศใหม่
 
ค้นหาที่ดิน ตามที่ตั้ง จาก เขต หรือ จังหวัด |ค้นหาที่ดิน ตามโซน
   
copyright 2006 © land.co.th