100 อันดับที่ดิน( ที่ดินใหม่ ) มีภาำพ ไม่มีภาพ

No :1:Land ID:232631?????? 49-3-62 ??? ???????????? ???????????2?? .  
พื้นที่ดิน : 49:ไร่:3:งาน :62:ตารางวา::ราคาที่ดิน:12,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :6:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/10/20 06:16:10

No :2:Land ID:232630 ??? ?????? ??????????????? ???? ??????? ????? ??????????? ???????????? 77000 51 ??? 2 ???? ????? 5 .  
พื้นที่ดิน : 51:ไร่:1:งาน :86:ตารางวา::ราคาที่ดิน:28,050,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :6:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/10/19 17:26:16

No :3:Land ID:232629???????????????????? 2 ??? ?.?????? 64/1 .  
พื้นที่ดิน : 2:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:15,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :15:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/10/14 14:41:43

No :4:Land ID:232628??????????????? 229 ??????? ????????? ?.????????? ?.?????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:2:งาน :29:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,650,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :9:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/10/13 15:02:32

No :5:Land ID:232627??????? ??????????? ?????? ?????????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :30:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :18:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/10/13 09:45:01

No :6:Land ID:232626???????????????????????? ????????????? .  
พื้นที่ดิน : 29:ไร่:0:งาน :7:ตารางวา::ราคาที่ดิน:180,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :8:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/10/13 04:16:31

No :7:Land ID:232625?????????????? 2 ??? ????????????????? ??????-??????? ??.48 ???? ???.???????? .  
พื้นที่ดิน : 2:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,800,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :4:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/10/12 03:08:42

No :8:Land ID:232624??????? ????????????? ?.??????????? ?.????????? ?.??????? 60 ??? .  
พื้นที่ดิน : 60:ไร่:2:งาน :24:ตารางวา::ราคาที่ดิน:5,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :12:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/10/11 09:14:19

No :9:Land ID:232622?????????850??????? .  
พื้นที่ดิน : 2:ไร่:0:งาน :50:ตารางวา::ราคาที่ดิน:10,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :36:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/10/03 08:37:44

No :10:Land ID:232621????????? ???? ???? 20-3-90 ??? (????????) .  
พื้นที่ดิน : 20:ไร่:3:งาน :90:ตารางวา::ราคาที่ดิน:7,430,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :32:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/10/03 03:46:22

No :11:Land ID:232620???????????????????54??????????????????????????????????????0% .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :147:ตารางวา::ราคาที่ดิน:6,615,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :38:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/10/01 15:21:19

No :12:Land ID:232619?????????????????????????????????????????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 3:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:10,050,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :31:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/10/01 06:41:38

No :13:Land ID:232614???????????????? 147 ???.(??????)??????????????? ????38,000/?? ????????????????????????????(???????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:1:งาน :47:ตารางวา::ราคาที่ดิน:5,586,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :46:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/09/23 08:02:26

No :14:Land ID:232613??????????? .  
พื้นที่ดิน : 13:ไร่:0:งาน :44:ตารางวา::ราคาที่ดิน:81,500,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :50:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/09/19 13:09:10

No :15:Land ID:232612????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:1:งาน :89:ตารางวา::ราคาที่ดิน:12,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :47:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/09/18 10:11:28

No :16:Land ID:232611?????????????? ??????332 ??????? ?????? ?????? .  
พื้นที่ดิน : 4:ไร่:1:งาน :60:ตารางวา::ราคาที่ดิน:9,500.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :47:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/09/18 09:54:44

No :17:Land ID:232610????????? 17-2-2.8 ??? ?.???????? ?.???????? ?.?????? ?????????98 ???? ?????? 347 ?????????? ??????? .  
พื้นที่ดิน : 17:ไร่:2:งาน :3:ตารางวา::ราคาที่ดิน:37,400,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :42:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/09/17 07:31:13

No :18:Land ID:232609????????? 333 ???. ???????????????5 ???????????????????? ??????????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:3:งาน :33:ตารางวา::ราคาที่ดิน:26,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :50:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/09/16 07:43:21

No :19:Land ID:232608?????????????! ????????????????????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :25:ตารางวา::ราคาที่ดิน:480,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :49:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/09/16 00:59:22

No :20:Land ID:232607????????????????? 8 ??? ?????-???? ??.24 ?????????????????? ?????? ????????????????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 8:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:70,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :51:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/09/14 10:59:33

No :21:Land ID:232606??? ??????????? 7-1-24 ??? - ??? ???????????? 7 ??????? (???????????) ???????? .  
พื้นที่ดิน : 7:ไร่:1:งาน :24:ตารางวา::ราคาที่ดิน:62,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :59:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/09/13 10:07:35

No :22:Land ID:232601????????????????? ??? 4 ??????????????????? ?????????????1 ????? 2 ???? ??? 120 ??.?. ?????????? 240 .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:1:งาน :20:ตารางวา::ราคาที่ดิน:3,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :45:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/09/09 05:04:48

No :23:Land ID:232600????????????????? ??? 4 ??????????????????? ??????????1 ???? ??? 120 ??.?.????? 2,100,000 ??? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:1:งาน :20:ตารางวา::ราคาที่ดิน:2,100,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :44:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/09/09 04:58:43

No :24:Land ID:232597????????????????????????????? 2 ???? ??????????????? ?.??????? ?.?????????? .  
พื้นที่ดิน : 4:ไร่:2:งาน :94:ตารางวา::ราคาที่ดิน:23,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :47:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/09/08 14:49:59

No :25:Land ID:232596?????????????? ?????? ?????????????????? ??????-????? .  
พื้นที่ดิน : 2:ไร่:3:งาน :83:ตารางวา::ราคาที่ดิน:14,500,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :38:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/09/07 10:23:20

No :26:Land ID:232591???????????? 82 ???. ???????? 100 ???????? ??????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :82:ตารางวา::ราคาที่ดิน:350,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :38:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/09/06 13:40:24

No :27:Land ID:232589??????????? 3 ??? 256.2 ???. ??????? ?.???? ?.????????? ?.??????? (???????????) .  
พื้นที่ดิน : 3:ไร่:256:งาน :2:ตารางวา::ราคาที่ดิน:35,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :38:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/09/06 09:12:39

No :28:Land ID:232586??????????? !! ?????? 3 ??? 1 ??? 54 ??? ??????????? .  
พื้นที่ดิน : 3:ไร่:1:งาน :54:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :41:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/09/06 03:31:16

No :29:Land ID:232584???????.??????????? ?.??????????? .  
พื้นที่ดิน : 21:ไร่:3:งาน :54:ตารางวา::ราคาที่ดิน:3,200,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :49:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/09/05 14:21:29

No :30:Land ID:232583?????????????????????? ?????? ??.42 ?????????????????????????? ??????????? ???????? 19-0-35 ??? .  
พื้นที่ดิน : 19:ไร่:0:งาน :35:ตารางวา::ราคาที่ดิน:95,437,500.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :49:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/09/05 08:07:21

No :31:Land ID:232582?????????????????????? ?????? ??.42 ?????????????????????????? ??????????? ???????? 19-0-35 ??? .  
พื้นที่ดิน : 19:ไร่:0:งาน :35:ตารางวา::ราคาที่ดิน:95,437,500.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :47:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/09/05 08:03:16

No :32:Land ID:232579????????? 3 ??? ???????????? ???????????????? ?????????????????? ?????????????????????????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 3:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:3,900,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :71:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/09/02 11:13:26

No :33:Land ID:232577?????????????? ??????? 1 ??? ?????????? 550,000????????????????? ?.??????? ?.??????? .  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:550,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :63:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/08/31 09:05:32

No :34:Land ID:232574??????????? ?????? ??????? ?.?????? ?????????????? .  
พื้นที่ดิน : 6:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:60,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :77:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/08/21 07:03:18

No :35:Land ID:232573??????????? ?????? ??????? ?.?????? ?????????????? .  
พื้นที่ดิน : 6:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:60,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :63:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/08/21 07:02:48

No :36:Land ID:232572??????????? ?????? ??????? ?.?????? ?????????????? .  
พื้นที่ดิน : 6:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:60,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :72:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/08/21 07:00:44

No :37:Land ID:232571????????? 25 ??? 3 ??? 64.5 ??.?? .  
พื้นที่ดิน : 25:ไร่:3:งาน :65:ตารางวา::ราคาที่ดิน:4,500,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :85:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/08/21 03:38:32

No :38:Land ID:232570???????????????????????? ???????? ?????? .  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:1:งาน :26:ตารางวา::ราคาที่ดิน:900,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :78:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/08/20 11:40:57

No :39:Land ID:232569????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 27:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:32,400,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :203:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/08/04 13:28:00

No :40:Land ID:232568???????????? ????????????????????????????????? ?????? 3 ??? 3??? 38??????? ?.?????????????? .  
พื้นที่ดิน : 3:ไร่:3:งาน :38:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,500,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :79:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/08/02 18:50:18

No :41:Land ID:232567???????????? ????????????????????????????????? ?????? 3 ??? 3??? 38??????? ?.?????????????? .  
พื้นที่ดิน : 3:ไร่:3:งาน :38:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,500,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :76:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/08/02 18:46:36

No :42:Land ID:232566?????????????? ??????332 ??????? ?????? ?????? .  
พื้นที่ดิน : 3:ไร่:1:งาน :60:ตารางวา::ราคาที่ดิน:9,500.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :91:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/08/01 10:11:31

No :43:Land ID:232565?????????????? ??????332 ??????? ?????? ?????? .  
พื้นที่ดิน : 4:ไร่:1:งาน :60:ตารางวา::ราคาที่ดิน:9,500.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :77:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/08/01 09:24:23

No :44:Land ID:232564????????? ?????? .  
พื้นที่ดิน : 3:ไร่:0:งาน :86:ตารางวา::ราคาที่ดิน:2,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :77:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/07/29 15:52:17

No :45:Land ID:232562????????????????????? 40 ??? 11 50 ???. 4500000 ??? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :50:ตารางวา::ราคาที่ดิน:4,500,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :94:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/07/22 06:40:26

No :46:Land ID:232560?????????!!!?????????????????????????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 6:ไร่:2:งาน :34:ตารางวา::ราคาที่ดิน:18,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :310:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/07/19 14:55:00

No :47:Land ID:232559????????? 685 ???. ?????????? .  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:2:งาน :85:ตารางวา::ราคาที่ดิน:37,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :104:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/07/19 04:38:44

No :48:Land ID:232558??????????????????????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 50:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:3,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :308:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/07/18 09:36:28

No :49:Land ID:232557????????? .  
พื้นที่ดิน : 4:ไร่:3:งาน :89:ตารางวา::ราคาที่ดิน:15,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :329:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/07/10 10:35:29

No :50:Land ID:232556 ?????????????????? ?????? ??????????? .  
พื้นที่ดิน : 4:ไร่:3:งาน :89:ตารางวา::ราคาที่ดิน:15,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :67:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/07/10 10:16:55

No :51:Land ID:232555???????????????? ??????? ?????????????? .  
พื้นที่ดิน : 13:ไร่:2:งาน :41:ตารางวา::ราคาที่ดิน:33,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :99:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/07/09 05:05:31

No :52:Land ID:232554 ???????????????? ??????? ?????????????? .  
พื้นที่ดิน : 13:ไร่:2:งาน :41:ตารางวา::ราคาที่ดิน:33,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :74:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/07/09 05:01:46

No :53:Land ID:232553????????????? 85 ???. .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :85:ตารางวา::ราคาที่ดิน:220,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :136:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/07/07 07:36:11

No :54:Land ID:232552????????? 2 ???? ??????????????? ????????? ????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:1:งาน :14:ตารางวา::ราคาที่ดิน:650,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :111:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/06/30 16:08:00

No :55:Land ID:232551????????? ?????????? ??????? ????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :15:ตารางวา::ราคาที่ดิน:400,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :107:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/06/30 15:08:31

No :56:Land ID:232550????????? ?????????? ??????? ????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :15:ตารางวา::ราคาที่ดิน:400,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :127:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/06/30 15:07:40

No :57:Land ID:232549????????? ?????????? ??????? ????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :15:ตารางวา::ราคาที่ดิน:400,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :96:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/06/30 15:06:57

No :58:Land ID:232548????????? ?????????? ??????? ????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :15:ตารางวา::ราคาที่ดิน:400,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :104:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/06/30 15:02:56

No :59:Land ID:232547????????? ?????????? ??????? ????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :15:ตารางวา::ราคาที่ดิน:400,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :102:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/06/30 15:02:22

No :60:Land ID:232546????????? ?????????? ??????? ????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :15:ตารางวา::ราคาที่ดิน:400,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :105:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/06/30 14:59:03

No :61:Land ID:232545????????? ?????????? ??????? ????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :15:ตารางวา::ราคาที่ดิน:400,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :98:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/06/30 14:51:34

No :62:Land ID:232544?????????... 1???26???.? ???????????? ????????????????????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:1:งาน :26:ตารางวา::ราคาที่ดิน:47,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :89:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/06/30 14:41:11

No :63:Land ID:232543????????? ?.??????? ????? ??????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :16:ตารางวา::ราคาที่ดิน:400,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :107:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/06/30 13:09:42

No :64:Land ID:232542????????? ????? 59 ??.?? ?????????????????????????? 170 ???? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :59:ตารางวา::ราคาที่ดิน:7,500,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :122:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/06/25 21:28:05

No :65:Land ID:232540???????????????????????????? ???????? ????? ??????????????? .  
พื้นที่ดิน : 13:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:3,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :140:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/06/17 04:28:32

No :66:Land ID:232539 ???????????????????????????? ???????????? ?????????? ?????????????????????? ?????9??? .  
พื้นที่ดิน : 9:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:2,550,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :132:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/06/17 04:23:59

No :67:Land ID:232538??????????????????????????5900???????????????????????????????????????????????????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :18:ตารางวา::ราคาที่ดิน:390,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :430:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/06/14 10:07:39

No :68:Land ID:232537????????????? ?????? .  
พื้นที่ดิน : 11:ไร่:0:งาน :32:ตารางวา::ราคาที่ดิน:5,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :146:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/06/13 08:15:44

No :69:Land ID:232536??????????????? 2 ???????? ?.???????? ?.????? ?.????????? .  
พื้นที่ดิน : 2:ไร่:2:งาน :8:ตารางวา::ราคาที่ดิน:6,500.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :165:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/06/11 13:15:55

No :70:Land ID:232535?????????????? ???????????????????? ?????????????? ?????????? .  
พื้นที่ดิน : 11:ไร่:0:งาน :12:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,490,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :170:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/06/11 02:36:53

No :71:Land ID:232534 ????????? 31??? 3 ??? 17 ??????? ??????????????? ???????????????????? ?????????? ?????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 31:ไร่:3:งาน :17:ตารางวา::ราคาที่ดิน:2,590,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :165:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/06/11 02:25:33

No :72:Land ID:232533????????????24???.?????????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :24:ตารางวา::ราคาที่ดิน:2,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :449:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/06/10 05:50:04

No :73:Land ID:232532????????????24???.?????????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :24:ตารางวา::ราคาที่ดิน:2,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :430:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/06/10 05:49:18

No :74:Land ID:232531????????????24???.?????????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :24:ตารางวา::ราคาที่ดิน:2,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :434:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/06/10 05:48:07

No :75:Land ID:232530????????????24???.?????????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :24:ตารางวา::ราคาที่ดิน:2,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :434:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/06/10 05:46:13

No :76:Land ID:232529?????????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 3:ไร่:2:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:3,500,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :437:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/06/10 05:09:23

No :77:Land ID:232527??????????????????????????? 100 ???? 1 ??? 1 ??? 620000 .  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:1:งาน :5:ตารางวา::ราคาที่ดิน:620,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :182:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/06/06 07:39:27

No :78:Land ID:232526????????????????????????????????????????????? 1 ??? ??????????????? .  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:10,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :178:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/06/05 05:56:46

No :79:Land ID:232525???????????????????????????????????????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :13:ตารางวา::ราคาที่ดิน:600,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :458:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/06/01 05:32:08

No :80:Land ID:232524????????????.5 63??? ????????? .  
พื้นที่ดิน : 63:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:180,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :171:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/05/31 21:49:17

No :81:Land ID:232523????????????????????????????????????? ??????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:3:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:35,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :156:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/05/30 06:05:41

No :82:Land ID:232522????????????? ???????????? ?????? ?????? .  
พื้นที่ดิน : 11:ไร่:2:งาน :83:ตารางวา::ราคาที่ดิน:11,500,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :165:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/05/28 01:19:27

No :83:Land ID:232521????????? ?????????? 9 ??? ?????????? .  
พื้นที่ดิน : 9:ไร่:2:งาน :20:ตารางวา::ราคาที่ดิน:200,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :178:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/05/27 06:41:10

No :84:Land ID:232520???????????????????????????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:3:งาน :45:ตารางวา::ราคาที่ดิน:95,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :437:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/05/24 14:44:59

No :85:Land ID:232519 ????????????.5 ????????????????? 4084 .  
พื้นที่ดิน : 18:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:185,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :176:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/05/23 21:20:43

No :86:Land ID:232518????????????????????????????????????????????-???????? ?????????300???? .  
พื้นที่ดิน : 22:ไร่:3:งาน :66:ตารางวา::ราคาที่ดิน:28,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :160:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/05/19 07:22:00

No :87:Land ID:232517?????????????????????? 081 873 6 1 2 3 .  
พื้นที่ดิน : 15:ไร่:2:งาน :78:ตารางวา::ราคาที่ดิน:14,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :176:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/05/18 03:22:15

No :88:Land ID:232516??????????????8?????????????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 8:ไร่:2:งาน :62:ตารางวา::ราคาที่ดิน:40,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :2304:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/05/15 03:32:57

No :89:Land ID:232515??????????????8?????????????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 8:ไร่:2:งาน :62:ตารางวา::ราคาที่ดิน:40,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :2318:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/05/15 03:32:43

No :90:Land ID:232513 .  
พื้นที่ดิน : 22:ไร่:3:งาน :66:ตารางวา::ราคาที่ดิน:2,800,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :2248:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/05/12 07:00:12

No :91:Land ID:232511????????????????????? ??????????????? ?????????? ??????????????? ???????????????? .  
พื้นที่ดิน : 6:ไร่:3:งาน :54:ตารางวา::ราคาที่ดิน:38,556,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :167:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/05/02 10:24:37

No :92:Land ID:232510????????????????????????????????????3??????????????????????????????????????????????????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :60:ตารางวา::ราคาที่ดิน:340,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :2481:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/04/27 11:41:02

No :93:Land ID:232509?????????????????????? ?????? ?????? 4 ??? ????? 500,000 ??? .  
พื้นที่ดิน : 6:ไร่:1:งาน :84:ตารางวา::ราคาที่ดิน:3,250,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :222:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/04/24 10:23:24

No :94:Land ID:232508??????????????? ????????????? ??????? ?????????????? 081 873 6123 .  
พื้นที่ดิน : 15:ไร่:2:งาน :78:ตารางวา::ราคาที่ดิน:14,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :250:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/04/06 12:27:58

No :95:Land ID:232506????????????? ?????????????? .  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:1:งาน :68:ตารางวา::ราคาที่ดิน:3,500,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :194:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/03/28 04:57:39

No :96:Land ID:232504???????????????????? 3 ???????????? ???????? ??????? ? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :54:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,893,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :227:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/03/24 07:31:29

No :97:Land ID:232502?????????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 4:ไร่:1:งาน :20:ตารางวา::ราคาที่ดิน:9,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :2541:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/03/23 06:53:55

No :98:Land ID:232492????????? ??????????????????????? ???? ? ?????????-?????(108) ???? ? ? 10 ??????? 500 ???? ? ??????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :83:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,770,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :217:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/03/19 11:30:50

No :99:Land ID:232491???????????????? .  
พื้นที่ดิน : 16:ไร่:0:งาน :60:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,300,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :2484:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/03/18 02:41:27

No :100:Land ID:232490 ???????????????? .  
พื้นที่ดิน : 14:ไร่:0:งาน :60:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,300,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :164:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/03/18 02:34:27

100 อันดับ ที่ดิน : วัดจากอันดับที่ดิน ลงประกาศใหม่
 
ค้นหาที่ดิน ตามที่ตั้ง จาก เขต หรือ จังหวัด |ค้นหาที่ดิน ตามโซน
   
copyright 2006 © land.co.th