100 อันดับที่ดิน( ที่ดินใหม่ นอกกรุงเทพมหานคร ) มีภาำพ ไม่มีภาพ

No :1:Land ID:232725?????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:1:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:2,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :3:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/02/20 06:42:59

No :2:Land ID:232724????????????????????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 3:ไร่:1:งาน :73:ตารางวา::ราคาที่ดิน:2,900,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :8:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/02/20 06:07:16

No :3:Land ID:232723????????????????????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 3:ไร่:1:งาน :73:ตารางวา::ราคาที่ดิน:2,900,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :5:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/02/20 06:04:33

No :4:Land ID:232722 ????????????? ????????????????????????? 2 ?? ????? 450,000 ??? ????????????? .  
พื้นที่ดิน : 9:ไร่:3:งาน :83:ตารางวา::ราคาที่ดิน:450,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :2:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/02/20 02:58:43

No :5:Land ID:232721??????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 3:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:4,500.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :2:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/02/19 08:15:03

No :6:Land ID:232720????????? ?????????????? ??????? 190,000 ??? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:1:งาน :48:ตารางวา::ราคาที่ดิน:190,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :4:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/02/18 09:24:30

No :7:Land ID:232719??????????????????????????????? ?????? .  
พื้นที่ดิน : 10:ไร่:0:งาน :28:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :12:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/02/15 07:30:49

No :8:Land ID:232718KUTE ?????????????????????? ?????????????????????????? ??????? ??????????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :16:ตารางวา::ราคาที่ดิน:2,500.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :11:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/02/11 02:42:52

No :9:Land ID:232717KUTE ?????????????????????? ?????????????????????????? ??????? ??????????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :16:ตารางวา::ราคาที่ดิน:2,500.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :6:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/02/11 02:41:22

No :10:Land ID:232716??????????????????? 4 ???? ????????????? ???????? ??????? ??????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :16:ตารางวา::ราคาที่ดิน:32,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :14:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/02/11 02:20:09

No :11:Land ID:232715????????????????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 49:ไร่:1:งาน :76:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,777,600.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :20:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/02/08 08:42:37

No :12:Land ID:232714??????????????????????????????????????? ?????????? ??????????????? .  
พื้นที่ดิน : 3:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:4,500.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :15:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/02/07 06:47:59

No :13:Land ID:232710????????? ????? ????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:3:งาน :3:ตารางวา::ราคาที่ดิน:4,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :24:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/02/04 06:17:16

No :14:Land ID:232709 .  
พื้นที่ดิน : 16:ไร่:1:งาน :20:ตารางวา::ราคาที่ดิน:8,500,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :12:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/02/03 08:50:43

No :15:Land ID:232706????????????? .  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:1:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,890,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :24:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/01/31 09:32:01

No :16:Land ID:232705 .  
พื้นที่ดิน : 4:ไร่:1:งาน :85:ตารางวา::ราคาที่ดิน:156,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :21:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/01/29 04:29:17

No :17:Land ID:232703????????? 13 ??? ???? ???. ??????????? .  
พื้นที่ดิน : 13:ไร่:2:งาน :30:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,700,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :26:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/01/23 16:37:52

No :18:Land ID:232702????????? 13 ??? ???? ???. ??????????? .  
พื้นที่ดิน : 13:ไร่:2:งาน :30:ตารางวา::ราคาที่ดิน:170,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :27:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/01/23 16:35:35

No :19:Land ID:232701????????? 13 ??? ???? ???. ??????????? .  
พื้นที่ดิน : 13:ไร่:2:งาน :30:ตารางวา::ราคาที่ดิน:170,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :28:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/01/23 16:34:03

No :20:Land ID:232700??????????????????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 6:ไร่:2:งาน :63:ตารางวา::ราคาที่ดิน:50,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :31:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/01/22 03:50:29

No :21:Land ID:232699????????? ?????????????? ??????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:1:งาน :48:ตารางวา::ราคาที่ดิน:280,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :44:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/01/20 05:08:33

No :22:Land ID:232698 ????????? 50-3-29??? ???? 6,500,000??? ????????????? .  
พื้นที่ดิน : 50:ไร่:3:งาน :29:ตารางวา::ราคาที่ดิน:6,500,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :31:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/01/17 17:42:18

No :23:Land ID:232696MD-001 ??????????????????????-???????? ?????? 32 ??? ???????? ?????? .  
พื้นที่ดิน : 32:ไร่:0:งาน :1:ตารางวา::ราคาที่ดิน:29,760,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :45:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/01/15 06:18:21

No :24:Land ID:232695????????? ???????????? ??????? .  
พื้นที่ดิน : 10:ไร่:2:งาน :9:ตารางวา::ราคาที่ดิน:3,500,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :33:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/01/15 01:24:23

No :25:Land ID:232694 .  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:2:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:2,400,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :32:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/01/12 04:53:50

No :26:Land ID:232691??????????????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 2:ไร่:1:งาน :5:ตารางวา::ราคาที่ดิน:9,955,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :47:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/01/06 04:51:18

No :27:Land ID:232690????????..??????(?????)???????????? ??????? ???????????? ?.????? ?.?????? .  
พื้นที่ดิน : 29:ไร่:0:งาน :66:ตารางวา::ราคาที่ดิน:150,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :58:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/01/04 09:49:01

No :28:Land ID:232689??????????? ???????? ??????????????? 1???? .  
พื้นที่ดิน : 37:ไร่:3:งาน :91:ตารางวา::ราคาที่ดิน:19,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :58:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/01/04 06:10:38

No :29:Land ID:232688??????????? ???????? ??????????????? 1???? .  
พื้นที่ดิน : 37:ไร่:3:งาน :91:ตารางวา::ราคาที่ดิน:19,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :42:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/01/04 06:08:19

No :30:Land ID:232687??????????? ???????? ??????????????? 1???? ????????????????????????? 2 ??. .  
พื้นที่ดิน : 37:ไร่:3:งาน :91:ตารางวา::ราคาที่ดิน:288,629,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :44:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/01/04 06:04:35

No :31:Land ID:232686??????????? ???????? ??????????????? 1???? ????????????????????????? 2 ??. .  
พื้นที่ดิน : 37:ไร่:3:งาน :91:ตารางวา::ราคาที่ดิน:288,629,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :42:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/01/04 06:03:36

No :32:Land ID:232685???????????????????? ???? ??.???????? ??????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 2:ไร่:2:งาน :11:ตารางวา::ราคาที่ดิน:4,900,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :37:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/01/02 07:09:40

No :33:Land ID:232684??????????????????????????????? ???1 ???????? 50??????? ??????????? ????????? 8 ???? ?????? 5??????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :50:ตารางวา::ราคาที่ดิน:5,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :36:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/01/01 17:19:10

No :34:Land ID:232683????????????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:1:งาน :16:ตารางวา::ราคาที่ดิน:3,400,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :59:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/12/30 01:01:45

No :35:Land ID:232682????????? 35 ??? ????????? ?????????????????????????????????????????-?????? .  
พื้นที่ดิน : 35:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:612,500,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :41:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/12/29 10:22:24

No :36:Land ID:232681?????????????????????? 1 ??? ??????????????? ?????????? 346 .  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,500,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :55:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/12/28 14:07:24

No :37:Land ID:232680?????????: 204??.?. ????????????????2 (???6) .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:2:งาน :4:ตารางวา::ราคาที่ดิน:9,500,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :43:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/12/27 16:58:57

No :38:Land ID:232679???????????? 3 ??????? ?????????????????????????? 120 ?. .  
พื้นที่ดิน : 3:ไร่:0:งาน :72:ตารางวา::ราคาที่ดิน:38,163,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :47:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/12/26 14:44:10

No :39:Land ID:232678?????????????????44????????.????????.?????????.???????????(???089-9234-614) .  
พื้นที่ดิน : 44:ไร่:1:งาน :94:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,300,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :77:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/12/23 14:20:30

No :40:Land ID:232677??????????????????2 ???????????? 2???3???50??????? .  
พื้นที่ดิน : 2:ไร่:3:งาน :350:ตารางวา::ราคาที่ดิน:28,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :50:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/12/23 06:44:23

No :41:Land ID:232676??????????????????????? ?.??????? ?.???????? ?.?????? .  
พื้นที่ดิน : 3:ไร่:3:งาน :62:ตารางวา::ราคาที่ดิน:4,883,750.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :60:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/12/23 05:21:24

No :42:Land ID:232675?????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????? 50-200 ??????????????? .  
พื้นที่ดิน : 200:ไร่:4:งาน :160:ตารางวา::ราคาที่ดิน:60,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :55:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/12/23 03:16:57

No :43:Land ID:232674 ?????????????? ?????? ?????????????? 346 ???????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:300:งาน :46:ตารางวา::ราคาที่ดิน:2,500,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :52:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/12/19 06:40:53

No :44:Land ID:232673????????????????????? ?????????(??????????) .  
พื้นที่ดิน : 2:ไร่:2:งาน :86:ตารางวา::ราคาที่ดิน:3,990,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :75:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/12/18 07:57:21

No :45:Land ID:232671????????? 7 ???????? ?????????????????? ????????????????? ??????????????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 7:ไร่:2:งาน :87:ตารางวา::ราคาที่ดิน:600,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :74:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/12/15 18:17:38

No :46:Land ID:232670??????????????? ??????? 60 ???? ???????? 228 ??? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :228:ตารางวา::ราคาที่ดิน:7,500,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :74:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/12/15 05:10:50

No :47:Land ID:232669????????????????????????????? ???????? 3 ??????? .  
พื้นที่ดิน : 3:ไร่:2:งาน :13:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,800,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :62:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/12/15 04:17:53

No :48:Land ID:232667???????????????? ???????????? ????????????? .  
พื้นที่ดิน : 5:ไร่:1:งาน :79:ตารางวา::ราคาที่ดิน:6,100,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :99:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/12/09 07:10:34

No :49:Land ID:232663????????? .  
พื้นที่ดิน : 8:ไร่:2:งาน :83:ตารางวา::ราคาที่ดิน:3,900,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :92:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/12/05 10:46:52

No :50:Land ID:232662?????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????? 50-200 ??????????????? .  
พื้นที่ดิน : 200:ไร่:4:งาน :160:ตารางวา::ราคาที่ดิน:30,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :88:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/12/04 09:25:51

No :51:Land ID:232661????????? 27 ??? ?????????????????? ?????????????? ????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 27:ไร่:1:งาน :28:ตารางวา::ราคาที่ดิน:5,464,150.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :99:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/12/02 10:14:56

No :52:Land ID:232659????????? (???????) .  
พื้นที่ดิน : 2:ไร่:3:งาน :36:ตารางวา::ราคาที่ดิน:5,500,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :112:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/11/28 04:57:17

No :53:Land ID:232658????????? ?. ????????????? ?? ?.???????? ?????????????? ???????? 1-1-96 ??? ???? 596 ??????? ??????? .  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:1:งาน :96:ตารางวา::ราคาที่ดิน:3,200,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :95:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/11/27 04:04:48

No :54:Land ID:232655??????? ????????????? .  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,700,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :133:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/11/21 08:59:42

No :55:Land ID:232654?????????????? ?????????? 3/4 .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:2:งาน :4:ตารางวา::ราคาที่ดิน:8,568,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :142:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/11/20 05:33:36

No :56:Land ID:232653????????? ?????? ?????????? ?????? ????Big C tesco ?????? ???????? 11 ??? 15????/??? .  
พื้นที่ดิน : 11:ไร่:2:งาน :50:ตารางวา::ราคาที่ดิน:15,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :138:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/11/19 07:46:15

No :57:Land ID:232652????????????? ????? 5 ??? ??????????????? (?????????????) .  
พื้นที่ดิน : 5:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:2,250,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :126:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/11/19 04:02:39

No :58:Land ID:232651 ????????? ???????? ?????????????????????????,????????? ?????????????? 34 ??? ? 2.9???? .  
พื้นที่ดิน : 34:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:2,900,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :113:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/11/18 05:48:26

No :59:Land ID:232650?????????????????????? ?.??????????? ?.??????????? .  
พื้นที่ดิน : 5:ไร่:1:งาน :95:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,600,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :128:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/11/17 11:41:00

No :60:Land ID:232649????????? ??????? ????????? ?????????? 31 ???? 2.6???? ,Sell Land at KOARAI district Chachoengsao .  
พื้นที่ดิน : 27:ไร่:1:งาน :17:ตารางวา::ราคาที่ดิน:2,600,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :128:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/11/16 07:24:36

No :61:Land ID:232648????????????? .  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:1:งาน :1:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :145:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/11/12 04:38:36

No :62:Land ID:232646???????????????? .  
พื้นที่ดิน : 12:ไร่:1:งาน :80:ตารางวา::ราคาที่ดิน:380,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :138:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/11/11 04:33:05

No :63:Land ID:232645??????????????????? ????????? ???? 850,000 ??? .  
พื้นที่ดิน : 5:ไร่:3:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:850,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :147:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/11/09 14:13:30

No :64:Land ID:232644???????????????????????????????/?????????? .  
พื้นที่ดิน : 3:ไร่:3:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:4,600,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :138:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/11/06 04:06:46

No :65:Land ID:232643 ??????? ??????????? ?????? ??????????? ????????????? ???????????? ??????????? .  
พื้นที่ดิน : 21:ไร่:1:งาน :67:ตารางวา::ราคาที่ดิน:56,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :84:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/11/05 10:03:36

No :66:Land ID:232642??????????????????? ??????????????????????? ?????????? ????? ?????? SME ???????????????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :100:ตารางวา::ราคาที่ดิน:990,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :139:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/11/04 07:47:56

No :67:Land ID:232641?????????????????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 11:ไร่:4:งาน :187:ตารางวา::ราคาที่ดิน:70,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :140:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/11/02 05:33:24

No :68:Land ID:232639????????? ?.????????????? ?.???????? ?.?????? .  
พื้นที่ดิน : 15:ไร่:2:งาน :62:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :161:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/10/29 15:25:27

No :69:Land ID:232638??????????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :60:ตารางวา::ราคาที่ดิน:75,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :163:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/10/28 08:49:15

No :70:Land ID:232637?????????????? ????????????????-????????? (??.319) .  
พื้นที่ดิน : 18:ไร่:3:งาน :84:ตารางวา::ราคาที่ดิน:56,880,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :146:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/10/27 04:32:19

No :71:Land ID:232636???????????????????????????????? ???? 8 ??? 1 ??? 23 ???. ?????? 2 ???? ?????????? .  
พื้นที่ดิน : 8:ไร่:1:งาน :23:ตารางวา::ราคาที่ดิน:66,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :116:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/10/26 07:25:21

No :72:Land ID:232635????????? .  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:3:งาน :63:ตารางวา::ราคาที่ดิน:3.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :144:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/10/26 02:20:22

No :73:Land ID:232634??? ?????? ????????????? ???????? ?????? 85 ??? ?????? ???????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 85:ไร่:1:งาน :14:ตารางวา::ราคาที่ดิน:800,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :187:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/10/25 08:07:41

No :74:Land ID:232633????????????????? ??? ?.???????? ?.??????? ?.????? .  
พื้นที่ดิน : 5:ไร่:2:งาน :22:ตารางวา::ราคาที่ดิน:2,500,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :163:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/10/23 08:18:47

No :75:Land ID:232632????????? ??????????????? 1???1??? 60 ?? .  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:1:งาน :60:ตารางวา::ราคาที่ดิน:8,500,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :138:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/10/23 07:53:09

No :76:Land ID:232631?????? 49-3-62 ??? ???????????? ???????????2?? .  
พื้นที่ดิน : 49:ไร่:3:งาน :62:ตารางวา::ราคาที่ดิน:12,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :160:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/10/20 06:16:10

No :77:Land ID:232630 ??? ?????? ??????????????? ???? ??????? ????? ??????????? ???????????? 77000 51 ??? 2 ???? ????? 5 .  
พื้นที่ดิน : 51:ไร่:1:งาน :86:ตารางวา::ราคาที่ดิน:28,050,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :191:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/10/19 17:26:16

No :78:Land ID:232629???????????????????? 2 ??? ?.?????? 64/1 .  
พื้นที่ดิน : 2:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:15,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :184:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/10/14 14:41:43

No :79:Land ID:232628??????????????? 229 ??????? ????????? ?.????????? ?.?????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:2:งาน :29:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,650,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :140:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/10/13 15:02:32

No :80:Land ID:232627??????? ??????????? ?????? ?????????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :30:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :181:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/10/13 09:45:01

No :81:Land ID:232626???????????????????????? ????????????? .  
พื้นที่ดิน : 29:ไร่:0:งาน :7:ตารางวา::ราคาที่ดิน:180,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :163:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/10/13 04:16:31

No :82:Land ID:232625?????????????? 2 ??? ????????????????? ??????-??????? ??.48 ???? ???.???????? .  
พื้นที่ดิน : 2:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,800,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :167:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/10/12 03:08:42

No :83:Land ID:232624??????? ????????????? ?.??????????? ?.????????? ?.??????? 60 ??? .  
พื้นที่ดิน : 60:ไร่:2:งาน :24:ตารางวา::ราคาที่ดิน:5,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :153:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/10/11 09:14:19

No :84:Land ID:232622?????????850??????? .  
พื้นที่ดิน : 2:ไร่:0:งาน :50:ตารางวา::ราคาที่ดิน:10,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :201:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/10/03 08:37:44

No :85:Land ID:232621????????? ???? ???? 20-3-90 ??? (????????) .  
พื้นที่ดิน : 20:ไร่:3:งาน :90:ตารางวา::ราคาที่ดิน:7,430,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :167:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/10/03 03:46:22

No :86:Land ID:232620???????????????????54??????????????????????????????????????0% .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :147:ตารางวา::ราคาที่ดิน:6,615,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :180:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/10/01 15:21:19

No :87:Land ID:232619?????????????????????????????????????????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 3:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:10,050,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :189:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/10/01 06:41:38

No :88:Land ID:232614???????????????? 147 ???.(??????)??????????????? ????38,000/?? ????????????????????????????(???????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:1:งาน :47:ตารางวา::ราคาที่ดิน:5,586,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :199:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/09/23 08:02:26

No :89:Land ID:232613??????????? .  
พื้นที่ดิน : 13:ไร่:0:งาน :44:ตารางวา::ราคาที่ดิน:81,500,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :202:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/09/19 13:09:10

No :90:Land ID:232612????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:1:งาน :89:ตารางวา::ราคาที่ดิน:12,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :211:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/09/18 10:11:28

No :91:Land ID:232611?????????????? ??????332 ??????? ?????? ?????? .  
พื้นที่ดิน : 4:ไร่:1:งาน :60:ตารางวา::ราคาที่ดิน:9,500.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :209:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/09/18 09:54:44

No :92:Land ID:232610????????? 17-2-2.8 ??? ?.???????? ?.???????? ?.?????? ?????????98 ???? ?????? 347 ?????????? ??????? .  
พื้นที่ดิน : 17:ไร่:2:งาน :3:ตารางวา::ราคาที่ดิน:37,400,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :175:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/09/17 07:31:13

No :93:Land ID:232609????????? 333 ???. ???????????????5 ???????????????????? ??????????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:3:งาน :33:ตารางวา::ราคาที่ดิน:26,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :180:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/09/16 07:43:21

No :94:Land ID:232608?????????????! ????????????????????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :25:ตารางวา::ราคาที่ดิน:480,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :184:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/09/16 00:59:22

No :95:Land ID:232607????????????????? 8 ??? ?????-???? ??.24 ?????????????????? ?????? ????????????????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 8:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:70,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :213:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/09/14 10:59:33

No :96:Land ID:232606??? ??????????? 7-1-24 ??? - ??? ???????????? 7 ??????? (???????????) ???????? .  
พื้นที่ดิน : 7:ไร่:1:งาน :24:ตารางวา::ราคาที่ดิน:62,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :242:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/09/13 10:07:35

No :97:Land ID:232601????????????????? ??? 4 ??????????????????? ?????????????1 ????? 2 ???? ??? 120 ??.?. ?????????? 240 .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:1:งาน :20:ตารางวา::ราคาที่ดิน:3,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :162:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/09/09 05:04:48

No :98:Land ID:232600????????????????? ??? 4 ??????????????????? ??????????1 ???? ??? 120 ??.?.????? 2,100,000 ??? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:1:งาน :20:ตารางวา::ราคาที่ดิน:2,100,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :156:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/09/09 04:58:43

No :99:Land ID:232597????????????????????????????? 2 ???? ??????????????? ?.??????? ?.?????????? .  
พื้นที่ดิน : 4:ไร่:2:งาน :94:ตารางวา::ราคาที่ดิน:23,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :168:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/09/08 14:49:59

No :100:Land ID:232596?????????????? ?????? ?????????????????? ??????-????? .  
พื้นที่ดิน : 2:ไร่:3:งาน :83:ตารางวา::ราคาที่ดิน:14,500,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :170:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/09/07 10:23:20

100 อันดับ ที่ดิน : นอกกรุงเทพมหานคร ลงประกาศใหม่
 
ค้นหาที่ดิน ตามที่ตั้ง จาก เขต หรือ จังหวัด |ค้นหาที่ดิน ตามโซน
   
copyright 2006 © land.co.th