100 อันดับที่ดิน( ที่ดินใหม่ นอกกรุงเทพมหานคร ) มีภาำพ ไม่มีภาพ

No :1:Land ID:232746?????? 5 ??? .  
พื้นที่ดิน : 5:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:150,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :1:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/03/29 11:00:59

No :2:Land ID:232745?????? (??????????????) ??????? ???7-8 ?????????????? (???3466) ????????????? ?????? .  
พื้นที่ดิน : 2:ไร่:4:งาน :33:ตารางวา::ราคาที่ดิน:40,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :8:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/03/27 14:10:04

No :3:Land ID:232744???????????????????? ?????????? ??????????????? .  
พื้นที่ดิน : 2:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:4,500.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :12:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/03/23 08:51:58

No :4:Land ID:232743????????? ??????????????? ????? ??????????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :87:ตารางวา::ราคาที่ดิน:3,250,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :11:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/03/21 10:27:18

No :5:Land ID:232742???????????????????????????????????? 36 ????????????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :93:ตารางวา::ราคาที่ดิน:160,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :14:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/03/19 09:17:45

No :6:Land ID:232741????????? 80 ???. ?????? ?????? ??4?. ?.??????? ?.????????? ?.?????????? ??????????????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :80:ตารางวา::ราคาที่ดิน:600,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :13:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/03/16 10:26:25

No :7:Land ID:232740??????????????? 16 ??? ?????????????????? ?????????????? ??.80 .  
พื้นที่ดิน : 16:ไร่:1:งาน :59:ตารางวา::ราคาที่ดิน:19,200,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :23:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/03/11 20:53:09

No :8:Land ID:232739??????????????????????-?????????? 1-1-25??? .  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:1:งาน :25:ตารางวา::ราคาที่ดิน:2,500,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :25:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/03/10 13:15:15

No :9:Land ID:232738 ???????????????????????????????????? 36 ????????????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :93:ตารางวา::ราคาที่ดิน:160,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :22:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/03/10 08:46:06

No :10:Land ID:232737??????????????????? ??????????????????? ?????????????????????????????????????? 15???3???82??????? .  
พื้นที่ดิน : 15:ไร่:3:งาน :82:ตารางวา::ราคาที่ดิน:40,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :21:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/03/10 03:56:25

No :11:Land ID:232736????????? 4 ??? ???? ??????/??? (?????????????) ?.?.4 ??????? 8???/???? .  
พื้นที่ดิน : 4:ไร่:3:งาน :39:ตารางวา::ราคาที่ดิน:800,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :22:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/03/09 05:41:23

No :12:Land ID:232735??????????????? ???????? 1 ??? 1 ??? 65 ???. ????????????? ???????????? ??????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:1:งาน :65:ตารางวา::ราคาที่ดิน:60,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :24:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/03/08 09:05:28

No :13:Land ID:232734??????????????????? ??????????????????? ?????????????????????????????????????? 15???3???82??????? .  
พื้นที่ดิน : 15:ไร่:3:งาน :82:ตารางวา::ราคาที่ดิน:40,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :27:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/03/05 04:52:19

No :14:Land ID:232733???????????? 39 ??? ???????????????????????????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 39:ไร่:0:งาน :88:ตารางวา::ราคาที่ดิน:21,450,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :25:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/03/04 19:29:06

No :15:Land ID:232732??????????????????? ??????????????????? ?????????????????????????????????????? 15???3???82??????? .  
พื้นที่ดิน : 15:ไร่:3:งาน :82:ตารางวา::ราคาที่ดิน:40,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :28:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/03/03 07:08:59

No :16:Land ID:232730?????????????????????? ?????-???? ?.?.36 .  
พื้นที่ดิน : 38:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:6,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :39:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/03/02 05:42:22

No :17:Land ID:232729????????? ?.????? ?.?????? ???????????? ???? ?????500,000 ?????5 ??? .  
พื้นที่ดิน : 5:ไร่:1:งาน :20:ตารางวา::ราคาที่ดิน:2,500,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :34:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/02/27 14:49:48

No :18:Land ID:232728??????????????? : ?????????????(??????????????) .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :200:ตารางวา::ราคาที่ดิน:700,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :49:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/02/26 06:34:11

No :19:Land ID:232727??????????????? : ?????????????(??????????????) .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :200:ตารางวา::ราคาที่ดิน:700,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :33:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/02/26 06:24:18

No :20:Land ID:232726?????????????? ???? ?????????????? ?.???????????? .  
พื้นที่ดิน : 67:ไร่:0:งาน :49:ตารางวา::ราคาที่ดิน:40,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :35:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/02/24 05:03:32

No :21:Land ID:232725?????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:1:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:2,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :43:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/02/20 06:42:59

No :22:Land ID:232724????????????????????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 3:ไร่:1:งาน :73:ตารางวา::ราคาที่ดิน:2,900,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :54:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/02/20 06:07:16

No :23:Land ID:232723????????????????????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 3:ไร่:1:งาน :73:ตารางวา::ราคาที่ดิน:2,900,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :56:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/02/20 06:04:33

No :24:Land ID:232722 ????????????? ????????????????????????? 2 ?? ????? 450,000 ??? ????????????? .  
พื้นที่ดิน : 9:ไร่:3:งาน :83:ตารางวา::ราคาที่ดิน:450,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :22:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/02/20 02:58:43

No :25:Land ID:232721??????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 3:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:4,500.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :42:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/02/19 08:15:03

No :26:Land ID:232720????????? ?????????????? ??????? 190,000 ??? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:1:งาน :48:ตารางวา::ราคาที่ดิน:190,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :49:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/02/18 09:24:30

No :27:Land ID:232719??????????????????????????????? ?????? .  
พื้นที่ดิน : 10:ไร่:0:งาน :28:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :65:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/02/15 07:30:49

No :28:Land ID:232718KUTE ?????????????????????? ?????????????????????????? ??????? ??????????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :16:ตารางวา::ราคาที่ดิน:2,500.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :31:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/02/11 02:42:52

No :29:Land ID:232717KUTE ?????????????????????? ?????????????????????????? ??????? ??????????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :16:ตารางวา::ราคาที่ดิน:2,500.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :31:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/02/11 02:41:22

No :30:Land ID:232716??????????????????? 4 ???? ????????????? ???????? ??????? ??????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :16:ตารางวา::ราคาที่ดิน:32,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :45:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/02/11 02:20:09

No :31:Land ID:232715????????????????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 49:ไร่:1:งาน :76:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,777,600.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :58:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/02/08 08:42:37

No :32:Land ID:232714??????????????????????????????????????? ?????????? ??????????????? .  
พื้นที่ดิน : 3:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:4,500.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :54:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/02/07 06:47:59

No :33:Land ID:232710????????? ????? ????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:3:งาน :3:ตารางวา::ราคาที่ดิน:4,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :60:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/02/04 06:17:16

No :34:Land ID:232709 .  
พื้นที่ดิน : 16:ไร่:1:งาน :20:ตารางวา::ราคาที่ดิน:8,500,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :39:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/02/03 08:50:43

No :35:Land ID:232706????????????? .  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:1:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,890,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :58:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/01/31 09:32:01

No :36:Land ID:232705 .  
พื้นที่ดิน : 4:ไร่:1:งาน :85:ตารางวา::ราคาที่ดิน:156,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :52:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/01/29 04:29:17

No :37:Land ID:232703????????? 13 ??? ???? ???. ??????????? .  
พื้นที่ดิน : 13:ไร่:2:งาน :30:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,700,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :65:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/01/23 16:37:52

No :38:Land ID:232702????????? 13 ??? ???? ???. ??????????? .  
พื้นที่ดิน : 13:ไร่:2:งาน :30:ตารางวา::ราคาที่ดิน:170,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :61:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/01/23 16:35:35

No :39:Land ID:232701????????? 13 ??? ???? ???. ??????????? .  
พื้นที่ดิน : 13:ไร่:2:งาน :30:ตารางวา::ราคาที่ดิน:170,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :69:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/01/23 16:34:03

No :40:Land ID:232700??????????????????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 6:ไร่:2:งาน :63:ตารางวา::ราคาที่ดิน:50,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :68:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/01/22 03:50:29

No :41:Land ID:232699????????? ?????????????? ??????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:1:งาน :48:ตารางวา::ราคาที่ดิน:280,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :85:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/01/20 05:08:33

No :42:Land ID:232698 ????????? 50-3-29??? ???? 6,500,000??? ????????????? .  
พื้นที่ดิน : 50:ไร่:3:งาน :29:ตารางวา::ราคาที่ดิน:6,500,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :51:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/01/17 17:42:18

No :43:Land ID:232696MD-001 ??????????????????????-???????? ?????? 32 ??? ???????? ?????? .  
พื้นที่ดิน : 32:ไร่:0:งาน :1:ตารางวา::ราคาที่ดิน:29,760,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :85:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/01/15 06:18:21

No :44:Land ID:232695????????? ???????????? ??????? .  
พื้นที่ดิน : 10:ไร่:2:งาน :9:ตารางวา::ราคาที่ดิน:3,500,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :74:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/01/15 01:24:23

No :45:Land ID:232694 .  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:2:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:2,400,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :62:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/01/12 04:53:50

No :46:Land ID:232691??????????????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 2:ไร่:1:งาน :5:ตารางวา::ราคาที่ดิน:9,955,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :92:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/01/06 04:51:18

No :47:Land ID:232690????????..??????(?????)???????????? ??????? ???????????? ?.????? ?.?????? .  
พื้นที่ดิน : 29:ไร่:0:งาน :66:ตารางวา::ราคาที่ดิน:150,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :105:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/01/04 09:49:01

No :48:Land ID:232689??????????? ???????? ??????????????? 1???? .  
พื้นที่ดิน : 37:ไร่:3:งาน :91:ตารางวา::ราคาที่ดิน:19,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :104:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/01/04 06:10:38

No :49:Land ID:232688??????????? ???????? ??????????????? 1???? .  
พื้นที่ดิน : 37:ไร่:3:งาน :91:ตารางวา::ราคาที่ดิน:19,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :97:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/01/04 06:08:19

No :50:Land ID:232687??????????? ???????? ??????????????? 1???? ????????????????????????? 2 ??. .  
พื้นที่ดิน : 37:ไร่:3:งาน :91:ตารางวา::ราคาที่ดิน:288,629,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :89:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/01/04 06:04:35

No :51:Land ID:232686??????????? ???????? ??????????????? 1???? ????????????????????????? 2 ??. .  
พื้นที่ดิน : 37:ไร่:3:งาน :91:ตารางวา::ราคาที่ดิน:288,629,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :88:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/01/04 06:03:36

No :52:Land ID:232685???????????????????? ???? ??.???????? ??????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 2:ไร่:2:งาน :11:ตารางวา::ราคาที่ดิน:4,900,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :76:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/01/02 07:09:40

No :53:Land ID:232684??????????????????????????????? ???1 ???????? 50??????? ??????????? ????????? 8 ???? ?????? 5??????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :50:ตารางวา::ราคาที่ดิน:5,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :67:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2020/01/01 17:19:10

No :54:Land ID:232683????????????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:1:งาน :16:ตารางวา::ราคาที่ดิน:3,400,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :100:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/12/30 01:01:45

No :55:Land ID:232682????????? 35 ??? ????????? ?????????????????????????????????????????-?????? .  
พื้นที่ดิน : 35:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:612,500,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :80:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/12/29 10:22:24

No :56:Land ID:232681?????????????????????? 1 ??? ??????????????? ?????????? 346 .  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,500,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :99:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/12/28 14:07:24

No :57:Land ID:232680?????????: 204??.?. ????????????????2 (???6) .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:2:งาน :4:ตารางวา::ราคาที่ดิน:9,500,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :79:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/12/27 16:58:57

No :58:Land ID:232679???????????? 3 ??????? ?????????????????????????? 120 ?. .  
พื้นที่ดิน : 3:ไร่:0:งาน :72:ตารางวา::ราคาที่ดิน:38,163,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :86:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/12/26 14:44:10

No :59:Land ID:232678?????????????????44????????.????????.?????????.???????????(???089-9234-614) .  
พื้นที่ดิน : 44:ไร่:1:งาน :94:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,300,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :128:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/12/23 14:20:30

No :60:Land ID:232677??????????????????2 ???????????? 2???3???50??????? .  
พื้นที่ดิน : 2:ไร่:3:งาน :350:ตารางวา::ราคาที่ดิน:28,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :93:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/12/23 06:44:23

No :61:Land ID:232676??????????????????????? ?.??????? ?.???????? ?.?????? .  
พื้นที่ดิน : 3:ไร่:3:งาน :62:ตารางวา::ราคาที่ดิน:4,883,750.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :106:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/12/23 05:21:24

No :62:Land ID:232675?????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????? 50-200 ??????????????? .  
พื้นที่ดิน : 200:ไร่:4:งาน :160:ตารางวา::ราคาที่ดิน:60,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :107:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/12/23 03:16:57

No :63:Land ID:232674 ?????????????? ?????? ?????????????? 346 ???????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:300:งาน :46:ตารางวา::ราคาที่ดิน:2,500,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :76:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/12/19 06:40:53

No :64:Land ID:232673????????????????????? ?????????(??????????) .  
พื้นที่ดิน : 2:ไร่:2:งาน :86:ตารางวา::ราคาที่ดิน:3,990,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :117:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/12/18 07:57:21

No :65:Land ID:232671????????? 7 ???????? ?????????????????? ????????????????? ??????????????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 7:ไร่:2:งาน :87:ตารางวา::ราคาที่ดิน:600,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :116:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/12/15 18:17:38

No :66:Land ID:232670??????????????? ??????? 60 ???? ???????? 228 ??? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :228:ตารางวา::ราคาที่ดิน:7,500,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :116:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/12/15 05:10:50

No :67:Land ID:232669????????????????????????????? ???????? 3 ??????? .  
พื้นที่ดิน : 3:ไร่:2:งาน :13:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,800,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :110:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/12/15 04:17:53

No :68:Land ID:232667???????????????? ???????????? ????????????? .  
พื้นที่ดิน : 5:ไร่:1:งาน :79:ตารางวา::ราคาที่ดิน:6,100,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :140:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/12/09 07:10:34

No :69:Land ID:232663????????? .  
พื้นที่ดิน : 8:ไร่:2:งาน :83:ตารางวา::ราคาที่ดิน:3,900,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :135:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/12/05 10:46:52

No :70:Land ID:232662?????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????? 50-200 ??????????????? .  
พื้นที่ดิน : 200:ไร่:4:งาน :160:ตารางวา::ราคาที่ดิน:30,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :126:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/12/04 09:25:51

No :71:Land ID:232661????????? 27 ??? ?????????????????? ?????????????? ????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 27:ไร่:1:งาน :28:ตารางวา::ราคาที่ดิน:5,464,150.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :145:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/12/02 10:14:56

No :72:Land ID:232659????????? (???????) .  
พื้นที่ดิน : 2:ไร่:3:งาน :36:ตารางวา::ราคาที่ดิน:5,500,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :159:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/11/28 04:57:17

No :73:Land ID:232658????????? ?. ????????????? ?? ?.???????? ?????????????? ???????? 1-1-96 ??? ???? 596 ??????? ??????? .  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:1:งาน :96:ตารางวา::ราคาที่ดิน:3,200,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :138:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/11/27 04:04:48

No :74:Land ID:232655??????? ????????????? .  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,700,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :178:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/11/21 08:59:42

No :75:Land ID:232654?????????????? ?????????? 3/4 .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:2:งาน :4:ตารางวา::ราคาที่ดิน:8,568,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :191:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/11/20 05:33:36

No :76:Land ID:232653????????? ?????? ?????????? ?????? ????Big C tesco ?????? ???????? 11 ??? 15????/??? .  
พื้นที่ดิน : 11:ไร่:2:งาน :50:ตารางวา::ราคาที่ดิน:15,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :184:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/11/19 07:46:15

No :77:Land ID:232652????????????? ????? 5 ??? ??????????????? (?????????????) .  
พื้นที่ดิน : 5:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:2,250,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :170:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/11/19 04:02:39

No :78:Land ID:232651 ????????? ???????? ?????????????????????????,????????? ?????????????? 34 ??? ? 2.9???? .  
พื้นที่ดิน : 34:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:2,900,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :152:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/11/18 05:48:26

No :79:Land ID:232650?????????????????????? ?.??????????? ?.??????????? .  
พื้นที่ดิน : 5:ไร่:1:งาน :95:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,600,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :180:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/11/17 11:41:00

No :80:Land ID:232649????????? ??????? ????????? ?????????? 31 ???? 2.6???? ,Sell Land at KOARAI district Chachoengsao .  
พื้นที่ดิน : 27:ไร่:1:งาน :17:ตารางวา::ราคาที่ดิน:2,600,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :172:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/11/16 07:24:36

No :81:Land ID:232648????????????? .  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:1:งาน :1:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :189:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/11/12 04:38:36

No :82:Land ID:232646???????????????? .  
พื้นที่ดิน : 12:ไร่:1:งาน :80:ตารางวา::ราคาที่ดิน:380,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :178:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/11/11 04:33:05

No :83:Land ID:232645??????????????????? ????????? ???? 850,000 ??? .  
พื้นที่ดิน : 5:ไร่:3:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:850,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :195:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/11/09 14:13:30

No :84:Land ID:232644???????????????????????????????/?????????? .  
พื้นที่ดิน : 3:ไร่:3:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:4,600,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :173:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/11/06 04:06:46

No :85:Land ID:232643 ??????? ??????????? ?????? ??????????? ????????????? ???????????? ??????????? .  
พื้นที่ดิน : 21:ไร่:1:งาน :67:ตารางวา::ราคาที่ดิน:56,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :106:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/11/05 10:03:36

No :86:Land ID:232642??????????????????? ??????????????????????? ?????????? ????? ?????? SME ???????????????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :100:ตารางวา::ราคาที่ดิน:990,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :182:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/11/04 07:47:56

No :87:Land ID:232641?????????????????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 11:ไร่:4:งาน :187:ตารางวา::ราคาที่ดิน:70,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :173:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/11/02 05:33:24

No :88:Land ID:232639????????? ?.????????????? ?.???????? ?.?????? .  
พื้นที่ดิน : 15:ไร่:2:งาน :62:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :211:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/10/29 15:25:27

No :89:Land ID:232638??????????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :60:ตารางวา::ราคาที่ดิน:75,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :197:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/10/28 08:49:15

No :90:Land ID:232637?????????????? ????????????????-????????? (??.319) .  
พื้นที่ดิน : 18:ไร่:3:งาน :84:ตารางวา::ราคาที่ดิน:56,880,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :182:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/10/27 04:32:19

No :91:Land ID:232636???????????????????????????????? ???? 8 ??? 1 ??? 23 ???. ?????? 2 ???? ?????????? .  
พื้นที่ดิน : 8:ไร่:1:งาน :23:ตารางวา::ราคาที่ดิน:66,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :138:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/10/26 07:25:21

No :92:Land ID:232635????????? .  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:3:งาน :63:ตารางวา::ราคาที่ดิน:3.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :185:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/10/26 02:20:22

No :93:Land ID:232634??? ?????? ????????????? ???????? ?????? 85 ??? ?????? ???????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 85:ไร่:1:งาน :14:ตารางวา::ราคาที่ดิน:800,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :246:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/10/25 08:07:41

No :94:Land ID:232633????????????????? ??? ?.???????? ?.??????? ?.????? .  
พื้นที่ดิน : 5:ไร่:2:งาน :22:ตารางวา::ราคาที่ดิน:2,500,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :194:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/10/23 08:18:47

No :95:Land ID:232632????????? ??????????????? 1???1??? 60 ?? .  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:1:งาน :60:ตารางวา::ราคาที่ดิน:8,500,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :174:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/10/23 07:53:09

No :96:Land ID:232631?????? 49-3-62 ??? ???????????? ???????????2?? .  
พื้นที่ดิน : 49:ไร่:3:งาน :62:ตารางวา::ราคาที่ดิน:12,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :195:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/10/20 06:16:10

No :97:Land ID:232630 ??? ?????? ??????????????? ???? ??????? ????? ??????????? ???????????? 77000 51 ??? 2 ???? ????? 5 .  
พื้นที่ดิน : 51:ไร่:1:งาน :86:ตารางวา::ราคาที่ดิน:28,050,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :217:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/10/19 17:26:16

No :98:Land ID:232629???????????????????? 2 ??? ?.?????? 64/1 .  
พื้นที่ดิน : 2:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:15,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :221:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/10/14 14:41:43

No :99:Land ID:232628??????????????? 229 ??????? ????????? ?.????????? ?.?????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:2:งาน :29:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,650,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :178:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/10/13 15:02:32

No :100:Land ID:232627??????? ??????????? ?????? ?????????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :30:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :214:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/10/13 09:45:01

100 อันดับ ที่ดิน : นอกกรุงเทพมหานคร ลงประกาศใหม่
 
ค้นหาที่ดิน ตามที่ตั้ง จาก เขต หรือ จังหวัด |ค้นหาที่ดิน ตามโซน
   
copyright 2006 © land.co.th