100 อันดับที่ดิน( ที่ดินใหม่ นอกกรุงเทพมหานคร ) มีภาำพ ไม่มีภาพ

No :1:Land ID:232518????????????????????????????????????????????-???????? ?????????300???? .  
พื้นที่ดิน : 22:ไร่:3:งาน :66:ตารางวา::ราคาที่ดิน:28,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :2:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/05/19 07:22:00

No :2:Land ID:232517?????????????????????? 081 873 6 1 2 3 .  
พื้นที่ดิน : 15:ไร่:2:งาน :78:ตารางวา::ราคาที่ดิน:14,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :1:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/05/18 03:22:15

No :3:Land ID:232516??????????????8?????????????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 8:ไร่:2:งาน :62:ตารางวา::ราคาที่ดิน:40,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :95:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/05/15 03:32:57

No :4:Land ID:232515??????????????8?????????????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 8:ไร่:2:งาน :62:ตารางวา::ราคาที่ดิน:40,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :93:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/05/15 03:32:43

No :5:Land ID:232513 .  
พื้นที่ดิน : 22:ไร่:3:งาน :66:ตารางวา::ราคาที่ดิน:2,800,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :93:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/05/12 07:00:12

No :6:Land ID:232511????????????????????? ??????????????? ?????????? ??????????????? ???????????????? .  
พื้นที่ดิน : 6:ไร่:3:งาน :54:ตารางวา::ราคาที่ดิน:38,556,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :30:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/05/02 10:24:37

No :7:Land ID:232510????????????????????????????????????3??????????????????????????????????????????????????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :60:ตารางวา::ราคาที่ดิน:340,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :229:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/04/27 11:41:02

No :8:Land ID:232509?????????????????????? ?????? ?????? 4 ??? ????? 500,000 ??? .  
พื้นที่ดิน : 6:ไร่:1:งาน :84:ตารางวา::ราคาที่ดิน:3,250,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :40:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/04/24 10:23:24

No :9:Land ID:232508??????????????? ????????????? ??????? ?????????????? 081 873 6123 .  
พื้นที่ดิน : 15:ไร่:2:งาน :78:ตารางวา::ราคาที่ดิน:14,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :67:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/04/06 12:27:58

No :10:Land ID:232506????????????? ?????????????? .  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:1:งาน :68:ตารางวา::ราคาที่ดิน:3,500,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :55:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/03/28 04:57:39

No :11:Land ID:232504???????????????????? 3 ???????????? ???????? ??????? ? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :54:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,893,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :74:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/03/24 07:31:29

No :12:Land ID:232502?????????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 4:ไร่:1:งาน :20:ตารางวา::ราคาที่ดิน:9,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :339:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/03/23 06:53:55

No :13:Land ID:232492????????? ??????????????????????? ???? ? ?????????-?????(108) ???? ? ? 10 ??????? 500 ???? ? ??????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :83:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,770,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :71:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/03/19 11:30:50

No :14:Land ID:232491???????????????? .  
พื้นที่ดิน : 16:ไร่:0:งาน :60:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,300,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :319:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/03/18 02:41:27

No :15:Land ID:232490 ???????????????? .  
พื้นที่ดิน : 14:ไร่:0:งาน :60:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,300,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :53:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/03/18 02:34:27

No :16:Land ID:232489????????? 377 ???. ??????? ??????????? ??? ??? 2 ????????????? 4 ??? ?????? ????????? ??????? 7-11 .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:3:งาน :77:ตารางวา::ราคาที่ดิน:59,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :86:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/03/06 06:40:00

No :17:Land ID:232488?????????????????????????? ??????????????? .  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:2:งาน :40:ตารางวา::ราคาที่ดิน:40,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :90:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/03/06 03:02:41

No :18:Land ID:232487???????? 6??? ???? ??????? .  
พื้นที่ดิน : 6:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :104:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/03/04 05:21:57

No :19:Land ID:232486????????? 3-1-56 ??? ?????????????????????????? ????????????????????-??????? 2 ??????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 3:ไร่:1:งาน :56:ตารางวา::ราคาที่ดิน:25,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :80:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/03/03 19:00:05

No :20:Land ID:232485????????? ????????? ? ?????????????????? ??????? .  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:3:งาน :71:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,500,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :146:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/02/18 11:48:22

No :21:Land ID:232484????????? ???? ?.?????????? ???????? ????????????? 960 ???. ??????????? ????????? 16 ?.??? 240 ?. .  
พื้นที่ดิน : 2:ไร่:1:งาน :60:ตารางวา::ราคาที่ดิน:35,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :97:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/02/18 11:40:04

No :22:Land ID:232483????????? 1-3-10 ??? 710 ???. ?????? 3481 ?????????????-?????????????????????????????? ????????? .  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:3:งาน :10:ตารางวา::ราคาที่ดิน:3,950,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :107:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/02/15 06:09:02

No :23:Land ID:232482????????? 1-3-10 ??? 710 ???. ?????? 3481 ?????????????-?????????????????????????????? ????????? .  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:3:งาน :10:ตารางวา::ราคาที่ดิน:3,950,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :107:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/02/15 06:07:23

No :24:Land ID:232481????????? 377 ???. ??????? ??????????? ??? ??? 2 ????????????? 4 ??? ?????? ????????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:3:งาน :77:ตารางวา::ราคาที่ดิน:58,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :107:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/02/15 06:00:52

No :25:Land ID:232480???????????????? ????????? ?????? 2275 .  
พื้นที่ดิน : 3:ไร่:3:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,900,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :134:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/02/05 17:59:35

No :26:Land ID:232479????????????????????? ??????????????? .  
พื้นที่ดิน : 3:ไร่:2:งาน :56:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,456,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :133:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/02/01 08:32:18

No :27:Land ID:232478????????????????????????????????????? ???10 ????????? 3.7 ??????? 1 ??? 1 ??? 25 ??? .  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:1:งาน :25:ตารางวา::ราคาที่ดิน:3,700,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :134:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/01/22 09:19:00

No :28:Land ID:232477????????????????????????????????????? ???10 ????????? 3.5 ??????? 1 ??? 1 ??? 25 ??? .  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:1:งาน :25:ตารางวา::ราคาที่ดิน:3,700,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :119:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/01/22 09:16:46

No :29:Land ID:232476?????????????????????????????????? ????????? 115 .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:1:งาน :96:ตารางวา::ราคาที่ดิน:65,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :162:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/01/21 06:06:00

No :30:Land ID:232475????????????????????????????,??????????? ???????????? ????????????? .  
พื้นที่ดิน : 7:ไร่:3:งาน :50:ตารางวา::ราคาที่ดิน:4,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :159:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/01/16 14:26:29

No :31:Land ID:232474????????? ????????? ????!!! ????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 18:ไร่:3:งาน :38:ตารางวา::ราคาที่ดิน:15,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :152:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/01/16 06:25:31

No :32:Land ID:232473????????? 100 ???. ????????????? ???????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:1:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :156:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/01/09 09:23:52

No :33:Land ID:232472????????? (???? ?.?. ? ?) ????? ? ??? .  
พื้นที่ดิน : 2:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:3,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :146:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/01/08 13:26:26

No :34:Land ID:232470 .  
พื้นที่ดิน : 2:ไร่:3:งาน :68:ตารางวา::ราคาที่ดิน:2,600,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :383:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2018/12/26 19:55:53

No :35:Land ID:232469??????????????? ?????????? ?????????? .  
พื้นที่ดิน : 33:ไร่:2:งาน :18:ตารางวา::ราคาที่ดิน:2,680,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :213:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2018/12/17 04:44:20

No :36:Land ID:232468???????????????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :138:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,725,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :954:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2018/12/14 07:37:33

No :37:Land ID:232467???????????????????????? 522.7 ???. .  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:1:งาน :22:ตารางวา::ราคาที่ดิน:21,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :218:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2018/12/11 15:06:15

No :38:Land ID:232466??????????? .  
พื้นที่ดิน : 30:ไร่:1:งาน :70:ตารางวา::ราคาที่ดิน:6,500.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :1040:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2018/11/27 12:33:53

No :39:Land ID:232465???????????????? ?????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 3:ไร่:3:งาน :33:ตารางวา::ราคาที่ดิน:25,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :261:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2018/11/24 13:12:36

No :40:Land ID:232464???????????????????????? ?????????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:1:งาน :3:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,480,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :277:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2018/11/20 00:11:58

No :41:Land ID:232463????????????? ?????????? ????? ??????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:1:งาน :15:ตารางวา::ราคาที่ดิน:2,650,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :270:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2018/11/20 00:01:54

No :42:Land ID:232462??????????? ?????? ????????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:1:งาน :14:ตารางวา::ราคาที่ดิน:650,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :278:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2018/11/19 23:52:42

No :43:Land ID:232461????????????????? ????????????? ????????????????????? 298 ???. .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:2:งาน :98:ตารางวา::ราคาที่ดิน:16,390,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :268:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2018/11/18 09:03:38

No :44:Land ID:232460????????????????? ?? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:1:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,500,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :283:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2018/11/08 06:11:18

No :45:Land ID:232459????????????? ??????? ???? 9 .  
พื้นที่ดิน : 42:ไร่:3:งาน :90:ตารางวา::ราคาที่ดิน:32,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :295:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2018/11/03 07:33:05

No :46:Land ID:232458????????? ??????? ????????? ??????347??? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:3:งาน :47:ตารางวา::ราคาที่ดิน:9,300,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :270:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2018/10/30 16:43:46

No :47:Land ID:232457????????? ?????????? ?.??????? ?.??????????? ???????? 2 ??? 3 ??? 87 ??.?? .  
พื้นที่ดิน : 2:ไร่:3:งาน :87:ตารางวา::ราคาที่ดิน:2,500,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :296:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2018/10/24 04:35:47

No :48:Land ID:232455????????????? 22-3-47 ??? ??????2???? ?.???????? ?.??????? .  
พื้นที่ดิน : 22:ไร่:3:งาน :47:ตารางวา::ราคาที่ดิน:9,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :309:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2018/10/16 11:14:19

No :49:Land ID:232454?????????????????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 13:ไร่:2:งาน :73:ตารางวา::ราคาที่ดิน:4,200,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :1624:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2018/10/10 03:17:46

No :50:Land ID:232453????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 4:ไร่:3:งาน :67:ตารางวา::ราคาที่ดิน:6,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :1656:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2018/10/08 05:41:48

No :51:Land ID:232452?????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 6:ไร่:3:งาน :41:ตารางวา::ราคาที่ดิน:4,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :1688:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2018/10/04 04:17:07

No :52:Land ID:232451????????? 100 ??????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:1:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:350,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :342:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2018/10/02 15:39:50

No :53:Land ID:232450??????????????????????-???????? ????????? ???????? 30 ??????? ?????????? 1.5 ???? ???? ??.????????? .  
พื้นที่ดิน : 30:ไร่:0:งาน :18:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,500,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :332:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2018/09/22 13:08:10

No :54:Land ID:232449?????????5???3???89???. .  
พื้นที่ดิน : 5:ไร่:3:งาน :89:ตารางวา::ราคาที่ดิน:7,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :1758:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2018/09/22 04:19:53

No :55:Land ID:232448????????? 13 ?????? ?????? 2260 (?.?????????-???????????)?.?????? ?.?????? ?.?????? .  
พื้นที่ดิน : 13:ไร่:1:งาน :38:ตารางวา::ราคาที่ดิน:2,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :319:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2018/09/17 06:31:17

No :56:Land ID:232447????????? 13 ?????? ?????? 2260 (?.?????????-???????????)?.?????? ?.?????? ?.?????? .  
พื้นที่ดิน : 13:ไร่:1:งาน :38:ตารางวา::ราคาที่ดิน:150,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :312:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2018/09/14 21:35:07

No :57:Land ID:232444??????????????? ?????????1???? ?????????????? .  
พื้นที่ดิน : 3:ไร่:2:งาน :89:ตารางวา::ราคาที่ดิน:8,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :388:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2018/09/05 04:11:21

No :58:Land ID:232443????????? ?????????????????? 8-2-56.7 ??? ???????????????????? ?????????????????????? 100 ?. .  
พื้นที่ดิน : 8:ไร่:2:งาน :56:ตารางวา::ราคาที่ดิน:260,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :337:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2018/08/18 01:49:15

No :59:Land ID:232442?????? 100 ??????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :100:ตารางวา::ราคาที่ดิน:350,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :415:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2018/08/16 16:20:29

No :60:Land ID:232441????????? ?.???????? ?.???????? ???????? 1 ??? 2 ??? 27 ??????? (?????????????) .  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:2:งาน :27:ตารางวา::ราคาที่ดิน:8,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :368:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2018/08/12 09:21:23

No :61:Land ID:232440 ?????????????????????????????????????????????????? 081 873 6123 .  
พื้นที่ดิน : 15:ไร่:2:งาน :78:ตารางวา::ราคาที่ดิน:14,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :471:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2018/08/10 03:10:06

No :62:Land ID:232439?????????????2?????????? ?????? ?????? .  
พื้นที่ดิน : 7:ไร่:2:งาน :62:ตารางวา::ราคาที่ดิน:3,062,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :429:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2018/08/06 12:19:04

No :63:Land ID:232422??????????????????????????????????????????????????1???????? ???????? 3??? 3??? 77??????? ???????? .  
พื้นที่ดิน : 3:ไร่:3:งาน :77:ตารางวา::ราคาที่ดิน:4,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :314:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2018/04/21 12:58:56

No :64:Land ID:232360????????????? ????????, ????? ???????? (?????.???) .  
พื้นที่ดิน : 3:ไร่:0:งาน :37:ตารางวา::ราคาที่ดิน:4,800,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :283:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2018/04/13 18:55:55

No :65:Land ID:232359????????????? ????????, ????? ???????? (?????.???) .  
พื้นที่ดิน : 3:ไร่:0:งาน :37:ตารางวา::ราคาที่ดิน:4,800,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :278:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2018/04/13 18:55:51

No :66:Land ID:232358????????????? ????????, ????? ???????? (?????.???) .  
พื้นที่ดิน : 3:ไร่:0:งาน :37:ตารางวา::ราคาที่ดิน:4,800,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :291:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2018/04/13 18:54:31

No :67:Land ID:232302???????????? 6??? ???????????? ??????????????? ???????????????????? ????MEGA HOME ?????? .  
พื้นที่ดิน : 6:ไร่:0:งาน :6:ตารางวา::ราคาที่ดิน:5,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :174:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2018/04/09 15:07:43

No :68:Land ID:232301????????? ?????? 4??????? ?????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 4:ไร่:3:งาน :67:ตารางวา::ราคาที่ดิน:250,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :177:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2018/04/09 10:25:01

No :69:Land ID:232300????????????????? ????????? ???? .  
พื้นที่ดิน : 29:ไร่:1:งาน :96:ตารางวา::ราคาที่ดิน:29,490,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :167:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2018/04/09 09:42:02

No :70:Land ID:232299????????? ?????? 4??????? ?????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 4:ไร่:3:งาน :67:ตารางวา::ราคาที่ดิน:250,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :168:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2018/04/09 07:37:00

No :71:Land ID:232298????????? ?????? 4??????? ?????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 4:ไร่:3:งาน :67:ตารางวา::ราคาที่ดิน:250,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :157:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2018/04/09 06:49:57

No :72:Land ID:232297????????? ?????? 4??????? ?????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 4:ไร่:3:งาน :67:ตารางวา::ราคาที่ดิน:250,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :160:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2018/04/09 06:47:07

No :73:Land ID:232296????????? ?????? 4??????? ?????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 4:ไร่:3:งาน :67:ตารางวา::ราคาที่ดิน:250,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :157:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2018/04/09 06:44:53

No :74:Land ID:232295????????? ?????? 4??????? ?????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 4:ไร่:3:งาน :67:ตารางวา::ราคาที่ดิน:250,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :174:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2018/04/09 06:44:44

No :75:Land ID:232175????????? 1 ?????? ?????? ?.?????? .  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:1:งาน :9:ตารางวา::ราคาที่ดิน:890,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :175:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2018/04/02 10:20:46

No :76:Land ID:232166????? .  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:1:งาน :100:ตารางวา::ราคาที่ดิน:300.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :207:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2018/03/30 08:26:34

No :77:Land ID:232165????? .  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:1:งาน :100:ตารางวา::ราคาที่ดิน:300.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :208:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2018/03/30 08:26:15

No :78:Land ID:232164????? .  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:1:งาน :100:ตารางวา::ราคาที่ดิน:300.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :197:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2018/03/30 08:25:21

No :79:Land ID:232147????? .  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:1:งาน :1:ตารางวา::ราคาที่ดิน:5,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :280:ครั้ง::วันที่ประกาศ :

No :80:Land ID:229895 ??????????? 47 ??? 3 ??? 81 ???. ?????????????-????????? ????? 5.5 ???????(?????????) .  
พื้นที่ดิน : 47:ไร่:3:งาน :81:ตารางวา::ราคาที่ดิน:263,738,750.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :339:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 9/11/2560 13:15:40

No :81:Land ID:229893 ????????????? 50 ???. ????1 .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :50:ตารางวา::ราคาที่ดิน:750.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :446:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 9/11/2560 12:36:00

No :82:Land ID:229891 ?????????171????????????????????? ?????????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :171:ตารางวา::ราคาที่ดิน:270,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :460:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 9/11/2560 9:47:22

No :83:Land ID:229884 ??????????5??????220.000???.?????????????????? ????? ?????????? .  
พื้นที่ดิน : 5:ไร่:0:งาน :56:ตารางวา::ราคาที่ดิน:220,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :481:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 8/11/2560 22:44:56

No :84:Land ID:229882 ?????????15???(??.3?)?????160.000???.????????????????????????????? ?????????? .  
พื้นที่ดิน : 15:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:160,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :434:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 8/11/2560 22:40:32

No :85:Land ID:229879 ??????????????????????????????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :368:ตารางวา::ราคาที่ดิน:8,500,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :414:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 8/11/2560 18:47:32

No :86:Land ID:229876 ??????????????????????????????? ????????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :80:ตารางวา::ราคาที่ดิน:520,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :457:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 8/11/2560 16:50:10

No :87:Land ID:229874 ????????? ??????????? ?????????? ?????????? ????????? ???????????? .  
พื้นที่ดิน : 5:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:6,500,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :481:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 8/11/2560 15:21:16

No :88:Land ID:229871 ????????????? 3 ???? 5 ???? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :42:ตารางวา::ราคาที่ดิน:6,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :461:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 8/11/2560 13:39:02

No :89:Land ID:229860 ***???*** ???????????????????***160 ????***?????????????????????????***?????????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:1:งาน :60:ตารางวา::ราคาที่ดิน:56,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :397:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 6/11/2560 16:59:44

No :90:Land ID:229859 ???????????5??? ?????? .  
พื้นที่ดิน : 4:ไร่:3:งาน :43:ตารางวา::ราคาที่ดิน:.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :439:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 6/11/2560 15:02:49

No :91:Land ID:229858 ?????????84??? ?.????????????? ??????????3510 .  
พื้นที่ดิน : 84:ไร่:2:งาน :24:ตารางวา::ราคาที่ดิน:25,368,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :388:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 6/11/2560 13:50:20

No :92:Land ID:229856 ?????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:7,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :427:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 6/11/2560 11:48:14

No :93:Land ID:229854 ?????????2???-1??????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:2:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:450,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :437:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 6/11/2560 11:19:37

No :94:Land ID:229845 ????????? 2 ??? 14 ???. ??????????????????? ??????????????????? 11(????????-????????) ????? 400 ???? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:2:งาน :14:ตารางวา::ราคาที่ดิน:380,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :355:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 5/11/2560 1:36:37

No :95:Land ID:229844 ???????????????? 6 ??? 38 ??????? ???????????????????? 11 (????????-????????) ?????? 4.5 ??. .  
พื้นที่ดิน : 6:ไร่:0:งาน :38:ตารางวา::ราคาที่ดิน:550,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :398:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 5/11/2560 1:25:02

No :96:Land ID:229841 ?????? 48 ??????? ???? 1 ? .?????? ?. ??????? ?.??????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :48:ตารางวา::ราคาที่ดิน:200,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :413:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 4/11/2560 15:53:41

No :97:Land ID:229825 ????????????????????????????????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:2:งาน :38:ตารางวา::ราคาที่ดิน:2,800,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :463:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 3/11/2560 13:33:13

No :98:Land ID:229823 ????????? 50 ???.?????????? 4 ??? ?.??????? ????????? 10 ?. ??? 20 ?. ?????????????????????????? ??? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :50:ตารางวา::ราคาที่ดิน:2,500,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :398:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 3/11/2560 11:48:25

No :99:Land ID:229789 ???????????????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:1:งาน :50:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,400,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :502:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 26/10/2560 13:55:27

No :100:Land ID:229783 ?. ??? ?????????? ??????????????? 2 ???? ??????? ?????? 2 ???? ???? ????????? ??? ???????? ?. ??? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :17:ตารางวา::ราคาที่ดิน:.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :387:ครั้ง::วันที่ประกาศ : 25/10/2560 18:23:57

100 อันดับ ที่ดิน : นอกกรุงเทพมหานคร ลงประกาศใหม่
 
ค้นหาที่ดิน ตามที่ตั้ง จาก เขต หรือ จังหวัด |ค้นหาที่ดิน ตามโซน
   
copyright 2006 © land.co.th