100 อันดับที่ดิน( ที่ดินใหม่ นอกกรุงเทพมหานคร ) มีภาำพ ไม่มีภาพ

No :1:Land ID:232574??????????? ?????? ??????? ?.?????? ?????????????? .  
พื้นที่ดิน : 6:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:60,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :2:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/08/21 07:03:18

No :2:Land ID:232573??????????? ?????? ??????? ?.?????? ?????????????? .  
พื้นที่ดิน : 6:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:60,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :2:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/08/21 07:02:48

No :3:Land ID:232572??????????? ?????? ??????? ?.?????? ?????????????? .  
พื้นที่ดิน : 6:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:60,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :3:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/08/21 07:00:44

No :4:Land ID:232571????????? 25 ??? 3 ??? 64.5 ??.?? .  
พื้นที่ดิน : 25:ไร่:3:งาน :65:ตารางวา::ราคาที่ดิน:4,500,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :1:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/08/21 03:38:32

No :5:Land ID:232570???????????????????????? ???????? ?????? .  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:1:งาน :26:ตารางวา::ราคาที่ดิน:900,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :3:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/08/20 11:40:57

No :6:Land ID:232569????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 27:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:32,400,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :27:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/08/04 13:28:00

No :7:Land ID:232568???????????? ????????????????????????????????? ?????? 3 ??? 3??? 38??????? ?.?????????????? .  
พื้นที่ดิน : 3:ไร่:3:งาน :38:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,500,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :7:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/08/02 18:50:18

No :8:Land ID:232567???????????? ????????????????????????????????? ?????? 3 ??? 3??? 38??????? ?.?????????????? .  
พื้นที่ดิน : 3:ไร่:3:งาน :38:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,500,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :6:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/08/02 18:46:36

No :9:Land ID:232566?????????????? ??????332 ??????? ?????? ?????? .  
พื้นที่ดิน : 3:ไร่:1:งาน :60:ตารางวา::ราคาที่ดิน:9,500.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :11:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/08/01 10:11:31

No :10:Land ID:232565?????????????? ??????332 ??????? ?????? ?????? .  
พื้นที่ดิน : 4:ไร่:1:งาน :60:ตารางวา::ราคาที่ดิน:9,500.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :5:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/08/01 09:24:23

No :11:Land ID:232564????????? ?????? .  
พื้นที่ดิน : 3:ไร่:0:งาน :86:ตารางวา::ราคาที่ดิน:2,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :9:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/07/29 15:52:17

No :12:Land ID:232560?????????!!!?????????????????????????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 6:ไร่:2:งาน :34:ตารางวา::ราคาที่ดิน:18,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :149:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/07/19 14:55:00

No :13:Land ID:232558??????????????????????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 50:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:3,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :144:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/07/18 09:36:28

No :14:Land ID:232557????????? .  
พื้นที่ดิน : 4:ไร่:3:งาน :89:ตารางวา::ราคาที่ดิน:15,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :160:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/07/10 10:35:29

No :15:Land ID:232556 ?????????????????? ?????? ??????????? .  
พื้นที่ดิน : 4:ไร่:3:งาน :89:ตารางวา::ราคาที่ดิน:15,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :25:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/07/10 10:16:55

No :16:Land ID:232555???????????????? ??????? ?????????????? .  
พื้นที่ดิน : 13:ไร่:2:งาน :41:ตารางวา::ราคาที่ดิน:33,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :31:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/07/09 05:05:31

No :17:Land ID:232554 ???????????????? ??????? ?????????????? .  
พื้นที่ดิน : 13:ไร่:2:งาน :41:ตารางวา::ราคาที่ดิน:33,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :27:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/07/09 05:01:46

No :18:Land ID:232553????????????? 85 ???. .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :85:ตารางวา::ราคาที่ดิน:220,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :61:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/07/07 07:36:11

No :19:Land ID:232552????????? 2 ???? ??????????????? ????????? ????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:1:งาน :14:ตารางวา::ราคาที่ดิน:650,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :46:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/06/30 16:08:00

No :20:Land ID:232551????????? ?????????? ??????? ????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :15:ตารางวา::ราคาที่ดิน:400,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :42:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/06/30 15:08:31

No :21:Land ID:232550????????? ?????????? ??????? ????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :15:ตารางวา::ราคาที่ดิน:400,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :55:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/06/30 15:07:40

No :22:Land ID:232549????????? ?????????? ??????? ????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :15:ตารางวา::ราคาที่ดิน:400,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :35:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/06/30 15:06:57

No :23:Land ID:232548????????? ?????????? ??????? ????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :15:ตารางวา::ราคาที่ดิน:400,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :42:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/06/30 15:02:56

No :24:Land ID:232547????????? ?????????? ??????? ????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :15:ตารางวา::ราคาที่ดิน:400,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :45:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/06/30 15:02:22

No :25:Land ID:232546????????? ?????????? ??????? ????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :15:ตารางวา::ราคาที่ดิน:400,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :42:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/06/30 14:59:03

No :26:Land ID:232545????????? ?????????? ??????? ????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :15:ตารางวา::ราคาที่ดิน:400,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :39:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/06/30 14:51:34

No :27:Land ID:232544?????????... 1???26???.? ???????????? ????????????????????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:1:งาน :26:ตารางวา::ราคาที่ดิน:47,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :22:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/06/30 14:41:11

No :28:Land ID:232543????????? ?.??????? ????? ??????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :16:ตารางวา::ราคาที่ดิน:400,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :44:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/06/30 13:09:42

No :29:Land ID:232542????????? ????? 59 ??.?? ?????????????????????????? 170 ???? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :59:ตารางวา::ราคาที่ดิน:7,500,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :42:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/06/25 21:28:05

No :30:Land ID:232540???????????????????????????? ???????? ????? ??????????????? .  
พื้นที่ดิน : 13:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:3,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :76:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/06/17 04:28:32

No :31:Land ID:232539???????????????????????????? ???????? ????? ??????????????? .  
พื้นที่ดิน : 13:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:3,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :61:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/06/17 04:23:59

No :32:Land ID:232537????????????? ?????? .  
พื้นที่ดิน : 11:ไร่:0:งาน :32:ตารางวา::ราคาที่ดิน:5,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :80:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/06/13 08:15:44

No :33:Land ID:232536??????????????? 2 ???????? ?.???????? ?.????? ?.????????? .  
พื้นที่ดิน : 2:ไร่:2:งาน :8:ตารางวา::ราคาที่ดิน:6,500.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :88:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/06/11 13:15:55

No :34:Land ID:232535?????????????? ???????????????????? ?????????????? ?????????? .  
พื้นที่ดิน : 11:ไร่:0:งาน :12:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,490,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :98:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/06/11 02:36:53

No :35:Land ID:232534 ????????? 31??? 3 ??? 17 ??????? ??????????????? ???????????????????? ?????????? ?????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 31:ไร่:3:งาน :17:ตารางวา::ราคาที่ดิน:2,590,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :94:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/06/11 02:25:33

No :36:Land ID:232533????????????24???.?????????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :24:ตารางวา::ราคาที่ดิน:2,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :263:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/06/10 05:50:04

No :37:Land ID:232532????????????24???.?????????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :24:ตารางวา::ราคาที่ดิน:2,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :260:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/06/10 05:49:18

No :38:Land ID:232531????????????24???.?????????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :24:ตารางวา::ราคาที่ดิน:2,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :260:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/06/10 05:48:07

No :39:Land ID:232530????????????24???.?????????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :24:ตารางวา::ราคาที่ดิน:2,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :267:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/06/10 05:46:13

No :40:Land ID:232529?????????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 3:ไร่:2:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:3,500,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :261:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/06/10 05:09:23

No :41:Land ID:232527??????????????????????????? 100 ???? 1 ??? 1 ??? 620000 .  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:1:งาน :5:ตารางวา::ราคาที่ดิน:620,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :104:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/06/06 07:39:27

No :42:Land ID:232526????????????????????????????????????????????? 1 ??? ??????????????? .  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:10,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :99:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/06/05 05:56:46

No :43:Land ID:232525???????????????????????????????????????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :13:ตารางวา::ราคาที่ดิน:600,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :279:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/06/01 05:32:08

No :44:Land ID:232524????????????.5 63??? ????????? .  
พื้นที่ดิน : 63:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:180,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :104:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/05/31 21:49:17

No :45:Land ID:232523????????????????????????????????????? ??????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:3:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:35,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :96:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/05/30 06:05:41

No :46:Land ID:232522????????????? ???????????? ?????? ?????? .  
พื้นที่ดิน : 11:ไร่:2:งาน :83:ตารางวา::ราคาที่ดิน:11,500,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :98:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/05/28 01:19:27

No :47:Land ID:232521????????? ?????????? 9 ??? ?????????? .  
พื้นที่ดิน : 9:ไร่:2:งาน :20:ตารางวา::ราคาที่ดิน:200,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :121:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/05/27 06:41:10

No :48:Land ID:232520???????????????????????????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:3:งาน :45:ตารางวา::ราคาที่ดิน:95,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :275:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/05/24 14:44:59

No :49:Land ID:232519 ????????????.5 ????????????????? 4084 .  
พื้นที่ดิน : 18:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:185,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :113:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/05/23 21:20:43

No :50:Land ID:232518????????????????????????????????????????????-???????? ?????????300???? .  
พื้นที่ดิน : 22:ไร่:3:งาน :66:ตารางวา::ราคาที่ดิน:28,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :99:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/05/19 07:22:00

No :51:Land ID:232517?????????????????????? 081 873 6 1 2 3 .  
พื้นที่ดิน : 15:ไร่:2:งาน :78:ตารางวา::ราคาที่ดิน:14,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :104:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/05/18 03:22:15

No :52:Land ID:232516??????????????8?????????????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 8:ไร่:2:งาน :62:ตารางวา::ราคาที่ดิน:40,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :2138:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/05/15 03:32:57

No :53:Land ID:232515??????????????8?????????????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 8:ไร่:2:งาน :62:ตารางวา::ราคาที่ดิน:40,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :2150:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/05/15 03:32:43

No :54:Land ID:232513 .  
พื้นที่ดิน : 22:ไร่:3:งาน :66:ตารางวา::ราคาที่ดิน:2,800,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :2099:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/05/12 07:00:12

No :55:Land ID:232511????????????????????? ??????????????? ?????????? ??????????????? ???????????????? .  
พื้นที่ดิน : 6:ไร่:3:งาน :54:ตารางวา::ราคาที่ดิน:38,556,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :124:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/05/02 10:24:37

No :56:Land ID:232510????????????????????????????????????3??????????????????????????????????????????????????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :60:ตารางวา::ราคาที่ดิน:340,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :2308:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/04/27 11:41:02

No :57:Land ID:232509?????????????????????? ?????? ?????? 4 ??? ????? 500,000 ??? .  
พื้นที่ดิน : 6:ไร่:1:งาน :84:ตารางวา::ราคาที่ดิน:3,250,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :169:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/04/24 10:23:24

No :58:Land ID:232508??????????????? ????????????? ??????? ?????????????? 081 873 6123 .  
พื้นที่ดิน : 15:ไร่:2:งาน :78:ตารางวา::ราคาที่ดิน:14,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :186:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/04/06 12:27:58

No :59:Land ID:232506????????????? ?????????????? .  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:1:งาน :68:ตารางวา::ราคาที่ดิน:3,500,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :154:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/03/28 04:57:39

No :60:Land ID:232504???????????????????? 3 ???????????? ???????? ??????? ? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :54:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,893,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :177:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/03/24 07:31:29

No :61:Land ID:232502?????????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 4:ไร่:1:งาน :20:ตารางวา::ราคาที่ดิน:9,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :2390:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/03/23 06:53:55

No :62:Land ID:232492????????? ??????????????????????? ???? ? ?????????-?????(108) ???? ? ? 10 ??????? 500 ???? ? ??????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :83:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,770,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :168:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/03/19 11:30:50

No :63:Land ID:232491???????????????? .  
พื้นที่ดิน : 16:ไร่:0:งาน :60:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,300,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :2334:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/03/18 02:41:27

No :64:Land ID:232490 ???????????????? .  
พื้นที่ดิน : 14:ไร่:0:งาน :60:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,300,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :124:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/03/18 02:34:27

No :65:Land ID:232489????????? 377 ???. ??????? ??????????? ??? ??? 2 ????????????? 4 ??? ?????? ????????? ??????? 7-11 .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:3:งาน :77:ตารางวา::ราคาที่ดิน:59,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :181:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/03/06 06:40:00

No :66:Land ID:232488?????????????????????????? ??????????????? .  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:2:งาน :40:ตารางวา::ราคาที่ดิน:40,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :209:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/03/06 03:02:41

No :67:Land ID:232487???????? 6??? ???? ??????? .  
พื้นที่ดิน : 6:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :215:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/03/04 05:21:57

No :68:Land ID:232486????????? 3-1-56 ??? ?????????????????????????? ????????????????????-??????? 2 ??????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 3:ไร่:1:งาน :56:ตารางวา::ราคาที่ดิน:25,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :179:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/03/03 19:00:05

No :69:Land ID:232485????????? ????????? ? ?????????????????? ??????? .  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:3:งาน :71:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,500,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :254:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/02/18 11:48:22

No :70:Land ID:232484????????? ???? ?.?????????? ???????? ????????????? 960 ???. ??????????? ????????? 16 ?.??? 240 ?. .  
พื้นที่ดิน : 2:ไร่:1:งาน :60:ตารางวา::ราคาที่ดิน:35,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :185:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/02/18 11:40:04

No :71:Land ID:232483????????? 1-3-10 ??? 710 ???. ?????? 3481 ?????????????-?????????????????????????????? ????????? .  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:3:งาน :10:ตารางวา::ราคาที่ดิน:3,950,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :204:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/02/15 06:09:02

No :72:Land ID:232482????????? 1-3-10 ??? 710 ???. ?????? 3481 ?????????????-?????????????????????????????? ????????? .  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:3:งาน :10:ตารางวา::ราคาที่ดิน:3,950,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :198:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/02/15 06:07:23

No :73:Land ID:232481????????? 377 ???. ??????? ??????????? ??? ??? 2 ????????????? 4 ??? ?????? ????????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:3:งาน :77:ตารางวา::ราคาที่ดิน:58,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :199:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/02/15 06:00:52

No :74:Land ID:232480???????????????? ????????? ?????? 2275 .  
พื้นที่ดิน : 3:ไร่:3:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,900,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :243:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/02/05 17:59:35

No :75:Land ID:232479????????????????????? ??????????????? .  
พื้นที่ดิน : 3:ไร่:2:งาน :56:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,456,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :246:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/02/01 08:32:18

No :76:Land ID:232478????????????????????????????????????? ???10 ????????? 3.7 ??????? 1 ??? 1 ??? 25 ??? .  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:1:งาน :25:ตารางวา::ราคาที่ดิน:3,700,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :235:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/01/22 09:19:00

No :77:Land ID:232477????????????????????????????????????? ???10 ????????? 3.5 ??????? 1 ??? 1 ??? 25 ??? .  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:1:งาน :25:ตารางวา::ราคาที่ดิน:3,700,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :200:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/01/22 09:16:46

No :78:Land ID:232476?????????????????????????????????? ????????? 115 .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:1:งาน :96:ตารางวา::ราคาที่ดิน:65,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :274:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/01/21 06:06:00

No :79:Land ID:232475????????????????????????????,??????????? ???????????? ????????????? .  
พื้นที่ดิน : 7:ไร่:3:งาน :50:ตารางวา::ราคาที่ดิน:4,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :276:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/01/16 14:26:29

No :80:Land ID:232474????????? ????????? ????!!! ????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 18:ไร่:3:งาน :38:ตารางวา::ราคาที่ดิน:15,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :250:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/01/16 06:25:31

No :81:Land ID:232473????????? 100 ???. ????????????? ???????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:1:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :254:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/01/09 09:23:52

No :82:Land ID:232472????????? (???? ?.?. ? ?) ????? ? ??? .  
พื้นที่ดิน : 2:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:3,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :241:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2019/01/08 13:26:26

No :83:Land ID:232470 .  
พื้นที่ดิน : 2:ไร่:3:งาน :68:ตารางวา::ราคาที่ดิน:2,600,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :2355:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2018/12/26 19:55:53

No :84:Land ID:232469??????????????? ?????????? ?????????? .  
พื้นที่ดิน : 33:ไร่:2:งาน :18:ตารางวา::ราคาที่ดิน:2,680,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :323:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2018/12/17 04:44:20

No :85:Land ID:232468???????????????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :138:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,725,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :2988:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2018/12/14 07:37:33

No :86:Land ID:232467???????????????????????? 522.7 ???. .  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:1:งาน :22:ตารางวา::ราคาที่ดิน:21,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :326:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2018/12/11 15:06:15

No :87:Land ID:232466??????????? .  
พื้นที่ดิน : 30:ไร่:1:งาน :70:ตารางวา::ราคาที่ดิน:6,500.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :3055:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2018/11/27 12:33:53

No :88:Land ID:232465???????????????? ?????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 3:ไร่:3:งาน :33:ตารางวา::ราคาที่ดิน:25,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :361:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2018/11/24 13:12:36

No :89:Land ID:232464???????????????????????? ?????????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:1:งาน :3:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,480,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :391:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2018/11/20 00:11:58

No :90:Land ID:232463????????????? ?????????? ????? ??????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:1:งาน :15:ตารางวา::ราคาที่ดิน:2,650,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :379:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2018/11/20 00:01:54

No :91:Land ID:232462??????????? ?????? ????????? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:1:งาน :14:ตารางวา::ราคาที่ดิน:650,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :371:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2018/11/19 23:52:42

No :92:Land ID:232461????????????????? ????????????? ????????????????????? 298 ???. .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:2:งาน :98:ตารางวา::ราคาที่ดิน:16,390,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :379:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2018/11/18 09:03:38

No :93:Land ID:232460????????????????? ?? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:1:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,500,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :390:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2018/11/08 06:11:18

No :94:Land ID:232459????????????? ??????? ???? 9 .  
พื้นที่ดิน : 42:ไร่:3:งาน :90:ตารางวา::ราคาที่ดิน:32,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :402:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2018/11/03 07:33:05

No :95:Land ID:232458????????? ??????? ????????? ??????347??? .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:3:งาน :47:ตารางวา::ราคาที่ดิน:9,300,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :369:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2018/10/30 16:43:46

No :96:Land ID:232457????????? ?????????? ?.??????? ?.??????????? ???????? 2 ??? 3 ??? 87 ??.?? .  
พื้นที่ดิน : 2:ไร่:3:งาน :87:ตารางวา::ราคาที่ดิน:2,500,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :395:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2018/10/24 04:35:47

No :97:Land ID:232455????????????? 22-3-47 ??? ??????2???? ?.???????? ?.??????? .  
พื้นที่ดิน : 22:ไร่:3:งาน :47:ตารางวา::ราคาที่ดิน:9,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :410:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2018/10/16 11:14:19

No :98:Land ID:232454?????????????????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 13:ไร่:2:งาน :73:ตารางวา::ราคาที่ดิน:4,200,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :3634:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2018/10/10 03:17:46

No :99:Land ID:232453????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 4:ไร่:3:งาน :67:ตารางวา::ราคาที่ดิน:6,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :3685:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2018/10/08 05:41:48

No :100:Land ID:232452?????????????????? .  
พื้นที่ดิน : 6:ไร่:3:งาน :41:ตารางวา::ราคาที่ดิน:4,000,000.00:บาท:
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :3707:ครั้ง::วันที่ประกาศ :2018/10/04 04:17:07

100 อันดับ ที่ดิน : นอกกรุงเทพมหานคร ลงประกาศใหม่
 
ค้นหาที่ดิน ตามที่ตั้ง จาก เขต หรือ จังหวัด |ค้นหาที่ดิน ตามโซน
   
copyright 2006 © land.co.th