ที่ดินแบ่งตามขนาดพื้นที่ดิน
ที่ดินและผังเมือง
ผังเมืองใหม่ ตรวจสอบ ข้อ จำกัดของ การใช้พื้นที่ ก่อน ตัดสินใจซื้อ หรือ ลงทุน
ราคาที่ดินกับแนวรถไฟฟ้า
แนวรถไฟฟ้า บนดิน ใต้ดิน
แนวถนนใหม่ แนวเวนคืน
มีผลต่อราคาที่ดิน อย่างไร
มองที่ดิน มุมสูง มิติใหม่ จาก
google earth ง่ายต่อการค้น
หา หรือสำรวจ พื้นที่
»»   ที่ดิน ขนาด 10 ไร่ ขึ้นไป ที่ดินขนาดอื่น ๆ < 100 ตรว | 100 - 400 ตรว | 1 - 5 ไร | 5 - 10ไร่ | >10ไร่
:ID:232719??????????????????????????????? ??????  
พื้นที่ดิน : 10:ไร่:0:งาน :28:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,000,000.00:บาท:
ติดต่อ :???????:โทรศัพท์:0818746842:วันที่ประกาศ :18/2/2563 15:44:48
:ID:232715?????????????????????????????  
พื้นที่ดิน : 49:ไร่:1:งาน :76:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,777,600.00:บาท:
ติดต่อ :???????:โทรศัพท์:0814010768:วันที่ประกาศ :19/2/2563 11:44:00
:ID:232712???????????????????? 184 ??????? ?? 5??????????  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:100:งาน :84:ตารางวา::ราคาที่ดิน:5,520,000.00:บาท:
ติดต่อ :???????? naowares:โทรศัพท์:0817353094:วันที่ประกาศ :19/2/2563 1:29:42
:ID:232709  
พื้นที่ดิน : 16:ไร่:1:งาน :20:ตารางวา::ราคาที่ดิน:8,500,000.00:บาท:
ติดต่อ :Pornchai Punlam:โทรศัพท์:0628257888:วันที่ประกาศ :17/2/2563 17:38:04
:ID:232703????????? 13 ??? ???? ???. ???????????  
พื้นที่ดิน : 13:ไร่:2:งาน :30:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,700,000.00:บาท:
ติดต่อ :???????? ????????:โทรศัพท์:0812593933:วันที่ประกาศ :20/2/2563 18:10:11
:ID:232702????????? 13 ??? ???? ???. ???????????  
พื้นที่ดิน : 13:ไร่:2:งาน :30:ตารางวา::ราคาที่ดิน:170,000.00:บาท:
ติดต่อ :???????? ????????:โทรศัพท์:0812593933:วันที่ประกาศ :20/2/2563 18:10:04
:ID:232701????????? 13 ??? ???? ???. ???????????  
พื้นที่ดิน : 13:ไร่:2:งาน :30:ตารางวา::ราคาที่ดิน:170,000.00:บาท:
ติดต่อ :???????? ????????:โทรศัพท์:0812593933:วันที่ประกาศ :20/2/2563 18:10:01
:ID:232698 ????????? 50-3-29??? ???? 6,500,000??? ?????????????  
พื้นที่ดิน : 50:ไร่:3:งาน :29:ตารางวา::ราคาที่ดิน:6,500,000.00:บาท:
ติดต่อ : ?????? ??????? :โทรศัพท์: 0834555771 :วันที่ประกาศ :17/2/2563 16:04:11
:ID:232696MD-001 ??????????????????????-???????? ?????? 32 ??? ???????? ??????  
พื้นที่ดิน : 32:ไร่:0:งาน :1:ตารางวา::ราคาที่ดิน:29,760,000.00:บาท:
ติดต่อ :??????:โทรศัพท์:0629959444:วันที่ประกาศ :20/2/2563 18:09:56
:ID:232695????????? ???????????? ???????  
พื้นที่ดิน : 10:ไร่:2:งาน :9:ตารางวา::ราคาที่ดิน:3,500,000.00:บาท:
ติดต่อ :??????? ???????:โทรศัพท์:0653235500:วันที่ประกาศ :19/2/2563 15:17:48
:ID:232692  
พื้นที่ดิน : 17:ไร่:1:งาน :11:ตารางวา::ราคาที่ดิน:13,000,000.00:บาท:
ติดต่อ :tu:โทรศัพท์:0824484488:วันที่ประกาศ :19/2/2563 3:42:27
:ID:232690????????..??????(?????)???????????? ??????? ???????????? ?.????? ?.??????  
พื้นที่ดิน : 29:ไร่:0:งาน :66:ตารางวา::ราคาที่ดิน:150,000.00:บาท:
ติดต่อ :?????:โทรศัพท์:0979786626:วันที่ประกาศ :19/2/2563 9:13:01
:ID:232689??????????? ???????? ??????????????? 1????  
พื้นที่ดิน : 37:ไร่:3:งาน :91:ตารางวา::ราคาที่ดิน:19,000.00:บาท:
ติดต่อ :????????:โทรศัพท์:0957201400:วันที่ประกาศ :20/2/2563 13:59:09
:ID:232688??????????? ???????? ??????????????? 1????  
พื้นที่ดิน : 37:ไร่:3:งาน :91:ตารางวา::ราคาที่ดิน:19,000.00:บาท:
ติดต่อ :????????:โทรศัพท์:0957201400:วันที่ประกาศ :20/2/2563 5:52:09
:ID:232687??????????? ???????? ??????????????? 1???? ????????????????????????? 2 ??.  
พื้นที่ดิน : 37:ไร่:3:งาน :91:ตารางวา::ราคาที่ดิน:288,629,000.00:บาท:
ติดต่อ :????????:โทรศัพท์:0957201400:วันที่ประกาศ :20/2/2563 10:10:35
:ID:232686??????????? ???????? ??????????????? 1???? ????????????????????????? 2 ??.  
พื้นที่ดิน : 37:ไร่:3:งาน :91:ตารางวา::ราคาที่ดิน:288,629,000.00:บาท:
ติดต่อ :????????:โทรศัพท์:0957201400:วันที่ประกาศ :20/2/2563 8:30:43
:ID:232682????????? 35 ??? ????????? ?????????????????????????????????????????-??????  
พื้นที่ดิน : 35:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:612,500,000.00:บาท:
ติดต่อ :???? ?????????:โทรศัพท์:0958088508:วันที่ประกาศ :19/2/2563 1:37:57
:ID:232678?????????????????44????????.????????.?????????.???????????(???089-9234-614)  
พื้นที่ดิน : 44:ไร่:1:งาน :94:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,300,000.00:บาท:
ติดต่อ :?????:โทรศัพท์:0899234614:วันที่ประกาศ :20/2/2563 18:09:40
:ID:232675?????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????? 50-200 ???????????????  
พื้นที่ดิน : 200:ไร่:4:งาน :160:ตารางวา::ราคาที่ดิน:60,000,000.00:บาท:
ติดต่อ :?????:โทรศัพท์:0952477483:วันที่ประกาศ :20/2/2563 10:45:24
:ID:232674 ?????????????? ?????? ?????????????? 346 ????????  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:300:งาน :46:ตารางวา::ราคาที่ดิน:2,500,000.00:บาท:
ติดต่อ : ??????? ?????????? :โทรศัพท์: 0623020656 :วันที่ประกาศ :19/2/2563 3:36:17
:ID:232668????????????????16???  
พื้นที่ดิน : 16:ไร่:2:งาน :63:ตารางวา::ราคาที่ดิน:130,000.00:บาท:
ติดต่อ :0819720649:โทรศัพท์:0819720649:วันที่ประกาศ :20/2/2563 2:34:54
:ID:232662?????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????? 50-200 ???????????????  
พื้นที่ดิน : 200:ไร่:4:งาน :160:ตารางวา::ราคาที่ดิน:30,000,000.00:บาท:
ติดต่อ :?????:โทรศัพท์:0952477483:วันที่ประกาศ :19/2/2563 4:25:27
:ID:232661????????? 27 ??? ?????????????????? ?????????????? ?????????????????  
พื้นที่ดิน : 27:ไร่:1:งาน :28:ตารางวา::ราคาที่ดิน:5,464,150.00:บาท:
ติดต่อ :????????:โทรศัพท์:0854880701:วันที่ประกาศ :20/2/2563 19:06:13
:ID:232660??????????????????????????  
พื้นที่ดิน : 402:ไร่:1:งาน :402:ตารางวา::ราคาที่ดิน:55,000.00:บาท:
ติดต่อ :??:โทรศัพท์:0935781443:วันที่ประกาศ :20/2/2563 2:34:37
:ID:232653????????? ?????? ?????????? ?????? ????Big C tesco ?????? ???????? 11 ??? 15????/???  
พื้นที่ดิน : 11:ไร่:2:งาน :50:ตารางวา::ราคาที่ดิน:15,000,000.00:บาท:
ติดต่อ :?????:โทรศัพท์:0875490899:วันที่ประกาศ :20/2/2563 19:05:56
:ID:232651 ????????? ???????? ?????????????????????????,????????? ?????????????? 34 ??? ? 2.9????  
พื้นที่ดิน : 34:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:2,900,000.00:บาท:
ติดต่อ :?????:โทรศัพท์:0875490899:วันที่ประกาศ :19/2/2563 8:11:10
:ID:232649????????? ??????? ????????? ?????????? 31 ???? 2.6???? ,Sell Land at KOARAI district Chachoengsao  
พื้นที่ดิน : 27:ไร่:1:งาน :17:ตารางวา::ราคาที่ดิน:2,600,000.00:บาท:
ติดต่อ :?????:โทรศัพท์:0875490899:วันที่ประกาศ :20/2/2563 19:05:41
:ID:232646????????????????  
พื้นที่ดิน : 12:ไร่:1:งาน :80:ตารางวา::ราคาที่ดิน:380,000.00:บาท:
ติดต่อ :?????? ?????:โทรศัพท์:0648245628:วันที่ประกาศ :20/2/2563 19:05:17
:ID:232643 ??????? ??????????? ?????? ??????????? ????????????? ???????????? ???????????  
พื้นที่ดิน : 21:ไร่:1:งาน :67:ตารางวา::ราคาที่ดิน:56,000,000.00:บาท:
ติดต่อ : ??????? :โทรศัพท์: 0816960905 :วันที่ประกาศ :17/2/2563 16:06:04
:ID:232641??????????????????????????????  
พื้นที่ดิน : 11:ไร่:4:งาน :187:ตารางวา::ราคาที่ดิน:70,000,000.00:บาท:
ติดต่อ :?????:โทรศัพท์:0859079127:วันที่ประกาศ :20/2/2563 19:04:54
:ID:232639????????? ?.????????????? ?.???????? ?.??????  
พื้นที่ดิน : 15:ไร่:2:งาน :62:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,000,000.00:บาท:
ติดต่อ :????? ??????:โทรศัพท์:0811604712:วันที่ประกาศ :20/2/2563 19:04:48
:ID:232637?????????????? ????????????????-????????? (??.319)  
พื้นที่ดิน : 18:ไร่:3:งาน :84:ตารางวา::ราคาที่ดิน:56,880,000.00:บาท:
ติดต่อ :???:โทรศัพท์:0941368136:วันที่ประกาศ :20/2/2563 19:04:20
:ID:232634??? ?????? ????????????? ???????? ?????? 85 ??? ?????? ????????????????????  
พื้นที่ดิน : 85:ไร่:1:งาน :14:ตารางวา::ราคาที่ดิน:800,000.00:บาท:
ติดต่อ :Gidtaa:โทรศัพท์:0875490899:วันที่ประกาศ :20/2/2563 19:04:08
:ID:232631?????? 49-3-62 ??? ???????????? ???????????2??  
พื้นที่ดิน : 49:ไร่:3:งาน :62:ตารางวา::ราคาที่ดิน:12,000,000.00:บาท:
ติดต่อ :Kanin Nuntavadeepisarn:โทรศัพท์:0892209583:วันที่ประกาศ :20/2/2563 8:15:06
:ID:232630 ??? ?????? ??????????????? ???? ??????? ????? ??????????? ???????????? 77000 51 ??? 2 ???? ????? 5  
พื้นที่ดิน : 51:ไร่:1:งาน :86:ตารางวา::ราคาที่ดิน:28,050,000.00:บาท:
ติดต่อ :?????:โทรศัพท์:0875490899:วันที่ประกาศ :18/2/2563 11:57:37
:ID:232626???????????????????????? ?????????????  
พื้นที่ดิน : 29:ไร่:0:งาน :7:ตารางวา::ราคาที่ดิน:180,000.00:บาท:
ติดต่อ :??????? ??????:โทรศัพท์:0850042778:วันที่ประกาศ :20/2/2563 8:14:26
:ID:232624??????? ????????????? ?.??????????? ?.????????? ?.??????? 60 ???  
พื้นที่ดิน : 60:ไร่:2:งาน :24:ตารางวา::ราคาที่ดิน:5,000,000.00:บาท:
ติดต่อ :???:โทรศัพท์:0814227305:วันที่ประกาศ :20/2/2563 2:34:06
:ID:232621????????? ???? ???? 20-3-90 ??? (????????)  
พื้นที่ดิน : 20:ไร่:3:งาน :90:ตารางวา::ราคาที่ดิน:7,430,000.00:บาท:
ติดต่อ :????:โทรศัพท์:0957436020:วันที่ประกาศ :18/2/2563 15:01:27
:ID:232613???????????  
พื้นที่ดิน : 13:ไร่:0:งาน :44:ตารางวา::ราคาที่ดิน:81,500,000.00:บาท:
ติดต่อ :????:โทรศัพท์:0819038710:วันที่ประกาศ :20/2/2563 7:50:42
:ID:232610????????? 17-2-2.8 ??? ?.???????? ?.???????? ?.?????? ?????????98 ???? ?????? 347 ?????????? ???????  
พื้นที่ดิน : 17:ไร่:2:งาน :3:ตารางวา::ราคาที่ดิน:37,400,000.00:บาท:
ติดต่อ :???:โทรศัพท์:0996099765:วันที่ประกาศ :17/2/2563 0:16:50
:ID:232589??????????? 3 ??? 256.2 ???. ??????? ?.???? ?.????????? ?.??????? (???????????)  
พื้นที่ดิน : 3:ไร่:256:งาน :2:ตารางวา::ราคาที่ดิน:35,000.00:บาท:
ติดต่อ :?????????:โทรศัพท์:0926166391:วันที่ประกาศ :19/2/2563 16:11:07
:ID:232584???????.??????????? ?.???????????  
พื้นที่ดิน : 21:ไร่:3:งาน :54:ตารางวา::ราคาที่ดิน:3,200,000.00:บาท:
ติดต่อ :???:โทรศัพท์:0844055446:วันที่ประกาศ :18/2/2563 18:28:59
:ID:232583?????????????????????? ?????? ??.42 ?????????????????????????? ??????????? ???????? 19-0-35 ???  
พื้นที่ดิน : 19:ไร่:0:งาน :35:ตารางวา::ราคาที่ดิน:95,437,500.00:บาท:
ติดต่อ :?????:โทรศัพท์:0818072338:วันที่ประกาศ :20/2/2563 1:51:48
:ID:232582?????????????????????? ?????? ??.42 ?????????????????????????? ??????????? ???????? 19-0-35 ???  
พื้นที่ดิน : 19:ไร่:0:งาน :35:ตารางวา::ราคาที่ดิน:95,437,500.00:บาท:
ติดต่อ :?????:โทรศัพท์:0818072338:วันที่ประกาศ :19/2/2563 22:20:33
:ID:232571????????? 25 ??? 3 ??? 64.5 ??.??  
พื้นที่ดิน : 25:ไร่:3:งาน :65:ตารางวา::ราคาที่ดิน:4,500,000.00:บาท:
ติดต่อ :????? ???????:โทรศัพท์:0633811143:วันที่ประกาศ :19/2/2563 19:36:28
:ID:232569?????????????????  
พื้นที่ดิน : 27:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:32,400,000.00:บาท:
ติดต่อ :????:โทรศัพท์:0820399962:วันที่ประกาศ :18/2/2563 1:38:10
:ID:232558???????????????????????????????????  
พื้นที่ดิน : 50:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:3,000,000.00:บาท:
ติดต่อ :???????:โทรศัพท์:0937635411:วันที่ประกาศ :20/2/2563 14:25:01
:ID:232555???????????????? ??????? ??????????????  
พื้นที่ดิน : 13:ไร่:2:งาน :41:ตารางวา::ราคาที่ดิน:33,000,000.00:บาท:
ติดต่อ :thanatorn:โทรศัพท์:0908945964:วันที่ประกาศ :20/2/2563 7:40:41
:ID:232554 ???????????????? ??????? ??????????????  
พื้นที่ดิน : 13:ไร่:2:งาน :41:ตารางวา::ราคาที่ดิน:33,000,000.00:บาท:
ติดต่อ : thanatorn :โทรศัพท์: 0908945964 :วันที่ประกาศ :18/2/2563 16:39:51
:ID:232540???????????????????????????? ???????? ????? ???????????????  
พื้นที่ดิน : 13:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:3,000,000.00:บาท:
ติดต่อ :????:โทรศัพท์:0807918706:วันที่ประกาศ :20/2/2563 11:34:11
«« หน้าก่อน | หน้าต่อไป »» หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 190 หน้า : จำนวนกระทู้ 9487 หัวข้อ
 
หน้าแรก |แผนผังเวบไซต์|เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา |STAFF ONLY
   
copyright 2006 © land.co.th