กระดาน ซื้อขายที่ดินหน้าหลัก

ด่วน สำหรับผู้ที่มีประกาศเกินกว่า 5 รายการ กรุณาอ่าน >> ประกาศที่ ลงซ้ำ จะถูกลบทันที นะครับ
ขณะนี้มี ที่ดินดีดี ประกาศขาย  แปลง ( กท , นน ฯ , ปทุม , สมุทรปราการ , สมุทรสาคร , นครปฐม , ตจว )
:ID:197543 ????????????? 37??? ????????????-???????? เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 37:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:18,500,000.00:บาท:
ติดต่อ : 0817904622 :โทรศัพท์: 0817904622 :วันที่ประกาศ : 12/3/2558 22:44:02
:ID:170437 --??????????????????????????????? เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 27:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,500,000,000.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ : 30/7/2556 7:33:57
:ID:148004 -????????? 2-2-0??? ?????????????? ???? ?????????????? ????????? เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 2:ไร่:2:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:160,000.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ : 14/9/2555 19:05:43
:ID:150909 -????????? 13 ??? ??????????????? ?????????????????? ????????? 125 ???? ?????? 100,000/??? เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 13:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:100,000.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ : 25/10/2555 20:26:38
:ID:233021เซ้งกิจการอพาร์ทเม้นท์ราคาถูกคนพักเต็ม .  
พื้นที่ดิน : 400:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:123,456.00:บาท:
ติดต่อ :ชิดชนก แหวนผ่อง :โทรศัพท์:0969406025:วันที่ประกาศ :2020/10/30 04:30:46
:ID:233020ประกาศขายที่ดิน จำนวน 1 โฉนด เนื้อที่ 6-1-59 ไร่ หนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง .  
พื้นที่ดิน : 6:ไร่:1:งาน :59:ตารางวา::ราคาที่ดิน:16,633,500.00:บาท:
ติดต่อ :บูรพา:โทรศัพท์:0817117013:วันที่ประกาศ :2020/10/30 04:00:38
:ID:233019ที่ดินสงขลาราคาถูก .  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:55:งาน :55:ตารางวา::ราคาที่ดิน:123,456.00:บาท:
ติดต่อ :ชิดชนก แหวนผ่อง :โทรศัพท์:0969406025:วันที่ประกาศ :2020/10/28 04:50:53
:ID:152831 ?????????? 200??????????????????????????????????????????????????? ????????????????-????? ??????????????????????150,000??? เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 200:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:30,000,000.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0817904622 :วันที่ประกาศ : 15/11/2555 11:06:52
:ID:197543 ????????????? 37??? ????????????-???????? เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 37:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:18,500,000.00:บาท:
ติดต่อ : 0817904622 :โทรศัพท์: 0817904622 :วันที่ประกาศ : 12/3/2558 22:44:02
:ID:146633 ??????????22???????????? ??????????????????????????????????? ???????????????? ???????????????????????? เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 22:ไร่:0:งาน :43:ตารางวา::ราคาที่ดิน:8,800,000.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0817904622 :วันที่ประกาศ : 16/8/2555 16:41:08
:ID:171575 ???????????????????????? 1-3-80 ??? ????????????? ???????? ??? 13 ???????? เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:3:งาน :80:ตารางวา::ราคาที่ดิน:13,000,000.00:บาท:
ติดต่อ : ????? ????????? :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ : 16/8/2556 11:43:32
:ID:151612 ??????????16-2-62?????????4???(24)??????-????????-?????????????????-?????? ????????????900,000 เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 16:ไร่:2:งาน :62:ตารางวา::ราคาที่ดิน:14,850,000.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0817904622 :วันที่ประกาศ : 1/11/2555 17:58:16
:ID:233013ขายที่จำนวน 11 แปลง ติดถนนเทพารักษ์ กม.14.5 .  
พื้นที่ดิน : 26:ไร่:2:งาน :94:ตารางวา::ราคาที่ดิน:360,000,000.00:บาท:
ติดต่อ :บุญทวี:โทรศัพท์:0818093611:วันที่ประกาศ :2020/10/23 08:58:37
:ID:188895 ??????????????????????(?????????)?????27??????????????????????CONDO ??????????? 10????/??????????? เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 27:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:270,000,000.00:บาท:
ติดต่อ : sakda :โทรศัพท์: 0817904622 :วันที่ประกาศ : 14/9/2557 12:17:15
:ID:145717 ???????????????? (?????????)12 ?????????????.?????????) ?.?????? ????????????????? ???????400????????????????????? ???????-???????????????????? 8???? เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 12:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,800,000.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0817904622 :วันที่ประกาศ : 29/7/2555 11:11:57
:ID:179816 ???????????????? 1???????????? ???.?????2????????????? ????????????????????????/????? ??????????? เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:1:งาน :97:ตารางวา::ราคาที่ดิน:4,179,000.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0817904622 :วันที่ประกาศ : 7/2/2557 11:28:41
:ID:195243 ????????? 97 ?????? ??? ??? ????????-?????????? ????????????????????? ????????? 10 ???? ??????? ????????? ????????????????? ??? ??? ????? 086-3944789 เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 97:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:10,000,000.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ : 15/1/2558 12:38:32
:ID:189962 ????????? 152 ??? ?.??????? ????????? 700,000.-?????? 086-3944789 เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 152:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:750,000.00:บาท:
ติดต่อ : ????? ????????? :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ : 5/10/2557 15:12:32
:ID:169715 ????????-?????? ????????? ??????????? ???????? ????????????? 200 ???? เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ : 20/7/2556 8:21:27
:ID:153070 ????????? 9 ??? ???????????????? ????????????? ????????????????????????????????????? ????????? 8 ???? เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 9:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:8,000,000.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ : 17/11/2555 18:27:41
:ID:150249 -????????? 350 ??.? ?????? ??? ???????? 39/5 ??????????? 400 ???? ??? 15 ???? เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:3:งาน :50:ตารางวา::ราคาที่ดิน:15,000,000.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ : 20/10/2555 9:42:17
:ID:162835 ???????????????????????????.??????????????? 3???84????????????***5,200,000***????????? ***????????*** เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 3:ไร่:0:งาน :84:ตารางวา::ราคาที่ดิน:16,692,000.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0817904622 :วันที่ประกาศ : 17/3/2556 12:20:36
:ID:166143 ????????? ???????????????????????????? 5-20 ??? ????????? 150,000.- เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ : 8/5/2556 8:01:02
:ID:195244 ????????? 4 -0-29??? ????????????????? ???? the city ????????? 12.5 ???? ??????????? 38 ???????? 156,000.-/??.? ?????? ????? 086-3944789(???????????????) เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 4:ไร่:0:งาน :29:ตารางวา::ราคาที่ดิน:156,000.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ : 15/1/2558 12:59:09
:ID:190813 ???????????????? ?????????????????(???????) 2??? ???????????????????????? เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:2:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:.00:บาท:
ติดต่อ : ?????? :โทรศัพท์: 0817904622 :วันที่ประกาศ : 19/10/2557 9:46:27
:ID:145646 ???????????????????????? ???????(??3)25???5???/???????????(?????????????)????? ??????? ????? ?????????? ??????????????????????? เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 100:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0817904622 :วันที่ประกาศ : 27/7/2555 17:59:27
:ID:181282 ??????????22??????????????????????????????? -????????Global House?????13???????????????? เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 22:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:286,000,000.00:บาท:
ติดต่อ : ?????? :โทรศัพท์: 0817904622 :วันที่ประกาศ : 7/3/2557 11:23:55
:ID:157713 -????????? 5-2-71 ??? ???????????????????????????????? ???? 85000/??.? เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 5:ไร่:2:งาน :71:ตารางวา::ราคาที่ดิน:85,000.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ : 19/1/2556 9:20:18
:ID:158860 ????????? 650 ??.? ?????????????????? ?????????????????? 57???0 ???? ?????????????????? เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:2:งาน :50:ตารางวา::ราคาที่ดิน:97,500,000.00:บาท:
ติดต่อ : ???? :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ : 3/2/2556 8:27:02
:ID:232996ขายที่ดิน ติดถนนอุบลรัตน์ - ปากทางเขื่อน .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:1:งาน :94:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,500,000.00:บาท:
ติดต่อ :ทรงวุฒิ:โทรศัพท์:0610989132:วันที่ประกาศ :2020/10/14 03:17:23
:ID:197543 ????????????? 37??? ????????????-???????? เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 37:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:18,500,000.00:บาท:
ติดต่อ : 0817904622 :โทรศัพท์: 0817904622 :วันที่ประกาศ : 12/3/2558 22:44:02
:ID:147884 ?????????? 20? ?? ?.?????? ???????????????? ?.??????? เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 20:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:30,000,000.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ : 13/9/2555 17:21:22
:ID:169715 ????????-?????? ????????? ??????????? ???????? ????????????? 200 ???? เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ : 20/7/2556 8:21:27
:ID:181282 ??????????22??????????????????????????????? -????????Global House?????13???????????????? เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 22:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:286,000,000.00:บาท:
ติดต่อ : ?????? :โทรศัพท์: 0817904622 :วันที่ประกาศ : 7/3/2557 11:23:55
:ID:147887 ????????? 910 ??.? ??????????? 1 เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 2:ไร่:100:งาน :10:ตารางวา::ราคาที่ดิน:54,600,000.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ : 13/9/2555 18:18:04
:ID:217580 ?????????100?????????? ?????????????????????? ???????????????? ??????????????? เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 111:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:350,000,000.00:บาท:
ติดต่อ : SAKDA :โทรศัพท์: 0817904622 :วันที่ประกาศ : 15/6/2559 14:44:31
:ID:195247 ????????? 7-2-98 ??? ???? ???.3 ????????? 44???? ???? 67,000.-/??.?(??????????????????????????????????????????)??????????????????????? 1 ?????? ????? 0863944789 เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 7:ไร่:2:งาน :98:ตารางวา::ราคาที่ดิน:67,000.00:บาท:
ติดต่อ : ????? ????????? :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ : 15/1/2558 13:14:38
:ID:232988ขายที่ดิน ต.เกาะลันตาน้อย อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ .  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:0:งาน :26:ตารางวา::ราคาที่ดิน:2,500,000.00:บาท:
ติดต่อ :0828179956:โทรศัพท์:0828179956:วันที่ประกาศ :2020/10/07 15:21:20
:ID:195512 ?????????70????.???????? 81 ?????????200?.?.??????????? ????????? 12 ?????????? ????? 0863944789 เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 70:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,200,000.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ : 26/1/2558 17:20:10
:ID:179816 ???????????????? 1???????????? ???.?????2????????????? ????????????????????????/????? ??????????? เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:1:งาน :97:ตารางวา::ราคาที่ดิน:4,179,000.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0817904622 :วันที่ประกาศ : 7/2/2557 11:28:41
:ID:146633 ??????????22???????????? ??????????????????????????????????? ???????????????? ???????????????????????? เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 22:ไร่:0:งาน :43:ตารางวา::ราคาที่ดิน:8,800,000.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0817904622 :วันที่ประกาศ : 16/8/2555 16:41:08
:ID:147906 -????????? 10 ??? ???????????? ????????????????? 200 ?. เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 10:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:65,000.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ : 13/9/2555 21:28:03
:ID:191531 ???????????????????? 14 ??? ?????????????????????.?????????? เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 14:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:.00:บาท:
ติดต่อ : ????? ????????? :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ : 28/10/2557 16:06:42
:ID:191529 ???????????????????? 5 ??? ?.???????(??????????)?????????????????? ?????? ????? 0863944789 เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 5:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:.00:บาท:
ติดต่อ : :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ : 28/10/2557 16:00:54
:ID:150253 ????????? 6-1-80 ??? ????????? ???????????????? 200 ???? ???????????????? ????????? 70 ???? ???? 85,000/??.? เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 6:ไร่:1:งาน :80:ตารางวา::ราคาที่ดิน:.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ : 20/10/2555 9:50:59
:ID:145682 ????????? 107 ??? ??????????????????? 3??? ?????????????? 1??.????????????????????? ?????????????????-??????????????????????????????????????????????? ????????????????????? ????????????????? 2?????????????????????????? ?????????300,000??? เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 107:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0817904622 :วันที่ประกาศ : 28/7/2555 12:08:47
:ID:162011 -????????? 17 ??? ????????? 60 ???? ????.?????????-?????????? ??.50 ???? ??? 25 ???? เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 17:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:25,000,000.00:บาท:
ติดต่อ : :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ : 7/3/2556 20:42:27
:ID:180984 ????????? 50??? ?????????????? ????????????? ?????????????????? ???????????????? เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 50:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0817904622 :วันที่ประกาศ : 28/2/2557 19:36:45
:ID:181131 ?????????????1,500??????????????.32???????????-??????(24)????????????????????????????????????????????????????????100??? เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 1531:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:688,950,000.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0817904622 :วันที่ประกาศ : 3/3/2557 10:41:33
:ID:145657 ????????? ????????????2??????1.5??? ???????????????????????? 1??.?????300,000???????????????????????????????????? (??????????) ?????????? เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 2:ไร่:3:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0817904622 :วันที่ประกาศ : 27/7/2555 20:45:21
:ID:232975ขายที่ดิน186ไร่2งาน92ตรว. พื้นที่สีม่วง หน้ากว้าง282ม. ถนน333ด่านช้าง-อู่ทอง กม.41 ต.ทะเลบก .  
พื้นที่ดิน : 186:ไร่:2:งาน :92:ตารางวา::ราคาที่ดิน:93,365,000.00:บาท:
ติดต่อ :sripustar:โทรศัพท์:0948216456:วันที่ประกาศ :2020/09/30 14:47:12
:ID:154445 ?????????????????????????3???????2????????????????????????????????????? 1,800,000???????? เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :100:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,800,000.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0817904622 :วันที่ประกาศ : 6/12/2555 17:27:01
:ID:162835 ???????????????????????????.??????????????? 3???84????????????***5,200,000***????????? ***????????*** เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 3:ไร่:0:งาน :84:ตารางวา::ราคาที่ดิน:16,692,000.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0817904622 :วันที่ประกาศ : 17/3/2556 12:20:36
:ID:232972ขายที่ดินสวย ฮวงจุ้ยดี ติดถนน 4 เลน เขตเศรษฐกิจพิเศษ .  
พื้นที่ดิน : 55:ไร่:3:งาน :80:ตารางวา::ราคาที่ดิน:49,800,000.00:บาท:
ติดต่อ :เพิ่มพล:โทรศัพท์:0957952387:วันที่ประกาศ :2020/09/29 07:59:14
:ID:169712 -????????? 1 ??? ??? ?????????????????? ???? 100,000/ ??.? ??????????????????? เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 2:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:100,000.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0800657838 :วันที่ประกาศ : 20/7/2556 8:08:02
:ID:166579 ????????????????????????????? ??????? ??. 10 ?????????????????????? 50??????? เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 50:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ : 10/5/2556 16:26:12
:ID:152831 ?????????? 200??????????????????????????????????????????????????? ????????????????-????? ??????????????????????150,000??? เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 200:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:30,000,000.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0817904622 :วันที่ประกาศ : 15/11/2555 11:06:52
:ID:168776 ????????? 1144 ??? ??????????????? ??.79-80 ??????????????? ??????????????? ??????????????? เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 1144:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:700,000.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ : 7/7/2556 18:36:38
:ID:197543 ????????????? 37??? ????????????-???????? เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 37:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:18,500,000.00:บาท:
ติดต่อ : 0817904622 :โทรศัพท์: 0817904622 :วันที่ประกาศ : 12/3/2558 22:44:02
:ID:150907 -????????? 4-2-0 ??? ??????????????? ?????????????????? ????????? 95 ???? ?????? 180,000/??.? เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 4:ไร่:2:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:180,000.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ : 25/10/2555 20:19:30
:ID:232965ขายที่ 5 ไร่ ไร่ละ200000 .  
พื้นที่ดิน : 5:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,000,000.00:บาท:
ติดต่อ :ณัฐภัทร ห้อยมาลา:โทรศัพท์:0886251935:วันที่ประกาศ :2020/09/25 03:54:55
:ID:232964ขายที่ดิน ติดหมู่บ้าน ต.บ้านคลองสวน(ซ.ยิ้มแย้ม) อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ .  
พื้นที่ดิน : 8:ไร่:1:งาน :92:ตารางวา::ราคาที่ดิน:25,440,000.00:บาท:
ติดต่อ :ชวลิต(เล็ก):โทรศัพท์:0875035597:วันที่ประกาศ :2020/09/25 03:54:08
:ID:179372 ????????? 7 ??? ?????????????? ????????????????????4 ???????????? 5.5 ?????????? เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 7:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:5,500,000.00:บาท:
ติดต่อ : ????? ????????? :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ : 28/1/2557 10:04:56
:ID:166576 ????????? 850 ??? ???? ??????????????? ???????? เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 850:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ : 10/5/2556 16:20:19
:ID:232961รับส่วนลดพิเศษทันที ที่ดินติดถนนใหญ่ หน้ากว้าง พร้อมอาคารอเนกประสงค์ ที่จอดรถกว้างขวาง พร้อมสิ่งอำนว .  
พื้นที่ดิน : 2:ไร่:2:งาน :57:ตารางวา::ราคาที่ดิน:40,000.00:บาท:
ติดต่อ :ต้น:โทรศัพท์:0837827617:วันที่ประกาศ :2020/09/24 04:04:56
:ID:150255 -????????? 6 ??? ???????????? ?????????????????????????????????? ????????????????? ?.???????? ?.?????????????????????? เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 6:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ : 20/10/2555 10:00:41
:ID:147847 -?????????10 ????????????????????????????????????????????(?????????????) เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 10:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,200,000.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ : 13/9/2555 7:41:15
:ID:232958ขายที่ดินสวย ต.บึงพระ อ.เมืองพิษณุโลก 2 แปลง 11 ไร่ 3 งาน 50.70 ตร.วา .  
พื้นที่ดิน : 11:ไร่:3:งาน :50:ตารางวา::ราคาที่ดิน:38,000,000.00:บาท:
ติดต่อ :ต้น:โทรศัพท์:0817353717:วันที่ประกาศ :2020/09/22 06:00:09
:ID:188171 ?????????????????????????????????????????????????? ????? ????????????? ?????????? ?????????? เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 52:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:182,000,000.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0817904622 :วันที่ประกาศ : 1/9/2557 18:37:44
:ID:169711 ????????????? 2 ?????? ?????.???????????? 100,000/??.? เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 2:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:.00:บาท:
ติดต่อ : ????? ????????? :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ : 20/7/2556 7:56:19
:ID:150909 -????????? 13 ??? ??????????????? ?????????????????? ????????? 125 ???? ?????? 100,000/??? เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 13:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:100,000.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ : 25/10/2555 20:26:38
:ID:147326 -?????????7????????????????????????????????????????????????????????????????????? 20 ?? เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 7:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,500,000.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ : 31/8/2555 16:02:36
:ID:151311 ????????? 306 ??.? ??????????????? ????????????????? ??????????? ?????? ???? 200,000/ ??.? เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:3:งาน :6:ตารางวา::ราคาที่ดิน:200,000.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ : 30/10/2555 9:21:48
:ID:147321 ????????-??????????????????????100????????? เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ : 31/8/2555 15:04:29
:ID:216994 ????????????????????????????27???(??.-????)??????????CONDO??????-??????????? เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 27:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:256,500,000.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0817904622 :วันที่ประกาศ : 28/5/2559 8:26:47
:ID:166577 --????????? 1000 ??? ????????????? เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 1000:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ : 10/5/2556 16:22:18
:ID:152740 ?????????????38??? ?.??????? ????????????????????????????????????????????????*** ??? ???? *** เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 38:ไร่:0:งาน :54:ตารางวา::ราคาที่ดิน:19,000,000.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0817904622 :วันที่ประกาศ : 13/11/2555 16:17:44
:ID:145646 ???????????????????????? ???????(??3)25???5???/???????????(?????????????)????? ??????? ????? ?????????? ??????????????????????? เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 100:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0817904622 :วันที่ประกาศ : 27/7/2555 17:59:27
:ID:232947เครื่องบรรจุแคปซูลพลาสติก .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:.00:บาท:
ติดต่อ :ไพบูลย์ เจริญพรเวช:โทรศัพท์:0999797897:วันที่ประกาศ :2020/09/11 08:32:16
:ID:232946ขายที่ดิน .  
พื้นที่ดิน : 52:ไร่:0:งาน :98:ตารางวา::ราคาที่ดิน:300,000.00:บาท:
ติดต่อ :สกุลนา:โทรศัพท์:0818846989:วันที่ประกาศ :2020/09/11 07:10:29
:ID:217579 ?????????111???????????????-???????? ??.???34?????????????. เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 111:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:72,150,000.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0817904622 :วันที่ประกาศ : 15/6/2559 14:37:52
:ID:171914 ????????? 8-2-70 ??????????????????????-????????? เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 8:ไร่:2:งาน :70:ตารางวา::ราคาที่ดิน:3,500,000.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ : 24/8/2556 12:47:35
:ID:145682 ????????? 107 ??? ??????????????????? 3??? ?????????????? 1??.????????????????????? ?????????????????-??????????????????????????????????????????????? ????????????????????? ????????????????? 2?????????????????????????? ?????????300,000??? เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 107:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0817904622 :วันที่ประกาศ : 28/7/2555 12:08:47
:ID:145673 ?????????????????????????????????? ??????????????????? 180???? 7??? ,??????-??????????????? ????????????????????????????? 300,000????????** ???????** เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 7:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0817904622 :วันที่ประกาศ : 28/7/2555 10:01:39
:ID:232941ขายที่ดินติดถนนคลองชลประทานที่ 10 ตำบลบึงบา หนองเสือ จ.ปทุมธานี .  
พื้นที่ดิน : 10:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:12,000,000.00:บาท:
ติดต่อ :คุณโจ:โทรศัพท์:0655823187:วันที่ประกาศ :2020/09/08 20:23:12
:ID:232940ขายที่ดินเปล่าด่วนมาก 6 ไร่ 2 งน 68 ตรว. มีโฉนด ใกล้ทะเล 500 เมตร ติดถนน 2 ด้าน .  
พื้นที่ดิน : 6:ไร่:2:งาน :68:ตารางวา::ราคาที่ดิน:4,500,000.00:บาท:
ติดต่อ :ไชยา เลื่อนแก้ว:โทรศัพท์:0830300981:วันที่ประกาศ :2020/09/08 16:20:01
:ID:150259 -????????? 10 ??? ???????????????????????????? ???? 120,000/??.? เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 10:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:120,000.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ : 20/10/2555 10:09:34
:ID:151612 ??????????16-2-62?????????4???(24)??????-????????-?????????????????-?????? ????????????900,000 เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 16:ไร่:2:งาน :62:ตารางวา::ราคาที่ดิน:14,850,000.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0817904622 :วันที่ประกาศ : 1/11/2555 17:58:16
:ID:170436 -????????? 789 ??? ???????? ?.???????? ?????????????? ???? 160,000/??? เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 789:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:160,000.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ : 30/7/2556 7:27:50
:ID:217579 ?????????111???????????????-???????? ??.???34?????????????. เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 111:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:72,150,000.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0817904622 :วันที่ประกาศ : 15/6/2559 14:37:52
:ID:232935ขายที่ดิน11-1 เทพทวี ศรีนครินทร์ 9 .  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:1:งาน :81:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1.00:บาท:
ติดต่อ :ืninakrua:โทรศัพท์:0863443199:วันที่ประกาศ :2020/09/05 08:02:02
:ID:232934ขายที่ดิน19ไร่2งาน73ตรว. พื้นที่สีม่วงเข้ม ถมแล้ว5ไร่ หน้ากว้าง97ม. ถนน346ปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว .  
พื้นที่ดิน : 19:ไร่:2:งาน :73:ตารางวา::ราคาที่ดิน:127,936,250.00:บาท:
ติดต่อ :sripustar:โทรศัพท์:0948216456:วันที่ประกาศ :2020/09/02 15:45:39
:ID:232933ขายที่ดินโฉนด 1ไร่1 งานถมแล้วทั้งแปลงพร้อมบ้านสร้างใหม่1ห้องนอน1ห้องน้ำ ราคา800000บาท .  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:1:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:800,000.00:บาท:
ติดต่อ :สุชัยปพร:โทรศัพท์:0871535684:วันที่ประกาศ :2020/08/30 07:26:37
:ID:232932ขายที่ดินติดถนน สองด้าน มีไฟฟ้า สามารถขุดสระได้ ลำปาง .  
พื้นที่ดิน : 7:ไร่:2:งาน :93:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,690,000.00:บาท:
ติดต่อ :เจ้าของ:โทรศัพท์:0613081099:วันที่ประกาศ :2020/08/30 05:45:32
:ID:232931ขายที่ดินติดถนน สองด้าน มีไฟฟ้า สามารถขุดสระได้ ลำปาง .  
พื้นที่ดิน : 7:ไร่:2:งาน :93:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,690,000.00:บาท:
ติดต่อ :เจ้าของ:โทรศัพท์:0613081099:วันที่ประกาศ :2020/08/30 05:45:21
:ID:166143 ????????? ???????????????????????????? 5-20 ??? ????????? 150,000.- เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ : 8/5/2556 8:01:02
:ID:169346 ?????????????21???????????????????????????-?????????-????(????????????????????? 4???? เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 21:ไร่:2:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:5,375,000.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0817904622 :วันที่ประกาศ : 14/7/2556 9:39:25
:ID:195245 ???????????? 226 ??? ???? ?.???????????????????????-??????? ????????????? 150 ??? ??????? ?????????????????70 ?????????????? 45 ???? ????????????? 22 ???? ?????????????????? ?????? ????? 0863944789 เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 226:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:22.00:บาท:
ติดต่อ : ????? ????????? :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ : 15/1/2558 13:05:32
:ID:166581 ???????????????????? ?????? ????????? 3 50 ??? ?????????????????????? เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 50:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ : 10/5/2556 16:30:05
:ID:168374 ????????? 111 ??.? ??????? ????????????? เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:1:งาน :11:ตารางวา::ราคาที่ดิน:50,000.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ : 1/7/2556 8:39:53
«« หน้าก่อน | หน้าต่อไป »» หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 10 หน้า : จำนวนกระทู้ 1000 หัวข้อ
ใหม่ล่าสุด เวบบอร์ดสำหรับ ตัวแทน นายหน้า หรือ บุคคลทั่วไป ไว้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เปิดใช้แล้วครับ
click »»
ที่ดิน 1,000 รายการแรก | รายการ 1,000-2,000 | รายการ 2,000-3,000 | รายการ 3,000-4,000 | รายการ 4,000-5,000 | รายการที่ 5,000 เป็นต้นไป
หน้าแรก |แผนผังเวบไซต์|เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา |STAFF ONLY | มุมมองแบบแบ่งหน้า
   
copyright 2006 © land.co.th