กระดาน ซื้อขายที่ดินหน้าหลัก

ด่วน สำหรับผู้ที่มีประกาศเกินกว่า 5 รายการ กรุณาอ่าน >> ประกาศที่ ลงซ้ำ จะถูกลบทันที นะครับ
ขณะนี้มี ที่ดินดีดี ประกาศขาย  แปลง ( กท , นน ฯ , ปทุม , สมุทรปราการ , สมุทรสาคร , นครปฐม , ตจว )
:ID:158860 ????????? 650 ??.? ?????????????????? ?????????????????? 57???0 ???? ?????????????????? เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:2:งาน :50:ตารางวา::ราคาที่ดิน:97,500,000.00:บาท:
ติดต่อ : ???? :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ : 3/2/2556 8:27:02
:ID:232899ขายที่ดิน สมุทรสาคร 14ไร่ .  
พื้นที่ดิน : 13:ไร่:3:งาน :54:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,700,000.00:บาท:
ติดต่อ :โอม:โทรศัพท์:0880129151:วันที่ประกาศ :2020/08/10 01:02:53
:ID:148667 -????????? 1 ??? ??? ??????????? ????????????????????? เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:50,000,000.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ : 27/9/2555 17:39:30
:ID:232897ขายที่ดินมีโฉนด 1ไร่2งาน54ตารางวา แถวปราณบุรี .  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:2:งาน :54:ตารางวา::ราคาที่ดิน:2,200,000.00:บาท:
ติดต่อ :วันต์:โทรศัพท์:0840909599:วันที่ประกาศ :2020/08/09 06:26:23
:ID:150249 -????????? 350 ??.? ?????? ??? ???????? 39/5 ??????????? 400 ???? ??? 15 ???? เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:3:งาน :50:ตารางวา::ราคาที่ดิน:15,000,000.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ : 20/10/2555 9:42:17
:ID:195243 ????????? 97 ?????? ??? ??? ????????-?????????? ????????????????????? ????????? 10 ???? ??????? ????????? ????????????????? ??? ??? ????? 086-3944789 เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 97:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:10,000,000.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ : 15/1/2558 12:38:32
:ID:148667 -????????? 1 ??? ??? ??????????? ????????????????????? เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:50,000,000.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ : 27/9/2555 17:39:30
:ID:195244 ????????? 4 -0-29??? ????????????????? ???? the city ????????? 12.5 ???? ??????????? 38 ???????? 156,000.-/??.? ?????? ????? 086-3944789(???????????????) เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 4:ไร่:0:งาน :29:ตารางวา::ราคาที่ดิน:156,000.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ : 15/1/2558 12:59:09
:ID:166575 -????????????????? ?????????????? 5 ????????? ?????? 50 ??? ?????????????????? เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 50:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ : 10/5/2556 16:17:34
:ID:148004 -????????? 2-2-0??? ?????????????? ???? ?????????????? ????????? เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 2:ไร่:2:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:160,000.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ : 14/9/2555 19:05:43
:ID:145682 ????????? 107 ??? ??????????????????? 3??? ?????????????? 1??.????????????????????? ?????????????????-??????????????????????????????????????????????? ????????????????????? ????????????????? 2?????????????????????????? ?????????300,000??? เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 107:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0817904622 :วันที่ประกาศ : 28/7/2555 12:08:47
:ID:165424 ???????????????? (?????????) 10 ??? ?.?????? ????????????????? ???????**432**????????????????????? ???????-???????????????????? 8???? เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 10:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:3,500,000.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0817904622 :วันที่ประกาศ : 24/4/2556 15:18:53
:ID:146633 ??????????22???????????? ??????????????????????????????????? ???????????????? ???????????????????????? เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 22:ไร่:0:งาน :43:ตารางวา::ราคาที่ดิน:8,800,000.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0817904622 :วันที่ประกาศ : 16/8/2555 16:41:08
:ID:232887ผ่อน9000บาทเข้าปลูกบ้านอยู่ได้ทันที่ใกล้มหาวิทยาลัยเกษตรกำแพงแสนนครปฐมและมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอ .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :20:ตารางวา::ราคาที่ดิน:390,000.00:บาท:
ติดต่อ :สุข:โทรศัพท์:0842584391:วันที่ประกาศ :2020/08/05 11:05:59
:ID:145682 ????????? 107 ??? ??????????????????? 3??? ?????????????? 1??.????????????????????? ?????????????????-??????????????????????????????????????????????? ????????????????????? ????????????????? 2?????????????????????????? ?????????300,000??? เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 107:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0817904622 :วันที่ประกาศ : 28/7/2555 12:08:47
:ID:145966 ??????????????????????? 180-500??? ??????????????????????????????????????360??????????????????1.3???? เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 500:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:650,000,000.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0817904622 :วันที่ประกาศ : 2/8/2555 20:25:01
:ID:232884 .  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:150,000.00:บาท:
ติดต่อ :0649753596:โทรศัพท์:0649753596:วันที่ประกาศ :2020/08/04 06:29:55
:ID:180984 ????????? 50??? ?????????????? ????????????? ?????????????????? ???????????????? เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 50:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0817904622 :วันที่ประกาศ : 28/2/2557 19:36:45
:ID:147884 ?????????? 20? ?? ?.?????? ???????????????? ?.??????? เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 20:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:30,000,000.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ : 13/9/2555 17:21:22
:ID:165424 ???????????????? (?????????) 10 ??? ?.?????? ????????????????? ???????**432**????????????????????? ???????-???????????????????? 8???? เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 10:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:3,500,000.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0817904622 :วันที่ประกาศ : 24/4/2556 15:18:53
:ID:147887 ????????? 910 ??.? ??????????? 1 เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 2:ไร่:100:งาน :10:ตารางวา::ราคาที่ดิน:54,600,000.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ : 13/9/2555 18:18:04
:ID:181282 ??????????22??????????????????????????????? -????????Global House?????13???????????????? เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 22:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:286,000,000.00:บาท:
ติดต่อ : ?????? :โทรศัพท์: 0817904622 :วันที่ประกาศ : 7/3/2557 11:23:55
:ID:195247 ????????? 7-2-98 ??? ???? ???.3 ????????? 44???? ???? 67,000.-/??.?(??????????????????????????????????????????)??????????????????????? 1 ?????? ????? 0863944789 เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 7:ไร่:2:งาน :98:ตารางวา::ราคาที่ดิน:67,000.00:บาท:
ติดต่อ : ????? ????????? :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ : 15/1/2558 13:14:38
:ID:165424 ???????????????? (?????????) 10 ??? ?.?????? ????????????????? ???????**432**????????????????????? ???????-???????????????????? 8???? เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 10:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:3,500,000.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0817904622 :วันที่ประกาศ : 24/4/2556 15:18:53
:ID:195512 ?????????70????.???????? 81 ?????????200?.?.??????????? ????????? 12 ?????????? ????? 0863944789 เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 70:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,200,000.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ : 26/1/2558 17:20:10
:ID:147773 -?????????10 ????????????????????????????????????????????(?????????????) เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ : 11/9/2555 13:25:18
:ID:188895 ??????????????????????(?????????)?????27??????????????????????CONDO ??????????? 10????/??????????? เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 27:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:270,000,000.00:บาท:
ติดต่อ : sakda :โทรศัพท์: 0817904622 :วันที่ประกาศ : 14/9/2557 12:17:15
:ID:191529 ???????????????????? 5 ??? ?.???????(??????????)?????????????????? ?????? ????? 0863944789 เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 5:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:.00:บาท:
ติดต่อ : :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ : 28/10/2557 16:00:54
:ID:145657 ????????? ????????????2??????1.5??? ???????????????????????? 1??.?????300,000???????????????????????????????????? (??????????) ?????????? เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 2:ไร่:3:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0817904622 :วันที่ประกาศ : 27/7/2555 20:45:21
:ID:191529 ???????????????????? 5 ??? ?.???????(??????????)?????????????????? ?????? ????? 0863944789 เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 5:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:.00:บาท:
ติดต่อ : :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ : 28/10/2557 16:00:54
:ID:232870ขายที่ดินติดถนนสีลม .  
พื้นที่ดิน : 5:ไร่:3:งาน :11:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,550,000.00:บาท:
ติดต่อ :pim:โทรศัพท์:0966978962:วันที่ประกาศ :2020/07/29 04:20:54
:ID:166581 ???????????????????? ?????? ????????? 3 50 ??? ?????????????????????? เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 50:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ : 10/5/2556 16:30:05
:ID:150253 ????????? 6-1-80 ??? ????????? ???????????????? 200 ???? ???????????????? ????????? 70 ???? ???? 85,000/??.? เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 6:ไร่:1:งาน :80:ตารางวา::ราคาที่ดิน:.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ : 20/10/2555 9:50:59
:ID:232867ขายที่ดินเปล่าติดอพาร์ทเม้นต์ 208 วา อยู่ซอยสุขสวัสดิ์78 แยก24 (ซอยวัดชังเรือง) .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:2:งาน :8:ตารางวา::ราคาที่ดิน:4,800,000.00:บาท:
ติดต่อ :พร้อม:โทรศัพท์:0843264288:วันที่ประกาศ :2020/07/28 08:36:22
:ID:232866 ????????? ???????? .  
พื้นที่ดิน : 6:ไร่:3:งาน :86:ตารางวา::ราคาที่ดิน:16,000,000.00:บาท:
ติดต่อ : ??????? ??? :โทรศัพท์: 0947428861 :วันที่ประกาศ :2020/07/27 18:17:38
:ID:154445 ?????????????????????????3???????2????????????????????????????????????? 1,800,000???????? เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :100:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,800,000.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0817904622 :วันที่ประกาศ : 6/12/2555 17:27:01
:ID:197543 ????????????? 37??? ????????????-???????? เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 37:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:18,500,000.00:บาท:
ติดต่อ : 0817904622 :โทรศัพท์: 0817904622 :วันที่ประกาศ : 12/3/2558 22:44:02
:ID:147887 ????????? 910 ??.? ??????????? 1 เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 2:ไร่:100:งาน :10:ตารางวา::ราคาที่ดิน:54,600,000.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ : 13/9/2555 18:18:04
:ID:232862ขายที่ดินเปล่าแปลงเล็ก 50 ตรว. จ.นครปฐม .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :50:ตารางวา::ราคาที่ดิน:250,000.00:บาท:
ติดต่อ :kung:โทรศัพท์:0830401544:วันที่ประกาศ :2020/07/27 02:46:11
:ID:232861ขายที่ดินเปล่า จ.นครปฐม .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :50:ตารางวา::ราคาที่ดิน:250,000.00:บาท:
ติดต่อ :kung:โทรศัพท์:0830401544:วันที่ประกาศ :2020/07/27 02:44:39
:ID:189962 ????????? 152 ??? ?.??????? ????????? 700,000.-?????? 086-3944789 เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 152:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:750,000.00:บาท:
ติดต่อ : ????? ????????? :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ : 5/10/2557 15:12:32
:ID:150288 ??????50????.????????????????????700,000??? เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:.00:บาท:
ติดต่อ : :โทรศัพท์: 0817904622 :วันที่ประกาศ : 20/10/2555 12:44:44
:ID:169712 -????????? 1 ??? ??? ?????????????????? ???? 100,000/ ??.? ??????????????????? เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 2:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:100,000.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0800657838 :วันที่ประกาศ : 20/7/2556 8:08:02
:ID:150325 ???> ????????? ????????? 56??????60,000 ?????????????????? ????????? ????????????????? ????????????????????? ?????????????????????????????????2????????????????. เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 56:ไร่:2:งาน :34:ตารางวา::ราคาที่ดิน:3,360,000.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0817904622 :วันที่ประกาศ : 21/10/2555 9:40:24
:ID:152831 ?????????? 200??????????????????????????????????????????????????? ????????????????-????? ??????????????????????150,000??? เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 200:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:30,000,000.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0817904622 :วันที่ประกาศ : 15/11/2555 11:06:52
:ID:197543 ????????????? 37??? ????????????-???????? เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 37:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:18,500,000.00:บาท:
ติดต่อ : 0817904622 :โทรศัพท์: 0817904622 :วันที่ประกาศ : 12/3/2558 22:44:02
:ID:232854ที่ดินสวยติดภูเขา .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :1:ตารางวา::ราคาที่ดิน:4,000.00:บาท:
ติดต่อ :เมย์:โทรศัพท์:0864304538:วันที่ประกาศ :2020/07/23 03:20:41
:ID:232853รับถมที่ ขุดบ่อ ราคาถูก ไม่ผ่านนายหน้า .  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:1:งาน :1:ตารางวา::ราคาที่ดิน:.00:บาท:
ติดต่อ :เมย์:โทรศัพท์:0909579057:วันที่ประกาศ :2020/07/23 02:09:07
:ID:179816 ???????????????? 1???????????? ???.?????2????????????? ????????????????????????/????? ??????????? เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:1:งาน :97:ตารางวา::ราคาที่ดิน:4,179,000.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0817904622 :วันที่ประกาศ : 7/2/2557 11:28:41
:ID:150288 ??????50????.????????????????????700,000??? เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:.00:บาท:
ติดต่อ : :โทรศัพท์: 0817904622 :วันที่ประกาศ : 20/10/2555 12:44:44
:ID:169711 ????????????? 2 ?????? ?????.???????????? 100,000/??.? เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 2:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:.00:บาท:
ติดต่อ : ????? ????????? :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ : 20/7/2556 7:56:19
:ID:166579 ????????????????????????????? ??????? ??. 10 ?????????????????????? 50??????? เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 50:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ : 10/5/2556 16:26:12
:ID:147847 -?????????10 ????????????????????????????????????????????(?????????????) เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 10:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,200,000.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ : 13/9/2555 7:41:15
:ID:189962 ????????? 152 ??? ?.??????? ????????? 700,000.-?????? 086-3944789 เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 152:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:750,000.00:บาท:
ติดต่อ : ????? ????????? :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ : 5/10/2557 15:12:32
:ID:217580 ?????????100?????????? ?????????????????????? ???????????????? ??????????????? เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 111:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:350,000,000.00:บาท:
ติดต่อ : SAKDA :โทรศัพท์: 0817904622 :วันที่ประกาศ : 15/6/2559 14:44:31
:ID:169346 ?????????????21???????????????????????????-?????????-????(????????????????????? 4???? เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 21:ไร่:2:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:5,375,000.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0817904622 :วันที่ประกาศ : 14/7/2556 9:39:25
:ID:179816 ???????????????? 1???????????? ???.?????2????????????? ????????????????????????/????? ??????????? เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:1:งาน :97:ตารางวา::ราคาที่ดิน:4,179,000.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0817904622 :วันที่ประกาศ : 7/2/2557 11:28:41
:ID:232843ขายที่ดิน ทำเลดี โคกกลอย พังงา .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :71:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,300,000.00:บาท:
ติดต่อ :NatNatha:โทรศัพท์:0935846262:วันที่ประกาศ :2020/07/19 11:25:08
:ID:145673 ?????????????????????????????????? ??????????????????? 180???? 7??? ,??????-??????????????? ????????????????????????????? 300,000????????** ???????** เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 7:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0817904622 :วันที่ประกาศ : 28/7/2555 10:01:39
:ID:2328416 ไร่ บางเสาธง ไรละ 6 ล้าน .  
พื้นที่ดิน : 6:ไร่:0:งาน :58:ตารางวา::ราคาที่ดิน:600,000.00:บาท:
ติดต่อ :เป้:โทรศัพท์:0943266259:วันที่ประกาศ :2020/07/18 05:52:21
:ID:145646 ???????????????????????? ???????(??3)25???5???/???????????(?????????????)????? ??????? ????? ?????????? ??????????????????????? เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 100:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0817904622 :วันที่ประกาศ : 27/7/2555 17:59:27
:ID:181282 ??????????22??????????????????????????????? -????????Global House?????13???????????????? เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 22:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:286,000,000.00:บาท:
ติดต่อ : ?????? :โทรศัพท์: 0817904622 :วันที่ประกาศ : 7/3/2557 11:23:55
:ID:217579 ?????????111???????????????-???????? ??.???34?????????????. เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 111:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:72,150,000.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0817904622 :วันที่ประกาศ : 15/6/2559 14:37:52
:ID:169711 ????????????? 2 ?????? ?????.???????????? 100,000/??.? เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 2:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:.00:บาท:
ติดต่อ : ????? ????????? :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ : 20/7/2556 7:56:19
:ID:232836ขายที่ดินพร้อมสวนยาง .  
พื้นที่ดิน : 34:ไร่:1:งาน :59:ตารางวา::ราคาที่ดิน:12,000,000.00:บาท:
ติดต่อ :แนน:โทรศัพท์:0819431883:วันที่ประกาศ :2020/07/15 16:37:27
:ID:232835ขายที่ดินพร้อมสวนยาง .  
พื้นที่ดิน : 34:ไร่:1:งาน :59:ตารางวา::ราคาที่ดิน:12,000,000.00:บาท:
ติดต่อ :แนน:โทรศัพท์:0819431883:วันที่ประกาศ :2020/07/15 16:34:17
:ID:232834ขายที่ดินเปล่าติดอพาร์ทเม้นต์ 208 วา อยู่ซอยสุขสวัสดิ์78 แยก24 (ซอยวัดชังเรือง) .  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:2:งาน :8:ตารางวา::ราคาที่ดิน:4,600,000.00:บาท:
ติดต่อ :พร้อม:โทรศัพท์:0843264288:วันที่ประกาศ :2020/07/15 04:38:21
:ID:150907 -????????? 4-2-0 ??? ??????????????? ?????????????????? ????????? 95 ???? ?????? 180,000/??.? เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 4:ไร่:2:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:180,000.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ : 25/10/2555 20:19:30
:ID:162011 -????????? 17 ??? ????????? 60 ???? ????.?????????-?????????? ??.50 ???? ??? 25 ???? เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 17:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:25,000,000.00:บาท:
ติดต่อ : :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ : 7/3/2556 20:42:27
:ID:232831รับถมที่ ขุดบ่อ ราคาถูก ไม่ผ่านนายหน้า .  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:1:งาน :1:ตารางวา::ราคาที่ดิน:9,999.00:บาท:
ติดต่อ :ให้เช่ารถแบ็คโฮ PC30 40 60 120 หัวบุ้งกี๋ หัวเจาะ รายวัน รายเดือน ราคามิตรภาพ:โทรศัพท์:0909579057:วันที่ประกาศ :2020/07/14 09:19:36
:ID:146633 ??????????22???????????? ??????????????????????????????????? ???????????????? ???????????????????????? เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 22:ไร่:0:งาน :43:ตารางวา::ราคาที่ดิน:8,800,000.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0817904622 :วันที่ประกาศ : 16/8/2555 16:41:08
:ID:151311 ????????? 306 ??.? ??????????????? ????????????????? ??????????? ?????? ???? 200,000/ ??.? เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:3:งาน :6:ตารางวา::ราคาที่ดิน:200,000.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ : 30/10/2555 9:21:48
:ID:232828รับถมที่ ขุดบ่อ ราคาถูก ไม่ผ่านนายหน้า .  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:1:งาน :1:ตารางวา::ราคาที่ดิน:9,999.00:บาท:
ติดต่อ :เมย์:โทรศัพท์:0909579057:วันที่ประกาศ :2020/07/13 06:33:27
:ID:191531 ???????????????????? 14 ??? ?????????????????????.?????????? เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 14:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:.00:บาท:
ติดต่อ : ????? ????????? :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ : 28/10/2557 16:06:42
:ID:147321 ????????-??????????????????????100????????? เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ : 31/8/2555 15:04:29
:ID:180984 ????????? 50??? ?????????????? ????????????? ?????????????????? ???????????????? เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 50:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0817904622 :วันที่ประกาศ : 28/2/2557 19:36:45
:ID:170437 --??????????????????????????????? เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 27:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,500,000,000.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ : 30/7/2556 7:33:57
:ID:190813 ???????????????? ?????????????????(???????) 2??? ???????????????????????? เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 0:ไร่:2:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:.00:บาท:
ติดต่อ : ?????? :โทรศัพท์: 0817904622 :วันที่ประกาศ : 19/10/2557 9:46:27
:ID:145682 ????????? 107 ??? ??????????????????? 3??? ?????????????? 1??.????????????????????? ?????????????????-??????????????????????????????????????????????? ????????????????????? ????????????????? 2?????????????????????????? ?????????300,000??? เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 107:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0817904622 :วันที่ประกาศ : 28/7/2555 12:08:47
:ID:232821ขายที่ดินสวยติดริมถนนช่วงต่อกาญจนา(วงแหวนตะวันตก)-พหลโยธิน 70 ไร่ .  
พื้นที่ดิน : 70:ไร่:1:งาน :1:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,260,000,000.00:บาท:
ติดต่อ :บังแว:โทรศัพท์:0945515274:วันที่ประกาศ :2020/07/11 04:50:22
:ID:150259 -????????? 10 ??? ???????????????????????????? ???? 120,000/??.? เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 10:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:120,000.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ : 20/10/2555 10:09:34
:ID:170436 -????????? 789 ??? ???????? ?.???????? ?????????????? ???? 160,000/??? เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 789:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:160,000.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ : 30/7/2556 7:27:50
:ID:216994 ????????????????????????????27???(??.-????)??????????CONDO??????-??????????? เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 27:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:256,500,000.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0817904622 :วันที่ประกาศ : 28/5/2559 8:26:47
:ID:232817ที่ดิน อ่าวอุดม ตรงข้าม ม.เกษตร ศรีราชา .  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:35,000,000.00:บาท:
ติดต่อ :บี:โทรศัพท์:0642392725:วันที่ประกาศ :2020/07/10 03:27:35
:ID:232816ขายสวนยาง .  
พื้นที่ดิน : 11:ไร่:0:งาน :74:ตารางวา::ราคาที่ดิน:2,970,000.00:บาท:
ติดต่อ :จุ้ย:โทรศัพท์:0814082510:วันที่ประกาศ :2020/07/09 03:51:35
:ID:232815ขายที่ดินสวยติดริมถนนช่วงต่อกาญจนา(วงแหวนตะวันตก)-พหลโยธิน 70 ไร่ .  
พื้นที่ดิน : 70:ไร่:1:งาน :1:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,260,000,000.00:บาท:
ติดต่อ :บังแว:โทรศัพท์:0945515274:วันที่ประกาศ :2020/07/08 14:34:09
:ID:232814รับถมที่ ขุดบ่อ ราคาถูก ไม่ผ่านนายหน้า .  
พื้นที่ดิน : 1:ไร่:1:งาน :1:ตารางวา::ราคาที่ดิน:9,999.00:บาท:
ติดต่อ :เมย์ :โทรศัพท์:0909579057:วันที่ประกาศ :2020/07/08 09:11:48
:ID:150325 ???> ????????? ????????? 56??????60,000 ?????????????????? ????????? ????????????????? ????????????????????? ?????????????????????????????????2????????????????. เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 56:ไร่:2:งาน :34:ตารางวา::ราคาที่ดิน:3,360,000.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0817904622 :วันที่ประกาศ : 21/10/2555 9:40:24
:ID:147326 -?????????7????????????????????????????????????????????????????????????????????? 20 ?? เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 7:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,500,000.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ : 31/8/2555 16:02:36
:ID:166577 --????????? 1000 ??? ????????????? เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 1000:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ : 10/5/2556 16:22:18
:ID:152740 ?????????????38??? ?.??????? ????????????????????????????????????????????????*** ??? ???? *** เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 38:ไร่:0:งาน :54:ตารางวา::ราคาที่ดิน:19,000,000.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0817904622 :วันที่ประกาศ : 13/11/2555 16:17:44
:ID:191525 ????????? 4 ??? ????.?????????????????????? ????????? 74 ?.???? 165,000.- เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 4:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:165,000.00:บาท:
ติดต่อ : ????? ????????? :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ : 28/10/2557 14:42:24
:ID:147906 -????????? 10 ??? ???????????? ????????????????? 200 ?. เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 10:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:65,000.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ : 13/9/2555 21:28:03
:ID:150255 -????????? 6 ??? ???????????? ?????????????????????????????????? ????????????????? ?.???????? ?.?????????????????????? เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 6:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ : 20/10/2555 10:00:41
:ID:166576 ????????? 850 ??? ???? ??????????????? ???????? เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 850:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ : 10/5/2556 16:20:19
:ID:232805บ้านเดี่ยว ขนาด 2 ไร่ ราคา 5 ล้าน และที่ดินขนาด 9 ไร่ 29 ตารางวา (ไร่ละ 1.5 ล้าน) .  
พื้นที่ดิน : 19:ไร่:0:งาน :91:ตารางวา::ราคาที่ดิน:30,500,000.00:บาท:
ติดต่อ :Watcharaporn:โทรศัพท์:0876130197:วันที่ประกาศ :2020/07/05 16:47:49
:ID:232804บ้านเดี่ยว ขนาด 2 ไร่ ราคา 5 ล้าน และที่ดินขนาด 9 ไร่ 29 ตารางวา (ไร่ละ 1.5 ล้าน) .  
พื้นที่ดิน : 19:ไร่:0:งาน :91:ตารางวา::ราคาที่ดิน:30,500,000.00:บาท:
ติดต่อ :Watcharaporn:โทรศัพท์:0876130197:วันที่ประกาศ :2020/07/05 16:46:57
:ID:145717 ???????????????? (?????????)12 ?????????????.?????????) ?.?????? ????????????????? ???????400????????????????????? ???????-???????????????????? 8???? เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 12:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:1,800,000.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0817904622 :วันที่ประกาศ : 29/7/2555 11:11:57
:ID:150909 -????????? 13 ??? ??????????????? ?????????????????? ????????? 125 ???? ?????? 100,000/??? เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 13:ไร่:0:งาน :0:ตารางวา::ราคาที่ดิน:100,000.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ : 25/10/2555 20:26:38
:ID:171914 ????????? 8-2-70 ??????????????????????-????????? เลื่อนประกาศ ที่ดินไว้บนสุด  
พื้นที่ดิน : 8:ไร่:2:งาน :70:ตารางวา::ราคาที่ดิน:3,500,000.00:บาท:
ติดต่อ : ????? :โทรศัพท์: 0863944789 :วันที่ประกาศ : 24/8/2556 12:47:35
«« หน้าก่อน | หน้าต่อไป »» หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 10 หน้า : จำนวนกระทู้ 1000 หัวข้อ
ใหม่ล่าสุด เวบบอร์ดสำหรับ ตัวแทน นายหน้า หรือ บุคคลทั่วไป ไว้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เปิดใช้แล้วครับ
click »»
ที่ดิน 1,000 รายการแรก | รายการ 1,000-2,000 | รายการ 2,000-3,000 | รายการ 3,000-4,000 | รายการ 4,000-5,000 | รายการที่ 5,000 เป็นต้นไป
หน้าแรก |แผนผังเวบไซต์|เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา |STAFF ONLY | มุมมองแบบแบ่งหน้า
   
copyright 2006 © land.co.th