ขอขอบคุณที่ท่านแจ้งลบประกาศหมายเลข 145603 แต่เนื่องจาก มีการแจ้งลบประกาศที่ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงหลายรายการ land.co.thจึงขอยุติการแจ้งลบประกาศไว้ชั่วคราวและอยู่ระหว่างพัฒนาระบบแจ้งลบประกาศให้ถูกต้องเที่ยงตรงกว่าเดิมและจะสามารถใช้งานได้ในไม่นานนี้

ขอขอบคุณ land.co.th