ข้อตกลงการประกาศซื้อขายที่ดิน | กรณีประกาศเกินกว่า 5 รายการอ่านที่นี่

1.ข้อมุลที่ไม่ถูกต้อง ของประกาศอาจถูก ลบ หรือ เปลี่ยนแปลง ให้ถูกต้องโดยผู้ดูแลระบบ
2.การลงประกาศซ้ำสามารถใช้ระบบ เลื่อนประกาศ( อยู่ด้านบน เวบบอร์ด ) โดยระบุ หมายเลข ID เพื่อเลื่อนประกาศแทน การประกาศซ้ำ
3. การประกาศซ้ำโดยไม่ใช้ระบบ เลื่อนประกาศ จะถูกลบโดยผู้ดูแลระบบ เพื่อให้ฐานข้อมูล มีประกาศซ้ำน้อยที่สุด ยกเว้นประกาศครั้งล่าสุด จะไม่ถูกลบ
4. ประกาศที่ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของเวบไซต์ เช่น ประกาศบ้าน,สิ่งปลูกสร้าง หรือ บริการที่ไม่เกี่ยวข้องกับที่ดิน จะไม่ได้รับอนุญาตให้ลงประกาศ
5. ที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งสิ่งปลูกสร้าง มิใช่สาระสำคัญหลัก สามารถลงประกาศได้

ข้อตกลงการใช้ ระบบ " กดเลื่อนประกาศ "

บริการ เลื่อนอันดับ ประกาศอัตโนมัติเป็นบริการที่มีค่าใช้จ่าย โดยมีเงื่อนไข และ วิธีการชำระเงินดังรายละเอียดด้านล่าง
1
การลงประกาศขายยังเป็นบริการ ฟรี แต่ เลื่อนอันดับประกาศ มีค่าใช้จ่ายเดือนละ 100 บาท โดยเงื่อนไข การชำระเงินเป็นดังนี้
    1.1 ชำระครั้งแรก ขั้นต่ำ ล่วงหน้า 3 เดือน :: 300 บาท
    1.2 ชำระล่วงหน้า 6 เดือน :: 500 บาท
    1.3 ชำระล่วงหน้า 12 เดือน :: 1,000 บาท
2
หลัง จากโอนเงิน** แจ้งการโอนเงิน ทางหมายเลขโทร 02-597-3884-5 หรือ 081-559-2261 หรือ ทางอีเมล์ landlord@land.co.th โดยระบุ วันที่ เวลา และ ยอดเงินที่โอน
3
เมื่อได้รับแจ้งการโอน เงิน แล้ว ประกาศของท่านจะสามารถเลื่อน อันดับ ประกาศ ได้ภายใน 1 ชม . นับจากได้รับแจ้ง
    3.1 การเลื่อนแต่ละครั้ง ต้องห่างกันครั้งละ ไม่น้อยกว่า 1 ชม
4
ท่านที่มีประกาศ มากกว่า 5 รายการ สามารถใช้ระบบ หน้าประกาศพิเศษ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ โดยลงประกาศได้สูงสุดถึง 300 รายการ
  หมายเหตุ ที่ดินที่ลงประกาศ จะอยู่ในฐานข้อมูล จนกว่าจะขายได้ โดยถูกค้นหา ผ่านหลายวิธี ตามที่ระบุในเวบไซต์ ท่านไม่จำเป็นต้องลงประกาศซ้ำ กรณีโปรแกรมตรวจพบการลงประกาศซ้ำ ประกาศของท่านจะถูกลบทันที ทุกรายการ
** หมายเลขบัญขี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเดอะมอลล์บางแค บัญชี ออมทรัพย์ ชื่อ บช น.ส.ศิวาพร ไทยยากรณ์ เลขที่บัญชี 162-2-044525 ( สามารถโอนผ่าน ATM ได้ จากตู้ทุกธนาคาร)

 

รายการในส่วนแสดงผล ที่ดินสำหรับผู้ประกาศเดียวกัน แสดงผลไม่ครบ

1. การแสดงผลที่ดิน สำหรับผู้ประกาศเดียวกันใช้การเปรียบเทียบ จาก หมายเลขโทรศัพท์มือถือในช่อง หมายเลขมือถือช่องที่ 1หาก
รายการที่ดิน ของท่านแสดงผลไม่ครบ อาจเกิดจากปัญหาดังนี้คือ
1.1 ท่านใส่หมายเลขโทรศัพท์ไม่ตรงช่อง โทรศัพท์ แต่ไปใส่ในช่องติดต่อ ซึ่งท่านสามารถแก้ไขให้ถูกต้อง โดยการแก้ไขในหน้า
เพจ ที่ดินของท่าน เพื่อหมายเลขของท่านจะได้เข้าสู่ระบบ smart land
1.2 หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้เปรียบเทียบ เพื่อเรียกข้อมูลมาแสดง เป็นหมายเลขโทรศัพท์ ในช่อง แรกของรายการโทรศัพท์ เป็น
ไปได้ว่า หมายเลขโทรศัพท์ในช่องแรกของท่าน ไม่ปรากฏในรายการที่ดินรายการอื่น หรือ ท่านได้เปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์


มีปัญหาการใช้งาน โทร 02-597-3884-5

mail :: landlord@land.co.th