ข่าวที่ดิน การพัฒนาที่ดินรูปแบบต่าง ความเคลื่อนไหวราคาที่ดิน อสังหาอื่น ๆ

จัดสรรโซนตะวันออกกอดคอกันหนาว กทม.ออกข้อบัญญัติกันพท.ทำแก้มลิง

ดูข่าวทั้งหมด | วันที่ลงข่าว :7/3/2007 8:40:19 AM
---------------
นางสาวมาลี แม้นมินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผย ""ประชาชาติธุรกิจ"" ว่า ขณะนี้สำนักผังเมือง กทม. เตรียมจะออกข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยเรื่องการคุ้มครองสภาพแวดล้อมและป้องกันน้ำท่วมพื้นที่โซนตะวันออก ปัจจุบันอยู่ระหว่างทำผลการศึกษารายละเอียดว่าจะต้องมีการควบคุมการก่อสร้างอาคารในลักษณะไหนบ้าง เพื่อเป็นการ ส่งเสริมพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่รับน้ำให้คงอยู่ต่อไปนางสาวมาลีกล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตาม กทม. จะไม่ห้ามเรื่องการที่ผู้ประกอบการที่มีที่ดินอยู่ในมือทำการพัฒนาที่ดิน รวมถึงการก่อสร้างบ้านจัดสรร แต่ทุกอย่างจะต้องดำเนินการให้สอด คล้องกับข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินที่กำหนดไว้ในผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครทุกอย่าง แต่อาจจะมีการควบคุมการก่อสร้างอาคารบางชนิด บางประเภท ซึ่งทางสำนักผังเมืองพิจารณาดูแล้วว่าจะเกิดผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่รับน้ำ""ในส่วนของพื้นที่รับน้ำต่อไปจะมีการกำหนดเลยว่า หากที่ดินบริเวณไหนมีการจัดสรรที่ดิน ไม่ว่าจะก่อสร้างเป็นโครงการหมู่บ้านจัดสรร ที่อยู่อาศัย จะต้องมีการกันพื้นที่เพื่อทำแก้มลิง เพิ่ม เนื่องจากข้อกำหนดจัดสรรที่ดินไม่ได้มีการกำหนดไว้ ส่วนใหญ่จะกำหนดไว้เฉพาะระบบสาธารณูปโภคและสวนสาธารณะเท่านั้น ส่วนนี้จะเป็นมาตรการอย่างหนึ่งในการป้องกันน้ำท่วมได้อีกวิธีการหนึ่ง นอกเหนือจากที่ กทม.กำลังจะขอ กรมที่ดินแก้ไขให้บ้านจัดสรรกันพื้นที่รับน้ำ 5%""นางสาวมาลีกล่าวต่อว่า ทั้งนี้จะต้องรอดูผลการศึกษาโครงการการ์เด้น ซิตี้ ตามนโยบายของนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ผู้ว่าราชการกรุงเทพ มหานคร ให้มีความชัดเจนก่อน ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดของโครงการ คาดว่าในเร็วๆ นี้จะได้ข้อสรุปแผนที่ชัดเจน""สาเหตุที่ต้องรอดูผลการศึกษาโครงการการ์เด้น ซิตี้ เพื่อที่จะได้รายละเอียด หรือแผนการพัฒนา เพื่อนำไปสู่การออกข้อบัญญัติให้สอดรับกับการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต จะได้กำหนดรายละเอียดว่า บริเวณไหนที่ควรจะก่อ สร้างได้บ้าง รวมถึงบริเวณไหนที่ห้ามก่อสร้างเลย เป็นต้น"" นางสาวมาลีกล่าวทิ้งท้ายอนึ่งก่อนหน้านี้ นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีนโยบายในการแก้ปัญหาน้ำท่วม กทม. หนึ่งในแนวทางสำคัญ คือ ขอให้โครงการจัดสรรกันที่ดิน 5% ไว้สำหรับเป็นพื้นที่รองรับน้ำวิธีการคือประสานความร่วมมือกับกรมที่ดิน เพื่อกำหนดเรื่องนี้ไว้ในข้อกำหนดจัดสรรที่ดิน ภายใต้ พ.ร.บ.จัดสรรที่ดิน อย่างไรก็ตาม นโยบายนี้มีการประสานระหว่างหน่วยงานตั้งแต่กลางปีที่แล้วยังไม่มีผลคืบหน้า นำไปสู่การตัดสินใจเตรียมออกเป็นข้อบัญญัติ กทม.แทน

ที่มา : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ
 
 
 
 
copyright 2006 © land.co.th