ประกาศที่ดินของท่าน ได้เลื่อนไปอยู่ บนสุด เรียบร้อยแล้วดูผลการเลื่อนประกาศที่นี่